Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 3. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy szomorú hiba

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Izrael gyermekei a negyven évig tartó pusztai vándorlás vége felé jártak. Ismét megszomjaztak.  Attól a naptól kezdve, amikor a Hórebnél kifogytak az ivóvízből és Mózes a sziklára ütött, egészen mostanáig mindig volt elegendő vizük. A negyven esztendő alatt, amíg egyik helyről a másikra vándoroltak, Jézus mindig biztosította számukra a vizet, bárhol is táboroztak. Valószínűleg azt várták, hogy mindig így lesz. Bizonyára elfelejtették, hogy ez mindig egy csodatétel volt és elfelejtették megköszönni Jézusnak, hogy ilyen gondoskodó.

Most Kádésban táboroztak és nem volt ivóvizük. Eszükbe jutott vajon, hogy Istenhez imádkozzanak segítségért? Nem. Helyette mit csináltak? Olvassuk el: 4Móz 20:1-3.

Hasonlóan hangzik ez ahhoz, ahogyan már máskor is viselkedtek? Ismét visszautasítottak egy lehetőséget arra, hogy Isten kielégítse a szükségleteiket. Mózes és Áron azonban azt tették, amit a népnek is tennie kellett volna, mielőtt panaszkodni kezdtek volna. mit mondott nekik Isten, mit kell tenniük? 6-8. v.

Észrevetted a különbséget a között, amit Mózesnek most kellett tennie és aközött, amikor először fakadt víz a sziklából? Mi volt a különbség? Pontosan azt tette Mózes ez alkalommal, amit Isten mondott neki? 9-11. v.

Mózes türelmetlen is volt és mérges is. Jó mentség volt ez? Olvassuk el a 12. verset!

 További elmélkedésre: Miért bünteti meg Isten Mózest ilyen keményen? Nem a nép volt valójában a hibás? Mózes végig olyan türelmes volt a hosszú évek során! Most majd nem vezetheti be a népet Kánaánba. Miért volt olyan szomorú, amit tett? Könnyű türelmetlennek lenni? Amikor szeretnél valamit, azonnal akarod azt? Szoktál nyugtalan és mogorva lenni, ha nem kapod meg azonnal, amit szeretnél?

 

HÉTFÖ

Gondolkodjunk el egy kicsit azon, ami a tegnapi leckénkben történt! Mindenekelőtt, az a szikla, amit Mózes sok-sok évvel azelőtt megütött, különleges jelentőséggel bírt. Ahogyan a Szent helyen minden Jézusra utalt, úgy ez a kőszikla is.

Jézus csak egyszer lesz „megütve”, más szóval csak egyszer fog meghalni. És mivel értünk fog meghalni, mi mindnyájan megkaphatjuk a bűnbocsánatot, és minden segítséget, amire csak szükségünk lehet, hogy Sátántól megszabaduljunk. Mindössze annyit kell tennünk, hogy megkérjük Őt, „beszéljünk” Vele. Őbelőle „iszunk”, amikor a Bibliát tanulmányozzuk és Róla tanulunk. Amikor Mózes készser ütötte meg a sziklát, megrontotta a szikla gyönyörű jelentését. Olvassuk el mit írt erről Pál apostol: 1kor 10:4. !

A nép most is Mózest okolta mindenért. Amikor Mózest azt mondta: „Hát ebből a kősziklából fakasszunk nektek vizet?”- az emberek azonnal igazoltnak vehették vádaskodásukat, mert szerintük Mózes ezzel most beismerte, hogy mindennek, amit ők rossznak gondolnak, ő az oka.

Már tanultunk arról, hogy ha egy vezető engedetlen, az mindig nagyon veszélyes. Az emberek azt gondolhatják, hogy az engedelmeskedés nem is olyan fontos. Mentegetőzött Mózes azért, amit tett? Egyáltalán nem. Mindenkinek elmondta, bűnt követett el, és emiatt nem vezetheti be őket Kánaánba. Egyetlen bűn sem kicsi. Isten nem mentette fel Mózest, csak azért, mert ő vezető volt. Mózes szörnyen csalódott volt. Mindenki tudta azonban, hogy Isten igazságos.

 További elmélkedésre: Helyesen cselekedett Mózes, amikor beismerte, hogy rosszat tett? Mit csinálunk, mi általában, ha rosszat teszünk?

