Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A szeretet legnagyobb ajándéka

  11. tanulmány  

Nyomtatás

Isten igazságos és igaz, jóságos és nagyon szeret minket.

VASÁRNAP

Miután Jézussal beszélt, Pilátus így szólt a zsidó vezetőkhöz: „Semmi bűnt nem találtam benne” Pilátus tudta, hogy a gonosz papok azért akarják Jézus halálát, mert féltékenyek rá.

Mivel azt hitték, Pilátus szabadon engedi Jézust, a zsidó vezetők nagy haragra gerjedtek. Ordibálni és kiáltozni kezdtek, azzal fenyegették Pilátust, hogy megfosztják tisztségétől. Lk 23:5.

Pilátus tudta, hogy Jézus semmi rosszat nem tett, és nem akarta megengedni, hogy bárki is megölje Őt. Ugyanakkor nem akarta, hogy meggyűlöljék az emberek. Attól félt, ha szabadon engedi Jézust, elveszíti fontos tisztségét, a pénzét és minden kedves holmiját. Ezért ahelyett, hogy helyesen cselekedett volna, Pilátus úgy döntött átengedi másnak a Jézus sorsa feletti ítélkezést. Utasította hát a katonákat, hogy kísérjék Jézust Heródes király elé.

Heródes volt az a gonosz király, aki kivégeztette Keresztelő Jánost. Azóta csak még több bűnt követett el. Mégis nagyon megörült, hogy láthatja Jézust. Vajon miért? 8. v.

Heródes még soha nem látott olyan jóságos és bölcs embert, mint Jézus. Ahogy Pilátus, ő is biztos volt benne, hogy Jézus semmi rosszat nem követett el. Sok kérdést tett fel Jézusnak. De válaszolt-e neki Jézus? 9. v.

A haragos papok viszont szidni kezdték Jézust, mégis úgy tűnt, mintha Ő egyáltalán nem is látná, vagy hallaná őket.

HÉTFÖ

Heródes is nagy haragra gerjedt, amikor Jézus egyetlen kérdésére sem felelt, és csodát sem tett a kedvéért. Ezért katonáival együtt bántani kezdték Jézust. Körbetaszigálták, ütlegelték és gúnyolódva kinevették.

Miért bántak ennyire kegyetlenül Jézussal azok az emberek? Azért, mert Sátánra hallgattak, aki mindenáron bűn elkövetésére akarta rávenni Jézust. Ha Jézus akár csak egyszer is türelmetlen, vagy mérges lesz, akkor nem tud megmenteni bennünket a bűneink következményétől. De méregbe gurult, vagy elveszítette vajon türelmét Jézus? Ézsa 53:5, 7.

Heródes biztosra vette, hogy Jézus a mennyből származik. Egész egyszerűen nem tudta jóváhagyni, hogy a zsidók kivégezzék Jézust, ezért visszaküldte Őt Pilátushoz.

Pilátus bizony nem örült, hogy viszontlátja Jézust. Mit mondott a népnek? Lk 23:14-16.

Ezzel szörnyű hibát követett el. Megostoroztathatott Pilátus valakit, aki semmi rosszat nem tett? Nem, bizony! A papok most bár biztosak voltak benne, hogy ha elég hangosan kiáltoznak és vádaskodnak, akkor Pilátus jóváhagyja Jézus halálos ítéletét.

Jézus eközben Pilátusért imádkozott. Tudta, hogy a kormányzó nehéz döntés előtt áll, és arra kérte Istent, segítsen neki a jót választani. Ezért Isten különleges álmot adott Pilátus feleségének, amiben megmutatta neki, hogy Jézus Isten Fia, a világ Megváltója. Az asszony nagyon megijedt. Ébredés után üzenetet írt a férjének, hogy ne bántsa Jézust. Pilátus is megijedt.

Mit kellett volna Pilátusnak azonnal tennie?

