Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus elmond néhány példázatot

  05. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus nem mondta el, hogy pontosan mikor jön el,

ezért minden nap készen kell állnunk eljövetelére.

VASÁRNAP

Jézus a tanítványaival beszélgetett az Olajfák hegyén. Eljövetelének jeleiről beszélt nekik. Mire emlékszel közülük?

Jézus nem mondta meg, hogy pontosan mikor jön el. Hogyan kell ezért élnünk? Mt 24:36, 44.

Hogy a tanítványok, és mi is könnyebben megértsük, Jézus elmondta nekik a gazdáról és szolgáiról szóló példázatot. Az uraság hosszú utazásra indult és megbízta egyik szolgáját a háza irányításával. Őt tette felelőssé a többi szolgáló étkezéséért, és a háztartás egyéb dolgaiért, majd elutazott, de nem mondta meg, mikor tér vissza.

A szolga mindig készen akart állni ura fogadására, ezért minden nap azt tette, amit ő meghagyott neki. Hűségesen és bölcsen járt el? Igen. Hűséges munkában találta őt az ura, amikor hazatért? 46-47. v.

Nekünk is olyannak kell lennünk, mint az a bölcs szolga volt. Jézus mindnyájunkat munkával bízott meg, miközben az Ő eljövetelére várunk. Hűségesen kell végeznünk mindent, amivel megbízott minket? Ha úgy teszünk, készen állunk majd, amikor visszajön.

HÉTFÖ

A bölcs, hűséges szolga minden nap azt tette, amivel gazdája megbízta. Számított ezért neki, hogy mikor tér haza az ura? Nem. Mindig készen állt? Igen.

Jézus ezután egy másik szolgáról is beszélt. Őt is ugyanazzal a munkával bízta meg a gazdája. Ez a szolga azonban nem volt sem bölcs, sem hűséges. Mit gondolt magában? Mt 24:48.

Bár a szolga nem beszélt gondolatairól a többieknek, a tetteiből könnyen rájöhettek, mit érez. Nem végezte el a feladatokat, amikkel a gazdája megbízta. Csak magára gondolt, és arra, hogy jól érezze magát. Sőt, még a rájuk bízott munkát hűségesen végző szolgatársait is bántotta. Segített vajon másoknak, hogy elkészüljenek, mire a gazda hazatér? Nem, bizony! Nem csoda, hogy Jézus gonosznak nevezte őt!

Egy nap, amikor senki sem várta, a gazda hazatért. Készen állt vajon a hűtlen szolga az ura fogadására? 50. v.

A gazda nagyon elszomorodott, amikor látta, mit művel hűtlen szolgája. A hűtlen szolga jutalom helyett büntetést kapott.

A Jézus példázatában szereplő szolgák a Jézusért dolgozó kétféle embert jellemzik. Melyik szolgára szeretnénk hasonlítani?

KEDD

Már este volt, amikor Jézus a két szolgáról szóló példázatot mondta tanítványainak. A nagy, sárga napkorong már nyugovóra tért, és sötétedni kezdett.

Jézus végignézett a hegyoldalon és meglátott egy ragyogóan kivilágított házat. Néhány vidám ember várakozott a ház körül. Valami különleges eseményre várakoztak.

Jézus tudta, hogy esküvő lesz aznap este. A menyasszony lakott a kivilágított házban, az a hölgy, aki aznap férjhez megy. Nemsokára megérkezik a vőlegény, aki majd feleségül veszi a leányt, és magával viszi a saját házába. A rokonok és barátok mind elkísérik majd őket fáklyákkal és lámpásokkal világítva. A vőlegény házában tartják a menyegzőt, az ünnepi lakomát az ifjú pár tiszteletére. Jézus úgy döntött, egy esküvőről szóló példázattal segít tanítványainak megérteni, hogyan kell felkészülniük az Ő eljövetelére.

Jézus példázatában 10 hajadon leány várakozott a menyasszony háza előtt. Mindegyik egy kis olajlámpást tartott a kezében. A lányok csak vártak és vártak, de a vőlegény csak nem érkezett meg. Mi történt az összes lánnyal a hosszú várakozás közben? Mt 25:5.

Hirtelen mindnyájan felébredtek, mert valaki így kiáltott: „Imhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!

SZERDA

Tíz leány várakozott lámpással a kezében a menyasszony háza előtt a vőlegényre. Ő azonban nem jött azonnal. Végül minden lány elaludt. Éjfélkor valaki felkiáltott: „Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!”

