Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten különleges kincse

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ha

(2Móz 19:1-8.)

Az izraeliták követték a felhőt, amely Kánaán földjére vezette őket. Nem kellett már aggódniuk az élelmük és ivóvizük miatt, mert az Úr mindennel ellátta őket, amire szükségük volt.

Mikor a felhő megállt és leereszkedett a Sínai-hegy tetejére, megálltak ők is és felállították sátraikat a hegy lábánál elterülő sivatagban. Jó pár hete volt már, hogy elhagyták Egyiptomot.

A Sínai-hegy lenyűgöző volt. Olyan volt, mintha egyenesen a sík sivatagi földből emelkedett volna ki.  És felnézve a nép láthatta a felhőt a csúcsán. Mikor az Úr szólt Mózesnek, hogy menjen fel a hegyre, ő azonnal engedelmeskedett, mialatt a nép a táborban várakozott.

Az Úr beszélt Mózeshez a felhőből, üzenetet küldött vele a népnek. És micsoda üzenetet! Izgatottak lehettek, amikor meghallották. Olvassuk el: 2Móz 19:3-7.

Ha engedelmeskedni fognak Istennek, Ő meg fogja tartani ígéretét, ahogy megtartotta Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Ez azt jelentette, hogy különleges néppé válnak. Milyen izgalmas! Milyen csodálatos! Milyen ünnepélyes fogadalmat tettek, amit Mózes mondott el az Úrnak?  8. vers

Az izraeliták sok-sok évig rabszolgák voltak. El sem tudták képzelni, hogyan lehetnének azzá a csodálatos nemzetté, amelyet Isten Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottainak megígért. Nem voltak tisztában vele, mennyire tudatlanok és milyen sokat kell még tanulniuk. isten azonban tudta ezt és a Sínai-hegy lábánál töltött idő alatt meg fogja mutatni nekik, hogyan váljanak azzá a nemzetté, amit Ő ígért nekik.

Komolyan gondolták az ígéretet, amit tettek? Isten azt mondta, megtartja az ígéretét, ha---. Ha, mi lesz? Ez a rövid kis szó az ötödik versben nagyon fontos.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A szövetség, amelyet Isten Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött mindig azon a kicsi, kétbetűs szón múlott, HA. Ha bíznak az Ő erejében, ami segít nekik engedelmeskedni, Ő mindig megtartja majd ígéretét, bármilyen lehetetlennek látszik is az.

HÉTFÖ

Hogyan?

.

Az izraeliták megígérték, hogy mindannak engedelmesesnek, amit az Úr mondott. De a hit elengedhetetlen az ígéretünk betartásához, miszerint engedelmeskednünk kell Istennek. A bizalom azt jelenti, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük, hogy engedelmeskedjünk Neki, és hisszük, hogy Ő meg fogja adni az erőt az engedelmességhez.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy teljesességgel lehetetlen őszintén hinni és igazán engedelmeskedni a saját erőnk által, egyszerűen nem vagyunk rá képesek. (Róm 8:7.) De ha kérjük Jézust, hogy Ő éljen bennünk, miénk lehet az Ő hite a bizalomhoz és az Ő ereje az engedelmességhez. (10.v.)

Kimutatták az izraeliták, hogy bíznak az Úrban? Nem. Valahányszor egy próbát kaptak, elbuktak. Annak ellenére, hogy az Úr számtalan csodát tett értük, többségük még mindig kételkedett abban, hogy Isten gondot visel majd a szükségleteikről.

Tényleg semmi okuk nem volt a zúgolódásra és panaszkodásra, de ők mégis nagyon sokszor azt tették és sokan azt kívánták, bárcsak ne hagyták volna el Egyiptomot. Most, a Sínai-hegynél ünnepélyes fogadalmat tettek, hogy bízni fognak az Úrban és engedelmeskedni Neki. Megtartották ezt az ígéretet?

A népnek, amellyé Isten ígérte, hogy teszi őket nagyban különböznie kellett a világ többi nemzetétől. Nem lesz királya, elnöke, vagy diktátora. Az Úr lesz az uralkodójuk, és az első vezetőjük Mózes lesz.

Az Úr csak úgy tudja megtartani ennek a csodálatos ígéretnek, vagy szövetségnek a rá eső részét, ha a nép is megtartja a rá eső részt azzal, hogy bízik és engedelmeskedik az Ő hite és ereje által. Különben Ő nem tudja megáldani őket.

