Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Bálám, a kapzsi próféta

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Izrael gyermekei végre úton voltak Kánaánbeli új otthonaik felé. Elhagyták a száraz homokos pusztaságot, ahol a tüzes kígyók megmarták őket. Most hűvös szellő cirógatta őket és körös-körül zöld füvet láttak. És ott voltak pogány ellenségeik is! Jézus azonban megígérte nekik, hogy velük lesz és segít nekik kiűzni az ellenséget.

Ezek az ellenséges népek mind tudták, hogyan vezette ki a népét Jézus Egyiptomból és milyen csodálatosan gondoskodott róluk. Mindegyik ellenségüknek megvolt a lehetősége rá, hogy az igaz Isten szolgálatát válassza, de ők nemet mondtak a Szentléleknek. Így egyre gonoszabbak lettek, éppúgy, mint azok, akik az özönvíz előtt éltek. Ezért Isten azt mondta, hogy el kell pusztítani őket.

Az izraeliták hamarosan Moáb földjének közelébe értek. A moábiták Lóttól, Ábrahám unokaöccsétől származtak. Bálványimádók voltak, de Jézus azt mondta, hogy ne bántsák őket. Ezért az izraeliták megkerülték Moáb földjét.

Nemsokára az emóriak országához értek. Az emóriak gyűlölték Istent, és örültek a lehetőségnek, hogy Isten népe ellen harcoljanak. Az emóriak hatalmas királyát Szihónnak hívtak. Mózes barátságos üzenetet küldött Szihón királynak. Udvariasan megkérte a királyt, hogy engedje a népet országán átvonulni Kánaán felé. 4Móz 21:21-22.

Mit tett Szihón király, amikor Mózes üzenetét megkapta? 23. v.

Az izraeliták és katonaságuk először megijedt. Hogyan harcolhatnának ők egy ilyen erős hadsereg ellen? Ahogy a felhőt figyelték, látták, hogy az pontosan az ellenség irányába mozdult el. És az ellenség is folyamatosan közeledett feléjük.

Jézus megmondta az izraelitáknak, hogy le fogják győzni Szihón királyt, és hatalmas seregét. Elszaladtak ezúttal az izraeliták, vagy azt választották, hogy bíznak Jézus ígéretében, miszerint segít majd nekik? 24. v.

A következő ellenség Óg volt, Básán királya. Óg király egy hatalmas óriás volt. Egész hadserege volt óriásokból, akik mindegyike egy hatalmas, éles szablyát tartott a kezében.

Jézus ismét azt mondta az izraelitáknak, hogy ne féljenek és a felhő is megint egyenesen az ellenség felé vezette őket, és ők ismét azt választották, hogy bíznak Jézusban. Mi történt? 35. v.

Bárcsak mindig azt választották volna az izraeliták, hogy bíznak Jézusban! Akkor sok évvel hamarabb bemehettek volna Kánaán földjére, ugye? Nem kellett volna olyan sokáig várniuk a forró, száraz pusztaságban.

Mit gondolsz, Jézus nekünk is meg akarja tanítani, hogy mindig Őbenne bízzunk?

KEDD - SZERDA

Jézus megígérte, hogy a többi hatalmas király félni fog az izraelitáktól, amikor meghallják, hogy népe legyőzte Szihón királyt és Óg királyt. Pontosan ez történt.

Jézus azt mondta, hogy a moábitákat ne bántsák. Bálák, a moábiták királya és fejedelmei azonban megijedtek, amikor meghallották mit történt Szihón és Óg királyokkal. Biztosra vették, hogy az izraeliták a moábitákat is megtámadják majd.

A moábiták bálványimádók voltak és hittek a varázslásban, de mostanra már tudták, hogy Izrael Istene erősebb bármely istennél, vagy varázslatnál, amiről valaha is hallottak. Ki segíthetne nekik? Valakinek eszébe jutott egy Bálám nevű ember.  Azt hallották róla, hogy nagy hatalma van áldást mondani, átkozni és jövendőt mondani. Ezért úgy döntöttek, hogy Bálámért küldetnek, annak ellenére, hogy nagyon messze lakott. 4Móz 22:7.

Ki volt Bálám? Valamikor Isten prófétája volt. Aztán inkább a pénz szeretetét választotta, mint Jézusét. Ezért amikor Bálák követei megérkeztek és nagy jutalmat ígértek neki, ha velük megy és megátkozza Izraelt, nagyon szerette volna azt a jutalmat megkapni. Jézus azonban azt mondta neki, hogy ne menjen. 8-14. v.

