Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Péter megtagadja Jézust

  09. tanulmány  

Nyomtatás

Ha imádkozunk, Isten segít, hogy ne kövessünk el bűnt.

Ha mégis vétkezünk, Isten bocsánatát kell kérnünk, és Ő megbocsát.

VASÁRNAP

Júdás éppen most árulta el Jézust azzal, hogy arcon csókolta Őt. A római katonák erősen összekötözték Jézus kezét és most sietve hurcolták Jeruzsálem sötét utcáin át. De hol voltak vajon Jézus tanítványai? Ahogyan Jézus előre megmondta, mindnyájan elfutottak és otthagyták Őt egyedül szenvedni.

A papok gyűlölték Jézust és meg akarták ölni. Mielőtt azonban kivégezték volna, szükségük volt úgy a zsidók, mint a rómaiak beleegyezésére és egyetértésére, hogy Jézus valóban halálra méltó. Ha rá tudják bizonyítani, hogy Isten Fiának állítja magát, a zsidók véleménye szerint meg kell halnia. A rómaiak is egyet fognak érteni ebben, ha azt is rábizonyítják Jézusra, hogy Jeruzsálem királya akart lenni.

A katonák Annás házába vitték Jézust. Annás volt a papi család feje és elsőként akarta Jézust kihallgatni.

Annás azzal kezdte, hogy mindenáron rá akarta venni Jézust a beismerésre, hogy király akar lenni. Őt is és a tanítványokat is arról faggatta, hogy milyen eszméket terjesztettek. De voltak-e vajon Jézusnak uralkodásra törő titkos tervei? Jn 18:20-21.

A papok kémei mindenhol ott voltak, ahol Jézus a néphez szólt, tehát tisztában voltak vele, hogy Jézus nem készült földi királyságra. Annás ezért csendben maradt. Nem is tudott volna mit mondani.

Mit tett ezután Annás? 24. v.

HÉTFÖ

Annás, mivel semmi rosszat nem tudott Jézusra bizonyítani, a főpapoz, Kajafáshoz vitette Őt.

Kajafás nagyon gonosz ember volt és különösen gyűlölte Jézust. Minél hamarabb meg akarta szerezni az engedélyt Jézus keresztre feszítéséhez. Azonnal követeket küldött a Szanhedrin tagjaiért és haladéktalanul a palotájába hívatta őket.

A Szanhedrin a zsidó vezetők tanácsa volt, akik a foglyok bűnösségéről döntöttek. Kajafásnak előttük kellett kihallgatnia Jézust, hogy ők is beleegyezzenek halálra ítélésébe.

A késő éjszakai óra ellenére a zsidó vezetők mind összegyűltek Kajafás palotájában. Kajafás volt a vezetőjük, ezért trónon ült. Jézus Kajafás előtt állt. Mögötte a megvadult, feldühödött tömeg. A rendbontás elkerülésére római katonák is posztoltak a közelükben.

Mindenki Jézust figyelte. Egyedül Ő volt nyugodt és békés a teremben. Bár megkötözött fogoly volt, olyan méltósággal állt ott, mint egy király. Kajafás is elcsodálkozott. Hirtelen bizonyosan érezte, hogy Jézus Isten Fia.

Ám rögtön elhessegette ezt a gondolatot és durván azt parancsolta Jézusnak, hogy tegyen valami csodát. Jézus azonban nem tett, vagy szólt semmit. Csak nyugodtan állt ott tovább, mintha nem is hallotta volna Kajafás utasítását.

Pontosan azt tette, amit Ézsaiás próféta jövendölt róla. Hogyan viselkedett? Ézsa 53:7.

KEDD

Jézus Kajafás előtt állt. A papok mindenáron bizonyítani akarták, hogy Jézus halálra érdemes, ezért hamis tanúkat fizettek meg, hogy hazudjanak róla. Csupán két tanúnak kellett volna egybehangzóan ugyanazt állítani, de nem hangzott el két azonos hazugság Jézusról.

A terem hamarosan nagy hangzavarral telt meg. Egyesek ezt kiabálták, mások meg egészen mást. Jézus végig csendben, türelmesen hallgatott. Ellenségei nagyon dühösek voltak. Jézus elítélésére szőtt tervük nem vált be. Még mindig nem találták módját, hogy akár a zsidók, akár a rómaiak elítéljék Őt.

Kajafás haragtól vöröslő orcával hirtelen felugrott trónjáról. Úgy tűnt, mintha a földre akarná dönteni Jézust. Mit kérdezett emelt hangon Jézustól? Mt 26:62.

Jézus még mindig nem szólt egyetlen szót sem. Kajafás ezután egy nagyon komoly kérdést tett fel neki. 63. v.

Jézus tudta, hogy nem hallgathat tovább. El kell mondania magáról az igazat. Mit felelt hát Kajafásnak? 64. v.

