Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A gazdag ember döntése

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jerikó forgalmas városában élt egy Zákeus nevű ember. Nagyon gazdag, jómódú volt és termetre alacsony.

Zákeusnak nem volt sok barátja, mert a rómaiaknak dolgozott. S, ami még rosszabb az adót szedte be az elnyomó rómaiak számára. Az emberek nem szerették sem a rómaiakat, sem az adószedőket. Vajon miért? A rómaiak uralkodtak rajtuk, a vámszedők pedig több pénzt követeltek tőlük, mint amennyit megfizetni tartoztak. Lk 19:2.

Zákeus volt az összes jerikói adószedő főnöke. Sokan nem tudták róla azonban, hogy már nem csapja be az embereket. A Jordán-folyó, ahol Keresztelő János prédikált, nem volt messze Jerikótól. Amikor Zákeus meghallotta, amit János a vámszedőkről mondott, rádöbbent, hogy rossz dolgot művelt és elhatározta, hogy megváltozik. Lk 3:12-13.

Az emberek azonban továbbra sem bíztak meg Zákeusban. Nem tudták elhinni róla, hogy megváltozott és becsületes lett. Még azután sem tudtak megbízni bene, hogy elkezdte visszafizetni a megkárosítottak pénzét.

Jerikóban természetesen mindenki hallott Jézusról. Zákeus megtudta, hogy Jézus tizenkét tanítványának egyike, Máté is vámszedő volt azelőtt, ezért bízni kezdett abban, hogy Isten neki is megbocsáthat.

 További elmélkedésre: Mivel mutatta ki Zákeus, hogy őszintén megbánta, hogy becsapta az embereket?

HÉTFÖ

Zákeus, a vámszedő tudta, hogy bűnös, és őszintén megbánta, hogy elcsalta az emberek pénzét. Egy nap meghallotta, hogy Jézus áthalad Jerikón, és nagyon szeretett volna találkozni vele.

Aznap a város forgalmas utcái még zsúfoltabbak voltak, mint általában. Sokan tartottak Jeruzsálembe a Húsvéti ünnepekre, és amikor meghallották, hogy Jézus arra tart, ők is látni szerették volna Őt. Ezért nagy tömeg vette körül Jézust. Lk 19:3.

Zákeus megpróbált átfurakodni a tömegen, de sehogy sem sikerült neki. Túl alacsony volt, hogy az emberek feje fölött láthatta volna Jézust. Mit tehetett hát?

Zákeusnak akkor támadt egy ötlete. Eszébe jutott a nagy fa, melynek ágai az út fölé nyúltak. Ezért gyorsan odaszaladt, még a tömeg előtt a fához és felmászott rá. Nemsokára már az egyik ágon ülve várta, hogy Jézus és a sokaság odaérjen. 4. v.

Menet közben Jézus hallotta az Őt üdvözlő kiáltásokat, ahogy a papok és a rabbik hangos panaszkodását is, de tudott Zákeus vágyakozó szívéről is.

Jézus váratlanul megállt, és vele együtt az Őt követő tömeg is. Éppen a fa alatt volt, ahonnan Zákeus figyelt. Jézus felnézett a vámszedőre, ő pedig lenézett Jézus arcába. Mindenki elcsendesedett és figyelték, mit mond Jézus Zákeusnak. 5. v.

 További elmélkedésre: Ismered a dalt, ami arról szól, hogy Jézus Zákeus otthonába megy? Szeretne Jézus a mi otthonunkba is eljönni? Mivel mutathatjuk ki, hogy szívesen látjuk őt?

KEDD

Csoda, hogy Zákeus nem esett le a fáról meglepetésében. Gyorsan lemászott és egy pillanat múlva már széles mosollyal az arcán ott állt Jézus előtt. Izgatottan gondolt rá, hogy Jézus haza akar menni vele. Lk 19:6.

Zákeus boldogabb volt, mint el tudnák képzelni, miközben a háza felé indultak. Egy pillanatig még csak meg sem tudott szólalni. Tudta viszont, hogy a körülöttük állók mit gondolnak. 7. v.

Zákeus hirtelen úgy érezte, mindenkivel tudatnia kell, mennyire sajnálja a rossz dolgokat, amiket elkövetett, és hogy őszintén megváltozott. Tudomásukra akarta hozni, hogy megpróbálja mindezt jóvátenni. Mit mondott ezért Jézusnak az egész sokaság füle hallatára, és mit felelt neki Jézus? 8-10. v.

Mivel a papok szörnyű bűnözőknek tartották a vámszedőket, nem engedték be őket a zsinagógába Istent dicsőíteni. Otthonában azonban, Jézussal, mint vendégével és egész családjával együtt Zákeus dicsőíthette Istent.

