Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten csodálatos törvénye 1.

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Megszegett ígéretek

(2Móz 32:19-33:23.)

Mózes és Józsué kiáltozást hallottak amint lefelé ereszkedtek a Sínai-hegyről. Mikor a tábor látótávolságba került, láthatták, hogy amit Isten Mózesnek mondott, az igaz volt. Az izraeliták az Áron által készített aranyborjú körül táncoltak, az Egyiptomban látott pogány istentiszteleteket utánozva!

Biztonságos-e mindig utánoznunk más tiszteleti formákat, még ha templomban láttuk is?

Mózest feldühítette, amit látott, ahogyan Istent is felmérgesítette. A nép szeme láttára ledobta a Tízparancsolat kőtábláit és azok darabokra törtek.

Mózes porrá zúzta az aranyborjút, vízbe szórta, és megitatta az emberekkel. Beszélt Áronnal, aki egy bolond történetet mesélt neki az aranyborjú készítéséről. Aztán a tábor bejáratához ment, és felszólítást intézett a néphez. Mi volt az, és mi történt? 2Móz 32:27-28.

Isten azt mondta: „Ne kövesd a többséget a rosszban.” (2Móz 23:2) Bár a nép többsége imádta az aranyborjút, néhányan, így a léviták nem tették. Ők mind, és azok, akik megbánták, Mózes mellé álltak. Ám azokat, akik még mindig lázadtak, elpusztították.

Majd Mózes újra felment a hegyre, hogy könyörögjön Istenhez megbocsájtásért a nép számára. Annyira szerette őket, hogy ő is meg akart halni, ha Isten nem tudna megbocsátani nekik. 31-33. v. Az ő halála természetesen nem hozna megbocsájtást számukra. Jézus vette át a mi bűneinket és halt örök halállal értünk. Csak ezért bocsájtathatnak meg a mi bűneink, ha megvalljuk őket (1Ján 1:9).

Az izraeliták fülbevalóikat adták Áronnak az aranyborjú készítéséhez. Most Isten azt mondta Mózesnek, szóljon nekik, hogy vegyék le maradék ékszereiket és díszeiket, és ők megtették. Még inkább rádöbbentek, milyen szörnyű volt a bűnük, amikor Mózes a táboron kívülre vitte a „gyülekezet sátrát”. Hallották, hogy Isten jelenléte nem megy tovább velük, ezt mutatta az is, hogy Isten nem tudott velük maradni a táborban miután ilyen szörnyű bűnt követtek el.

Mi történt ezután? 2Móz 33:8-10.

Mózes számtalanszor beszélt Istennel és nagyon közel került Hozzá. Ő azonban arra vágyott, hogy valójában láthassa Istent. Egyetlen emberi lény sem láthatta Őt úgy, hogy életben maradt. Mit mondott ezért Isten, mit fog tenni, habár nem engedhette meg Mózesnek, hogy lássa az Ő arcát? 20-23. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz, örült Isten annak, hogy Mózes meg akart halni az izraelitákért? Szerinted azt akarja, hogy mi is ilyen nagyon szeressük a többieket?

HÉTFÖ

Jézussal lenni

(2Móz 34.)

A kőtáblák a rájuk írt Tízparancsolattal darabokra törtek, jelezve, hogy az izraeliták megszegték ünnepélyes fogadalmukat, hogy engedelmeskedni fognak neki. Az Úr azonban tudta, hogy a népnek még mindig szüksége van azokra a fontos törvényekre, amik a kőtáblákra voltak írva, hogy megértsék, azok soha nem változtathatók.  Mit mondott az Úr Mózesnek, mit tegyen? 2Móz 34:1-4.

Ezúttal Mózes egyedül ment föl a hegyre. Az Úr megígérte neki, hogy láthatja a hátát, de az arcát nem. Ezért Isten egy tágas helyre állította Mózest a hegy tetején, egy kősziklán. Kezével betakarta őt, és kőszikla hasadékába állította, amíg elvonult előtte. Majd elvette a kezét és Mózes láthatta a hátát.

Mikor elvonult előtte, az Úr elmondott Mózesnek néhány fontos dolgot, arról, hogy Ő milyen. 6.-7. v.

Mikor Mózes kérte az Urat, hogy bocsásson meg népének, ő nemcsak megbocsájtott, mert bűnbánók voltak, hanem azt is megígérte nekik, hogy velük lesz és csodálatos dolgokat fog tenni értük. De most is, mint máskor az Úr csak abban az esetben tudja betartani az ígéreteit, ha ők átadják Neki életüket.

