Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy megkeményedett szív

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Kicsoda az Úr?

(2Móz 4:28-31; 5:1-3.)

Visszatérve Mózes történetéhez, a Midiánból Egyiptomba visszavezető úton csatlakozunk hozzá. Mózes és fivére Áron a Sínai hegynél találkoztak és közel 200 mérföldet gyalogoltak együtt az egyiptomi Gósenig.

Az Úr figyelmeztette Mózest, hogy a fáraó valószínűleg konok lesz és nem engedi majd, hogy az izraeliták elhagyják Egyiptomot. 2Móz 4:21.

De mit értett Isten azalatt, hogy meg fogja keményíteni a fáraó szívét? Olyasminek tűnik ez, amit Isten tesz az emberrel? A szív szó a Bibliában gyakran az értelmet jelenti. Az értelmünkkel gondolkodunk, és azzal hozunk döntéseket, nem a szívünkkel. Az értelmünk természeténél fogva bűnnel teli, de Jézus olyan bűntelen értelmet akar nekünk adni, mint amilyen az Övé. Fil 2:5.

Isten mindig meghagyja nekünk a választást, hogy milyen értelmet akarunk, de az Ő Lelke meg akar változtatni bennünket, az értelmünk megújítása által, hogy az olyan legyen, mint Jézusé. Róm 12:2.

A napfény megpuhítja a kemény viaszt, de megkeményíti a lágy sarat. Mi választunk, hogy melyikké akarunk válni. A fáraó gondolkodásmódja olyan volt, mint a sár. A Szentlélek késztetését visszautasítva egyre keményebb és keményebb lett. Végül olyan lett, mint a kemény, napon szárított agyag-téglák, amelyek készítésére az izraelitákat kényszerítette.

Egyiptomba érkezve Mózes és Áron összehívták az Izraeliták vénjeit, hogy elmondják nekik miként választotta ki Isten Mózest arra, hogy kivezesse Egyiptomból az ő népét. Hogyan éreztek a vének és a nép, amikor látták az Istentől Mózesnek adott jeleket? 29.-31.v.

Ezután Mózes és Áron a király palotájába mentek. A fáraó már hallott róluk, és arról, hogy mit tettek az izraeliták között. Még arra is gondolt, hogy az izraeliták erőszakkal akarnak a rabszolga--sorból kiszabadulni.

Mikor Mózes és Áron elmondta a fáraónak az Úr szavait: „Bocsásd el népemet!”, ő azt kérdezte: „Kicsoda az az Úr?” Valószínűleg azt gondolta, hogy az Úr nem elég erős, hogy megszabadítsa az Izraelita rabszolgákat Egyiptom gazdag és hatalmas népétől. Micsoda meglepetés várt rá!   

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Bibliatanulmányozás közben engeded, hogy a Szentlélek meglágyítsa a szívedet?

HÉTFÖ

A makacs király

(2Móz 5:4-23; 6:1-13;7)

Az Izraeliták már kb. 215 éve Egyiptomban voltak, és ezen idő java részében már rabszolgaként. A fogság ama kegyetlen éveiben Isten törvényéből rendkívül kevés ismeret szállt szülőkről gyermekekre. Többségük még a Szombatot sem tartotta meg, bár volt köztük néhány hívő, aki Istenről tanította az egyiptomiakat.

Mikor Mózes visszatért Egyiptomba, tanította az izraelitákat az Istennek való engedelmesség fontosságára, és sokan, majdnem a többségük elkezdte megtartani a szombatot. Ezért feddte meg a fáraó Mózest és Áront, hogy elvonják az embereket munkájuktól és pihenőt adnak nekik.

Az izraeliták vályogtéglákat készítettek, aprított szalmával keverve, ami segített megkötni az agyagot, majd a napon kiszárították. A szalmát addig biztosították számukra, de most a fáraó parancsa szerint nekik maguknak kellett azt is összegyűjteni és változatlanul ugyanannyi téglát készíteni. 2Móz 5:10-13.  

Ez a plusz feladat arra szolgált, hogy rákényszerítse őket a szombati munkára a megkövetelt tégla mennyiség előállítása érdekében. Mikor panaszkodtak Mózes emlékeztette őket az Úr szavára, hogy ki fogja vezetni őket a rabszolgaságból, ám ők olyan kishitűek voltak, hogy nem hallgattak rá. 2Móz 6:6,9.