A lányok azonnal felébredtek. Megragadták lámpásaikat, de észrevették, hogy fogytán bennük az olaj. Pont addigra alszik ki lámpásuk, amikor a vőlegény megérkezik!

Jézus szerint öten bölcsek voltak, öten pedig balgák. Mit vitt magával az öt bölcs leány? Mt 25:4.

A bölcs leányok gyorsan feltöltötték lámpásaikat a tartalék olajjal. Lámpásaik most már fényesen ragyogtak és a lányok készen álltak az utat megvilágítva elkísérni a vőlegényt.

De mi történt a balga szüzekkel? Volt tartalék olajuk? 3. v.

A balga lányok nem számítottak a vőlegény késésére, és nem vittek magukkal tartalék olajat. Így könyörögtek a mási öt lánynak: „Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.”

De megoszthatta-e vajon az öt bölcs leány velük az olaját? Elegendő lett volna nekik is a balgáknak is? Nem, bizony! Mit mondtak ezért a bölcs leányok a balgáknak? 9. v.

Volt még elég idejük elmenni olajat vásárolni?

CSÜTÖRTÖK

Miután a tíz leány hosszú ideig várakozott, a vőlegény végül megérkezett. A bölcs lányok megtöltötték lámpásaikat a magukkal hozott tartalék olajjal és készen álltak a vőlegény fogadására. Az öt balga leány azonban nem állt készen. Lámpásaik éppen kialudni készültek, mert nem vittek tartalék olajat magukkal. Ezért elsiettek, hátha valakinél még vásárolhatnak.

Míg a balga szüzek távol voltak, a menyasszony és a vőlegény elindult a vőlegény házába. Akik készen álltak a fényesen világító lámpásaikkal, velük mentek megvilágítva az utat. Mindnyájan bementek a vőlegény házába és bezárták az ajtókat.

Amikor a balga szüzek később odaértek, látták, hogy az ajtók zárva vannak. Ezért így kiáltottak: „Uram, nyisd meg minékünk!” Mit felelt azonban a vőlegény? Mt 25:12.

Ó, mennyire meglepődtek, elszomorodtak és csalódottak voltak azok a lányok a vőlegény válaszától!

Elkezdhettek akkor készülődni, amikor a vőlegény már megérkezett? Nem, addigra már készen kellett volna lenniük, és most már túl késő volt, ugye? Nagyon fontos mindig készen állni.

Milyen figyelmeztetéssel zárta Jézus a történetet, ami a tanítványoknak és nekünk is szólt? 13. v.

Számunkra is nagyon fontos ez a figyelmeztetés?

PÉNTEK

E heti tanulmányunkban Jézus két példázatát ismertük meg, amiket tanítványainak mondott el. Emlékszel még az elsőre? Két férfiról szólt, akik a gazdájuknak dolgoztak. Szolgának nevezték őket.

Megmondta a gazda a szolgáknak, mikor tér vissza, amikor hosszú útra indult? Nem. Csak arra urasította őket, hogy gondoskodjanak mindenről, amíg ő távol van.

Engedelmeskedett az első szolga? Igen. Számított neki, hogy mikor tér vissza a gazda? Nem. Vajon miért? Mert ő mindig készen állt. Elégedett volt vele a gazdája, amikor hazaért? Igen, természetesen.

Mit csinált a másik szolga? Ahelyett, hogy készen állt volna, mint a másik szolga, állandóan csak szórakozott és úgy tett, mintha nem is lenne semmi dolga. Örült a gazda, amikor hazaérkezett, hamarabb, min a szolga várta volna? Nem, nem örült. Mi történt ezzel a szolgával? Büntetést kapott.

Jézus másik példázata egy esküvőről szólt. Hány fiatal leány várakozott, fénylő lámpással a kezében a vőlegényre, hogy elkísérjék? Tíz. Mindnyájuknak a vártnál tovább kellett várakozniuk. Hányan voltak valóban készen, amikor a vőlegény végül megérkezett a menyasszonyhoz? Csupán öten.

Öt lány vitt magával tartalék olajat is, arra az esetre, ha várakozniuk kell. Gyorsan feltöltötték lámpásaikat és elkísérték a mátkapárt.

A másik öt lány lámpásai kialudtak, mert nem vittek magukkal tartalék olajat. Ezért nem vehettek részt az esküvői vacsorán.

Melyik lányokra akarunk hasonlítani? El akarunk készülni, mire Jézus visszajön?

 További elmélkedésre:

  • Könnyű mindig szót fogadni, olyankor is, amikor Anya, vagy Apa nem látják, mit csinálunk?