Mózes negyven napig maradt az Úrral fönt a hegyen. Ahogy az előző negyvennapos tartózkodása alatt, most sem evett, vagy ivott semmit. Az Úr azon kívül, hogy ismét saját ujjával írta fel a Tízparancsolatot a kőtáblákra, még több utasítást is adott Mózesen keresztül a népnek.

Mózes csodálkozott, amikor a Tízparancsolattal visszatért a táborba, hogy az emberek miért ijednek meg tőle és hátrálnak előle. Találjuk meg az okát a következő versekben: 29.-35. v.

Mózes arca az Úr dicsőségét,- akivel oly sok időt töltött a hegyen-, sugározta vissza.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Jézussal való időzés, a Biblia tanulmányozása által, a mai napig megváltoztatja az embereket. Arcunk talán nem fog úgy ragyogni, mint Mózesé, és mint Mózes talán mi sem tudjuk, hogy megváltoztunk, de a többiek észre fogják venni. Látni fogják, hogy kedvesebbek vagyunk, türelmesebbek és kötelességtudók. Nem ez az, amit szeretnél?

KEDD

Isten tökéletes tükre

Hogyan befolyásolja a Tízparancsolat mindazt, amit teszünk, mondunk, vagy gondolunk? Némelyik csak négy-öt szóból áll! Az összes együtt rövidebb, mint a mai leckénk! Mégis, mindegyik törvény olyan fontos, hogy ha egynek nem engedelmeskedünk, az hatással van az összes többire, és bűnösök leszünk az összesnek való engedetlenségben.  Jak 2:10.

A Biblia egy tükörhöz hasonlítja a Tízparancsolatot. Ha a tükörbe nézve piszkosnak látod az arcodat, vajon a tükör összetörése megtisztítja azt?  Vagy a tükörrel el tudod távolítani a piszkot az arcodról? Nem.

A tükör nem tud megtisztítani semmit. Megmutatja, hogy még valamire szükséged van az arcod megtisztításához.

A Tízparancsolat olyan, mint a tükör (Jak 1:23-24.). Tanulmányozása által meglátjuk a bűn „szennyét” a szívünkben. Meglátjuk, hogy nem vagyunk olyan szépek és szeretetre méltók, mint Isten és az Ő törvénye. Meglátjuk, hogy mennyire szükségünk van Jézusra, hogy megtisztítson bennünket a bűntől, hogy tisztává tegyen minket.

Egyedül Jézus tudja megbocsájtani bűneinket és megtisztítani bennünket (1Ján 1:99); csak Ő az, akinek bennünk lakó élete által boldogan engedelmeskedünk a Tízparancsolatnak az Ő ereje által (Zsolt 40:8); csak Ő tud bennünket a törvény megtartóivá --és nemcsak hallgatóivá-- tenni (Jak 1:23-25.); és csak Ő tud megóvni minket az eleséstől, attól, hogy újra „piszkosak” legyünk.  Zsid 24-25.

Ahogyan egy szerető édesanya segít gyermekének megtisztítani az arcát, amikor az piszkos, úgy akar szerető Jézusunk megszabadítani minket a bűn „piszkától”. Jézus szeretete irántunk olyan nagy, hogy Ő kész volt életét adni, hogy ezt lehetővé tegye. Jn 3:16.

Hogyan tud Jézus visszatartani bennünket a bűnök elkövetésétől, és tisztává, feddhetetlenné tenni minket? A titok nyitja abban áll, amit a szemünkkel nézünk, és amin a fejünkben gondolkodunk.  Zsid 12:1-2.; 2Kor 3:18.

Ha egy fiú szeretne majd egyszer egy szép sportautót, akkor csak egyszer nézi meg a képét, és el is feledkezik róla, amíg elég idős lesz, hogy autót vezethessen? Természetesen nem! Gyönyörködik benne, kívülről tudja az összes csodálatos tulajdonságát, és minden lehető alkalommal beszél róla.

Ha szeretjük és csodáljuk Jézust, és olyanok szeretnénk lenni, mit Ő, akkor buzgón tanulmányozzuk jellemét, megtanuljuk szavait és beszélünk Róla, amikor csak tudunk. Ha ezt tesszük, valami csodálatos történik a gondolkodásmódunkkal.  Olyanná válik, mint az Övé!

Szeretnéd, ha a lelkületed, olyan lenne, mint Jézusé? Szeretnél mindig, olyasmit cselekedni, ami örömet okoz Neki, és úgy élni, mint Ő, nem úgy, mint a világ? Próbálj meg több időt tölteni azzal, hogy tanulmányozod Jézus életét a Bibliában, hozzánk írt leveleit is, és figyeld, hogy mennyiben térnek el attól a te gondolataid és tetteid. Jézus a szívedben fog élni, és akkor a Tízparancsolat a „szabadság tökéletes törvénye” lesz számodra is. Jak 1:25.