Bálák király nagyon csalódott volt és elhatározta, hogy megpróbálja még egyszer. Még fontosabb embereket küldött Bálámhoz és még több pénzt ígért neki, ha meggondolja magát. 15-17. v.

Bálámnak most választania kellett. Jézus már megmondta neki, hogy ne menjen el és ne átkozza meg az izraelitákat. Jézusnak fog engedelmeskedni Bálám, vagy Sátánnak? Mi történt ez alkalommal? 18-19. v.

Jézus senkit nem kényszerít, hogy Neki engedelmeskedjen. Bálám örült, amikor Jézus ráhagyta, hogy menjen a maga önző útján. De Jézus figyelmeztette őt, hogy semmit sem mondhat, amivel bántaná az izraelitákat. 20-21. v.

Jézus szomorú volt Bálám önzése miatt és valami olyant tett, amivel segíthet Bálámnak ráébredni, hogy milyen szörnyen rosszul választott. Jézus megmutatott Bálám szamarának valamit, amit a gazdája nem láthatott. És Jézus megszólaltatta a szamarat! Bálám azonban annyira mérges volt a szamarára, hogy még gondolkodni sem tudott rendesen. Aztán Jézus Bálámnak is megmutatta, hogy miért viselkedett olyan furcsán a szamár. 22-23. v.

Bálám természetesen félt. Tudta, hogy rosszat tett. De nem bánta meg igazán. Még mindig mindennél jobban szerette volna azt a pénzt. Milyen szomorú! 34-35. v.

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Bálák király izgatott volt, amikor megtudta, hogy Bálám végre odatart, hogy megátkozza az izraelitákat, és eléje sietett. A király azt kérdezte Bálámtól, hogy miért nem jött hamarabb. 4Móz 22:37.

Bálám figyelmeztette Bálák királyt, hogy csak azt szólhatja, amit Jézus mondott neki. De Bálák király biztos volt abban, hogy Bálám valamilyen módón képes lesz megátkozni az izraelitákat.

Másnap Bálák király, Bálám és a fontos fejedelmek felmentek egy magaslatra, ahonnan ráláthattak az izraeliták táborára. Bálám sátrak ezreit látta tökéletes sorokba rendezve. Minden tiszta volt, és jól szervezett. A tabernákulum a tábor közepén volt, és a gyönyörű felhő, ami az izraelitákat vezette, pontosan fölötte lebegett.

Bálám tudott a tabernákulumban folyó napi áldozatokról. Valószínűleg Bálák király és a fejedelmek is tudtak róla. Ezért Bálám úgy döntött, hogy hétszer nagyobb áldozatot fog bemutatni, mint amit a papok a tabernákulumban szoktak. Bálám azt javasolta Bálák királynak, hogy egy helyett hét oltárt építtessen! Végül is a hetes egy tökéletes szám. Bálám remélte, hogy Jézus elégedett lesz. 4Móz 23:1-4.

Milyen bolond módon gondolkodott Bálám! Szerinted egy ilyen nagy áldozati felajánlás ráveheti Jézust, hogy ártson a saját népének? Persze, hogy nem! Jézus pontosan azt tette, amit előre megmondott Bálámnak. Ő adta a szavakat Bálám szájába, aki így pontosan az ellenkezőjét mondta annak, amit Bálák király hallani akart volna. Isten népének megátkozása helyett Bálám egy szép áldást mondott, és Bálák király egyáltalán nem örült ennek. 11. v.

Bálám emlékeztette a királyt, hogy csak azt tudja szólni, amit Jézus mond neki. Bálák király azonban nem akarta feladni. Másik két helyre is elvitte Bálámot, és még kétszer megpróbálták rávenni Jézust, hogy gondolja meg magát, és engedje meg Bálámnak, hogy megátkozza az izraelitákat. Ám Bálám mindkét alkalommal szép áldásokat mondott. Végül a királyt annyira feldühítették a történtek, hogy azt mondta Bálámnak, menjen haza, amilyen gyorsan csak tud. És Bálám ezt is tette. 4Móz 24:10-13.

Bálám azonban még mindig nagyon szerette volna megkapni a jutalmat, amit Bálák király az izraeliták megátkozásáért ígért neki. Hamarosan egy szörnyű tervvel tért vissza a királyhoz, amiben biztos volt, hogy be fog válni. És a szörnyű terv működött. Bálám azt mondta Bálák királynak, hogy szervezzen egy nagy ünnepséget pogány istenségük, Baál tiszteletére. Bálám azt javasolta, hogy legyenek nagyon barátságosak az izraelitákkal és hívják meg őket az ünnepségre. Sok zene lesz ott, tánc, étel-ital és szeszesitalok.

