Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus eljövetelének jelei

  4. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus hamarosan visszajön.

Mindig készen kell állnunk erre, és másoknak is segíteni, felkészülni rá.

VASÁRNAP

Jézus befejezte munkáját a templomban. Elmondta a népnek a szörnyű igazságot a vezetőikről, majd szomorúan így szólt: „Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.” (Mt 23:38). Arra gondolt, hogy Isten jelenléte nélkül üres és haszontalan lesz a gyönyörű épület.

Jézus addig mindig „az én Atyám házának” nevezte a templomot. Isten az Ő mennyei Atyja volt, és templom az a hely, ahol Isten a népével találkozott. Miért nevezte akkor most Jézus „a ti házatoknak” a templomot? Mert a vezetők elutasították Jézust, Isten fiát, és Isten már soha többé nem lesz jelen a templomban.

A vallási vezetők rettenetesen megijedtek ennek hallatán. Már semmi remény nem volt a templomuk számára. Egy napon le fogják rombolni. A vezetők úgy tettek, mintha nem hinnének Jézusnak, magukban azonban mégis így töprengtek: „Vajon valóban elpusztul a mi gyönyörű templomunk?”

A tanítványok is aggódtak. Miközben Jézus utoljára elhagyta a templomot, a templom szépséges márványtömbjeit mutatták neki. Valóban ledőlhetnek egy napon azok az erős falak? Mit válaszolt nekik Jézus? Mt 24:2.

Még aznap, egy kicsit később a tanítványok magukban voltak Jézussal. Mit kérdeztek tőle? 3. v.

Mit felel vajon Jézus erre a fontos kérdésre?

HÉTFÖ

Este volt már, és Jézus a tanítványaival az Olajfák-hegyén ült. Éppen most tettek fel neki két fontos kérdést. Az első, hogy mikor pusztul el a templom. A második pedig, hogy miből tudhatják, mikor jön vissza Jézus és mikor lesz vége ennek a világnak.

A tanítványok azt hitték, hogy minden, amiről Jézus beszélt, egyszerre történik majd meg. Jézus viszont tudta, hogy előbb a templom dől romba. Azután nagyon hosszú idő telik el, és sok szörnyűség történik még. Végül Ő visszajön, és vége lesz a világnak.

A tanítványok azonban nagyon elszomorodtak volna, ha a jövőről mindent tudtak volna. Ezért Jézus nem mondott el mindent nekik. Később majd jobban megértik a világ végével kapcsolatos dolgokat.

Amit Jézus akkor a tanítványainak mondott, számunkra is fontos tudnivaló. Azt akarja, hogy készen álljunk, amikor visszajön. Ezért tehát nagyon figyeljünk Jézus következő szavaira!

Jézus először is komolyan figyelmeztette a tanítványokat. Mit mondott nekik? Mt 24:4-5.

Gonosz emberek odáig merészkednek majd, hogy még Jézusnak is állítják magukat. Jézus pedig nem akarja, hogy bárkit is becsapjanak gonosz hazugságaikkal. Figyelmeztetett, hogy ne higgyünk az ilyen embereknek, még csak ne is menjünk el találkozni velük. Egy nap maga Sátán jön el világunkba azt állítva, hogy ő Jézus. Ha megfogadjuk Jézus figyelmeztetését, akkor biztonságban leszünk.

KEDD

Miután figyelmeztette a tanítványokat, nehogy elhitessék őket, Jézus elmondta, milyen jelek előzik meg a templom elpusztulását. Azok a jelek megismétlődnek majd az Ő második eljövetele előtt is. Tehát nagyon fontos nekünk is ismerni a jeleket.

Jézus azt mondta, hogy háborúk és harcok lesznek. Milyen dolgok történnek még? Mt 24:7.

Az éhínség azt jelenti, hogy nincsen elegendő ennivaló. Háborús időken, vagy amikor nincsen elég csapadék a vetemények öntözésére. Az éhínségek idején sok ember veszíti életét.

És mi az a dögvész? Olyan szörnyű, járványos betegség, amit sokan elkapnak egyszerre. Olyan erős baktériumtörzsek okozzák, amiket az orvosok is nehezen tudnak legyőzni.

Számtalan nagy földrengés is előfordult már. A földrengések romba döntik az épületeket és olyan hatalmas tengerhullámokat (cunami) keltenek, amik sok ezer ember halálát okozzák.

A természeti katasztrófákat látva a legtöbb ember fél a jövőtől. De kell-e vajon félniük azoknak, akik szeretik Jézust? Nem, bizony! Jézus azt ígéri, hogy mindig velünk lesz, egészen a világ végezetéig. Mt 28:20.