Mi történt, amikor Mózes és Áron visszamentek a fáraóhoz, és ő jelet követelt Isten hatalmának bizonyítására? 2Móz 7:10-13.

Képes volt Sátán az egyiptomi varázslók botjait élő kígyókká változtatni? Nem. Csak Isten tud életet adni. Ám Sátán tud csodákat tenni, hogy megtévessze az embereket. Pontosan ez történt azon  a napon. Amikor Áron botja elnyelte a varázslók botjait, a fáraó azt gondolta, hogy Mózes és Áron egyszerűen csak jobb varázslatot vittek végbe, mint amit az ő varázslói tudtak.

Ezután Isten csapásokat kezdett küldeni Egyiptomra.

Az első csapást a Nílus folyóra mérte, amit az egyiptomiak istenként tiszteltek. Vize vérré változott, összes hala elpusztult és bűzlött.

Úgy tűnt, a varázslók is vérré változtatták a vizet, és a fáraó csak még konokabbá vált. Az embereknek egy egész álló hétig ásniuk kellett a folyó mellett, hogy iható vízhez jussanak. 20-25.v.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Gondolod, hogy a fáraó engedelmeskedni akart Istennek, vagy mentségeket keresett az engedetlenségére?

KEDD

Még több baj szakad Egyiptomra

(2Móz 8; 9:1-12.)

Az egyiptomiak szentnek gondolták a békákat. Mikor a fáraó nem akart engedelmeskedni amikor Mózes ismét elmondta neki Isten üzenetét, hogy engedje szabadon a népét, Isten megmutatta, hogy Ő hatalmasabb a békáknál. Olyan sok békát küldött, hogy az emberek szabadulni akartak tőlük. Mindenütt békák voltak, még az ágyaikban, a konyhai edényeikben és a kemencéjükben is.

Sátán segített a varázslóknak azt a látszatot kelteni, hogy ők is kihozták a békákat a folyóból. Hogyan csinálta? Nem tudjuk. A biblia figyelmeztet bennünket, hogy közvetlenül Jézus visszajövetele előtt Sátán segíteni fog embereknek olyan csodákat tenni, amikről elhiteti, hogy Istentől valók. Jel 13:13,14,16:13,14.

A varázslók nem tudták eltávolítani a békákat, és ettől a fáraó kétségbe esett. Így szívét megalázva megkérte Mózest és Áront, hogy imádkozzanak az Úrhoz, hogy távolítsa el a békákat, és megígérte, hogy elengedi Izrael népét. Mit mondott Mózes, mit fog megmutatni a fáraónak e kérésére adott válasz? 2Móz 8:10.

Mózes imádkozott, ahogy a fáraó kérte és a békék elpusztultak. A vizek vérré változtatása is szörnyű bűzzel járt, de el sem tudjuk képzelni, milyen büdösséget árasztottak azok a döglött békák. Mit tett a fáraó? 15.v.

Az első két csapás előtt a fáraó minden alkalommal kapott figyelmeztetést, hogy mi fog történni, ha nem engedi el az Izraelitákat. Ám ő nem tartotta meg az ígéretét a második csapás után, ezért most nem kapott figyelmeztetést a harmadikról: tetvek martak embert és állatot egyaránt.

A varázslók nem tudták utánozni ezt a csodát. Figyelmeztették a fáraót, hogy ez Istentől van, de ő továbbra sem akart változtatni döntésén. 16.-19.v.

A negyedik csapás csípős, ártalmas legyek sokasága volt. A fáraó ismét ígéretet tett, de amint Isten eltávolította a legyeket, a szíve még keményebb lett.

Gósen földje, ahol az Izraeliták laktak megmenekült az ártalmas légy-seregektől, és amikor az ötödik csapástól az egyiptomiak jószágai elpusztultak, Gósenben az állatok egészségesek maradtak.

A hatodik csapás azzal kezdődött, hogy Mózes marékszám szórta a hamut a levegőbe. Akire a hamu rászállt, embereken és állatokon gennyes fekélyek keletkeztek. De a fáraó szíve még mindig kemény volt.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Kivel törődött inkább a fáraó, saját magával, vagy a népével? Önzővé, vagy önzetlenné tesz minket a büszkeség, istennek engedelmessé, vagy engedetlenné?

SZERDA

Még több figyelmeztetés

(2Móz 9:13-10:23.)