Engedetlennek lenni Isten iránt egyenlő a Sátánnak való engedelmességgel, és lehetetlen egyszerre két mesternek engedelmeskedni. Az Istennek való engedelmesség az Ő ereje által örök életre visz.

Most Isten azt mondta, a nép készen áll arra, hogy Ő ne Mózesen keresztül, hanem egyenesen hozzájuk beszéljen. Mit mondott, mit kell tenniük, hogy felkészüljenek erre az ünnepélyes eseményre?  2Móz 19:10-13.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan mutathatjuk ki tiszteletünket Isten iránt, ha a házába megyünk? Fontos tisztának és ápoltnak lennünk? A szívünknek is tisztának kell kennie?

KEDD

Isten szól

(2Móz 19:9.-20:2.)

Az izraeliták felkészültek, hogy Isten közvetlenül nekik mondja el törvényét és nem Mózesen keresztül. Isten nemcsak a ruházatukat és a testüket akarta tisztának látni, hanem a szívüket is meg kellett tisztítaniuk.

A harmadik napon hangos kürtzengés hallatszott. Miközben olvasod, képzeld el, hogy ott vagy az izraelitákkal azon a napon! 2Móz 19:16-20.

Isten leküldte Mózest, hogy bizonyosodjon meg róla, a nép megértette, milyen tiszteletteljesnek és óvatosnak kell lenniük. Mit mondott Mózes és hogyan válaszolt neki Isten? 21-25.v.

Minden szem a hegy felé fordult. A csúcsát felhő borította, ami nagyon vastaggá és sűrűvé vált. Lehúzódott a hegy oldalain, egészen addig, míg az egész hegy rejtélye sötétségbe borult.

Akkor egy hangos, kürtzengés-szerű hang hallatszott, ami azt jelentette, hogy a nép menjen közelebb az Úrral találkozni. Míg Mózes a hegy lábához vezette őket villámok csaptak ki a felhőből, és mennydörgés visszhangzott körös-körül a hegyen. Füst gomolygott ki a felhőből és a kürtzengés egyre erősebb lett.

Gondolod, hogy bárki nevetett, vagy viccelődött volna? Nem! Mindnyájan reszkettek a félelemtől. Ez nem olyan volt, mint egy ijesztő mozifilm. Ez valódi volt, és félelmetes. Még Mózes is reszketett. (Zsid 12:21.)

Aztán hirtelen az összes ijesztő hang elhalt és teljes csönd lett. Senki nem tudta, hogy sok angyal is volt a felhőben az Úrral együtt. Ők is hallgatták, amint az Úr mennydörgő hangon szólt a hegyet borító sűrű sötétségből. (5Móz 33:2-3.)

Lassan, méltóságteljesen jöttek a szavak a felhőből: „Én az ÚR vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából…” Azt akarta, hogy tudják, hogy az erőteljes hang, amit hallottak a szerető Isten volt, aki kiszabadította őket Egyiptomból, és aki gondot viselt róluk a pusztaságban. Aztán az a hang folytatta, Isten elmondta a Tízparancsolatot, amely Hozzá vezeti majd Izrael népét, Hozzá, aki a legnagyobbá és a legjobbá teszi őket a világon – ha engedelmeskednek neki.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten az egyetlen, aki ki tud szabadítani bennünket a bűn rabszolgaságából. Az Ő csodálatos törvénye megmutatja, mennyire szükségünk van rá, hogy Tőle függjünk minden nap.

SZERDA

A szeretet törvénye

(2Móz 20:1-21; 24:1-7.)

Az ijesztő mennydörgés és villámlás és a félelmetes kürtzengés mind abbamaradt. Teljes csend lett, amit az Úr szavai követtek, amint rettenetes hangon elmondta a népnek a Tízparancsolatot. mindegyik egy csodálatos 8 betűs szón alapszik: SZERETET. Olvassuk el őket: 2Móz 20:3-17.

Minden keresztény ismeri a Tíz Parancsolatot, sokan kívülről is tudják, sokan még azt is hiszik, hogy Jézus halálával ezek eltöröltettek. Nagyon kevesen értik meg igazi jelentését és kevesen alkalmazzuk minden gondolatunkban és tettünkben. Ez az, amit az izraelitáknak meg kellett tanulniuk, és nekünk is meg kell tanulnunk.

A Tízparancsolatot hallgatva az izraeliták megértették, milyen szörnyű a bűn, és hogy ők is bűnösök. Isten hangja és minden, ami ott történt, több volt, mint amit elviselhettek. Mire kérték ezért Mózest félelemtől reszketve? 2Móz 20:19-21.