KEDD

Pilátus nagyon megrémült, amikor elolvasta felesége üzenetét, mégis, ahelyett, hogy azonnal szabadon engedte volna Jézust, még várakozott. Eközben a zsidó főpapok és a csőcselék egyre jobban feldühödött. Pilátusnak tennie kellett valamit.

Pilátus úgy döntött, megengedi, hogy a nép döntsön arról, melyik rabot engedje szabadon. Börtönében raboskodott egy Barabbás nevű gonosz rablógyilkos is. Pilátus biztos volt benne, hogy a nép Barabbás további fogva tartására fog szavazni. Mit kérdezett hát a tömegtől? Mt 27:17.

„Barabbást!” – kiáltozta a tömeg.

„Mit cselekedjem hát Jézussal?” – kérdezte Pilátus

„Feszíttessék meg!” – kiáltották egyhangúan.

Pilátus tudta, hogy a keresztre feszítés a legszörnyűbb halál. Újra megpróbálta megmenteni Jézus életét.

„Miért? Mi rosszat cselekedett? Semmi halálra méltót nem találtam benne. Megfenyítem ezért, és szabadon engedem.”

Jézust tehát ismét megkorbácsolták. Mi történt ezután vele? Mk 15:17-19.

A szent angyalok figyelték, amint az emberek Sátán sugallatának engedve gonoszul bántak Jézussal. Ó, mennyire szerették volna kiszabadítani Őt! Jézus azonban nemet mondott. „Hajlandó vagyok megengedni, hogy ezek a gonoszok bántalmazzanak és megöljenek, hogy egy napon azok, akik szeretnek engem, velem élhessenek majd a Mennyben.”

Nagyon szeret téged Jézus?

SZERDA

Miután másodszor is megostoroztatta Jézust, Pilátus kiállította őt az emberek elé és arra kérte őket, nézzenek rá. Abban reménykedett, hogy megsajnálják és Őt választják a szabadon bocsájtásra Barabbás helyett.

A papok azonban nem sajnálták Jézust. Inkább egyre hangosabban kiáltozták: „Feszítsd meg!”

„Keresztre feszítsem a királyotokat?” – kérdezte Pilátus.

„Nem királyunk van, hanem császárunk!” – kiáltották vissza a főpapok.

Pilátus tisztába volt vele, hogy helytelenül cselekszik, mégis úgy döntött a papok kedvében jár, és megengedi nekik Jézus kivégzését. Mit tett ezután? Mt 27:26.

A zsidók tehát elvezették Jézust, hogy keresztre feszítsék. A katonák Jézussal akarták vitetni a keresztfát, de Ő nem volt képes rá. Kétszer is a földre rogyott alatta, de senki sem volt hajlandó segíteni neki.

Éppen akkor ment arra egy Simon nevű férfi. Nagyon csodálkozott az emberek kegyetlenségén. Amikor hangot adott Jézus iránti sajnálatának, a katonák vele vitették tovább Jézus keresztfáját.

Simon aznap Jézus tanítványa lett és mindig örömmel emlékezett rá, hogy segíthetett Jézusnak.

Jézus gyenge volt és fáradt. A húsvéti vacsora óta nem evett és nem ivott semmit. Egész éjszaka nem alud, és súlyosan bántalmazták a kegyetlen, gonosz emberek. Leginkább mégis a mi összes bűnünk rettenetes terhének súlya bántotta őt, amit magán viselt.

Jézus azonban még mindig türelmesen és szelíden viselkedett. Tud tehát nekünk is segíteni, hogy türelmesek legyünk?

CSÜTÖRTÖK

A zsidók a Golgota nevű hegyhez vezették Jézust, ahol fel akarták állítani a keresztjét. A katonák még két gonosztevőt is kísértek oda, akiket vele együtt akartak kivégezni.