  • Ki segíthet nekünk engedelmeskedni akkor is, ha senki sem lát bennünket?

  • Tudjuk, melyik napon jön el Jézus? Minden egyes napon készen kell állnunk Jézus visszajövetelére?

  • Tudunk engedelmeskedni a magunk erejéből, pusztán azzal, ha még jobban próbálkozunk?

  • Kinek a segítségére van szükségünk? El tudunk készülni Jézus eljövetelére, ha nem engedjük, hogy Ő segítsen nekünk?

  • Hogyan tudsz másoknak segíteni, felkészülni Jézus eljövetelére?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, a szolgák és a tíz szűz példázatát! Olyan szeretnék lenni, mint a hűséges szolga és a bölcs hajadonok, hogy elkészülhessek a mennyei életre, mire Jézus visszajön. Szeretlek Atyám! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű 1. kötet 121-124. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 18.

Tutajok terjesztik a fényt - 2. rész

 

Sok más utassal együtt tíz adventhívő is utazott egy kirándulóhajón, akik egy sátoros összejövetelre tartottak. James és ellen White is köztük volt tizenöt éves Willie fiukkal együtt. Épp az imént haladt el mellettük egy tutaj, és látták amint az utasok újságokat dobáltak át nekik. Jamesnek ettől támadt egy ötlete.

Willie gyorsan édesapjához sietett, amikor meghallotta, hogy hívja őt. „Jó ötletem támad, Willie, - mondta a fiának – talán jön még több tutaj is szembe, és van nálunk néhány újság a kabinunkban. Szaladj le értük és hozd ide őket!” Willie gyorsan lement értük, és amíg távol volt, James eltervezte, hogyan juttassa át őket a tutajra anélkül, hogy a vízbe esnének, mint az imént néhány napilap.

Willie hamarosan visszatért és kifulladva agy szólt: „Itt vannak, Apa!”

Jamesnek már megszületett a terve. „Willie, menj a konyhába és kérj a szakácstól zsineget! Aztán menj a gépházba és kérjél néhány széndarabot!”

Willie elsietett a spárgáért és a szénért, és nemsokára visszatért velük. Azon töprengett, vajon mire készül az édesapja? James néhány missziós iratba csomagolt egy darab szenet és madzaggal jól átkötötte. Rövidesen jó néhány hajításra kész csomag sorakozott mellette. „Milyen jó ötlet!” – gondolta Willie.

A terv bevált. Amint az újabb tutajok elhaladtak mellettük, az utasok láthatták amint James csomagocskái pontosan azok fedélzetén landoltak. Ahogy továbbhaladtak, látták, hogy a tutajon az emberek olvassák az újságokat.

Napnyugtakor az adventhívők összegyűltek a hajó első fedélzetén és Jézus eljöveteléről szóló himnuszokat énekeltek. „Még! Énekeljenek még!” – hallották a hangokat a hátuk mögül. Amikor megfordultak, látták, hogy sok utas hallgatja őket.

Egy üzletember így szólt White presbiterhez: „Hallottuk, hogy a felesége szónok. Nem beszélne nekünk, ma este? Szeretnénk meghallgatni!”

Ellen tehát beszélt aznap este az utasok előtt, akik a hajó egyik nagy termében gyűltek össze. Arról beszélt nekik, hogyan mutatja be a természet Isten szeretetét irántunk. Az utasok hálásan megköszönték neki.

Kilenckor ideje volt lefeküdni. Elalvás előtt a szombatünneplők megköszönték Jézusnak, hogy aznap oly sok emberrel megoszthatták szeretetét.

Az éjszaka közepén váratlanul mindenki ütközés és súrlódás zajára ébredt. Majd ismét minden elcsendesedett és a motor pöfögésén kívül csak a hajólapátok csobbanásait hallották.

Reggel az utasok mind tudni szerették volna, hogy mi történt. A kapitány elmondta, hogy a folyó kanyarulatában összeütköztek egy tutajjal, amelynek elszakadtak a láncai. Néhány elszabadult farönk a hajó lapátkerekébe akadt. Remélték, hogy a tutaj utasai közül senki sem sérült meg.

A tíz adventista utas aznap leszállt a hajóról és a sátoros összejövetelre ment. Soha nem felejtették el, hogyan őrizte meg őket Jézus. Nagyon hálásak voltak, amiért segített nekik az igazság fényét megosztani a tutajokon utazókkal és a hajó utasaira is áraszthattak belőle.