Az Úr megértette félelmeiket, ezért a Tízparancsolat felsorolása után már csak Mózeshez beszélt sok más törvényt adva nekik. Ezek a törvények szintén a szeretet alapelvében gyökereztek, de elkülönítve a Tízparancsolattól. Mit mondott a nép, miután Mózes elmondta nekik azokat a törvényeket? 2Móz 24:3.

Azután Mózes leírta azokat a törvényeket a Szövetség könyvébe és felolvasta a népnek. Mit mondott a nép, miután Mózes befejezte az olvasást? 4-8.v.

Az Úr áldozati és ünnepi törvényeket is adott nekik. Ezek a törvények Jézusra mutattak, és eltöröltettek, amikor Jézus meghalt értünk. De a Tízparancsolat nem töröltetett el! Már létezett az izraeliták előtt és minden emberre érvényes.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ádám és Éva Isten törvényével az elméjében volt megteremtve és Ők továbbadták azt az utódaiknak. Noé és Ábrahám is ismerték a Tízparancsolatot és a szerint is éltek. Az Úr Maga mondta el nekik a Sínai-hegyről és most mi a Bibliában olvashatjuk őket. És mint Ádám és Éva mi is az elménkben tarthatjuk.

CSÜTÖRTÖK

A szeretet gyakorlása

(2Móz 24:8-18.)

Az izraelitáknak meg kellett tudniuk, hogyan vigyék át a gyakorlat a Tízparancsolat elveit. Hogyan kell Isten iránti szeretetüket kimutatniuk? Hogyan kell megbecsülniük, tisztelniük és engedelmeskedniük Neki? Már voltak ismereteik a Szombat megtartásáról, de többet kellet még megtudniuk. Hol tiszteljék Istent? Milyen áldozatot és felajánlást vigyenek Neki?

Hogyan kell szeretniük és megbecsülniük másokat, beleértve a családtagjaikat, az özvegyeket, az árvákat, a szolgálókat, a jövevényeket, az uralkodókat, a szegény embereket, a rosszat  cselekvőket, vagy még az ellenségeiket is?

Az izraelitáknak semmilyen tapasztalatuk nem volt önmaguk vezetéséről, hiszen rabszolgák voltak. Ha nem engedelmeskedtek az egyiptomi törvényeknek, kegyetlenül megbüntették őket.  Isten kormányzásában mi a következménye a törvényei iránti engedetlenségnek?

Sokat kellett még az izraelitáknak tanulniuk. Az emberekkel való bánásmód törvényein kívül az állattartásról és az állatok étellé készítéséről is.  Egészségügyi és gyógyítási rendelkezésekre is szükségük volt. És a földről és a tulajdonról is kellettek nekik törvények.

Isten hívatta Áront és két fiát, valamint 70 izraelita vezetőt, hogy Mózessel együtt menjenek fel a hegyre. Isten megengedte nekik, hogy olyan közel menjenek Hozzá, hogy láthassák dicsőségének fényét, de nem láthatták az arcát.  Még Mózes sem volt elég tiszta és szent, hogy láthassa. 2Móz 33:20.

Vasárnap az Úr szólt Mózesnek, hogy menjen fel a hegyre, és ezúttal csak Józsuét vigye magával. Mivel hosszú időre mentek, távollétükben Áron és Húr voltak felelősek a táborért. 2Móz 24:12-15.

Vasárnaptól Péntekig Mózes és Józsué a szívüket vizsgálták és imádkoztak, míg türelmesen várakoztak a felhő mellett a hegyen. Volt vizük egy csermelyből (5Móz9:21), és mannát ettek, ami minden éjjel hullott a hegyen számukra, ahogy lent a táborra is.

Aztán Szombaton rés támadt a felhőn és még lent a síkságon álló emberek is láthatták Isten ragyogó dicsfényét onnan szétsugározni. Míg nézték, Isten behívta Mózest a felhőbe, ahol Ő volt. 16-18.v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért fontosak a törvények? Szüksége van minden kormánynak törvényekre?

PÉNTEK

Megszegett fogadalmak

(2Móz 32:1-18.)

Miután Mózes egyedül bement a felhőbe, Józsuénak még mindig volt vize és mannája, amíg kint várakozott. Mózes viszont nem evett és nem ivott semmit az alatt a negyven nap alatt, amíg a felhőben volt, és Isten sok mindent elmondott neki. A negyven nap és éjszaka végén Isten valami nagyon különleges dolgot adott Mózesnek. Mi volt az? 5Móz 9:9-11.

