Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Semmi sem hiányzik

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ismét zúgolódás

(2Móz 16:1-13.)

Miközben az izraeliták a Sínai-hegy felé vándoroltak a sivatagon át élelmiszerkészletük fogytán volt. Most itt volt a lehetőség, hogy gyakorolják az Úrban való bizalmat és hitet! Isten azt akarta, hogy Tőle kérjenek segítséget. Ám ők nem ezt választották, helyette panaszkodni kezdtek és ismét Mózest okolták.

Isten megmondta Mózesnek mit tegyen. Mózes biztosította a népet, hogy Isten megígérte, gondoskodni fog szükségleteik betöltéséről, méghozzá olyan módon, ami ismét az Ő mindenhatóságát bizonyítja majd.

Mikor Áron beszélt a néphez, emlékeztette őket, hogy valójában Isten ellen zúgolódnak. Emlékeztetni kellett őket, hogy Isten egész idő alatt nagyon közel volt hozzájuk a felhőben, és minden szavukat hallotta.

Mialatt Áron beszélt, a nép a felhő felé fordult és nézték, ahogy egyre fényesebben izzott, míg olyan fényes nem lett, mint a nap. Mit gondolsz, megváltoztak az emberek zúgolódó érzelmei, amint megértették, hogy az Úr valóban látja és hallja őket?

Ezután Isten Mózeshez szólt. Olvassuk el, mit mondott neki! 2Móz 16:11.,12.

A nép valószínűleg azon tanakodott egy darabig, hogy vajon hol található annyi hús, ami ilyen sok ember táplálására elegendő lenne, de nem kellett sokáig várniuk, hogy kiderüljön.

Bizonyára mindenkinek tágra nyílt a szeme, amikor fürjek hatalmas csapata lepte el a tábort. Könnyű volt megfogni őket, és amint az Úr megígérte elegendő volt, hogy mindenki jóllakjon azon az estén annyi hússal, amennyit csak kívánt.

A hús utáni sóvárgásuk olyan erős volt, hogy inkább visszamentek volna Egyiptomba, ahol a húsosfazekak mellett ültek. Bár a hús nem jó eledel, az Úr megadta nekik azt, ami után sóvárogtak.

Ám mit tett ez velük?  Olvassuk el: Zsolt 106:13-15.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Megadja Isten  néha nekünk, amit  kérünk, még akkor is, ha az  nem a  legjobb számunkra?  Ha kérsz Istentől valamit, azt kérd, hogy az Ő akarata szerint válaszoljon imádra!

HÉTFÖ

Angyalok eledele

(2Móz 16:14-31.)

Az izraeliták kielégítették hús utáni vágyakozásukat a fürjek húsából lakomázva. Másnap reggel harmatos volt a föld, de mit láttak, amikor a nap melege felszárította a harmatot? 2Móz 16:14.

Milyen izgalmas lehetett, amikor az izraeliták megkóstolták azokat a kicsi gömböket! A táborban mindenki erről beszélt. „Manna?” Kérdezgették egymástól. A Manna jelentése: ”Mi ez?”Ez volt a „kenyér”, amit az Úr megígért nekik.

Attól kezdve mannának nevezték azt a finom ennivalót. Csendesen hullott minden éjjel az izraeliták táborára, és a következő negyven évben –a Szombat kivételével – ők minden reggel összegyűjtötték.

Isten bizonyára az angyalokat bízta meg, hogy gondoskodjanak a napi manna ellátásról. „Angyalok eledelének” és „a Menny kenyerének” is nevezik. Zsolt 78:24-25.

Az izraeliták megtanultak sokféle finom ételt készíteni a mannából. Ehették önmagában, vagy megfőzve, lisztet őrölhettek és süteményt süthettek belőle, és valószínűleg pirítva és sütve is fogyaszthatták. Csodálatos volt!  4Móz 11:7-8.

Minden nap, péntek és szombat kivételével fejenként 1 ómert (kb 2,2liter) szedtek belőle. Pénteken annyit kellett szedniük, ami elég volt aznapra és másnapra is, mert Szombaton nem hullott manna. 2Móz 16:22.,26.,29.