Nagy tömeg kísérte Jézust. A többség kiabálva, hangosan szidalmazta, néhányan azonban sírtak. Édesanyja, Mária is követte Jézust, és ő is sírt. Ó, mennyire szeretett volna Jézuson segíteni, de nem engedték volna meg neki.

A két lator küzdött, amikor a keresztfára szögezték őket, de Jézus nyugodtan tűrte, amint a katonák a fához szögezték a kezét és a lábát. Bár nagyon fájt neki, nem lett dühös. Jézus sajnálta azokat a gonosz embereket. Mit mondott, miközben fájdalmat okoztak neki? Lk 23:34. a.

A kezébe és lábába vert szögek, a korbácsolás és a töviskorona nagy fájdalmat okoztak Jézusnak, de emlékszel, mi volt az, ami még sokkal jobban bántotta Őt? A mi bűneink, amik elválasztották Istentől, az Atyától. Senki sem mondott köszönetet neki mindezért. Senki, még a tanítványai sem vigasztalták aznap. Zsolt 69:20.

Történt azonban valami különös dolog. A két gonosztevő eleinte a tömeggel együtt gúnyolódott Jézuson. Egyikük azonban a viselkedését látva elhallgatott és belátta, hogy Ő Isten fia. Figyelmeztette a másik latort, hogy ők megérdemlik a halált, de Jézus soha nem tett semmi rosszat. Mi történt ezután? Lk 23:42-43.

Haldoklása közben Jézus megpillantotta édesanyját, akit János támogatott és vigasztalt gyengéden. Mit mondott nekik Jézus? Jn 19:25-27.

Soha nem feledkezünk el szüleink tiszteletéről és szeretetéről, ha szeretjük Jézust, ugye?

PÉNTEK

Az összes bibliai történet közül melyik mutatja be legjobban Istenünk jóságos, kedves, szerető jellemét? Annak a története, hogyan engedte Isten világunk elpusztítása helyett, hogy fia idejöjjön és megmentsen bennünket. Annak a története, hogy Jézus, aki soha semmi rosszat nem követett el, hogyan vállalta magára a mi bűneink büntetését, hogy mi az életet választhassuk.

A papok és a csőcselék még akkor is tovább csúfolta Jézust, amikor a fán függött. Mit mondtak róla? Mt 27:41-43.

Le tudott volna jönni Jézus a keresztfáról? Igen. De megmenthetett volna minket a bűneink következményétől, ha úgy dönt, nem hal meg? Nem. Ezért, mert annyira szeret minket, úgy döntött, hogy ott fog meghalni.

Váratlanul teljesen besötétedett. Isten ott volt abban a sötétségben, amivel elrejtette Jézust a gonosz emberek szeme elől és fiával együtt szenvedett. Jézus viszont nem érezte, hogy Isten ott van mellette. Hogyan kiáltott fel ezért? 46. v.

A sötétség eloszlott és Jézus így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” „Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet.” – és meghalt. Lk 23:46.

Az angyalok örültek, mert most már biztosított volt, hogy az emberek képesek engedelmeskedni Isten törvényének, és Ő megbocsájthatja a bűnöket. Bizonyos volt már, hogy a bűn egy napon végleg eltöröltetik, és Sátán végleg elpusztul. Biztos volt, hogy a bűn a megsemmisülése után soha többé nem jelenik meg újra. Jézus halála azt is biztosította, hogy aki azt választja, szereti Istent Őbenne bízik és neki engedelmeskedik, vele élhet majd mindörökké a Mennyben.

Ismered a következő éneket?

Jézus szeret engem, ő, aki meghalt értem, hogy kitárja nékem a Menny kapuját. Lemossa minden bűnömet, be fogja engedni kicsiny gyermekét. Igen, Jézus szeret engem, szeret engem, Jézus szeret engem, a Biblia is erről beszél.

 További elmélkedésre:

  • Mit szeretett Pilátus jobban, helyesen cselekedni, vagy a zsidók kedvében járni?

  • Megbocsájtotta Jézus a jobb lator bűneit?