Kajafás megrémült. Nem hitt benne, hogy a halottak újra élhetnek és gondolni sem akart arra, hogy Jézus egy napon visszajön a Mennyből és elítéli őt minden gonosz cselekedetéért. Lelkiismeret furdalása támadt bűnei miatt és tudta, hogy Jézus igazat szólt.

SZERDA

Kajafás egy pillanatig bűnösnek érezte magát és lelkiismeret furdalás gyötörte, amikor Jézus elmondta, hogy egy napon majd visszajön. Ám azonnal elhessegette ezeket a gondolatokat. Mit csinált vajon ezután? Mt 26:65-66.

Mit műveltek Jézussal az emberek, miután a papok kimondták, hogy méltó a halálra? 67-68.v.

Nagyon bántotta Jézust, amit Kajafás és a tömeg művelt vele, de volt valaki, akinek a viselkedése még jobban bántotta Őt. Tudod, ki volt az? Péter volt az, Jézus egyik tanítványa.

Miután a Gecsemané-kertből elszaladtak, Péter és János messziről követték a csőcseléket, mert látni karták, mit tesz Jézussal a tömeg. Kajafás palotájába is beengedték őket. János egy nyugodt helyet keresett, ahonnan láthatta és hallhatta Jézust.

Péter azonban nem akarta, hogy bárki megtudja, ő Jézus tanítványai közé tartozik. Attól félt, ha kiderülne, őt is úgy bántalmaznák az emberek, ahogy Jézust. Ezért odaült Kajafás szolgái közé a tűz mellé. Próbált úgy viselkedni, mintha nem is érdekelné, ami Jézussal történik.

Kajafás egyik szolgálóleánya alaposan végigmérte Pétert. Látta, hogy Jánossal együtt érkezett, és észrevette, mennyire szomorú. Gyanította, hogy a férfi Jézus barátja „Te is Jézussal voltál.” – mondta neki. Péter azonban úgy tett, mintha nem is hallotta volna.

Okosan döntött Péter, amikor olyan emberek közé ült, akik nem szerették Jézust? Hazudott Péter azzal, hogy letagadta, ismeri Jézust?

CSÜTÖRTÖK

Kajafás cselédlányának gyanúsan ismerős volt Péter, ezért így szólt hozzá: „Te is Jézussal jártál.” , mire a tűz körül ülő összes szolga szeme Péterre szegeződött. Bár ő úgy tett, mintha meg sem hallotta volna, a szolgálólány egyre csak hajtogatta, hogy Péter Jézus egyik társa volt. Péter megijedt és ingerült lett. Mit felelt a leánynak? Lk 22:57.

Vállalta Péter, hogy Jézus barátja volt? Nem. Ezzel bizony megtagadta Jézust. Abban a pillanatban felkukorékolt egy kakas. Péternek azonban nem jutott eszébe, amit Jézus néhány órával korábban mondott neki: „Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem.” Mt 26:34.

Később mások is állították, hogy Péter Jézus követője. Ő pedig ismét így szólt: „Nem ismerem azt az embert.”

Isten még egy harmadik esélyt is adott Péternek, hogy kimondja az igazat, ismeri és szereti Jézust. Nemsokára Kajafás másik szolgája is így szólt Péterhez: „Nem téged láttalak a kertben Jézussal? Biztosan te is közülük való vagy.”

Mit csinált erre Péter? Mk 14:71.

Péterhez hasonlóan megtagadjuk Jézust azzal, ha az emberek gúnyolódásától vagy bántalmazásától való félelmünkben úgy döntünk, helytelenül cselekszünk. De mi nem akarjuk megtagadni Jézust, ugye? Legyünk tehát szerető szívűek, kedvesek, jóságosak és engedelmesek! Akkor mindenki észre fogja venni, hogy Jézushoz tartozunk.

PÉNTEK

Hányszor tagadta meg Péter Jézust? Háromszor. Péter harmadik tagadása után ismét megszólalt a kakas.

Ezúttal Péter is meghallotta és azonnal eszébe jutott, amit korábban Jézus mondott neki. Szomorúan Jézusra nézett, és Jézus is pont akkor fordult oda, hogy ránézzen. Péter láthatta, mennyire elszomorította és bántotta Jézust, hogy egyik tanítványa megtagadta Őt. Szegény Péter most szörnyen érezhette magát!

Éppen akkor nyújtotta ki valaki a kezét, hogy pofon csapja Jézust. Péter képtelen volt tovább nézni. Mit csinált hát ezután? Mt 26:75.

Péter elfutott onnan amilyen gyorsan csak tudott. Ó, mennyire megbánta, hogy azt mondta az embereknek, még csak nem is ismeri Jézust! Jézus olyan kedves és jóságos volt hozzá, ő pedig nagyon kegyetlenül bánt vele.

