Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A bün eltávolítása

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A Szenthely

A szent hajlék első helyiségét Szenthelynek nevezték és három bútordarab volt benne. Kettőről már tanultunk – az arany lámpatartóról és a szent kenyerek asztaláról.

A harmadik a füstölőoltár volt, ami fából készült és arannyal volt borítva. A teteje körül koronaszerűen aranyból készült szegély volt, sarkain egy-egy szarvval. Az első terem nyugati végében helyezkedett el, a két helyiséget elválasztó függöny közelében. 2Móz 30:1-3., 6.

Isten gyújtotta a tüzet ezen az arany oltáron, és egy pap minden reggel és minden este édes füstölőt égetett rajta, amely Isten különleges receptje szerint készült. Reggel és este ugyanabban az időben tették ezt, mint amikor a bárányokat a kinti oltáron feláldozták.

Az égő tömjén illata éjjel-nappal betöltötte mindkét helyiséget, a körülöttük lévő udvart és messzire szállt a pitvar fehér kerítése fölött. „Örök füstölő” volt a neve, ami azt jelenti, hogy az izraeliták egyfolytában érezhették az illatát. 7-8.v.

A mindennapos reggeli és esti áldozat és a füstölő égetése nagyon fontos volt az izraeliták számára, akik ezekben az időpontokban mentek a szent hajlékba istentiszteletre.  A feláldozott bárány Jézust jelképezte, aki elveszi majd bűneiket és meghal, hogy ők megbocsájtást nyerjenek; és a füstölő édes illata Jézus tökéletes életét jelképezte, amit majd érettük fog élni.

Az a két ajándék – Jézus halála értük és Jézus élete értük – még nem történt meg, tehát az izraelitáknak hinniük kellett, hogy meg fog történni. És ahogy imáik a füstölő illatával együtt felszálltak, Isten elfogadta őket.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Bár mi nem alkalmazzuk ezeket a reggeli és esti szertartásokat, Isten örül, ha reggeli és esti áhítatot tartunk otthonunkban, vagy bárhol, ahol éppen vagyunk.

HÉTFÖ

A Szentek-szentje

A füstölőoltár mögött egy vastag függöny volt, ami a Szenthelyet a Szentek szentjétől elválasztotta. Kárpit volt a neve, mert eltakarta a Szentek szentjét és Isten jelenlétének dicsőséges ragyogó fényességét.

Mint minden más a szent hajlékban, ez a függöny is Jézust jelképezte, aki majd eljön a földre élni és meghalni értünk. De hogy megvédjen attól, hogy isteni jelenlétének ragyogása elpusztítson bennünket, emberi testbe rejti dicsőségét. Zsid 10:5., 20.

A kárpiton túl állt a gyönyörű Frigyláda. Doboz alakú volt, fából készült és kívül-belül arannyal volt borítva. 1,143 m (45inch) hosszú volt, 0,6858 m (27inch) széles és 0,6858 m (27inch) magas. Koronaszerű aranyszegély volt a teteje körül, mint a füstölőoltárnak. (2Móz 25:10-11.)

A két kőtáblát, amikre Isten a Tízparancsolatot írta a frigyládába helyezték, és a láda tetejét, ami betakarta őket a Kegyelem királyi székének nevezték. Egy-egy tömörarany-tömbből készült angyal-szobor ált mindkét végén. (17-21. v.)

Pontosan a Kegyelem királyi széke fölött, a két angyalszobor között dicsőséges fény ragyogott Shekinah volt a neve, ami azt jelentette, hogy Isten ott volt népével, pontosan a táboruk közepén.

A Shekinah (Isten dicsősége) megmutatta, milyen Isten trónja a mennyben angyalok ezreivel körülvéve. És hogy az Ő Szeretet törvénye a kormányzásának alapja.

Az izraeliták megszegték ezt a törvényt, ezért meg kell halniuk. A törvény nem tudja a bűnt megbocsájtani, ezért Isten segítsége nélkül nem volt számukra semmi remény.

