Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus a Gecsemáné-kertben imádkozik

  08. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus annyira szeret minket, hogy önként átvállalta bűneink büntetését,

hogy megszabadítson bennünket a bűn fogságából. Bűneink nagyon fájnak Jézusnak.

VASÁRNAP

Jézus épen befejezte a tanítványaival elköltött húsvéti vacsorát. Lábuk megmosásával bemutatta nekik, hogyan kell szeretniük egymást. Kenyeret és erjedetlen szőlőlevet adott nekik, amik az Ő halálára emlékeztetnek. Júdásnak is tudomására hozta, tudja, mire készül.

Péter pedig így szólt: „Uram, teveled kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni!” Mit felelt neki Jézus? Lk 22:33-34.

Közös énekkel dicsőítették Istent, mielőtt elhagyták a szobát. Jézus a Gecsemámé-kert felé vezette őket. Menet közben Jézus szomorúan így szólt: „Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem.” Mk 14:27.. Elmondta, hogy Sátán nagy kísértéseket készített számukra, és ha nem hallgatnak rá, mind el fogják hagyni, még azon az éjszakán.

Zakariás próféta jövendölését idézte Jézus: „Megverem a pásztort és elszélednek a juhok.”

Valóban ezt tennék a tanítványok? Ők sem gondolták volna. Mit mondott Péter? 29. v.

Mit mondott neki ismét Jézus? 30. v.

Péter biztos volt benne, nem igaz, amit Jézus mondott. „Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged.” 31. v.

Jézus mindig igazat szól? Hinniük kellett volna neki a tanítványoknak?

HÉTFÖ

Telihold fénye világította meg a kert felé vezető utat, így láthatták az útmenti szőlőtőkéket. Jézus fontos lecke megtanítására használta azokat a szőlőtöveket. Jn 15:5.

A szőlőtőke gyökerei veszik fel a talajból a növény számára szükséges tápanyagokat, amik a törzsén keresztül eljutnak minden egyes ághoz és vesszőhöz. Így lesznek a vesszők egészségesek és erősek, hogy nagy, édes fürtöket érlelhessenek.

Mi történik azonban a vesszővel, amit levágnak a tőről?

Tovább él vajon és szőlőt érlel? Nem, bizony! Ha egy vesszőnek nincsen kapcsolata a szőlőtővel, akkor gyorsan kiszárad és elpusztul.

Jézus ezzel azt mondta, hogy mindig az Ő közelében kell maradnunk. Ahogyan a szőlővessző sem teremhet fürtöt a szőlőtővel való közvetlen kapcsolat nélkül, mi sem tudunk semmi jót tenni, ha nem vagyunk az Ő közelében. Tudunk vajon engedelmeskedni neki, ha nem beszélgetünk Jézussal, ha nem olvassuk igéit a Bibliában, ha nem döntünk minden nap az engedelmesség mellett? Nem, nem tudunk.

Jézus segítsége nélkül önzők és barátságtalanok leszünk. De ha Jézus közelében maradunk, Ő átadja jóságát nekünk, akkor szeretetteljesek, boldogok és türelmesek leszünk, mint Ő. 7-8. v.

KEDD

Jézus egyre rosszabbul érezte magát, ahogy a Gecsemámé-kert felé közeledtek. Abbahagyta a beszédet és nagyon csöndes volt. Majd felnyögött, mintha szörnyű fájdalom gyötörné.

A tanítványok nem értették, mi a baj. Aggódtak Jézusért és közvetlenül mellette mentek. Erősen kellett tartaniuk, hogy a földre ne rogyjon.

A kertbe érve Jézus így szólt hozzájuk: „Üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom!” Majd Péterrel, Jakabbal és Jánossal beljebb ment a kertbe. Mit mondott a tanítványoknak, mit tegyenek? Mt 26:38. Jézus akkor kicsit távolabb ment tőlük és a földre borult.

Vajon mi bántotta Jézust olyan nagyon? A bűn. A bűnt rendkívül gyűlöli Isten, mert elválasztja az embereket tőle. A bűn büntetése a halál, amiből soha, de soha nincsen feltámadás. Jézus azonban nem akarta, hogy ez történjen velünk. Ő nagyon szeret minket és azt akarja, hogy választhassuk az örök életet vele a mennyben. Ezért Jézus azon az éjszakán a mi összes bűnünket magára vette, mintha ő maga követte volna el őket. Így Ő vállalhatta helyettünk a büntetést. Ézsa 53:6.

Bűneink nagyon bántják Jézust. Bűneink viselése azért volt olyan szörnyű számára, mert úgy érezte, soha többé nem láthatja újra Istent, az Atyját.

Jézus mindig is Istennel volt. Jn 10:30. Ez volt az első alkalom, amikor nem voltak együtt. Nem csoda, hogy Jézus olyan szörnyen szomorú volt!

