Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Lázár, jöjj ki!

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Térjünk csak vissza Lázár és nővérei, Mária és Márta otthonába! Jézus különösen kedves barátai voltak, akik Bethániában éltek mintegy három kilométerre Jeruzsálemtől. Amióta csak először találkoztak vele, őszintén hitték, hogy Jézus a megígért Messiás. Nem csoda, hogy Jézus szívesen időzött nyugodt, békés otthonukban! Nekik nem kellett példázatokban beszélnie magáról, mert tudták, hogy ki Ő.

Lázár váratlanul nagyon megbetegedett. Hiába tett meg Mária és Márta minden tőle telhetőt az ápolásában, látták, hogy Lázár állapota egyre csak romlik. Tudták, hogy Jézus szereti Lázárt és segíteni akar rajta, ezért üzenetet küldtek neki. Jn 11:1-3.

Beletelt legalább egy napba, mire a küldönc Jézusra lelt, és a nővérek biztosak voltak benne, hogy Jézus a követtel együtt visszatér hozzájuk. Lázár haldoklott és a nővérek tudták, hogy egyedül Jézus képes meggyógyítani. Mit mondott azonban Jézus, amikor az üzenetet megkapta? 4. v.

A tanítványok nagyon meglepődtek, hogy Jézus látszólag nem aggódik Lázár betegsége, vagy Mária és Márta érzései miatt, mert tudták mennyire szereti őket. Az üzenetvivő egyedül tért vissza Bethániába, mert Jézus a tanítványaival még két napig ott maradt, ahol volt. 5-6. v.

 További elmélkedésre: Mit érezhetett vajon szerinted Mária és Márta, amikor a követ Jézus nélkül tért vissza? Mit gondolsz, Jézus valóban nem törődött velük? Ő mindig törődik velünk?

HÉTFÖ

Lázár nagyon beteg volt. Nővérei bíztak benne, hogy Jézus eljön és meggyógyítja, de a követ nélküle tért vissza. Az utolsó pillanatig, amíg csak Lázár szíve vert, reménykedtek, hogy Jézus még időben odaér. Lázár szíve azonban egyszer csak megállt. Drága fivérük meghalt!

A tanítványok nem tudták megérteni, miért nem segített Jézus a barátain. Folyton csak Lázárra gondoltak, de Jézus még csak egy szóval sem említette őt. Eszükbe jutott, hogy Jézus Keresztelő János életét sem mentette meg. Nem törődik vele, ha hűséges barátai bajban vannak? Ismét kételkedni kezdtek Jézusban.

Bethániában azonban Márta és Mária nem kételkedtek Jézus kilétében és abban, hogy valóban szerette Lázárt, annak ellenére, hogy megszakadt a szívük és nem értették, miért nem jött el hozzájuk Jézus. Tudták, hogy Ő a Messiás, és továbbra is bíztak benne.

Mit mondott Jézus végül, két nappal később? Jn 11:7.

A tanítványok most még jobban összezavarodtak, mint valaha. Tudták, hogy Jézusnak sok ellensége él Júdeában, Bethánia közelében. 8. v.

Jézus azonban nem félt. Azt mondta, hogy ha mennyei Atyánk tervét követjük, az olyan, mint a napvilágnál és nem a sötétségben járni. Még valamit mondott Jézus, amit a tanítványok nem értettek. 9-15. v.

 További elmélkedésre: Mi volt a különbség a tanítványok és Lázár nővéreinek Jézusról alkotott véleménye között?

KEDD

Jézus drága barátja, Lázár meghalt. Jézus azt mondta, örül, hogy nem volt ott. Most pedig szólt tanítványainak, hogy mégis induljanak el Lázárhoz. Milyen különös! Mit mondott Tamás, amikor Jézus Bethánia közelében élő sok ellenségére gondolt? Jn 11:16.

Valóban, Bethánia felé közeledve láthatták, milyen sokan gyűltek össze Mária és Márta otthonában. Köztük sok zsidó vallási vezető, Jézus ellenségei is. 17-19. v.

Jézus hallotta a lármás siratókat Lázár házában, ezért inkább csak üzent Máriának és Mártának, hogy megérkezett. Nem akart abban a zajos tömegben beszélgetni velük.

Márta azonnal elhagyta a szobát, amint az üzenetet megkapta, de Mária nem hallotta az üzenetet.

Milyen hálás volt Márta, hogy láthatja Jézust! Mennyire szerette volna, ha korábban odaért volna! 20-21. v.

Márta igazat mondott. Ha Jézus ott lett volna, Lázár nem halt volna meg. Jézus a hatalmas életmentő és életadó. A halál nem ragadhatta volna el Lázár életét, ha Jézus vele lett volna.