Lent a táborban az izraeliták hétről hétre várták Mózes visszatértét. Végül úgy döntöttek, nem várnak tovább rá és a felhőre, hogy vezesse őket. Megkérték Áront, hogy készítsen egy szobrot, ami majd helyette vezeti őket. Milyen szobrot készített Áron és hogyan tisztelte azt a nép? 2Móz 32:1-6.

Milyen hihetetlen, hogy Áron ezt tette! Képzeljük csak el, Istent egy borjúhoz hasonlítani! Milyen hamar megszegték az emberek a szent ígéretet, amit háromszor is megfogadtak! Isten mérges volt emiatt. Mit mondott Mózesnek, mit érdemelnek? 7-10.v.

Isten próbára tette Mózest, és ha nem tanult volna igaz szeretetet és alázatot, talán elbukott volna és elfogadja Isten ajánlatát. Mózes azonban csak arra tudott gondolni, mi lenne más népek véleménye, ha Isten elpusztítaná saját népét. Könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg nekik, és Ő megbocsátott.

A két kőtáblát cipelve, amit Isten adott neki, Mózes Józsuéval együtt lement a hegyről. Még mielőtt láthatták volna őket hallották az emberek kiáltozásait és Józsué, a katona szerint ez „háború hangja volt a táborban”. Ám Mózes tudta, hogy a zaj oka még a háborúnál is rosszabb volt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jobban meg tudjuk mi tartani Istennek tett ígéreteinket, min az izraeliták tették? Ki az, aki egyedül hitet tud adni nekünk és erőt, hogy megtartsuk Isten törvényét?

 

 

Feladatok:

Írj a vonalra:    - „T „betűt, ha az állítás a Tízparancsolat része,

                      - „M” betűt, ha Mózes Törvényének része!

Útmutatás: Mózes Törvénye segített a népnek megérteni, hogyan tartsák meg a Tízparancsolatot.

 

…………. Ne tisztelj bálványokat!                                  …………. Házasságról szóló törvények.

…………. Hogyan kell a szolgálókkal bánni?                  …………. Ne tegyél hamis tanúbizonyságot!

…………. Mit kell tenni, ha valaki véletlenül                   …………. Hogyan kell az árvákkal, jövevényekkel,

            megöl egy embert?                                                  özvegyekkel és a szegényekkel bánni?

…………. Ne légy irigy                                                  …………. Ne ölj!

…………. Milyen húsok tiszták, és melyek nem?              …………. Hogyan kell a különleges ünnepeket

…………. Mi a teendő, ha valakinek az állata kárt                   megtartani?

              tesz egy másik állatban,vagy emberben?     …………. Ne vegyük Isten nevét hiába a szánkra

…………. Kizárólag Istent tiszteljük!                             …………. Törvények a felajánlásokról és áldozatokról

…………. Mi a teendő, ha valaki állatot lop?                   …………. Ne kövessünk el házasságtörést!

…………. Mi a teendő, ha a kölcsönkért                         …………. Mi a teendő, ha valakinek bőrbetegsége,

            állat elpusztul ?                                                      például leprája lesz?

…………. Mi a teendő, ha valami megüszkösödik,            …………. Szenteld meg  a 7.napot, a Szombatot!

            vagy penészes lesz?                                     …………. Soha ne edd meg az állatok vérét, vagy zsírját!

…………. Ne lop!

           ____________________________________________________________________

 

Használd a következő szavakat az alábbi kérdések megválaszolásához!

Belül, kívül, Mózes, Isten, kő, könyv        

   Kérdés                                   Isten Törvénye                                             Mózes Törvénye

    Ki írta?                                              …………………………… 2Móz 32:16.                                                    …………………………… 5Móz 32:24.

    Hol tartották?                           A Frigyládá- …………………………… 5Móz 10:5.                                   A Frigyládá- …………………………… 5Móz 31:26.

    Mire volt írva?                                  …………………………… 1Móz 31:18.                                                          …………………………… 2Krón 35:12.

           ____________________________________________________________________

 

Jegyezzük meg:

Isten törvénye örökérvényű. (Zsolt 111:7.,8.)          

Mózes Törvényének egy része az ünnepekről és áldozatokról Jézus halálával érvényét veszítette. (Kol 2:14.)