Világunkban egyre több szörnyűség történik, pontosan, ahogy Jézus előre megmondta. Ezek mind annak a jelei, hogy drága Jézusunk hamarosan eljön értünk, hogy hazavigyen minket a Mennybe. Hát nem örülsz ennek?

SZERDA

Fel tudsz sorolni néhányat a szörnyűségek közül, amik Jézus szerint az Ő eljövetele előtt történni fognak? Kell nekünk félnünk tőlük? Nem, egyáltalán nem. Sőt, Jézus azt mondta, hogy örülnünk kell ezeknek a jeleknek. Miért? Lk 21:28.

Jézus ezután még négy dolgot említett, amiknek meg kell történniük, mielőtt Ő visszajön. Mik ezek? Mt 24:29.

Megtörténtek már ezek a dolgok? Igen, a négyből három már bekövetkezett. Ismerjük meg a történteket!

Több mint 200 évvel ezelőtt, egy napon (1780.Május 19.-én), a Nap, mint mindig felkelt. Délre azonban olyan sötétség támadt, hogy a marhacsordák visszatértek a legelőről az istállóba, mintha csak este lett volna. A baromfinép is aludni tért és az embereknek gyertyát kellett gyújtaniuk a házban.

Aznap este a Hold vérvörös színű volt.

Láttál már hullócsillagot? Nos, alig több mint ötven évvel a „sötét nap” után, 1833. November 13.-án az emberek hullócsillagok (meteorok) ezreit láthatták az égbolton. Sokan felébredtek a nagy világosságra és kisiettek az eget bámulni.

Sok-sok évvel a bekövetkezésük előtt Jézus egyik tanítványa, János látomásban látta ezeket az eseményeket és le is írta őket. Jel 6:12-13.

Miért beszélt Jézus arról, ami a Nappal, a Holddal és a csillagokkal fog történi? Azt akarta, hogy az emberek tanulmányozzák a Bibliát, és megértsék, hogy az Ő eljövetele már nagyon közel van.

 

CSÜTÖRTÖK

Amikor Jézus a tanítványainak az Ő eljövetelét megelőző jelekről beszélt, különösen ránk gondolt, hiszen mi már nagyon közel élünk ahhoz az időhöz.

Egyesek próbálják pontosan meghatározni a napot, amelyen Jézus eljön. De megmondta vajon Jézus pontosan a tanítványoknak, hogy melyik napon jön el? Mt 24:36, 42.

Miért nem mondta el Jézus, hogy melyik napon jön el? Azért, mert, ha ismernénk a pontos dátumot, akkor könnyen elodáznánk a felkészülést az utolsó pillanatig. Ő viszont azt szeretné, hogy minden egyes napon valljuk meg bűneinket, imádkozzunk, tanulmányozzuk a Bibliát és tanuljuk meg szeretni Őt és engedelmeskedni neki. 44. v.

Jézus azt mondta, hogy az eljövetele előtti időszak olyan lesz, mint Noé idejében. Emlékszel Noé történetére? Noé 120 esztendőn át hirdette az Özönvíz közeledtét és figyelmeztette az embereket. Hívta őket a bárkába, hogy biztonságban legyenek. A gonosz emberek azonban csak kinevették. A munkával, evés-ivással és a szórakozással foglalkoztak. Nem hittek Noé figyelmeztetésének, ezért nem is mentek be a bárkába. Nagyon meglepődtek, amikor az Özönvíz bekövetkezett? Igen. Túl késő volt már megmenekülniük? Igen. Milyen szomorú!

Mi is pontosan ugyanolyan időkben élünk. Az emberek többsége gonosz. Túlságosan leköti őket a munka, az evés-ivás és a szórakozások, semmint hogy Isten igéjére hallgatnának. Meg fognak lepődni, amikor Jézus visszajön? Igen. Túl késő lesz már megmenekülniük? Igen.

Mi ne kövessük el ezt a hibát! Szeretnél minden nap készen állni, és másoknak is segíteni, hogy elkészüljenek?

PÉNTEK

Jézus elmondta, hogy a legtöbb ember ugyanúgy meg fog lepődni, amikor Ő visszajön az ég felhőin, mint a Noé idejében élők az Özönvíz miatt.

De meg kell-e lepődnie bárkinek is? Ó, nem! (Ld. 1Thess 5:1-6!) Bár a pontos dátumot nem ismerjük, Jézus elmondta, miből tudhatjuk, hogy Ő hamarosan eljön.

Jézus azt is elmondta a tanítványainak, hogy milyen különleges módon fog eljönni. Egyesek azt hiszik, hogy Jézus titokban jön majd el. Valójában azonban hányan fogják látni Jézus eljövetelét? Jel 1:7.