Jézus szándékosan maradt távol, mert a legfontosabb csodatételére készült drága barátja, Lázár érdekében. Ez a csodatétel bizonyítja majd, hogy valóban Ő a Messiás, Isten fia.

 További elmélkedésre: Bízhatunk Jézusban akkor is, ha szörnyűségek történnek velünk?

SZERDA

Jézus csak Lázár halála után tért vissza Bethániába. Lázár nővére Márta kimutatta, hogy továbbra is teljesen megbízik Jézusban Jn 11:22-27.

Jézus már kijelentette, hogy azok számára, akik szeretik Őt és bíznak benne, a halál olyan, mint az alvás. Ha Jézus visszajövetele előtt meghalnak, Ő fel fogja ébreszteni őket.

Márta felszárította könnyeit és arra gondolt, hogy majd ismét találkozik a bátyjával. Ezután visszament a házba. Biztosan szólt Máriának, hogy Jézus vele is szeretne beszélni. 28-32. v.

Mária pontosan úgy viselkedett, mint Márta. Még ugyanazokat a szavakat is használta. Jézus szíve sajnálattal telt el, ahogy lenézett Mártára és mindazokra, akik eljöttek a nővéreket vigasztalni.

Jézus egy bámulatos csodatélre készült, mégis olyasmi jutott eszébe, ami jobban elszomorította, mint el tudnánk képzelni. Lelkében lejátszódott az összes szomorú esemény attól kezdve, hogy Káin megölte Ábelt, egészen az Ő visszajöveteléig. Látta az összes szörnyű bánatot, fájdalmat, szenvedést és halált, különösen azoknak rettenetes halálát, akik nem fogadják el Őt.

Jézus az egész világot szerette. Rövidesen meghal mindenkiért, de a legtöbb ember nem fogadja el az Ő halálát, megváltásul az örök életre. Úgy érezte megszakad a szíve, amikor ere gondolt. 33. v.

 További elmélkedésre: Szomorú Jézus, amikor rossz dolgok történnek velünk, vagy rosszul döntünk? Szeretne segíteni rajtunk? Igen!

CSÜTÖRTÖK

Jézus Máriát és Mártát vigasztalta. Közben bánatos volt azok miatt, akik elvesznek, mert nem fogadják el Őt.

Senki sem tudta Jézus szomorúságának valódi okát, miközben Lázár sírja felé mentek. Mit hittek róla az emberek? Jn 11:34-36.

Sokan a csodákra gondoltak, amiket Jézus addig művelt. Biztosan tudott volna Lázáron is segíteni. Vajon miért nem tette? 37. v.

Hamarosan odaértek a sírhoz, ami egy barlang volt, nagy kővel lezárt bejárattal. 38. v.

Jézus szólhatott volna egy angyalnak is, hogy gördítse el a követ, és az elmozdult volna. Mit tett azonban ehelyett? Ki aggódott a sír felnyitása miatt, és miért? 39. v.

Márta azt hitte, Jézus látni szeretné Lázár tetemét, és tudta, hogy már nagyon rossz szag lehet a kriptában. Mit felelt Jézus? 40. v.

Miután az erős férfiak elhengerítették a követ, mindenki figyelte, ahogy Jézus felemelt fejjel az ég felé tekintett. Hallgatták, ahogy mennyei Atyjával beszél és ragyogó fényt láttak az arcán. Mindenki beláthatta, hogy Isten valóban Jézus Atyja. Ugyanazok az emberek korábban meg akarták Őt kövezni, mert Isten fiának mondta magát. Még azt is állították, hogy Sátán erejével műveli csodatételeit. Most láthatták, mekkorát tévedtek.

 További elmélkedésre: Mi mutatja meg a történetnek ebben a részében, hogy Jézus azt akarja, mi is tegyük meg a részünket, hogy imáinkat meghallgassa? Ha például engedelmes lelkületért imádkozol, de Sátán mégis megkísért, hogy anyukád tiltása ellenére elvegyél egy sütit, akkor vajon a kezedre üt a védőangyalod, ha mégis megtennéd? Nem. A lelkiismereted fog szólni, hogy ne vedd el. Fog segíteni Jézus, ha úgy döntesz, engedelmeskedsz? Igen, mindig segíteni fog.

PÉNTEK

Lázár már négy napja halott volt. Rövid imája végeztével Jézus mégis hangosan, érthetően szólt hozzá. Jn 11:43.

Természetesen mindenki feszülten figyelt. Semmi nesz nem hallatszott. Lázár váratlanul megmozdult és felült, majd felállt. Nehezen járt, mert halotti leplekbe volt burkolva, mégis kijött a sírbolt bejáratáig és ott megállt.