A Kegyelem királyi széke azonban pontosan a törvény fölött volt. Holnap majd megtudjuk, hogy miért.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi volt értékesebb a szent hajlékban – az összes arany és ezüst, vagy Isten örökérvényű törvénye? Zsolt 119:72.

KEDD

A bűn eltávolítása

(3Móz 16. fejezet)

Ha egy izraelita megbánta bűneit, a szent helyre vitt egy állatot, annak fejére tette a kezét, és rátámaszkodott, miközben megvallotta a bűneit. Olyan volt ez, mintha az ártatlan állatra helyezte volna a bűneit és tőle függne, hogy az átveszi az ő helyét. Majd saját kezűleg meg kellett ölnie az állatot.

A pap felfogta az állat vérének egy részét, belemártotta az ujját és a pitvarban álló réz oltár szarvaira kente. Majd bevitte az ember bűneit a Szenthelyre és a füstölőoltár szarvaira is kent a vérből. Ezután imádkozott és a bűnös bocsánatot nyert. Ily módon az izraeliták bűnei napról napra gyűltek Szenthelyen. 3móz 4:34-35.

Azok a bűnök azonban nem maradtak a Szenthelyen örökre, mert évente egyszer, egy különleges napon eltávolították onnan őket. Azt a napot a nagy engesztelés napjának hívták, a szertartást pedig a szent hajlék, a templom megtisztításának (Dán 8:14.)

A nagy engesztelési napon két kecskebakot vittek be a szenthelyre. Az egyik az Úr kecskebakja lett, és Jézust jelképezte. A másikat pedig bűnbaknak nevezték és az Sátánt jelképezte.

Az Úr kecskebakját az összes ember bűnéért való áldozatként ölték meg, mert Jézus mindenkiért meghalt. Ez alkalommal a főpap az állat vérét bevitte a Szentek szentjébe, ahol a Kegyelem királyi székére hintette. 3Móz 16:15.

A kegyelem királyi széke alatt volt a törvény. Minden izraelita megszegte azt, és a bűn következménye a halál. Ám a kegyelem királyi székére hintett vér azt jelképezte, hogy egy helyettes (az Úr kecskebakja, ami Jézust jelképezte) halt meg helyettük.

Ezután a főpap eltávolította az összes megbocsátott bűnt a szenthelyről és kivitte őket, ahol a Sátánt jelképező bűnbakra helyezte őket. Majd a kecskebakot kivezették Isten népének táborából és magára hagyták a pusztaságban meghalni. Ez azt jelenti, hogy azok a bűnök örökre eltűntek. 3Móz 16:21-22.

Később még többet megtanulunk majd ezekről a fontos szertartásokról.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan tudja Isten a bűnösöket megmenteni a bűnök megőrzése nélkül? Hogyan tudja Isten elpusztítani a bűnt a bűnösök elpusztítása nélkül? A Szenthely ismerete segít nekünk ezt megérteni.

SZERDA

Egy különleges szemléltető eszköz

Amióta csak Sátán behozta világunkba a bűnt, el akarja pusztítani az embereket. Az ellene vívott harcban Isten megpróbálja megóvni az embereket. A Szenthelyen folytatott szertartások segítenek nekünk megérteni, hogy milyen módon teszi ezt Isten. A Biblia szerint Isten megoldása a Szenthelyen van. (Zsolt 77.13)

Az első szertartásban, amiről tegnap tanultunk, az izraelita egy ártatlan állat fejére helyezte a kezét. Majd rátámaszkodott és megvallotta bűneit. Ez azt jelképezte, ahogy megvalljuk Jézusnak bűneinket és átadjuk Neki őket, és az Ő értünk való életétől és halálától függünk. Ézsa 53:6.

Ezután az izraelitának saját kezűleg kellett megölnie az állatot. Ez azt mutatta, hogy a mi bűneink ölték meg Jézust. Ézsa 53:5.