Jézus ismét emlékeztette az embereket, hogy csak annak tud segíteni, azt tudja megmenteni, aki tisztában van vele, hogy bűnös. Ő nem erőlteti rá szeretetét és segítségét azokra a bűnösökre, akik büszkék és azt hiszik, nincs szükségük segítségre.

Miután a gazdag ifjúval beszélt, Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy nehéz a gazdagoknak Isten országa mellet dönteni, és megmentő szeretetét elfogadni. Ám azt is mondta, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Zákeus volt rá a példa, hogy ez igaz.

 További elmélkedésre: Zákeus gondolkodása megváltozott, miután úgy döntött, önzetlen lesz és hallgat a Szentlélek hangjára. A tízparancsolat megtartása mindennél fontosabbá vált számára. Meg tud Jézus változtatni bennünket, ha úgy döntünk, szeretjük Őt, Őbenne bízunk és neki engedelmeskedünk?

SZERDA

Egy napon, mikor Jézus a népet tanította, egy férfi a tömegből arra kérte, segítsen megoldani a fivérével fennálló konfliktusát.

Isten törvénye szerint az apa halála után a legidősebb fiú kétszer annyit kapott javaiból, mint a többi fiú. A férfi, aki aznap Jézust kérdezte, úgy gondolta, hogy a bátyja igazságtalanul járt el az apjuk vagyonának elosztásában. Mit kért Jézustól? Lk 12:13.

Jézus tudta, mennyire önző a férfi és közölte vele, Ő nem azét jött világunkba, hogy ilyen vitás ügyekben döntsön. Majd rámutatott, hogy mindkét fivér valódi gondja a kapzsiság. 14-15. v.

Csak a gazdagok nem tartják meg a parancsolatot, miszerint ne kívánjuk, ami a másé? Nem. Még a kevésbé jómódúak is gyakran többre vágynak. Olvassuk el, mit ír a Biblia megelégedettségről! 1Tim 6:6-8.

 További elmélkedésre: Még a gyerekek is többre vágynak időnként? Megvan minden játékod, amire vágytál? Előfordult már, hogy még egy bizonyos játékra vágytál, pedig már megvolt mindened?

CSÜTÖRTÖK

Egy férfi, aki úgy gondolta, fivére igazságtalanul részesült apja vagyonából, Jézus segítségét kérte az örökösödési vita rendezésében. Jézus azonban segítség helyett újabb példázatot mondott el a kapzsiságról és a többre vágyásról.

A történet egy gazdag emberről szólt, aki annyi termést takarított be, amennyi el sem fér a csűrjében. Azon töprengett, mit is tegyen a felesleges élelemmel. Lk 12:16-17.

Milyen döntésre jutott, miután átgondolta a dolgot? 18. v.

A gazdag ember nem gondolt arra, hogy valójában minden ennivaló Istené. Pedig úgy volt. Isten adta a napsütést, az esőt és a friss levegőt a gabona növekedéséhez, hogy élelem legyen belőle.

A szegényekre sem gondolt a gazdag ember, akik éhesek voltak és ennivalóra lett volna szükségük. Velük megoszthatta volna a felesleges élelmét. De ő egyedül csak magára gondolt. Biztos volt benne, hogy az a sok ennivaló több évig is elegendő lesz majd számára. Annyit ehet és ihat majd, amennyit csak akar. Azt hitte, nem kell semmiért sem aggódnia.19. V.

 További elmélkedésre: Emlékszel, hogyan szól az aranyszabály a Mt 7:12. igeversben? Megtartotta a gazdag ember ezt a szabályt? És te, tanulod, hogyan gyakorold ezt még jobban?

PÉNTEK

Tud Isten mindenről? Igen. Ő tudott valamit, amit a tegnapi történetünkben szereplő gazdag ember nem. Tudta, hogy még azon az éjszakán, miközben önző gondjai foglalkoztatják, a gazdag ember szíve meg fog állni és meghal. Egyetlen terve sem válhat valóra, és mindene, amit oly önző módon magának tartogatott, másé lesz. Lk 12:20. Mivel fejezte be Jézus a történetet? 21. v.

A férfi, aki az örökség igazságtalan elosztásával vádolta fivérét, ugyanolyan önző volt, mint a példázatbeli gazdag ember. Sem ő, sem a bátyja nem tartotta meg a parancsolatot, mely a kapzsiság ellen szólva kimondja, hogy ne kívánd a másét.

A történet hallgatói közül is sokan rádöbbenhettek, hogy ők is gyakran az önző emberhez hasonlóan gondolkodnak, tehát mindnyájuknak változniuk kell.

Nekünk, is, mindnyájunknak meg kell változnunk. Amióta csak a bűn a világunkba jött, az önzés és a többre vágyás, a kapzsiság torzította el az emberiség jellemét és térítette el attól, amilyenre Isten eredetileg teremtett minket.