SZERDA

Isten a szeretet

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a Tízparancsolatot, kérve Isten segítségét, hogy mindegyik jelentését megértsük, látni fogjuk, hogy mindegyik a szeretetről szól –Isten szeretetéről és az emberek szeretetéről. Ez az, amit Jézus egy farizeusnak válaszolt, amikor az megkérdezte Tőle, hogy melyik a legnagyobb a Tíz Parancsolat közül (Mt 22:35-40.).

Amit Jézus mondott, az a törvénytudó számára nem volt újdonság. A Szent Lélek ihlette Mózest, hogy leírja szinte ugyanezeket a szavakat több mint ezer évvel azelőtt. Elolvashatjuk az 5Móz 6:5; és a 3Móz 19:18. igehelyeken.

És körülbelül négyezer évvel azelőtt, hogy az a farizeus megszületett volna, Isten már megmutatta szeretetét azzal, hogy megalkotta a világot és mindent, ami abban van, kifejezetten az emberek számára. A mennyben támadt harc kezdetétől egészen a végéig, amikor Sátán elpusztíttatik, Isten megmutatja hatalmas szeretetét. Láthatjuk a Biblia történeteiben, benne van a tanulmányainkban.

Isten a szeretet. Ez a természete. Természeténél fogva szeret. Nemcsak van Benne szeretetet, Ő a szeretet (1Ján 4:16). Mindig ilyen volt, és mindig ilyen lesz.

A Tízparancsolat is a szeretet alapelve, ahogyan Jézus mondta a farizeusnak. Ezért mondja az Írás, hogy Isten jelleme a szeretet. A Tízparancsolat tökéletes, ahogy Isten is tökéletes. Ez kormányzásának alapja. Tehát a Tízparancsolat nem változtatható, ahogyan Isten sem változik soha. Mal 3:6.

Amikor a Biblia azt írja, hogy Isten a szeretet, az magában foglalja Istent, az Atyát, Istent, a Fiút és Istent, a Szent Lelket. Ők mindhárman a szeretet, és mindhárman egyformán szeretnek bennünket.

A Fiú Isten a „létra”, amely összeköt minket a Mennyel. A Biblia nagy részében Istennek, vagy Úrnak, vagy Úristennek nevezik. Mikor a földre jött, Jézusnak hívták. És ő volt, aki a Tízparancsolatot a Sínai-hegyről elmondta és a kőtáblákra írta.

CSÜTÖRTÖK

A szeretet betölti a törvényt

A Tízparancsolat a boldogság tíz alapelve, mert a nekik való engedelmesség boldogságot ad az embereknek.

Ádám és Éva boldogan engedelmeskedtek neki. Ezekkel a törvényekkel a szívükben voltak megteremtve, tehát természettől fogva betartották a Tízparancsolatot. Nem volt szükségük kőtáblára, vagy könyvbe írt emlékeztetőre, hogy engedelmeskedjenek.

Ám amikor Ádám és Éva bűnbe estek, elveszítették a természetes engedelmességet és azóta az emberi lények nem engedelmeskednek természettől fogva a Tízparancsolatnak. A parancsolatokat azonban továbbadták szájról-szájra egészen Mózes idejéig. Akkor Isten kőtáblákra írta őket, hogy könnyen megérthessük.

Az összes parancsolat a szeretetről szól. Nem tudunk engedelmeskedni Istennek, anélkül, hogy szeretnénk őt. Nem tudunk helyesen bánni más emberekkel, ha nem szeretjük őket. A Biblia szerint szeretni annyi, mint engedelmeskedni Isten törvényének. Róm 13:8-10.

De mi nem tudunk úgy szeretni, csak ha Jézus bennünk él. A tízparancsolat elmondja nekünk, hogyan működik az a szeretet, vagyis hogy, hogyan kellene működnie bennünk. Olvassuk el az elsőt! 2Móz 20:3.

A keresztények nem tisztelnek más isteneket! Vagy mégis? Mi lehet egy isten? Valójában isten lehet bármi, ami fontosabb nekünk, mint Jézust szeretni és engedelmeskedni Neki, és időt tölteni Vele.

Az „ÉN” az az isten, amit mi természettől fogva tisztelünk, és örömet akarunk szerezni neki. De önmagunknak megfelelni ugyanaz, mint Sátán kedvére tenni, és Sátán kedvére tenni mindig bűn. Soha nem hoz boldogságot. Ezért kell NEM-et mondanunk önmagunknak! (Mt 16:24)

A Biblia szerint egyes embereknek a „hasuk” az ő istenük! Túl sokat esznek és bármit, amit megkívánnak. Nem engedelmeskednek az egészségügyi törvényeknek és emiatt már a gyermekek is olyan betegségekben szenvednek, amik fokozatosan lerombolják testüket és értelmüket. (Fil 3:19.)