SZERDA

Emlékszel, miért volt Jézus olyan fájdalmasan szomorú? Isten a mi összes bűnünket Jézusra helyezte, hogy Ő viselje el a büntetést helyettünk. Ez a megváltási terv része volt, amit már oly régen felállítottak a megmentésünkre.

Az egy rettenetes éjszaka volt. Miközben Jézus a hideg, nyirkos talajon feküdt, Sátán odament hozzá és arra kísértette, hogy ne haljon meg a bűneinkért. Ilyesmiket mondhatott Jézusnak: „Túl nehéz meghalnod a bűnösökért. Még a saját tanítványaid is szétfutnak, sőt egyikük még az elfogásodban is segédkezik. Senki sem szeret őszintén téged, ezért add fel a megmentésüket. Ha meghalsz az emberekért, soha többé nem láthatod mennyei Atyádat.”

Nagyon nehéz volt Jézusnak a viaskodás magában, hogy mit tegyen. Meg akart menteni minket a bűntől, de úgy érezte nem elég erős meghalni a bűneinkért, ha nem lehet biztos benne, hogy mennyei Atyja segíti Őt. Volt más útja a megmentésünknek? Hogyan imádkozott tehát Jézus? Mt 26:39.

Jézus arra kérte a tanítványokat, imádkozzanak érte, mert ha tudja, hogy ezt teszik, akkor jobban fogja érezni magát. Ezért felkelt és odament, ahol Pétert, Jakabot és Jánost hagyta. Imádkoztak vajon a tanítványok? Nem bizony, mélyen aludtak!

Jézus gyengéden felébresztette őket. Mit mondott nekik? 40-41. v.

CSÜTÖRTÖK

Mivel minden bűnünk ránehezedett, Jézus úgy érezte, Isten teljesen elhagyta Őt. A tanítványok pedig elaludtak. Jézus ezért visszament imádkozni, és egyes-egyedül viaskodott Sátánnal miközben érezte Isten bűn miatti haragját. Jer sir 1:12.

Jézus most még rosszabbul érezte magát, mint valaha. Annyira gyötörte Őt a bűn súlya, hogy verejték helyett vércseppek lepték el bőrét. A hideg, kemény talajon fekve Jézus ismét imádkozott. Mt 26:42.

Ezután újra a tanítványokhoz ment, akiket ismét mély álomban talált. Így ismét visszament imádkozni.

Jézus dönthetett volna úgy, hogy akkor, rögtön visszatér a Mennybe. Igazságos lett volna, ha hagyja, hogy mi viseljük bűneink büntetését. Ám ha Jézus úgy dönt, mi mindnyájan örökre elvesztünk volna.

Jézus ránk gondolt, és eldöntötte, mit fog tenni. Még ha soha többé nem láthatja is az Atyát, meghal, hogy mi választhassuk az életet. Így imádkozott: „Atyám! Legyen meg a te akaratod!”

Akarta Isten bántani Jézust? Nem, semmiképpen! Nagyon fájt neki, hogy drága Fiát szenvedni hagyja. Miért engedte akkor, hogy Jézus meghaljon értünk? Jn 3:16.

A bűn rosszabb, mint azt mi valaha is megérthetnénk, az ölte meg Jézust. Most haldokolva feküdt a földön. Isten ezért elküldte angyalát, Gábriel arkangyalt, aki Sátán helyét vette át a Mennyben, hogy megerősítse Jézust.

Ma is bántja a bűn Jézust? Ó, igen! Kérjük minden nap a segítségét, hogy ne kövessünk el bűnt!

PÉNTEK

Gábriel arkangyal eljött, hogy támogassa Jézust. Elmondta neki, hogy Isten még mindig szereti Őt és sok embert ment meg önzetlen döntésével.

Miután Gábriellel beszélt, Jézus sokkal jobban érezte magát. Sátánnal vívott küzdelme még nem ért véget, de most sokkal erősebbnek érezte magát és kész volt folytatni a harcot.

Jézus ismét a tanítványokhoz ment. Még mindig aludtak, de most már túl késő is lett volna imádkozniuk. Jézus már látta is a csőcseléket, akik az Ő elfogására közeledtek. Júdás tudta, hol szeretett Jézus imádkozni, így odavezette a főpapot, néhány katonát és rengeteg gonosz embert. Karddal, lándzsával és botokkal felfegyverkezve jöttek, mintha csak rablóra, vagy vadállatra vadásznának.

Mi történt ezután? Jn 18:4-5.

Gábriel arkangyal Jézus és a tömeg közé állt. A ragyogó fénytől az egész sokaság a földre rogyott, mintha csak meghaltak volna. Jézus könnyen elmenekülhetett volna, de ne tette.