KEDD

Edomban  Ézsau (Jákob ikertestvére) gyermekei laktak. Isten azt tervezte, hogy az izraeliták Edom földjén keresztül egyenesen menjenek Kánaánba. Ezért Mózes udvarias üzenetet küldött Edom királyának. 4Móz 20:14-17. Milyen válasz érkezett? 18. v.

Mi volt a következő válasz, amikor az izraeliták még egyszer próbálkoztak? 19-21.v. Ha bíztak volna Istenben és nem állnak meg panaszkodni, Isten biztonságban keresztülvezette volna őket Edom földjén. Így viszont most egy hosszabb és nehezebb úton kellett menniük.

Isten azt mondta nekik, hogy ne harcoljanak az edomitákkal. Sokan éltek ott, akik még nem hagyták el teljesen Istent, ezért nem kellett elpusztítani őket.

Amikor az izraeliták a Hór-hegyhez értek, Isten szólt Mózesnek, hogy eljött Áron számára az idő, hogy meghaljon. Áron volt a főpap, aki Jézust képviselte a Szent sátorban. Szerette Istent, és Mózesnek is nagyszerű segítőtársa volt. A nép is szívből szerette őt, annak ellenére, hogy számtalanszor sok szomorúságot okoztak neki.

Azonban Áron készítette az aranyborjút, amit a nép a Sínai-hegynél imádott. Mirjamhoz is csatlakozott, amikor Mózesre és Cippórára panaszkodtak, és Mózessel volt, amikor az kétszer sújtott a kősziklára. Isten megbocsájtott neki, és Isten szerette őt, de a népnek meg kell tudnia, hogy milyen veszélyes bűnt elkövetni.

Mindenki szomorú volt, amikor a két fivér és Áron fia Eleázár lassan ballagott felfelé a Hór-hegyen. Tudták, hogy többé nem látják Áront. Mikor Mózessel ketten visszajöttek, Eleázár viselte a főpapi köntöst. Mindenki tudta, hogy Áron meghalt. Mózes és Eleázár temették el őt a hegyen. Szomorúságuk kimutatására a nép harminc napig várt, mielőtt továbbindultak volna Kánaánba.

 További elmélkedésre: Ismersz valakit, akinek égési sérülés, vágás, vagy esés miatt sebhelye van? Az ilyen sebhelyek általában soha nem múlnak el. Ha rákérdezünk, az emberek elmondják, hogyan szerezték őket. A bűn hegeket hagy. Isten örömmel megbocsát nekünk, de szomorú amiatt, amit a bűn tesz a testünkkel és a lelkünkkel, és azért, mert a bűn másokat is megsebez. Egy napon, nemsokára a bűn örökre megszűnik!

SZERDA

Úgy tűnt, az izraeliták képtelenek voltak felismerni, hogy ők maguk saját maguk legnagyobb ellenségei. Szokásuk, hogy folyton panaszkodtak, visszatartotta Istent attól, hogy úgy segítsen nekik, ahogy szeretett volna.

Most, ahogy Kánaán határainál vándoroltak, Isten elmondta nekik, hogy melyik népeket kell elpusztítaniuk és melyiket nem bánthatják. Miért tette Isten ezt? Mert Ő egészen pontosan tudta, hogy mely népek nem választották még azt, hogy teljesen Sátánnak engedelmeskednek. Ha bármi remény is volt, Isten azt akarta, hogy legyen még esélyük megváltozni. A Kánaánban élő összes nép tudott Izrael gyermekeiről. Tudták, hogyan viselt Isten gondot róluk. Mindnek volt lehetősége megismerni Istent. A többségük azonban a Sátán szolgálatát választotta. Kimondhatatlanul gonosz dolgokat műveltek. Olyan állapotban voltak, mint annakidején Szodoma, és mint a világ az özönvíz előtt. Isten gyűlöli a pusztítást, de Ő tudta, hogy melyik népek nem fognak soha megváltozni. Olyanok lennének, mint egy szörnyű ragály, megfertőznék a többi nemzetet is. El kell pusztulniuk.

Míg az izraeliták vándoroltak, egy kánaáni város királya tudomást szerzett jövetelükről és katonáival eléjük ment. Mi történt? 4Móz 21:1-3.

 További elmélkedésre: Sokan azt gondolják, hogy Isten kegyetlen dolgokat tett. Nem. Isten pontosan tudja, hogy mi a legjobb. Minden egyes embert szeret és mindig igazságos. Bízhatunk Benne! Mindig észben kell tartanunk, hogy a háború valójában Isten és Sátán között zajlik. Sátán az, aki soha nem tisztességes!