Mózes a Jordán-folyón való átkelés és Kánaán elfoglalásának terveiben merült el. Az izraeliták közül azonban sokan, - még néhány vezetőjük is – elmentek a nagy, izgalmas ünnepségre. Úgy lerészegedtek, hogy elfeledkeztek a Tízparancsolatról. Még Baált is imádták! 4Móz 25:2-3.

Mózes megdöbbent, amikor rájött, hogy mi történik. Tudta, hogy Jézus nem tudja segíteni és megáldani népét, ha ilyen engedetlenségeket követnek el. Azonnal megparancsolta a hűségesnek maradt embereknek, hogy pusztítsák el azokat, akik Baált imádták. Ezután Jézus újra tudta óvni és vezetni népét. 5. v.

Érdekel, mi történt az önző Bálámmal, aki ilyen gonosz tervet eszelt ki? A midiánitákkal lakott, és amikor nemsokára az izraeliták a midiániták ellen harcoltak, ő is meghalt. 4Móz 31:7-8.

 

 

 

 

 

Történet sarok

Egy perccel később - 2. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

 

Janka végül válaszolt Laci kérdéseire. „Édesanyád és Hédi a vasúthoz mentek, hogy meglátogassák Mária nénikéteket.” Janka szomorú arckifejezéssel veregette meg a fiúi vállát és így szólt: „Nagyon sajnálom, Laci, de lekésted az utazást.”

Laci most tényleg megdöbbent. A hír, hogy anyukája és Hédi elutaztak, túl sok volt neki. Mária nagynénjük birtoka volt az a hely, ahová húgával együtt a világon mindennél jobban visszavágytak. Laci kést, villát eldobva otthagyta az asztalt, és felszaladt a szobájába. Becsukta az ajtót és az ágyra vetette magát, és bár nagyfiú volt már, sírva fakadt.

Aztán felkelt. Eszébe jutott, hogy édesanyja milyen gondosan mondta el neki, hogy pontosan hánykor legyen a nappaliban, ha örülni akar a meglepetésnek, amit eltervezett gyermekeinek. De nem ez volt minden, amire Laci emlékezett. Emlékezett rá, hogy anyukája milyen sokszor figyelmeztette a rossz szokása miatt, hogy elkésik, és gyakran megvárakoztat másokat. Arra is figyelmeztette, hogy ez a rossz szokása egyre több bajba keveri majd, ahogy idősebb lesz. Meg kell tanulnia megbízhatónak lenni és mindig pontosan megjelenni a találkozókon.

Laci tudta, hogy Anya és Hédi pontosan akkor indultak a vasútállomásra, amikor az elütötte a tizet. Azt is tudta, hogy az anyukája igazán bízott benne, hogy ő időben útra kész lesz. De ha nem lenne készen, az utazás lekésése elég kemény lecke lesz neki, hogy megváltoztassa ezt a rossz szokását.

Laci tényleg szertett volna kedves lenni a többiekkel. Arra gondolt, milyen sokszor késztette aggodalomra az embereket azzal, hogy késésével megvárakoztatta őket. Most először ébredt rá, hogy milyen rossz ez a bolond szokása, és komolyan elhatározta, hogy változtatni fog rajta.

Laci szertettel gondolt Mária néni birtokára. Milyen jól érezték ott magukat minden látogatásuk alkalmával! Lovagoltak, etették a teheneket és a csirkéket, játszottak a kutyákkal, fára másztak és kirándultak az erdőben. Sokszor könyörögtek, hogy utazzanak ismét oda. De Mária néni nagyon messze lakott, és édesanyjuknak, mivel özvegyen nevelte őket mindig annyi teendője volt a ház körül, hogy nem tudta ezt a kirándulást beütemezni.

Most rengeteg ideje volt Lacinak gondolkodni. A szombati prédikáció is mintha egyenesen hozzá szólt volna. A lelkész arról beszélt, hogy hogyan legyünk figyelmesek másokkal és milyen fontos, hogy ne tékozoljuk el az időt.

Mikor végre elérkezett a hétfő reggel, Laci mosolyogva fogadta édesanyját és Hédit. Anya azonnal észrevette, hogy használt a kemény lecke. Az ő drága kisfia megbízható emberré válik, akinek a szavára lehet adni, és mindig időben oda fog érni mindenhová.

(Vége)