Mostanára sok egyiptomi meggyőződött róla, hogy az Izraeliták istene az egyetlen igaz Isten; és amikor Mózes a hetedik csapás bekövetkeztére figyelmeztetett, azok az emberek felkészültek rá. Mi történt azokkal, akik nem készültek fel? 2Móz 9:18-26.

Legtöbben láttunk már jégesőt, de valószínűleg egyikünk sem látott még olyan nagy jégdarabokat, amekkorák abban a csapásban hullottak, és olyan heves vihart és villámlást sem. Olyan volt mintha Isten kiáltana, hogy felhívja a figyelmüket.

Ebben az esetben a fáraó valójában beismerte, hogy vétkezett. Ám Mózes tudta, hogy bűnbánata nem igazi, csak a jégeső megszűnését szeretné elérni.

Ezután Mózes elmondta a fáraónak, hogy ha nem engedi az Izraelitákat elmenni, sáskahad fogja ellepni az országát. A király szolgái hallották Mózes szavait és merészen Egyiptom romba döntésével vádolták a fáraót.

Hallgatott rájuk ezúttal a fáraó? Nem igazán. Csak az Izraelita férfiaknak adott engedélyt a távozásra. Tudta, hogy a férfiak vissza fognak térni a családjukhoz. Tehát Isten szólt Mózesnek, hogy nyújtsa ki botját, hogy elhozza a nyolcadik csapást.

Egész álló nap és éjszaka erős szél fújt, amely sáskák millióit fújta oda, mint fekete takarót a földre. A sáskák fölfaltak minden zöld növényt és fát, ami a jégeső után megmaradt. Egyiptom földje pusztává lett! És amikor a fáraó könyörgött Mózesnek és Áronnak, hogy kérjék Istent a sáskák eltávolítására nagyon alázatosnak tűnt. Vajon az volt valójában? 2Móz 10:16-20.

Hogyan fordulhatott még ennél is rosszabbra? Az emberek nem tudták legközelebb mi vár rájuk. Az Izraeliták viszont látván, hogy Isten megóvta őket a csapások során, most már biztosak voltak benne, hogy Isten hamarosan ki is viszi őket a rabszolgaságból.

Ezután a kilencedik csapás következett. Három napig mindenki a legszörnyűbb, megfélemlítő sötétség csapdájában vesztegelt. A levegő sűrűnek tűnt, nehéz volt belélegezni, a nap és a hold, amiket úgy tiszteltek, sehol sem volt látható.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Miután egyszer rosszat tettél, nehezebb, vagy könnyebb újra rosszat tenni?

CSÜTÖRTÖK

Az utolsó választási lehetőség

(2Móz 10:24-12:14.)

A kilencedik csapás sűrű sötétségében az embereknek volt idejük elgondolkodni az őket ért szerencsétlenségeken. Isten adott nekik időt belátni, hogy Ő hatalmasabb az összes bálványuknál; megbánhatták bűneiket és választhatták Őt Istenüknek. Ó milyen könyörületes Isten!

De a fáraó nem bánta meg, és ismét nem engedte az Izraelitákat távozni. Sőt, ezúttal azt mondta Mózesnek, hogy hagyja el a palotát, és soha többé ne jöjjön vissza.

Már világos volt, hogy az Izraeliták számára végre elérkezett Egyiptom elhagyásának ideje. Az országban szétszórtan élők is mind nyugodtan Gósen földjére mentek, ahonnan majd mindnyájan együtt fognak távozni.   

Mózes már titokban megszervezte, hogy ne szedett-vedett tömegként távozzanak. Minden család tudta hol a helye a sorban az utazás és a letáborozások idején.

Isten egy tizedik, végső csapást fog küldeni, és a fáraónak figyelmeztetést kell kapnia. Amikor a kilencedik csapás után a fáraó azt mondta Mózesnek, hogy többé ne térjen vissza a palotába, még mindig nem volt késő, hogy megváltoztassa büszke, makacs gondolkodását. A mi türelmes, kegyelmes Istenünk adott volna neki még egy esélyt a megbánásra. Mi volt a végső figyelmeztetés? 2Móz 11:4-8.

Milyen szörnyű csapás! De nem kellett volna megtörténnie, ha a fáraó engedelmeskedik Istennek. Volt pár napja, hogy elgondolkodjon Mózes intésén, mert az Izraelitáknak időre volt szükségük, hogy felkészüljenek az elsőszülött halálának éjszakájára. Annak a hónapnak a tízedik napján minden izraelita család kiválasztott egy bárányt, ahogy Mózes mondta nekik, és a hónap tizennegyedik napján közvetlenül sötétedés előtt levágták és vérével meghintették az ajtófélfákat és a szemöldökfákat. Majd megsütötték és kovásztalan kenyérrel és keserű fűszerekkel megették.

