Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Megszegett ígéretek

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Az izraeliták mindnyájan csöndben álltak és figyeltek a Sínai-hegy lábánál állva. Mindnyájan nagyon meg voltak ijedve. Miért féltek? Mit láttak és hallottak? Mi történt? (Ismétlés: fekete felhő, mennydörgés és villámlás, lángnyelvek és füst – majd néma csönd)

Hallgatták, ahogy Jézus elmondta a Tízparancsolatot. Félelmetes volt a hangja. A nép még jobban félt, mint valaha. Mózes elmagyarázta nekik, hogy Jézus nem akarja, hogy féljenek Tőle. Jézus szereti őket. Azt akarja, hogy tudják mennyire fontos az Ő csodálatos törvénye. Ha az emberek Őt választják, ha bíznak Benne és engedelmeskednek neki, akkor biztonságban lesznek és boldogok lesznek. De ha azt választják, hogy nem engedelmeskednek neki, akkor a Sátánnak való engedelmességet választják. Akkor Jézus nem tudja őket biztonságban eljuttatni Kánaánbeli otthonukba. 2Móz 20:18.

Mivel az emberek még mindig féltek, arra kérték Mózest, hogy Jézus helyett ő mondja el nekik, mit kell tenniük. Azt mondták meghallgatják Mózest, de féltek, hogy meghalnak, ha Jézus szól hozzájuk. 19. v.

Ezért Mózes ment fel a hegyre. Egyenesen belement abba nagy, fekete felhőbe, és ott Jézus szólt hozzá.

Mikor Mózes visszament a néphez, gondosan leírt mindent, amit Jézus mondott neki. Szövetség könyvének hívják a könyvet, amit írt. A szövetség egy megegyezés vagy egy különleges fogadalom két vagy több személy között. Ha két ember fogadalmat tesz egymásnak és az egyik nem tartja azt be, akkor azt mondjuk, hogy megszegte az ígéretét. Amikor két ember összeházasodik, megfogadják, hogy mindig hűségesek lesznek egymáshoz, amíg csak élnek. Ez az ő házassági szövetségük. Ha egyikük nem tartja be ezt az esküt, akkor az a házassági szövetség megszegése. Ami nagyon szomorú.

A Szövetség könyvében Mózes gondosan leírta mindazt a fogadalmat, amit Jézus és az Ő népe tettek egymásnak. A nép megígérte, hogy bízni fog Jézusban és engedelmeskedik neki. Jézus megígérte, hogy gondot visel róluk. Ha bíznak Benne és engedelmeskednek neki, akkor biztonságban elviszi őket új otthonukba. Ha azt választják, hogy nem bíznak Benne és nem engedelmeskednek Neki, akkor nem tud segíteni nekik, mert a Sátánnak való engedelmességet választották.

Ezután Mózes egy nagyon ünnepélyes gyűlést tartott a néppel. Tudta, hogy mennyire fontos, hogy a nép megértse a szövetséget, amit kötöttek. Az emberek nézték Mózest, ahogy megkezdte a gyűlést. 2Móz 24:4-6.

Mit csinált Mózes az áldozatok bemutatása után, és mit fogadott meg a nép? 7-8. v.

Mit gondolsz, az emberek valóban meg akarták tartani az ígéretüket? Igen. Tudták, hogy a fogadalmuk nagyon fontos. Volt azonban valami nagyon fontos, amit nem tudtak. Tanulmányunk következő részében megtudjuk, hogy mi volt az.

KEDD - SZERDA

Az izraeliták biztosak voltak benne, hogy meg tudják tartani Jézusnak tett ígéreteiket. Azt azonban nem tudták, hogy Jézus segítsége nélkül nem tudják megtartani a fogadalmukat, hogy engedelmeskednek az Ő törvényének. Szükségük volt az ő erejére, ami segített nekik engedelmeskedni. Nem értették meg, hogy amióta csak a bűn megjelent világunkban, mi természettől fogva, könnyen engedelmeskedünk Sátánnak.

Tudunk egyszerre Sátánnak és Jézusnak engedelmeskedni? Nem. Mindig vagy az egyiknek, vagy a másiknak engedelmeskedünk. Nem vagyunk képesek egyszerre Jézusnak is, és Sátánnak is engedelmeskedni. Csak úgy tudunk a csodálatos boldogság törvényeknek, Tízparancsolatnak engedelmeskedni, ha Jézus az Ő erejével segít nekünk engedelmeskedni.

Miután az izraeliták megfogadták, hogy mindenben engedelmeskedni fognak Jézus szavának, Mózes ismét felment a hegyre. Jézusnak sok mondanivalója volt Mózesnek arról, hogyan tervezzenek meg mindent, hogy az izraeliták erős nemzetté váljanak.

Áron, Mózes bátyja maradt a néppel. Ő volt felelős értük, amíg Mózes távol volt. Józsué, Mózes hűséges segítője vele ment a hegyre. Útközben Józsué megállt és várakozott, amíg Mózes bement a felhőbe, ahol Jézus volt.

