Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Használjuk tálentumainkat Jézusért

  06. tanulmány  

Nyomtatás

Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a Jézusért végzett munkában,

miközben visszajövetelére várunk. Igen sokféleképpen dolgozhatunk Jézusért.

VASÁRNAP

Az Olajfák-hegyén ülve Jézus elmondta tanítványainak, milyen jelekből ismerhetik fel az Ő eljövetelét. Háborúk lesznek és éhínségek, szörnyű, járványos betegségek, földrengések és mindenféle gondok, bajok. A Nap elsötétül, a Hold vérvörös színű lesz és csillagok záporoznak az égből. Minden pontosan bekövetkezett, amiről Jézus beszélt? Igen. Nagyon távol van még az idő, amikor értünk jön, hogy hazavigyen minket?

Jézus ezután egy bölcs és egy gonosz szolgáról beszélt. Rá akart mutatni, hogy mindig készen kell állnunk az Ő eljövetelére. Ezért minden nap engedelmeskednünk kell szavának. Jézus azonban tudja, hogy magunktól, a saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni. Azért mondta el a vőlegényre váró tíz szűzről szóló példázatot, hogy rámutasson, az engedelmességhez szükségünk van a Szentlélek segítségére.

Miről beszélt ezután Jézus? Mt 25:13.

Mit jelent „vigyázni”? Jézus a talentumokról szóló harmadik példázatával válaszolt erre a kérdésre.

Mi is az a talentum? Egy pénzegységet nevezetek így akkoriban. Egy talentum nagyon sok pénzt ért.

Jézus történetében egy gazdag ember otthonát elhagyva távoli országba utazott. Mit adott mindegyik szolgájának, mielőtt útnak indult? 15. v.

A gazda azt akarta, hogy szolgái bölcsen használják a pénzét. De vajon azt tették-e? Holnap meglátjuk.

HÉTFÖ

Mivel a tanítványok nem tudták, mikor tér vissza Jézus, Ő arra figyelmeztette őket, hogy vigyázzanak. Hogy könnyebben megértsék, hogyan kell vigyázniuk, példázatot mondott nekik egy gazdag emberről, aki mindegyik szolgájának adott néhány talentumot. A szolgáknak szaporítaniuk kellett uruk vagyonát, amíg ő egy hosszú utazáson távol volt.

A szolga, aki öt talentumot kapott nagyon keményen dolgozott. Napról napra hűségesen munkálkodott. Mennyivel több talentuma lett egy idő után? Mt 25:16. Hány talentuma volt most már ura számára? Tíz. Mit gondolsz, örült ennek?

A szolga, aki kettő talentumot kapott, szintén keményen dolgozott. Gyarapítani szerette volna ura vagyonát, s ezért minden tőle telhetőt meg is tett. Mennyivel több talentumot sikerült szereznie? 17. v. Hány talentuma volt most már ura számára? Négy.

Mindkét szolga engedelmeskedett és minden tőlük telhetőt megtettek. Ezért alig várták uruk hazatérését. Tudták, hogy elégedett lesz majd velük.

De mi a helyzet a harmadik szolgával? Hány talentumot adott neki a gazda? Egyet. Bár ez kis összegnek tűnik, ha mindent megtett volna, kereshetett volna hozzá még egyet. Mit tett azonban ehelyett? 18. v.

Mit gondolsz, mi történik a szolgákkal, ha az uruk hazatér?

KEDD

A gazdag ember hosszú idő után hazatért. Elérkezett az elszámolás ideje. A gazda ki akarta deríteni, mit tettek szolgái a nekik adott talentumokkal.

A gazda először azt a szolgát szólította, akinek öt talentumot adott. A szolga bizonyára mosolyogva mondta: „Uram, öt tálentumot adtál vala nékem, íme, más öt tálentumot nyertem azokon.” Elégedett volt vele az ura? Mt 25:20-21.

Tudta a gazda, hogy megbízhat szolgájában? Igen. És mivel a szolga gondosan dolgozott, ura még több dolgot bízott rá.

A gazda ezután azt a szolgáló hívta, akinek kettő talentumot adott. Ez a férfi is örömmel mondta: „Uram, két tálentumot adtál volt nékem; ímé más két tálentumot nyertem azokon.” Mit mondott neki az ura? 23. v.

Ebben a szolgájában is megbízhatott a ház ura? Igen. Ezért rá is újabb, fontos feladatot bízott.

A gazda ezután azt a szolgát hívta, akinek egy talentumot adott. Ez a férfi nem örült az urával való találkozásnak. Mit felelt neki? 24-25. v.