  • Mi fájt jobban Jézusnak, a töviskorona, a szögek, vagy a mi bűneink?

  • Azért halt meg értünk Jézus, mert jók vagyunk, vagy, mert sok rosszat teszünk? Jobban megértjük ebből, mennyire szeret minket?

  • Nagyon gyűlöli Isten a bűnt? Vajon miért? Árt a bűn az embereknek, akiket Ő nagyon szeret?

  • Igazságosan bántak az emberek Jézussal? Átérzi Jézus, hogyan segíthet nekünk, ha velünk bánnak igazságtalanul?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm neked Jézust! Köszönöm, hogy ennyire szeretsz engem! Azt választom, hogy egész életemben szeretlek és neked engedelmeskedem. Kérlek, segíts ebben! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 24.

Az eltünt hajháló – 2. rész

 

Ellen White hajhálója eltűnt. Egyedül Éva tudta, hogy hol van, de félt elmondani. Amikor Ellen egy nap Éva szobájában járt, egy hangot hallott.

A hang így szólt hozzá: „Emeld fel a koffer fedelét!” Ellen azonban nem akart mások bőröndjébe belenézni. A hang azonban ismét szólt hozzá: „Emeld fel a koffer fedelét!” Most már tudta, hogy őrangyala szól hozzá. Gyorsan engedelmeskedett, és íme, ott volt az eltűnt hajháló! Otthagyta és visszacsukta a láda fedelét, majd dolga után sietett. Most már nem a hajhálóra gondolt, hanem Évára, és nagyon szomorú volt. Éva lopott, és hazudott is azzal, hogy úgy tett, mintha semmit sem tudna róla. Milyen szomorú!

Aznap az esti áhítat idején Ellen ismét megkérdezte a lányokat a hajhálóról. Éva ismét úgy tett, mintha semmit sem tudna róla, akárcsak a többiek. Ellen nem szólt többet róla. Milyen szörnyen érezhette addigra magát Éva! Most már kétszer is hazudott!

Néhány nappal később Ellen elmélyülten írt a kandalló mellett. Sok órai munka után elfáradt és a kandallóba pillantva megpihent egy kicsit. Jézus váratlanul egy rövid látomást adott neki. Egy kezet látott, ami a hajhálót tartotta. A kéz az asztalon égő lámpa fölé tartotta a hajhálót, ami egy szempillantás alatt lángra kapott, majd megsemmisült. A látomás ezzel véget is ért. Valószínűleg ez volt a legrövidebb látomás, amit Jézus valaha is adott neki, de most már tudta, hogyan szabadult meg Éva a hálótól.

Aznap az esti áhítat idején Ellen ismét rákérdezett a hajhálóra. Ó, mennyire remélte, hogy Éva bevallja! De ismét nem szólalt meg senki.

Ellen másnap beszélt Évával. Elmesélte neki, hogy egy hang szólt hozzá, és hogy mit látott, amikor kinyitotta a koffert. A rövid látomásról is beszámolt neki, amiben látta, hogyan égette el Éva a hajhálót.

Éva egyre csak zokogott miközben bevallotta, mit tett és elmondta, milyen szerencsétlenül érezte magát, amióta engedett Sátán kísértésének. White asszony bocsánatáért könyörgött. Ellen természetesen szíves örömest megbocsátott neki. Szerette Évát, és örült, hogy a lány végre vallomást tett. A hajháló közel sem volt annyira fontos, mint az, hogy Éva bevallotta tettét, és hogy elrendezzék a dolgot.

Mit gondolsz, Éva is örült? Elfeledkezett róla ezután valaha is, hogy Jézus és az angyalok mindig látnak és hallanak mindent, amit teszünk, vagy mondunk? Biztos lehetsz bene, hogy Ellen örült az angyal hangjának és a Jézustól kapott rövid látomásnak, mert így tudott Évának segíteni.

 (Vége)