Mózes csaknem hat hetet töltött fönt a hegyen Jézussal abban a felhőben! Jézus elmondta neki, hogyan készítsék el a Szenthelynek nevezett szép helyet, ahol az izraeliták tisztelhették Istent és tanulhattak róla.

Beszélgetésük végén Jézus két lapos kőtáblát adott Mózesnek. Azokra a kövekre Jézus a saját ujjával írta fel a Tízparancsolatot, avagy a boldogság törvényét. 2Móz 31:18.

Az emberek kíváncsiak voltak, hogy miért nem jött még vissza Mózes. „Talán soha nem is jön vissza” - mondták néhányan. Hamarosan elfeledkeztek az összes fogadalmukról, hogy bízni fognak Jézusban és engedelmeskednek Neki és elhatározták, hogy új vezetőt választanak. Mit tettek? 2Móz 32:1.

Bálványt akartak! Milyen szörnyű! Áronnak bátran nemet kellett volna mondania! Emlékeztetnie kellett volna őket az ígéretükre, hogy soha nem fognak bálványokat imádni, és egyedül Istent tisztelik. De Áron nem volt elég bátor. Azt mondta az embereknek, hogy vegyék le arany fülbevalóikat és vigyék oda hozzá. Mit csinált Áron azokkal a fülbevalókkal? 4-6.v.

Milyen szörnyű! Nem a haszontalan bálványok vezették ki őket biztonságban Egyiptomból, hanem Jézus! Mózes csak a segítője volt. Mikor Jézus elmondta Mózesnek, hogy mi történik Mózes megdöbbent. 7-8. v.

Mózes tudta, hogy milyen szörnyűséget tett a nép. Megszegték a szövetséget, amit kötöttek. Mózes attól félt, hogy Jézus nem vezeti őket tovább, és nem gondoskodik többé róluk.

Ha úgy lett volna, akkor az egyiptomiak és a gonosz kánaániták csúfot űzhettek volna Istenből. Ők mindnyájan tudtak a csodákról, amiket Jézus tett. És ha Jézus nem bocsátott volna meg nekik és nem gondoskodott volna továbbra is róluk, azok a pogány népek azt mondhatták volna, hogy Isten nem szereti igazán az izraelitákat és nem elég erős, hogy Kánaánba bevigye őket.

Mózes emlékeztette Jézust az ígéretre, amit Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett. Mózes igazán szerette Istent és szerette az izraelitákat is. Gyűlölte a szörnyűséget, amit tettek, de a népet még mindig szerette. És Jézus még Mózesnél is jobban szerette őket. És bár a nép nem érdemelte meg, Jézus azt mondta, hogy megbocsájt nekik és továbbra is gondoskodik róluk.

Ugye örülsz, hogy Jézus megbocsájt nekünk, ha megbánjuk a csintalanságokat, amiket tettünk? Köszönjük meg Neki!

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Ahogy Mózes és Józsué jöttek lefelé a hegyről vissza a néphez, Mózes cipelte a két kőtáblát. Mi volt rájuk írva? 2Móz 32:15-16.; 34:28.

A táborhoz közeledve furcsa hangokat hallottak. Józsué azt hitte csatazaj az. De mit mondott neki Mózes? 17-18. v.

Az izraeliták egy aranyborjú körül ünnepeltek! Mózes megdöbbent ezen a szörnyűségen. Bizonyára mindenki elcsendesedett, amikor Mózest meglátták. Aztán mit tett Mózes a szemük láttára? 19-20. v.

Milyen mentségeket hozott fel Áron, amikor Mózes megkérdezte tőle, hogyan engedhette meg, hogy ilyen szörnyűség történjen? Az igazságot mondta az aranyborjúról? Valamilyen varázslat miatt történt ez a dolog? 21-24. v.

Az emberek mindnyájan szövetséget kötöttek Jézussal. Megfogadták, hogy hűségesek és engedelmesek lesznek. Ám most megtörték a szövetséget. Csak a léviták törzse tartotta meg fogadalmát. Milyen szomorú! Az emberek hamarosan rádöbbentek, hogy amit tettek, az rossz, és nagyon sajnálták. Mózes azt mondta nekik, hogy visszamegy a hegyre megkérni Jézust, hogy bocsásson meg nekik. 30. v.

Jézus minden ember nevét ismeri. Azoknak a nevei, akik őszintén szeretik Őt és engedelmeskednek Neki, mind be vannak írva az Élet könyvébe. Mózes aggódott, hogy Jézus talán kitörli az engedetlen emberek nevét az Élet könyvéből, amiért ilyen szörnyű bűnt követtek el. Mózes tudta, hogy ha így lett volna Jézus nélkül nem tudtak volna eljutni Kánaánbeli új otthonukba.

Mózes annyira szerette a népet, hogy könyörgött Jézusnak, hogy bocsássa meg nekik a bűnüket. Mózes azt kérte, hogy ha bűnük olyan nagy, hogy ki kell törölni nevüket az Élet könyvéből, akkor az ő nevét is töröljék ki. 31-32. v.