A pusztító angyal éjfélkor érkezik és Egyiptom szerte minden elsőszülött meg fog halni, kivéve azokban a házakban, ahol az ajtófélfákon vér van. Ezek fölött a házak fölött az angyal áthalad. Ezért hívták azt a napot az elkerülés vagy áthaladás napjának (Pászkaáldozat napja).

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Isten elmondta Izrael népének, hogyan lehetnek mentesek a tíz szörnyű csapástól. Isten elmondta népének, hogyan készüljenek fel az ítéletre, amely hamarosan a világra következik.

PÉNTEK

Az utolsó éjszaka

 

Vajon az ajtófélfára hintett bárányvér képes megvédeni bárkit, aki bent tartózkodik? Nem. Az a vér Jézus vérét jelképezte, aki meghalt, mint egy bárány, hogy megmentse mindazokat, akik hisznek Őbenne és engedelmeskednek Neki. Hogy biztonságban legyenek, azon az éjszakán az izraelitáknak többet kellett tenniük, mint egyszerűen hinni Istenben, engedelmeskedniük is kellett, meghintvén vérrel az ajtófélfákat. Olvassuk el: 1Ján 1:7.

Azután minden izraelita család bement és megette a sült bárányt. Útra készen voltak öltözve és sietősen ettek. (2Móz 12:11)

Csakugyan sietniük kellett. A pusztító angyal éjfélkor érkezik és minden elsőszülött gyermek meg fog halni azokban a házakban, amelyek ajtófélfája nincsen meghintve bárányvérrel. Utána hamarosan távozniuk kell majd, de nem tudták, milyen gyorsan. Tehát folyamatosan készenlétben kellett állniuk. És mi a helyzet velünk? Mt 24:44.

   Miért ették meg a bárány húsát? Ez egy szemléltető példa volt. A bárány Jézust jelképezte, az igazi Húsvéti Bárányt (1Kor 5:7); és Ő azt mondta nekünk, hogy együk az ő testét és igyuk az Ő vérét (Ján 6:53,54.).

 Jézus elmagyarázta, hogy az Ő teste és az Ő vére az Ő igéje és úgy „esszük” ha tanulmányozzuk szavait a Bibliában és engedjük, hogy azok vezessenek döntéseinkben. Az Ő szavai Lélek és élet, ahogy mondta. Ami azt jelenti, hogy az élete a szavában van. (Ján 6:63)

A Bibliát tanulmányozva befogadhatjuk az Ő életét az Ő szavában való hit által. A gondolkodásunk részévé válik, és az Ő bennünk élő élete erőt ad nekünk az engedelmességhez. Így amint az izraeliták készek voltak elindulni Kánaán földje felé, mi is készen leszünk, hogy Jézus visszajövetelekor a mennyei Kánaánba induljunk. Olvassuk el: Jak 1:21.

Erre az időre már sok egyiptomi meggyőződött róla, hogy az izraeliták Istene az egyetlen igaz Isten. Mikor könyörögtek, hogy az izraeliták biztonságos házaiba mehessenek azon az éjszakán, azok szívesen befogadták őket, és mindnyájan együtt imádkoztak, ahogy az éjfél egyre közeledett.

  Alkalmazd a gyakorlatban:  Mit gondoltál és mit cselekedtél volna, ha izraelita lettél volna Egyiptomban az első Pászka idején?

 

 

Kérdések

Egészítsd ki az alábbi mondatokat!

 

1.        A …………. vérré változott. 2Móz 7:20

2.       ………………lepték el Egyiptom földjét. 2 Móz 8:6

3.       A föld pora…………………….változott. 2 Móz 8:16

4.       ………………….seregei lepték el az egész országot.2Móz 8:24

5.       ………………….támadt a lábasjószágokon, lovakon és bárányokon. 2Móz 9:3

6.       ………………….embereken és állatokon. 2Móz 9:9

7.       …………………és tűz jégesővel vegyesen 2Móz9:23-24

8.       …………………seregei megettek mindent, ami a jégverés után megmaradt. 2Móz 10:15

9.       Sűrű ………………………….volt három teljes napig. 2Móz 10:22-23

10.     Az elsőszülöttek…………………………….. 2Móz 12:29