Az uraság nem örült, hogy ez a szolgája egyáltalán nem használta a pénzét. Még az egyetlen talentummal sem bánt hűségesen, egyáltalán nem volt megbízható. Mit tesz vajon vele a gazdája

SZERDA

Hazatérve a ház ura két szolgáját hűséges munkában találta. Mindent megtettek uruk vagyonának gyarapításáért. Egyikük öt, másikuk kettő talentumot gyűjtött neki.

Aztán ott volt a szolga, aki az egy talentumot kapta. Megtett ő is minden tőle telhetőt? Nem, bizony! Sőt, egyáltalán nem dolgozott! Durván beszélt a gazdájával és visszaadta neki az egy talentumot.

Örült ennek a gazdája? Ó, nem! Megbízhatott ebben a szolgában, hogy bölcsen forgatja a pénzét? Mit mondott neki? Mt 25:28. Ezt a szolgát végül megbüntették.

Ebben a példázatban Jézus azt mutatja be, mit jelent az Ő eljövetelét őrködve várni. Vigyázni annyit tesz, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az érte végzett munkában, miközben eljövetelére várunk.

Jézus olyan, mint a példázatbeli gazda. Halála és feltámadása után munkával bízta meg követőit. Akkor visszatért a Mennybe, ahonnan egy nap eljön és mindenkit megjutalmaz, aki Jézusért dolgozott. A többieket pedig megbünteti.

Mik azok a talentumok? A különböző lehetőségek, amikhez Jézus tehetséget ad, hogy Őérte munkálkodjunk. Míg a mennyben tartózkodik, Ő azt akarja, hogy hűségesen dolgozunk érte, miközben visszatérésére várunk.

Fel tudsz sorolni néhány módot, ahogyan Krisztusért dolgozhatunk? Te mit tehetsz Jézusért?

CSÜTÖRTÖK

Beszélgessünk ma arról, hogyan tudunk Jézusért dolgozni! Néhány dologról, amit Ő elvár tőlünk.

Mit tesznek a felnőttek a szombati istentiszteleten a gyűjtőkosárba? Tudja Jézus a pénzünket használni arra, hogy mások is megismerhessék őt?

Gondolkodni és tanulni is képesek vagyunk. Ez is egy talentum? Igen! Bölcsen kihasználhatjuk ezt a képességünket, ha átgondoljuk, hogyan segíthetünk másokon. El tudunk gondolkodni a Biblia igéin és meg tudjuk tanulni őket kívülről.

Hogyan használhatjuk a szánkat Jézusért? Tudunk kedves szavakkal, vidáman válaszolni apukánk és anyukánk hívására? Énekelhetünk vidám dalokat is munka közben.

Hogyan használhatjuk kezünket és lábunkat Jézusért? Ha gyorsan odaszaladunk szüleinkhez, amikor hívnak és örömmel teljesítjük, amire megkérnek. Segíthetünk velük másoknak is.

Az egymást szerető gyermekek sokféleképpen munkálkodhatnak Jézusért. Segíthetsz a szüleidnek, rámosolyoghatsz a szomszédokra és meglátogathatod a betegeket.

A nemes jellem az egyik legnagyobb talentum. A nemes jellem azt jeleneti, hogy tanulunk olyanná válni, amilyen Jézus volt kisgyermekkorában. Másoknak is segít Jézust megszeretni, ha azt látják, hogy úgy viselkedünk, mint Ő.

Mindenki egyformán képes munkálkodni Jézusért? Róm 12:6-8. Mindnyájan megtehetünk mindent, amire csak képesek vagyunk érte?

Szeretnéd, ha visszajövetelekor Jézus hozzád is így szólna: „Jól vagyon, jó és hű szolgám.” ?

PÉNTEK

Jézus még azt is elmondta a tanítványoknak, milyen lesz az Ő visszajövetele. A trónján fog ülni és az összes angyal vele lesz. Mindenki Jézus előtt fog állni, és Ő két csoportra választja szét az embereket: akik készen állnak a mennybe menni, és akik nem készültek fel erre.

Mit mond majd Jézus azoknak, akik készen állnak a mennyei életre? Mt 25:34-36.

E csoport tagjai nagyon boldogok lesznek, hogy Jézus elégedett velük, de nem emlékeznek, hogy valaha is látták volna Őt. Ezért megkérdezik: „Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?” Mit felel akkor nekik Jézus? 40. v.

Ezek az emberek önzetlenek voltak, jóságosak és kedvesek a szegényekkel és a szenvedőkkel. Jézuson is segítettek volna, ha Ő ment volna hozzájuk? Igen. Ezért az elesetteknek nyújtott segítségük olyan volt, mintha Jézusnak segítettek volna.

Mit mond ezután Jézus azoknak, akik nem készültek fel a mennyei életre? 41-43. v.

Azok az emberek sem emlékeznek, hogy valaha is találkoztak volna Jézussal. Ezért megkérdezik: „Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál? Nekik mit válaszol majd Jézus? 45.v.