CSÜTÖRTÖK

Mivel Edom királya elutasította kérésüket, hogy országán átvonuljanak, Isten egy hosszabb úton vezette őket Kánaán határához, ahová először menniük kellett. Nem volt egy könnyű utazás.

Hamarosan újrakezdődött a zúgolódás. Isten tudta, hogy az embereknek valójában fogalmuk sincs róla, hogy Ő milyen sokat segít nekik. Az élelmen és az ivóvízen kívül, amit olyan hűségesen biztosított számukra, nyájaikat és csordáikat is védelmezte a vadállatoktól és a nagyon veszélyes, halálos mérgű viperáktól, a tüzes kígyóktól is.

Most, hogy ráébressze őket az eddig kapott áldások felismerésére, visszavonta a kígyóktól való védelmét. Ó, hogyan martak azok a viperák! Az emberek rövidesen haldokoltak. Azok a dolgok, amik miatt zúgolódtak, most semmiségeknek tűntek. Mindenki megrémült. Úgy tűnt, senki sincs biztonságban, és nem is volt!

Az emberek Mózeshez siettek. Mit mondtak neki? 4Móz 21:7.

Mit mondott Jézus Mózesnek, mit tegyen? 8-9. v.

Milyen furcsa gyógymód! Hogyan tudna egy élettelen rézkígyó hirtelen meggyógyítani valakit? Tény, hogy néhányan azt gondolták, hogy egyáltalán semmi jelentősége. Ezért nem néztek fel a rézkígyóra, és meghaltak.

 További elmélkedésre: Isten időnként ma is megvonja tőlünk áldásait, hogy segítsen ráébrednünk, arra, hogy úgy élveztük őket, hogy nem emlékeztünk meg arról, hogy mindaz Tőle származik, és hogy valójában meg sem érdemeljük őket. Legyen szívünk mindig köszönettel és hálával teli!

PÉNTEK

Mit jelképezett a rézkígyó? Hogyan tudta megmenteni azoknak az embereknek az életét, akik felnéztek rá, miután halálos mérgű viperák marták meg őket? Gondolkodjunk el egy kicsit ezen!

Hogyan nevezi a Biblia Sátánt a Jel 20:2. igeversben?

Mielőtt a bűn megjelent, Ádám és Éva természettől fogva engedelmeskedtek Isten boldogság törvényeinek, a Tízparancsolatnak. Ám miután a bűn világunkba jött, az embereknek szükségük volt az Isten által készített csodálatos tervre, hogy engedelmeskedni tudjanak. Most, hacsak Jézus nem segít nekünk, természetesebb engedetlennek lenni, mint engedelmeskedni.

Ahhoz, hogy segíteni tudjon nekünk, Jézusnak emberi alakot kellett felvennie. Be kellett bizonyítania, hogy az emberek engedelmeskedni tudnak a Tízparancsolatnak, ha Istenre támaszkodnak.

Ennél azonban sokkal többet kell majd tennie, mert a bűn természetes következménye a halál. Neki kell megfizetnie az egész világ összes bűnéért. Azzal a szörnyű, örök halállal kell meghalnia, ami a bűn következménye. Róm 6:23.

Amiatt, amit Jézus tett választhatjuk mi, hogy hiszünk Benne és elfogadjuk azt a csodálatos ajándékot, amit Ő ígért nekünk. Megszabadulhatunk Sátántól. Most írd a saját neved a vonalakra a következő bekezdésben!

Amikor Sátán így szól: „________ bűnt követett el! _______ az enyém! ________ megérdemli, hogy az örök halállal lakoljon!” Jézus így válaszolhat: „Igen,_______ bűnt követett el, de _________nem a tiéd. __________ hozzám tartozik, mert visszavásároltam _________ -t, azzal, hogy megfizettem ________ bűneinek árát. Örök halállal haltam meg. Nézd a szögek ütötte sebhelyeket a kezeimen! _______ -ért tettem és a világ minden egyes emberéért._________ megszabadult a te rabszolgaságodból. _________ hamarosan örökké velem fog élni. Nap, mint nap segítek ________ -nak, hogy engem utánozzon és ne téged.”