Még pénteken elkészítették a szombatra szánt ételt is és az nem romlott meg. Azonban a többi napon, ha megtartották másnap reggelig, akkor megbüdösödött és megkukacosodott. 19-25.v.

Isten mannáról adott rendelkezései egyszerűek voltak és könnyű volt őket betartani. Ám sokan nem igazán hitték, hogy a Szombat fontos. A szombati megpihenés helyett kimentek mannát gyűjteni, mint máskor. Mit találtak? 27.vers

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az izraeliták Isten különleges népe voltak, pont, ahogy napjainkban mi vagyunk. Isten azt akarta, hogy tudják mennyire fontos a Szombat, és azt akarja, hogy mi is tudjuk ezt.

KEDD

Fontos jelképek

.

A manna csodálatos ennivaló volt, amivel az angyalok látták el az embereket. Szombat kivételével minden reggel gyűjteniük kellett, mert soha nem maradt meg a következő napra, megromlott.

Ám az a manna, amit Szombaton ettek egy különleges csoda volt; pénteken szedték és nem romlott meg péntek éjszaka. Ez azért volt, hogy megtanítsa őket a Szombat fontosságára.

Az Úr még nem beszélt a Tíz Parancsolatról, a Sínai-hegyről a népnek, de ők már ismerték ezeket a törvényeket, mielőtt odaértek volna. Néhányan már megtagadták a Törvényeinek és Parancsolatainak való engedelmességet, különösen a Szombat parancsolatának. 2Móz 16:28.

A manna, amit az izraeliták ettek a mennyből jött és Jézust jelképezte. Jézus azt mondta, hogy Ő az „élő kenyér”, ami a mennyből jött, és hogy „ennünk” kell Őt. Aztán elmagyarázta, hogy a szavak, amelyeket Ő szólt a „kenyér”, amit ennünk kell. (Ján6:51.,63.)

Szava a Bibliában található és úgy „eszed” őket, hogy tanulmányozod és elhiszed az ehhez a leckéhez tartozó bibliaverseket. Olvasd el, mit írt Jeremiás az örömről, amit az Úr szavainak „megevésétől” kapott: Jer 15:16.

Ha nem töltünk elég időt a Biblia tanulmányozásával, Sátán rossz gondolatokat ad nekünk és Jézus győztes oldala helyett az ő oldalára állít bennünket a háborúban.

Az izraelitáknak mindennap enniük kellett a mannát, és nekünk is szükségünk van rá, hogy minden nap „együk” Isten szavát. Úgy válhatunk hasonlatossá Jézushoz, ha imádkozunk és tanulmányozzuk az Ő szavát minden nap. Az élete a Szavában van, és amint tanulmányozzuk, Őbenne leszünk, és Ő bennünk fog élni. (Ján 6:56.)

 Alkalmazd a gyakorlatban: Pál apostol segíthet nekünk ezt jobban megérteni. Azt mondta, hogy ő nem élt már tovább, de volt élete! Azt mondta, az az élet már nem az övé volt, hanem a benne élő Jézusé. És így lehet velünk is. Milyen csodálatos! Olvassuk el: Gal 2:20.

SZERDA

Újabb megpróbáltatás

(2Móz 17:1-7.)

Mostanra az izraeliták már végképp megértették, hogy az Úr szereti őket és Számára semmi sem lehetetlen, hogy megtegye értük. Tény, hogy a manna csodája után megígérték, hogy szeretni fogják Őt, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki. De így tettek vajon?

 A következő hely, ahol az izraeliták letáboroztak Refídím volt. Megint választhattak: zúgolódnak, vagy az Úrban bíznak. Mi volt a gond. és mit választottak? 2Móz 17:1-3.

Mózes azt tette, amit az izraelitáknak is tenniük kellett volna, az Úr elé vitte a problémát, aki azonnal megmondta neki, mitévő legyen. 4-6v.