A büszkeség egy másik isten. Sok mindenre lehetünk büszkék: a tehetségünkre, a javainkra, a véleményünkre vagy a vonzó fellépésünkre. Mielőtt bármit tennénk, kérdezzük meg magunktól:”Megsérti ez az első parancsolatot?”

PÉNTEK

A második parancsolat

Az első parancsolat, vagy „Boldogság Törvény” rövid és könnyű megjegyezni. Tanuld meg fejből, ha eddig nem tetted volna! Megtanultuk belőle, hogy az értelmünkben is lehetnek istenek. Azok az istenek, amikről gondolkodunk, de szemmel nem láthatjuk, mint például önmagunk, az étvágy, vagy a büszkeség.

Tanuljuk meg a második parancsolatot is fejből! Olyannak tűnhet, mint az első, de többet beszél azon dolgok tiszteletéről, amiket szemmel láthatunk. Emberek milliói tisztelnek különböző emberi, vagy állati alakot mintázó bálványokat.  Az izraeliták pogány bálványok tiszteletét látták Egyiptomban, és ők maguk is kísértésbe estek és ugyanazokat a gonosz dolgokat művelték.

Nehéz elhinni, hogy nem sokkal az után, hogy megígérték, hogy nem fognak szobrokat imádni, az izraeliták valójában átálltak Sátán oldalára az aranyborjú imádásával. Még azt is mondták, hogy az volt az isten, aki kivezette ki őket Egyiptomból!

Annyira hozzászoktak a bálványimádáshoz Egyiptomban, hogy azt utánozták. Mi is annyira hozzászokhatunk a különböző modernkori bálványok tiszteletéhez, hogy már nem is találunk semmi rosszat bennük és észre sem vesszük, hogy utánozzuk őket.

Mi nem készítünk aranyborjúkat, mint az izraeliták a Sínai-hegynél, de eszedbe jutnak olyan”bálványok”, amiket „tisztelhetünk”, anélkül, hogy észrevennénk? Mi a helyzet a video és komputeres játékokkal? A filmsztárok, vagy TV-s „celebek” nem lesznek-e olyan „bálványok”, amelyeket „tisztelsz”? Tegyük azt, amit Dávid király szerint is tennünk kell: ”Nem vetem rá szemem hiábavaló dologra.” (Zsolt 101:3.)

Legtöbbünk olyan országban él, ahol sokféle divat van, amit utánozhatunk, sok olyan holmit vásárolhatunk, amire nincs szükségünk. Ezek szintén a bálványainkká lehetnek.

Másoknak a pénz, az ékszerek és az öltözködés a bálványuk. Sátán felhasználja ezeket, és egyéb dolgokat, mint a drága házak, költséges autók, hogy Isten feledésére csábítsa az embereket és elvonja őket a Biblia hűséges tanulmányozásától. Olvassuk el, mit mondott erről Jézus a Mk 4:19-20. versekben!

 

 

Feladatok:

A Tízparancsolat megmutatja Isten jellemét - SZERETET

Egészítsd ki a táblázatot a lent található kifejezésekkel és igehelyekkel!

 

ISTEN…..

TULAJDONSÁG

ISTEN TÖRVÉNYE…..

1Ján 3:3

 

Zsolt 19:8

Ján 3:33

 

Zsolt 119:142

 

SZERETET

Róm 13:10

 

SZENT

Róm 7:12

 

IGAZ

Zsolt 119:172

Zsolt 86:5

 

1Kor 10:4

 

Róm 7:14

 

TÖKÉLETES

Zsolt 19:7

1Ján 1:5

VILÁGOSSÁG

 

Zsolt 48:1

 

Hós 8:12

1Móz 21:33

ÖRÖKKÉVALÓ

 

5Móz 32:4

IGAZSÁGOS

 
 

VÁLTOZHATATLAN

Mt 5:18

Zsolt 104:1

IGAZ, TISZTELETRE MÉLTÓ

 

Jób 37:14

 

Zsolt 119:18

1Kor 1:9

 

Zsolt 119:86

Zsolt 37:4

GYÖNYÖRŰSÉGES

 

3Móz 19:12

Zsolt 145:17

Mt 5:48

Jak 1:17

1Ján 4:8

HŰSÉGES

HATALMAS

TISZTA

LELKI

IGAZSÁG

CSODÁLATOS

Péld 6:23

Zsolt 111:7-8

Ézsa 42:21

Zsolt 119:47

Róm 7:12

1Tim 1:8