A kezére lett volna szüksége, hogy arcát kitakarja.

Az emberek annyira megdöbbentek, hogy elakadt a lélegzetük és csak bámultak. Lázár életben van! Jézusnak kellett figyelmeztetni őket, hogy vegyék le róla a halotti lepleket. 44. v.

Semmi kétség, Mária és Márta szaladt oda elsőnek, hogy drága fivérüket kiszabadítsák. Ó, milyen örömmel ölelték át egymást! Lázár már nem volt beteg, teljesen egészséges volt. A testvérek mindhárman teljes szívükből hálát adtak Jézusnak.

Most már a legtöbb ember örvendezett és dicsőítette Istent. De mégsem mindenki. Jézus néhány ellensége is végignézte a történteket. Tudták, hogy most sokan meggyőződtek róla, hogy Jézus Isten fia. Ettől még gyűlölködőbbek és haragosabbak lettek, mint valaha. El is siettek, hogy beszámoljanak a farizeusoknak.

Mire az izgatott emberek Jézust keresve körülnéztek, Ő már csenden el is távozott.

 További elmélkedésre: Mit bizonyított be Jézus azon a csodálatos napon? Milyen a halál azok számára, akik Őt választják? Miért erősíti meg ez a történet a vágyadat, hogy még jobban bízz Jézusban?

 

 

 

Történet sarok

Anna Larsen: Sunca, a misszionárius kutya című műve alapján,

a Pacific Press Publishing Association, Inc. kiadó engedélyével

Sunca, és a sintér hálója - 3. rész

 

Ez a Sunca nevű kiskutyáról szóló igaztörténet, aki gazdáival, Larsenékkel bejárta a dél-amerikai Ecuadort, Perut és Bolíviát. Az előző részben Sunca megpróbált összebarátkozni egy kakassal.

 

Egész nap így folytatódott. Sunca figyelmesen bámulta új barátját és halkan morgott rá, miközben centiről centire, lassan közelített hozzá. Mi pedig Marujával nevettünk a mulatságos látványon. A kakas kapirgált, evett, ivott a maga vicces módján és még kukorékolt is. Teljesen úgy tett, mintha észre se venné Suncát.

- Gyere, Maruja, nézd meg őket! Olyan viccesek! – mosolyogtam a nyitott ajtóban állva és porronggyal a kezében Maruja is odaszaladt.

- Nézd csak! – szóltan neki. Sunca végül olyan közel került, hogy már majdnem megérinthette volna a madarat. Eddig hason kúszott oda, de most lassan félig felemelkedett és előrenyújtotta orrát egy kis érintésben reménykedve. A kakas kapirgálva földet szórt Sunca arcába, mire ő visszavonult.

Aztán újra próbálkozott, és egyre közelebb kúszott. Most végre megérintheti a kakas tollát! De, óh, micsoda ricsaj lett belőle! Sunca égnek emelte orrát és felkiáltott a fájdalomtól, majd eliszkolt. Farkát lógatva szánalmas nyüszítéssel szaladt az előszobán át, fel a lépcsőn a hálószoba legtávolabbi sarkába, ahol bebújt az ágy alá.

A különös, új lakótárs, akit Sunca oly türelmesen igyekezett megismerni, mélyen a kutyus orrába vájt a csőrével. A rémes madár egy hangot sem adott ki, de egyértelmű volt az üzenete: „Ne érj hozzám!”

Marujával együtt nagyot kacagtunk.

- Hát nem ez volt a legviccesebb látvány?- kérdeztem kezem a gyomromra szorítva, a nevetéstől kétrét görnyedve.

- Igen,- felelte könnyeit a kötényével törölgetve Maruja – szegény Sunca most új leckét tanult, ugye? Ez volt a legmulatságosabb dolog, amit valaha is láttam.

- Biztosan nem éri meg kíváncsiskodni, még egy kutyának sem, ugye? – tettem hozzá.

Eltelt az egész következő nap is, mire Sunca újra kimerészkedett az udvarra. De kíváncsisága és a Szörnyeteggel való barátkozás vágya apránként legyőzte félelmét, és újra kezdte.

Szórakoztatott bennünket amint Sunca és a Szörnyeteg, - ahogy a kakast elneveztük -, végül is összebarátkoztak. Eltartott jó néhány napig. Igaz, hogy soha nem játszottak együtt, de barátságosan szimatolgatták és csiklandozták egymást.

Bolíviai körútjáról hazatérve férjem megcsodálta jól megtermett új háziállatunkat. Egy napon aztán, miután férjem elment az irodába, valami tragikus dolog történt. Megszólalt a csengő és kis kezek dörömböltek vadul a bejárati ajtón.

 (Folytatása következik)