Péter végül a Gecsemané-kertbe ment. Eszébe jutott, hogy Jézus egyedül imádkozott és sírt, miközben ő aludt. Eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: „Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Bárcsak hallgatott volna Jézus figyelmeztetésére! Akkor elég erős lett volna ezt mondani: „Igen, Jézus tanítványa vagyok!” De Péter elbukott.

Péter akkor éjszaka imádkozott és megvallotta bűnét. Isten természetesen megbocsátott neki. Milyen csodálatos tudni, hogy Isten jóságos és mindig kész megbocsájtani!

 További elmélkedésre:

  • Vajon Sátán kísértette arra Pétert, hogy letagadja, ismeri Jézust?

  • Segített volna Isten Péternek igazgat mondani, ha előtte imádkozott volna?

  • Nemet tudunk mondani Sátán kísértéseire, ha nem imádkozunk Isten segítségéért?

  • Nehéz időnként a helyes dolgok cselekvése mellett dönteni, amikor tudjuk, hogy mások ki fognak gúnyolni érte?

  • Bántják Jézust a bűneink?

  • Mivel mutathatjuk ki, hogy Jézushoz tartozunk?

  • Mindig megbocsájt Isten, ha megkérjük rá?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Péter történetét! Tudom, hogy a magam erejéből egyáltalán nem vagyok képes jónak lenni. Kérlek, segíts, minden egyes napon nemet mondani Sátánnak! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 22.

Csodálatos gazdaság – 2. rész

 

Honnan szerez Ed Sutherland és Percy Magan 5 ezer dollárt mindössze 10 nap alatt? Ed úgy döntött, beszél jómódú nagynénjével, Nellie Druillard-dal.

Nellie néni unokaöccsére nézett és megrázta a fejét. „Hová gondoltok, fiúk? – kérdezte – hogy juthatott eszetekbe egyáltalán ilyen bolondság? Pénzetek sincs, és amint hallom az a földdarab is reménytelen.”

Ed bólintott: „Tudom nénikém, mi is úgy gondoltuk, ahogy te, hogy semmi dolgunk vele. De aztán mégis úgy döntöttünk, hogy azt tesszük, amit Jézus vár tőlünk. Ezért kérem a segítségedet.”

Ed nénikéje végiggondolt mindent, amit unokaöccse a farmról mesélt neki, végül döntött: „Nem, egyszerűen nem hiszem, hogy ez működne, nem fektetem bele a pénzemet.”

Ed persze nagyon csalódott volt. „Nos, akkor máshonnak fogunk pénzt szerezni. – mondta – Percyvel együtt Jézusnak fogunk engedelmeskedni.” Ahogy azonban elindult, a nagynénje utánaszólt: „Megmondom, mit csinálunk. Magam is elmegyek, megnézem azt a farmot.” És úgy is tett.

Amikor Ed és nagynénje a gazdasághoz értek Percy is ott volt már Ellen White-tal és az egyház néhány vezetőjével együtt.

„Hiába, - mondta Percy Ednek – az idős hölgy még ezer dollárral többet kér.”

Ed nénikéje megkönnyebbült: „Örülök, hogy nem vesszük meg!” – kiáltott fel.

Ellen White szeme pedig csillogott. „Nagyszerű! – mondta - Nem engedem, hogy Sátán ezer dollár miatt lerontsa Jézus tervét! Add csak oda a pénzt Nellie! Ez az a föld, amit az Úr szerint meg kell vennünk.”

Nellie odaadta a pénzt és Ellen a következőket ígérte neki: „Nellie, te azt hiszed ideje abbahagynod a munkát, mert már idős vagy és nem élsz már sokáig, mert az egészséged sem a régi. De ha gondoskodsz Ed-ről és Percyről és segítesz nekik abban, amit Jézus elvár tőlük, akkor Isten erőt és egyészséget ad neked, és még többet tehetsz, mint bármikor azelőtt.”

Ez csodálatos ígéret volt, és Nellie úgy döntött, hisz benne.

Megtartotta vajon Isten az ígéretét? Ó, igen! Jó terméshozam volt a gazdaságban? Ó, igen! Felépült az iskola, amit Madison Főiskolának neveztek el. Végül még egy szanatóriumot is építettek. Ed és Percy orvosnak tanultak, hogy a szanatóriumban segíteni tudjanak. A főiskolán ápolókat is képeztek, akik a betegeket gondozták. Nellie, akit csak „Dé Mamának” hívtak, szintén besegített. Sok évet élt meg vajon? Igen. Kilencvenes éveiben halt csak meg.

Megérte Ednek és Percynek bízni Jézus üzenetében, amit Ellen White közvetített nekik, és engedelmeskedni annak? Mit gondolsz, nekünk is megéri bízni Jézus üzeneteiben és engedelmeskedni nekik? Igen, minden bizonnyal!

 (Vége)