Azok az emberek önzők és barátságtalanok voltak. Úgy döntöttek, nem segítenek a szegényeken és a szenvedőkön. Vajon segítettek volna rajta, ha maga Jézus ment volna hozzájuk? Nem. Tehát mivel nem segítettek az elesetteken, olyanok, mintha Jézusnak nem segítettek volna.

Az emberek iránti szeretettel mutathatjuk ki, hogy szeretjük Istent. Te mivel tudsz másokon segíteni?

 További elmélkedésre:

  • Azt akarja Jézus, hogy Őérte munkálkodjunk, mialatt a visszajövetelére várunk?

  • Mindnyájunknak ad Jézus tehetséget, amit az érte végzett munkában használhatunk?

  • Hogyan használhatjuk talentumainkat Jézusért? Beszédben, énekléssel, másoknak való segítséggel. Pénzzel. Kedvességgel. Szeretettel és javaink megosztásával.

  • Mieink a talentumaink? Kitől kaptuk őket? Önző módon, vagy mások javára kell a talentumainkat használnunk?

  • Te milyen különleges tehetséget kaptál Jézustól? Hogyan használhatod azt ma a Jézusért végzett munkában?

  • Minek alapján fogja Jézus szétválasztani az embereket, hogy ki az, aki készen áll a mennyei életre, és ki az, aki nem készült fel rá?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy adtál nekem lehetőséget és tehetséget, hogy érted munkálkodjam. Szeretném használni a talentumaimat, miközben Jézus visszajövetelére várok. Kérlek, segíts engem ebben! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű 1. kötet 121-124. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 19.

John és André találkozik White asszonnyal – 1. rész

 

A távoli Svájcban a Roth család tagjai voltak az első hetednapi adventisták. Mindenki ismerte őket a városban, ahol éltek. Roth úr két fiával együtt egy nagy áruházat vezetett. Udvariasságuk és becsületességük mindenkinek tetszett. „De vajon miért szombaton tartanak istentiszteletet vasárnap helyett?” –töprengtek az emberek. Mindenki tudta milyen jó keresztények és néhány barátjuk velük dicsőítette Istent szombaton.

A Roth család csodálatos hírt kapott egyszer. Ellen White Európában tartózkodik, és őket is meg fogja látogatni.

A két legkisebb Roth fiú, John és André segítettek péntek délután mindent előkészíteni a vendég fogadására.

„Szerinted, velünk, kisfiúkkal is szóba áll majd White asszony?” – kérdezte öccsét John, miközben szorgalmasan fényesítette a nappali bútorait.

„Nem bánom, hogy szól-e hozzánk, vagy sem. – mondta André, miközben tisztára sikálta az asztallapot, ahová másnap a családi Bibliát teszik majd. - Alig várom, hogy láthassam az asszonyt, aki Jézussal és az angyalokkal beszélget.”

Ezzel John is egyetértett. Körbetekintett a szobán, és úgy vélte, olyan szép rendet csináltak, amilyent csak tudtak. „Gyere, André, ellenőrizzük, hogy rendben van-e a szombati ruhánk, mert később nem lesz rá időnk!” – figyelmeztette öccsét. És valóban, White asszony és barátai nemsokára meg is érkeztek.

John és André udvariasan kezet fogtak White asszonnyal. Látván kedves mosolyát és jóságos szürke szemeit, tudták, hogy Ellen a barátjuk lesz.

Tizenegy barátjuk csatlakozott a Roth családhoz, hogy vendégük beszédét meghallgassák. Másnap is visszajöttek a Szombatiskolát tanulmányozni, és Ellen White prédikációját meghallgatni.

Ebéd után bizonyságtevő összejövetelt tartottak ahol minden testvér hálát adott Jézusnak, amiért White asszonyt odaküldte, hogy velük legyen egy kicsit.

Vasárnap, reggeli után így szólt Roth úr: „Fiúk, kikocsikázunk a régi kolostorhoz. Vendégeinknek biztosan tetszeni fog a gyönyörű hegyi tájon átvezető út. Van kedvetek velünk jönni?”

Hogy volt-e kedvük? Hát, persze! Rövidesen mindnyájan Rothék hatalmas kocsijában ültek. Menet közben gyönyörködtek a meseszép tájban.

De nem jutottak túl messzire, amikor váratlanul hegyi vihar kerekedett. Sűrű felhők gyülekeztek az égen, dörgött és villámlott, diónyi jégdarabok zuhogtak alá sűrűn. A tehenek, lovak, bárányok és csirkék mind fejvesztve futottak szanaszét menedéket keresni. Roth úrnak és vendégeinek is menedékre volt szükségük. Gyorsan befordult hát az egyik közeli parasztházhoz vezető bekötőútra.

(Folytatása következik)