A bűn mindig halálhoz vezet, - nemcsak az egyszeri halálhoz, hanem az örök halálhoz. Azzal a halállal halt meg Jézus, amikor átvette helyünket a keresztfán.

Ha azonban mi nem valljuk meg bűneinket és nem helyezzük őket Jézusra, nekünk, magunknak kell az örök halállal meghalnunk. Róm 6:23.

Az izraeliták bűneinek a Szenthelyre bevitele itt a földön, bűneinknek a mennyei templomban való nyilvántartatását mutatta be. A nagy engesztelés napja messze többet jelentett, mint egy napot. De erről majd később tanulunk.

Az Úr kecskebakjának feláldozása a nagy engesztelési napon, Jézus értünk történt kereszthalálát jelképezte. A kecskebaknak a kegyelem királyi székére hintett vére Jézus vérét jelképezte, ami az ítéletben megmutatja, hogy Ő az örök halállal halt meg értünk.

A bűnök eltávolítása a földi Szenthelyről, azt jelképezte, ahogy a mennyei Szenthely feljegyzéseiből eltávolíttatnak mindazok bűnei, akik igazán megbánták őket. (ApCsel 3:19) Ezt nevezzük a templom megtisztításának.

Azoknak a bűnöknek a bűnbakra helyezése Sátánt jelképezte, akinek vállalnia kell a felelősséget, mert Isten népét bűnre csábította és késztette. Ő és mindazok, akik nem bánták meg igazán bűneiket és nem fogadták el Jézus értük való halálát, végül elpusztíttatnak. Ez vet majd véget a harcnak, ami évezredekkel ezelőtt kezdődött a mennyben.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus most akarja megtisztítani szívünket a bűntől. Megengeded Neki, hogy a tiédet megtisztítsa?

CSÜTÖRTÖK

A tiszteletlen papok

Mikor Áron, a főpap a Szentek szentjébe lépett, kék kelméből készült különleges palástot viselt. Szegélyén körben kék, bíbor és karmazsinszínű gránátalmák voltak arany csengettyűkkel váltakozva, amelyek lágyan csilingeltek, ha Áron megmozdult.(2Móz 39:24-26.)

A kék palást fölött egy rövidebb, gallér nélküli ruhadarabot, az éfódot viselte. Ennek vállain egy-egy drágakő volt a tizenkét törzs nevével belevésve. A törzsek nevei külön drágakövekre is rá voltak vésve, egy mellvértre erősítve közel a szívéhez. (6-8., 14. v.)

Jézus is a szívéhez közel tart bennünket. Azt mondja, hogy még a tenyerébe is bele vagyunk metszve. Mikor ez a küzdelem a Sátánnal véget ér, az összes sebhelyünk eltűnik majd, de Jézus sebhelyei, amiket a kezét átütő szögek okoztak, örökre megmaradnak. Örök emlékeztetőül tartja meg őket, hogy azért halt meg értünk, mert annyira szeret bennünket. Ézsa 49:16.

Miután Áront és négy fiát pappá szentelték, ők helyezték az áldozatokat az oltárra magukért és a népért is. Aztán Isten dicsősége megjelent, és tüzet küldött az áldozatok elégetésére.(3Móz 9:24)

A papok soha nem hagyták azt a tüzet kialudni. Szent tűz volt, és kizárólag azt használhatták az áldozati és a füstölőoltár meggyújtására. Ám egy napon Áron két fia a szent tűz helyett közönséges tüzet használt a füstölőoltár meggyújtására. Nádáb és Abihú volt a nevük. 3Móz 10:1-2.

Milyen megrázó! Áron nem mert sajnálatot, vagy együttérzést mutatni bűnük iránt, tudta, hogy fiai megérdemelték, ami velük történt. Isten szavának áhítattal és tisztelettel kell engedelmeskedni. 3. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nádáb és Abihú bort ittak aznap, és ez úgy megzavarta elméjüket, hogy nem tudtak a jó és a rossz között különbséget tenni. Ennek következtében olyan súlyos bűnt követtek el, amit Isten azonnali halállal büntetett. Mit tanít ez nekünk bármilyen alkoholos ital fogyasztásáról?