Mindenki látni fogja Jézust, mert eljövetele olyan ragyogóan fényes lesz, mint a villámlás. És mindenki hallani fogja Őt, mert nagyon hangosan fújja a trombitáját. Vele lesz az összes szent angyal is. Milyen csodálatos nap lesz az! Mt 24:27, 31.

Jézus lába azonban nem érinti a földet, amikor eljön. Nem fog körbejárni, tanítani az embereket és csodákat tenni, mint amikor először itt járt a Földön. Ezúttal azok, akik szeretik Őt, a levegőben fognak majd találkozni vele és Ő magával viszi őket a Mennybe.

Minek kell ég megtörténnie Jézus eljövetele előtt? 14. v.

Te mit tehetsz azért, hogy az emberek megismerjék Jézust, és hogyan segíthetsz másoknak felkészülni?

 További elmélkedésre:

  • Meg kell ijednünk, amikor háborúkról és gondokról hallunk?

  • Milyen jeleit tudod felsorolni Jézus közeli eljövetelének?

  • Hogyan készülhetünk fel Jézus közeli eljövetelére?

  • Hogyan segíthetünk másoknak felkészülni?

  • El kell mennünk Jézussal találkozni, ha valaki azt mondja, hogy itt van a Földön? Miért nem?

  • Mindenki meglátja majd Jézus eljövetelét? Te is látni fogod hamarosan? Örülsz neki?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm a jeleket, amik Jézus közeli eljövetelére utalnak! Szeretnék készen állni rá! Kérlek, segíts, hogy megértsem a bibliatanulmányokat. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű 1. kötet 121-124. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 17.

Tutajok terjesztik a fényt - 1. rész

 

Gyönyörű júniusi nap volt. James és Ellen White a 15 éves Willie-vel egy sátoros összejövetelre tartottak. Hét másik ember is utazott velük. Biztosra vehetitek, hogy Wille-vel együtt a többi gyermek is nagyon izgatott volt. Hosszú utazás várt rájuk. Alig várták, hogy odaérjenek, ahol majd hajóra szállnak. Utána pedig egész nap és egész éjjel a Mississippi-folyón fognak utazni az összejövetel helyszínére.

Amikor végre a folyóhoz értek, a hajó már indulásra készen várta őket. Mindnyájan felsiettek a hajóhídon és a kapitány megszólaltatta a hajókürtöt. „Túúút-túúút”. Beindultak a motorok és mindenki jól hallhatta:”pöf-pöf-pöf”, majd az oldalsó lapátkerekek hangját is: „placcs-placcs-placcs”. A hajó mind a száz utasával lassan távolodott a rakparttól és már úton is voltak.

Az utasok többsége a fedélzeten maradt és az elsuhanó parti tájban gyönyörködött. A júniusi nap és szép táj is tökéletes volt egy utazáshoz. White asszony is a fedélzeten szeretett volna maradni, mert szerette a hajókirándulásokat, de le kellett írnia, amit Jézus megmutatott neki. Ezért, miután az utaskísérő talált számára egy nyugalmas helyet az alsó fedélzeten, a nap nagyobb részét írással töltötte.

James White és a gyerekek a hajó orrába mentek. Talán azt játszották, hogy a folyót felfedező úttörők. Egyszer csak valaki előremutatott: „Mi az, ami ott úszik felénk?”Mindenki odanézett. Valami úszott a vizen, de nem hajó és nem csónak volt. Közelebb érve láthatták, hogy hatalmas farönkök voltak tutajnak összeláncolva. Néhány férfi úsztatta le őket a folyón a város felé, ahol a rönköket majd eladhatják.

„Milyen eszes, olcsó módszer a farönkök városba szállítására!”- mondogatták az utasok egymásnak, miközben a tutaj közeledett feléjük. „Nézzétek csak, egy kis kunyhó is áll a tutajon, ott megfőzhetik az ételüket!”

Amikor a tutaj elég közel ért, a rajta utazó férfiak a kezükből tölcsért formálva átkiáltottak hozzájuk: „Újságokat szeretnénk! Napok óta úton vagyunk és már nincsen olvasnivalónk.”

A kirándulóhajó utasai gyorsan összetekertek néhány újságot és átdobálták nekik. Az egyik férfi még a vízbe is beugrott és úszva gyűjtötte össze az oda esett lapokat. Köszönetet intettek a hajó utasainak és kiterítették az újságokat száradni.

A látottaktól James Whitenak támadt egy ötlete. „Willie, gyere csak ide!” – hívta a fiát.

(Folytatása következik)