Mit csinált Júdás az angyal távozása után? Mt 26:48-49. Jézus arcon csókolásával mutatta meg Júdás a sokaságnak, kit kell elfogniuk. Jézus azonban még mindig kedves volt Júdással: „Barátom, miért jöttél?” – kérdezte tőle. „Csókkal árulod el az ember Fiát?”

A katonák megragadták Jézus karját és szorosan hátrakötötték a kezét. Majd elvezették őt.

A tanítványok nagyon megijedtek, amikor látták mi történik Jézussal. Mit csináltak mindnyájan? Mk 14:50.

 További elmélkedésre:

  • Tovább él, vagy elpusztul a szőlővessző, amit a tőtől levágnak? Tud vajon gyümölcsöt érlelni?

  • Tudunk jók és kedvesek lenni, ha nem állunk szoros kapcsolatban Jézussal?

  • Segít az imádkozás Jézus közelében maradni?

  • Tényleg árthat nekünk még egy kicsi bűn is?

  • Mi gyötörte Jézust a Gecsemámé-kertben?

  • Ma is bántja Jézust, ha bűnt követünk el?

  • Szétfutottak volna vajon a tanítványok, ha előtte alvás helyett imádkoztak volna?

  • Miért engedte Isten meghalni Jézust?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Jézust! Sajnálom, hogy bűneim bántják Jézust. Nagyon közel szeretnék maradni hozzá. Kérlek, segíts, hogy minden nap imádkozzak és odafigyeljek a Biblia történeteire. Szeretlek Téged! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 21.

Csodálatos gazdaság – 1. rész

 

Felnőtt férfiak nem túl gyakran sírnak. Ha ott lettél volna a Tenessee állambeli Madison közelében fekvő kietlen, sziklás földön, te is láthattad volna a két férfit, akik egy kövön ülve a forró napsütésben zokogtak.

„Egyszerűen nem tudjuk megcsinálni.” – mondta orrát fújva az egyik.

„Tudom. – értett egyet szemét törölgetve a másik. – Sose fog működni. Nézd csak ezt a sziklás talajt! Itt soha nem fog teremni semmi!”

„És honnan szerzünk pénzt, hogy megvegyük?” – kérdezte fejét rázva az első férfi.

„Úgy van, nincsen pénzünk, hogy megtegyük, amit akar.” – mondta a barátja. „De, akkor mit tegyünk? Azt mondja, ez az a hely ahol Jézus szerint fel kell építenünk az iskolát. Mintagazdaság lesz, amit más iskolák is utánozni akarnak majd. Mindketten tudjuk róla, hogy amikor az emberek elhitték, hogy üzenetei Jézustól származnak, az mindig igaznak bizonyult.”

„És ha nem hisznek neki, abból mindig baj származik. – értett egyet barátja - de nézd csak ezt a helyet!”

Edward Sutherland, a Michigani Egyetem elnöke volt az egyik férfi, a másik pedig a dékán, Percy Magan. A hölgy pedig, akiről beszéltek Ellen White, aki türelmesen várakozott egy kis hajóban nem messze a folyón, és imádkozott. Tudta, hogy a férfiak nehezen fogadják el, amit Jézus szerint tenniük kell.

A két fiatal férfi sokáig ült ott a forró mezőn és gondolkodtak. Végül egyikük megszólalt: „Szerintem engedelmeskednünk kell, bármennyire lehetetlennek tűnik is a dolog. Te mit gondolsz:”

„Nos, azt hiszem, igazad van. - bólintott a barátja. - Imádkozzunk érte!” Mindketten letérdeltek a sziklás, poros földre, és kérték Jézust, hogy adjon nekik nagyobb hitet. Majd felkeltek és az idős házaspár otthonába indultak, akik árulták a földet. Több mint 12ezer dollárt kértek érte, de Edward és Percy bíztak benne, hogy engednek az árból.

Miután beszélgettek egy darabig a tulajdonos azt mondta, hogy ha azonnal adnak neki 100 dollárt, akkor 10 nap múlva esedékes a következő részlet, ami 5ezer dollár lesz.

A két férfi összenézett. Száz dollár? Elővették tárcájukat, hogy megnézzék, mennyi pénzük van. Éppen elég volt.

Átadták a 100 dollárt az idős gazdának és feleségének, majd visszamentek a hajóhoz, ahol Ellen White várta őket. Mosolygott, amikor elmesélték neki a történteket. Ó, mennyire örült, hogy úgy döntöttek, bíznak Jézusban! De vajon honnan szereznek 5 ezer dollárt mindössze tíz napon belül? Egyáltalán nem volt pénzük. Tudták, hogy csakis valami csoda folytán, de mivel Jézusnak engedelmeskedtek, Ellen nem aggódott.

Ed Sutherland elhatározta, hogy beszél gazdag nagynénjével. Talán ő tudna segíteni nekik. A nagynénit Nellie Druillard–nak hívták. Ednek fogalma sem volt, hová forduljanak, ha ő nem segít.

 (Folytatása következik)