Az izraeliták bizonyos távolságból követték az elől haladó Mózest és néhány vezetőt. Az Úr megígérte, hogy mellette lesz és egy fényes felhőbe burkolódzva valószínűleg m ár ott volt a kősziklánál, amit Mózesnek meg kellett ütnie. Ha a felhő nem rejtette volna el az Urat, az emberek nem tudták volna elviselni a fényességet, az megölte volna őket.

Mindenki nagyon csendes lehetett, míg nézték hogyan emeli fel Mózes a botját és sújt rá a sziklára. Csapást mért Isten a zúgolódókra? Nem! Isten könyörületes volt velük. Azonnal friss, hűvös víz folyama ömlött ki a sziklából és folyóként zúdult át a sivatagon. Negyven éven keresztül az Úr ehhez hasonló csodákat tett, bármikor vízre volt szükségük az izraelitáknak. (Zsolt 78:15-16.)

Ezután az Úr újabb próbát engedett meg. A gonosz amálekiták, egy közeli háborúskodó törzs úgy döntött, hogy megtámadja az izraelitákat. Valójában rokonok voltak, mert az amálekiták Amálék leszármazottai voltak, aki Ézsau, Jákob (Izrael) ikertestvérének unokája volt. (1Móz 36:12.)

Az amálekiták már hallottak az Úr félelmetes hatalmáról. Tudták, mit tett Egyiptomban, és hogyan vezette át az izraelitákat a Vörös-tengeren. Azt is tudták, hogy az Úr vízbe fullasztotta az egyiptomi hadsereget és azóta is sok bámulatos csodát tett.

Az amálekiták azonban úgy döntöttek, hogy gúnyt űznek az Úrból, bebizonyítva, hogy az ő pogány isteneik erősebbek. Megfogadták, hogy mind egy szálig elpusztítják az izraelitákat.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit kell tenned, ha gondban vagy, és nem tudod, hogy mit tegyél? Péld 3:5-7; Jak 1:5.

CSÜTÖRTÖK

Az első csata

(2Móz 17:8-16.)

Mózes hatalmas seregeket vezetett annak idején Egyiptomban és tudta, hogyan kell az ellenséggel harcolni. Mikor az amálekiták megtámadták az izraelitákat a Sínai-hegy felé vezető útjukon Mózes megkérte Józsuét, egy bátor, hűséges vezetőt, hogy gyorsan válasszon ki erős férfiakat a különböző törzsekből és vezesse őket harcba másnap.

Azzal együtt, hogy az izraeliták valószínűleg elég sok kardot és dárdát gyűjtöttek össze a Vörös-tengerbe fulladt egyiptomi katonáktól, nem sokat tudtak a hadviselésről. Ezért az egész tábor aggódhatott, amikor Józsué és katonái kivonultak az amálekiták elleni harcra.

Mózes, Áron és Húr -egy másik hűséges segítő-felmentek egy hegyre, ahol Mózes imádkozhatott és láthatta az alattuk zajló csatát. Mózes botjával a kezében felemelte karját és imádkozott, hogy az Úr segítse győzelemhez az izraelitákat.

Mózes és kísérői hamar észrevették, hogy amikor kezei fent voltak, jelezvén, hogy imádkozik az izraelita katonák visszaverték az amálekitákat. Ám amikor leengedte pihenni karjait, az amálekiták verték vissza az izraelitákat.

Áron és Húr követ vittek oda, hogy Mózes arra üljön és két oldalról tartották a kezeit, s így naplementéig tudott imádkozni.

Addigra az izraeliták győztek, és a legyőzött amálekiták sietve elfutottak.

Ami aznap történt segített az izraelitáknak megérteni, hogy meg kell tenniük a tőlük telhető legtöbbet, és bízni benne, hogy az Úr hatalmas ereje segíteni fogja őket. Amikor nem bíztak az Ő hatalmában, erőfeszítéseik mind kudarcot vallottak, és legyőzettek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Velünk is így van. Mikor Sátán arra csábít, hogy valami rosszat tegyünk, ellen kell állnunk neki és igyekezni a jót tenni. (Luk13:24) Jak 4:7.