 További elmélkedésre: Zákeus példája mutatja, hogy a gazdagok is megváltozhatnak. Vannak ma is gazdag emberek, akik Jézus követését választják? Igen. Pénzüket és idejüket áldozzák arra, hogy másokkal megismertessék az Isten országába vezető utat. Most már azt is tudjuk, hogy nem csak a gazdagoknak kell megváltozniuk. Nem csak a gazdagok vágynak egyre többre. Bármelyikünk megszegheti a kapzsiság ellen szóló parancsolatot, úgy, hogy még csak észre sem veszi. Örülsz, hogy Isten meg tud változtatni bennünket? Meg tudsz nevezni néhány dolgot, amiben szeretnéd, ha megváltoztatna?

 

 

 

Történet sarok

Anna Larsen: Sunca, a misszionárius kutya című műve alapján,

a Pacific Press Publishing Association, Inc. kiadó engedélyével

Kapcsolatteremtés a Mennyel - 2. rész

 

Ez a Sunca nevű kiskutyáról szóló igaztörténet, aki gazdáival, Larsenékkel bejárta a dél-amerikai Ecuadort, Perut és Bolíviát. Múlt heti történetünkben Sunca morgott és vicsorgatta a fogát egy barátságos lányra

 

- Most mi a baj, Sunca? Haragszol rám? – kérdezte a lány hátrahőkölve, mintha kissé megijedt volna.

-Ó, nem kisasszony, még mindig szeret téged. Csak nagyon vigyáz az autóra. Senkit sem enged a közelébe. Gyere, ülj be ide, és látni fogd, hogy még mindig szeret. – mondtam mosolyogva.

A lány kinyitotta az ajtót és beült mellém az első ülésre. Sunca teljes rajongásával vette őt körül. Úgy tűnt, minél vadabb a kutyus, annál jobban tetszik a lánynak.

-  Mi az a nagy halom levél a hátsó ülésen, asszonyom? – kérdezte a lány.

-  Ó, a leveleink. Éppen a postahivatalba tartunk.

-  De ilyen sok! Mindig ilyen sok levelük van? – kérdezte a lány a szép kötegekbe rendezett levelekre pillantva.

-  A férjem a levelezőiskola vezetője. Kilencezer diákunk van Peruban! – feleltem.

-  Kilencezer diák! – kiáltott fel a lány meglepődve, úgy, hogy még Sunca is felkapta rá a fejét.

-  Igen. Bolíviában kétezerrel több van, és Equadorban is több mint ezer.

-  És a férjével mindet át kell nézniük?

-  Igen, kisasszony, a segítőinkkel együtt. Csodálatos munka.

-  És mit tanulnak ezek a diákok? – A lány megpaskolta Suncát és ismét a hátsó ülésre bámult.

-  Ezek Bibliatanulmányok. Leckék a mi Urunkról, Jézus Krisztusról, a próféciákról és a keresztény életről.

-  Bibliatanulmányok! – mondta a lány félénk kíváncsisággal.

-  Igen. A boldog életről szólnak, a sikerről, a jellemünk építéséről, rossz szokásaink legyőzéséről, mind Isten igéje tanításának fényében. - Kihúztam az egyik borítékot. Ez egy cuzcoi fiatalember tanulmánya. Ez a lecke arról szól, mit tanít a Biblia az udvarlásról és a házasságról. Téged nem érdekelne egy ilyen tanulmány?

- Nagyon is érdekelne, de. - habozott a lány. Megértettem. - Elküldöm neked a fiatalok első leckéjét. Ez nem kötelez semmire, és teljesen ingyenes. Tanulmányozd át, és majd meglátod, hogy szeretnél-e részt venni a tanfolyamon. Biztos vagyok benne, hogy te is a diákunk leszel. Nem kell semmilyen könyvet venned, mert az igéket mind megtalálod a katolikus Bibliában is.

- Tényleg? – a lányon látszott a megkönnyebbülés. Igen, kérem, küldje el nekem az első leckét. Még egy darabig játszottak Suncával, majd a lány így szólt: - Hölgyem, ma kapcsolatba kerültem a mennyel.

Szememmel követtem a fiatal lányt, míg elvegyült az utca forgatagában, majd eltűnt. „Kapcsolat a mennyel.” – gondoltam, és a lány egyetlen szava sem tehetett volna boldogabbá és elégedettebbé. Megpaskoltam Suncát. –Jó misszionárius kutya vagy, Sunca! Ha te nem vagy, soha nem hozhattam volna létre ezt a kapcsolatot. Segítettél egy új hallgatónak a Bibliai levelezőiskolánkhoz csatlakozni.

Beatriz – így hívták a fiatal lányt – nagy érdeklődést mutatott a Biblia iránt és két évfolyamot is elvégzett. Reméljük, hogy azóta a gyülekezet tagjává is vált.

 (Folytatása következik)