Mit mondott Jézus a Ján 3:14. igehelyen? Mit értett a „felemeltetés” alatt? Azok az emberek, akikhez Jézus beszélt, ismerték a pusztai rézkígyó történetét. Mivel az úgy nézett ki, mint a kígyók, amelyek megmarták az embereket, Jézusnak úgy kellett kinéznie, mint a többi ember, amikor világunkba jött. Róm 8:3. És ahogyan a rézkígyó felemeltetett a pusztában, hogy az emberek, akik felnéznek rá, meggyógyuljanak a kígyómarásból, úgy fogják Jézust is felemelni és keresztre feszíteni, hogy az emberek felnézhessenek Rá és kigyógyuljanak a régi kígyó, a gonosz Sátán harapásából.

Felnézni a rézkígyóra, amit Mózes emelt fel, olyan volt, mint arra nézni, amit Jézus készült tenni értünk a kereszten. Mindenkit megment, aki bízik Benne.

 További elmélkedésre: Sátán mindnyájunkat „megmart”, ugye? Viszont egyetlen egyszer sem tudta „megmarni” Jézus0t. Ha megmarhatta volna, akkor Jézus is bűnössé vált volna. Nem tudta volna megfizetni a bűn árát az értünk való halálával. Amit Jézus tett, az arra késztet bennünket, hogy kimondjuk: KÖSZÖNJÜK JÉZUS, CSODÁLATOS VAGY!

 

 

 

 

Történet sarok

Egy perccel később - 1. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

„Anya, mondd meg nekünk, hogy hová megyünk ma.” – könyörgött Laci miközben húgával és édesanyjával együtt reggeliztek.

„Igen,” – csatlakozott Laci húga, Hédi is. –„ Légy szíves mondd el!” De Anya csak mosolygott és megrázta a fejét.

„Meglepetés lesz. Annyit mondok csak, hogy pontosan tíz órakor legyetek a nappaliban. Akkor indulunk.” – édesanyjuk mindössze ennyit mondott.

Laci az órájára nézett, és így szólt: „Nos, Hédi, ne aggódj, nemsokára megtudjuk.” majd miután kipillantott az ablakon felugrott az asztaltól. „Itt jön Karesz! Megígértem, hogy mutatok neki valamit a műhelyben.” Ezzel Laci kisietett, hogy egy kicsit a barátjával legyen.

A két fiú kicsivel kilenc utánig játszott együtt. Akkor, ahelyett, hogy visszament volna a házba, hogy pontosan tízre elkészüljön, Laci úgy döntött, hogy van még ideje a már elkezdett papírsárkányon dolgozni.

Az órájára pillantva Laci megdöbbent! Tíz perccel múlt tíz óra. Besietett a házba és megkönnyebbült, amikor látta, hogy senki sincs a nappaliban.

„Hédi, hol vagy?” – kiabálta. Senki sem válaszolt.

Laci felszaladt a lépcsőn anyukája szobájába. Talán még ott készülődik. De a szoba üres volt. Nem akarta elhinni, hogy anyukája és kishúga ilyen gyorsan eltűntek. Csak pár perccel múlt tíz óra! Úgy döntött, hogy futva utoléri őket. Aztán eszébe jutott, hogy nem tudja, hova mennek. Fogalma sem volt, hogy merre induljon.

Janka, a házvezetőnőjük a konyhában volt. Nagyon sajnálta Lacit, de örült, hogy a fiú nem kérdezett tőle semmit. Megígérte, hogy ebédig nem mondja el Lacinak, hogy hol van az édesanyja és a húga.

Laci nem akarta, hogy Janka lássa szemében a csalódás könnyeit, ezért visszament a műhelybe a sárkányon dolgozni és gondolkodni egy kicsit. Biztos volt benne, hogy nemsokára hazaérnek és ő elmondhatja Anyának, hogy nem igazságos, hogy nem vártak rá egy pár percet.

Amikor ebédidőben visszament a házba, Laci meglepődött, hogy az asztal csak egy személyre van megterítve. Édesanyja szinte soha nem maradt távol otthonról egy egész napra. Különben is, hol lehet? Magányos volt teljesen egyedül enni.

Mikor Janka bejött egy szelet süteménnyel, Laci megkérdezte tőle, hogy nem tudja-e, hol van az anyukája. Janka szomorúan nézett, tétovázott egy kicsit, majd így válaszolt: „Laci, nagyon sajnálom, de az édesanyád nem jön ma haza, és holnap sem. Az a helyzet, hogy ő és Hédi nem jönnek haza jövő Hétfő reggelig.”

„Hétfő reggelig!” – Laci alig hitt a fülének. - „Hová mentek?”

Janka most tényleg habozott. Nem akarta elmondani Lacinak, hogy hová mentek, mert tudta, hogy milyen csalódott lesz.

(Folytatása következik)