De az összes ellenállásunk és igyekezetünk, mint Józsuéé nem ad győzelmet Sátán felett és nem segít nekünk jót tenni, csak ha imádkozunk és az Úr erejében bízunk, ahogy Mózes tette. Mindkettőt tennünk kell. Zsolt 37:3-5.

PÉNTEK

Boldog, reményteljes egyesülés

(2Móz 18.)

Az amálekitákon aratott győzelem után Mózes jó híreket kapott. Az izraeliták táborhelyétől nem messze volt Jetró, Mózes apósának lakhelye. Hallotta hírét, hogyan vezette ki Isten az izraelitákat a rabszolgaságból, és tudta, hogy itt az ideje, hogy Mózes ismét együtt legyen a családjával. 2Móz 18:6.

Milyen boldog volt Mózes amikor Jetró jött hozzá, vele felesége és két fiuk! Sietve ment eléjük és a sátrába vezette őket. Oly sok mesélnivalójuk volt, és oly sok minden, amiért hálát adhattak az Úrnak! Mit mondott Jetró? 10-12.v.

Mikor másnap Mózesnek vissza kellett mennie dolgozni, Jetró ie vele ment. Figyelte, ahogy Mózes hosszú órákon keresztül hallgatja a különböző problémákat, és tanácsot ad az embereknek hogyan rendezzék el azokat Isten szerint. Hamar rájött, hogy Mózes nem folytathatja ezt így egyedül napról napra abban az óriási táborban a több millió emberrel, ezért így szólt: 17-18.v

Aztán Jetró bölcs, praktikus tanácsot adott neki: ossza meg Mózes a munkáját másokkal. Azt mondta neki, válasszon bölcs, becsületes férfiakat, akik szeretik Istent és bíznak Benne, és tegye őket segítőivé. 24-26.v.

Elég alázatos volt Mózes, hogy megfogadja valaki más tanácsát? Igen, és micsodaváltozást hozott ez!

Mózes bizonyára szerette volna, ha apósa tovább mard, de nagy vigasztalás volt neki, hogy ismét együtt lehetett feleségével és fiaival.

Refídímből a felhőoszlop a Sínai-hegyhez vezette az izraelitákat. Menetoszlopuk mérföldeken keresztül széthúzódott, ahogy az emberek és állataik lassan kígyóztak, mint egy folyam a sziklás hegyek között.

Végül egy átjárón áthaladva megpillantották a Sínai-hegy magas, meredek homlokzatát a távolban.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha bölcs vagy, mit teszel, ha útmutatást, vagy feddést kapsz? Péld 8:33; 15:32.

 

 

Feladatok:

Egészítsd ki az alábbi mondatokat, megnevezve az áldásokat, amiket az izraeliták Istentől kaptak

 

 1.  Isten kihozta őket a sz____________________házából. (2Móz13:14)

 2. Isten a mennyei  k_______________________-el élelmezte őket. (Zsolt105:40)

 3. Isten nekik fogja adni K___________________földjét (2Móz6:4)

 4. A f_______________oszlop folyamatosan vezette őket. („Móz13:21-22)

 5. Egy felhőoszlop, amely mindig v________________ őket. (2Móz13:21)

 6. Egy felhőoszlop, amely f___________________-t adott nekik éjszaka. (2Móz13:21)

 7. Esténként Isten m_____________________-t adott nekik enni. (2Móz16:12, 15, 31)

 8. Isten 6 napon át ellátta őket m_____________-val. (2Móz16:12, 15, 31)

 9. Isten vizet adott nekik a sz________________-ból. (2Móz17:6)

 10. Isten azért adta nekik a Szombatot, hogy p_________-ni tudjanak(2Móz16:30)

 11. Isten volt az ő sz_________________-juk. (Zsolt106:21)

 12.  Isten adta nekik a sz______________-ot.(2Móz16:29)

 13. Hallották az Úr h______________-ját.(2Móz15:26)

 14.  Isten gy________________-et adott nekik ellenségeik felett. (2Móz17:13)

Most sorolj fel néhány áldást, amit te kaptál Istentől!

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________