PÉNTEK

Útközben

(4Móz 10:11-36.; 11.)

Izgalmas nap volt, amikor a fenséges felhő felemelkedett a Szent hajlék fölül és kürtzengés jelezte, hogy az izraelitáknak ideje elhagyni a Sínai-hegyet és folytatni útjukat Kánaán földje felé. Most már jól szervezett nép voltak, felkészülve a pusztai vándorlásra.

A léviták sátrai voltak a legközelebb a Szent hajlékhoz, mer ők szolgáltak ott. A papok Áront is beleértve ebből a törzsből származtak, ahogy Mózes és Mirjam is. Lévi fiainak, Gérsonnak, Kéhátnak és Merárinak az utódai voltak felelősek mindenért, ami a szent sátor szállításával kapcsolatban felmerült.

Kéhát fiai voltak felelősek a Szenthely bútoraiért. Először egy pap letakart minden egyes darabot, majd a kéhátiak vitték őket a vállukon a hozzájuk illesztett hosszú rudakon. Ökrösszekerek vitték a szent hajlékot, beleértve a tető borítását és a függönyöket, az oszlopokat, a deszkákat és a tartozékokat.

Olyan sok időt töltöttek el az izraeliták a Sínai-hegynél, hogy már-már otthonuknak érezték a helyet, de most elindultak az Ígéret földje felé. Ha akarod, elolvashatod kivonulásuk sorrendjét a következő igeversekben: 4Móz 10:11-28.

A felhő, ami vezette őket sivár hegyek felé mozdult el. Az út egyenetlen volt és sziklás szurdokokon keresztül kellett menniük a szekereikkel és sok állatukkal. Hamarosan zúgolódni kezdtek és Mózest okolták mindenért. Ezért ő elkedvetlenedett.

Aztán felidézve az egyiptomi bőséges táplálkozást a kevert sokaság húsért kezdett siránkozni, és panaszkodni a mannára, amit az angyalok hűségesen küldtek nekik. Ez a zúgolódás ragályos volt és mindenfelé elterjedt. Mózes még jobban elkeseredett. Azt mondta az Úrnak, hogy az izraeliták vezetésének terhe már túl nehéz neki, még azt is kérte, had haljon meg.

Az Úr azt válaszolta, hogy hetven vénre árasztja az Ő lelkét, és ők majd megosztják Mózessel a terheket. Azután hogyan válaszolt a húsra vágyók kiáltozásaira? 4Móz 11:31-34.

Egyszer aztán, amikor Kánaán felé vezető útjukon letáboroztak történt valami, amitől Mózes ismét nagyon szomorú lett. Jövő heti leckénkben tanulunk majd róla.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az emberek gyakran megnehezítik vezetőiknek, hogy bátrak legyenek és bízzanak az Istenben. Hogyan tehetjük ezt könnyebbé számukra?

 

 

Feladatok:

Illeszd a Szent hajlék részeit jelölő betűket az alábbi bibliaszövegekhez, amelyek elmondják, melyik mit jelent:

 

---------  „Én vagyok az élet kenyere.” Ján 6:35.

---------  „… a víz fürdőjével az ige által megtisztítva…” Ef 5:26.

---------  „… az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét.” Ján 1:29.

---------  „Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje.” Zsid 9:28.

---------  „… a tenyerembe véstelek téged…” Ézsa 49.16.

---------  „Az Atya… az ítéletet is teljesen a Fiúnak adta át.” Ján 5:22.

---------  „Én vagyok a világ világossága.” Ján 8:12.

---------  „… nagy főpapunk van… Jézus, az Isten Fia.” Zsid 4:14.

---------  „Jézus… mindenkor él, hogy közbenjárjon értük.” Zsid 7:25.

Pitvar
  A B C
Szenthely
  D E F
Szentek- szentje
  G H I