Jézus örült, hogy Mózes ennyire szereti a népet. És Jézus még sokkal jobban szerette őket, mint Mózes. Azt mondta Mózesnek, hogy azoknak a nevei, akik őszintén megbánták bűnüket, benne marad az Élet könyvében. Továbbra is vezetni fogja népét.

Mit mondott Jézus Mózesnek, mit tegyen? 2Móz 34:1; 4; 28.

Örülsz, hogy Jézus ennyire szeret bennünket? Örülsz, hogy ha őszintén megbánjuk, hogy rosszalkodtunk, akkor Jézus megbocsát nekünk és soha nem szűnik meg szeretni bennünket? Köszönjük ezt meg Jézusnak!

 

 

 

Történet sarok

Pál pici kanárimadara - 3. rész

Írta: Amy Sherrard

 

Zsanett megtartotta az ígéretét és Pali hamarosan örömmel látta,hogy meg tudja csinálni a csipkehímzést, amit Zsanett tanított neki.  Petit nagyon érdekelte a dolog és húzta-vonta a fonalat, amit Pál használt és madárnyelven beszélt, de Pali visszaküldte őt az ülőrúdjára, hogy folytatni tudja a munkát, amíg tökéletesem meg nem tanulta az öltéseket.

Zsanett ugyanúgy örült, mint Pali. „Ott fogom eladni, amit készítesz, ahol az enyémet szoktam.” – mondta az izgatott fiúnak. „Ha keményen dolgozol, elég pénzt fogsz keresni madáreledelre, sőt még talán egy kalitkát is tudsz venni Petinek, amiben éjszaka alhat.”

Pali nevetett. „Petinek nincs szüksége kalitkára.”- mondta Zsanettnek. „De talán elég lesz Anyának, hogy néha vegyen egy narancsot, vagy egy almát.”

Peti nagyon gyors felfogású kismadár volt és hamarosan sok trükköt megtanult, amit Pali tanított neki. Az egyik a „halott” játék volt. Mikor Pali azt mondta neki, játsszon halottat, Peti engedelmesen a hátára fordult és nagyon nyugodtan feküdt. Vagy amikor Pál az ajkai közt tartott egy magot, Peti óvatosan elvette és megette.

Peti magától is tanult trükköket. Amikor Pali kezei a munkával voltak elfoglalva és nem volt ideje játszani vele, Peti a fejére szállt és a hajszálait, sőt még a szemöldökét is húzogatta.

Édesanyja alig hitte el Pali átalakulását. Ahelyett, hogy nyugodtan, tétlenül és szomorúan üldögélt volna, Pali dudorászott és az ujjai szorgalmasan dolgoztak. Peti is gyakran énekelt és a fiú térdén ülve figyelte őt. Anya biztos volt benne, hogy Pali magasabbra és egyenesebbre fog nőni és egy napon férfi lesz belőle, aki majd képes lesz gondoskodni róla.

Egyik reggel, még napkelte előtt valami izgalmas és ijesztő dolog történt. Pál arra ébredt, hogy Peti izgatottan rángatja a haját és a szemöldökét. Pál megpróbálta visszaküldeni őt az ülőrúdjára. „Menj vissza aludni!”- mondta Petinek. „Még nem kell felkelni.” Ám ez alkalommal Peti nem engedelmeskedett neki.

Pali véletlenül megérintette kinyújtott kezével a falat. Forró volt!

„Anya, gyere! Forró a fal! – hívta édesanyját. Anya kiszaladt a folyosóra és felébresztette a szomszédokat. A tűzoltók hamar megérkeztek és gyorsan megfékezték a lángokat pontosan a szomszédos szobában, de sajnos nem elég hamar ahhoz, hogy az ő szobájuk is csúnyán ki ne égjen. A tűz a szomszéd szobában úgy keletkezett, hogy a kályhához túl közel lévő ruhadarabok lángra kaptak.

Pál és Peti aznap Zsanettnél voltak, amíg a tűzoltók elhárították a károkat. A bérház lakói mind meglátogatták Pált és kismadarát Petit, akik megmentették az épületüket és valószínűleg sok életet is. Az épület tulajdonosa is eljött. Nagyon hálás volt, hogy sok élet és sok-sok pénz megmenekült. Mindez azért, mert a kismadár felébresztette Palit, mielőtt a tűz átterjedt volna másik szobákra is.

Miután a kiégett szobákat rendbe hozták, a tulajdonos megkérdezte Pált, hogy mit tehetne érte hálája jeléül.

„Kérhetnék mankókat, hogy kijárhassak?”- kérdezte félénken.

A tulajdonos örömmel szerzett mankókat Pálnak. Egy új varrógépet is vett Pál édesanyjának, hogy otthon tudjon dolgozni és Palival lehessen. Még egy szép kalitkát is vett Petinek és annyi madáreledelt adott nekik, ami Petinek egy évre elegendő lesz.

Micsodaváltozást hozott Pál és anyukája életébe egy kedves, elveszett kismadár! Szerinted jó példa volt nekünk?

(Vége)