Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 4. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Mit tesz a féltékenység

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Dávid megölte az óriás Góliátot. Nem csoda ezért, hogy Saul úgy döntött, seregének fontos tisztségére emeli a fiatalembert!

Mi történt azonban, amikor a király látta, hogy a nép jobban szereti Dávidot, mint őt? 1Sám 18:8-9.

A sátáni lelkek most minden eddiginél jobban megszállták Saul lelkét. Most mát Dávid hárfajátéka és éneke sem segített. Saul csak arra tudott gondolni, hogyan szabaduljon meg Dávidtól. Mit tett a király? 10-11. v.

Saul félt. Isten megáldotta és támogatta Dávidot. Sault azonban nem tudta többé megáldani és megóvni. 12. v.

Hogyan történhetett meg ez a szörnyűség? Isten elhagyta Sault? Vagy Saul hagyta el Istent? Melyik történt?

Saul most félt Dávidtól, aki az egyik legjobb és leghűségesebb katonája volt. Mit tett tehát Saul? 13. v.

 További elmélkedésre: Sok lehetőséget adott Isten Saulnak, hogy az engedelmességet válassza és bízzon Őbenne? Dönthetett volna még mindig jól Saul? Igen! Isten szerette Sault, de kényszerít-e Isten bárkit is valaha, hogy szeresse Őt és engedelmeskedjen neki?

HÉTFÖ

Saul király meg akarta ölni Dávidot, az egyik legjobb katonáját. És Dávid tudta ezt! De azt is tudta, hogy Isten megvédi őt. Annak ellenére, hogy ismerte Saul iránta táplált érzéseit, még mindig hűséges volt hozzá és továbbra is bízott Istenben. 1Sám 18:14.

Saulnak hálásnak kellett volna lennie, Mit érzett azonban helyette? Mit érzett Izrael népe? 15-16. v.

Saul féltékenysége egyre csak növekedett. Bár mindennél jobban szeretett volna valahogy megszabadulni Dávidtól, tudta, hogy óvatosan kell cselekednie. A nép nagyon szerette Dávidot. Ezért Saul tudta, hogy úgy kell intéznie, hogy ne derüljön ki az emberek számára az igazi szándéka. Leginkább abban reménykedett, hogy Dávidot megöli majd az ellenség valamelyik csatában.

Saul újabb tervet eszelt ki. Dávidhoz adta feleségül az egyik lányát, hogy majd ő segítsen neki megszabadulni Dávidtól. A lánya azonban inkább Dávidnak segített, mint Saulnak. A bolond Saul vajon saját maga legnagyobb ellensége volt? Igen, az volt. 28-29.v.

Saul végül már nem is rejtegette szándékát. Összehívta szolgáit és Jonatánt. Mit mondott nekik? 1Sám 19:1.

Jonatán bizonyára nagyon megdöbbent. Apja a legjobb barátja meggyilkolását tervezi, minden ok nélkül!  Jonatán tudta, hogy azonnal figyelmeztetnie kell Dávidot. Majd utána megpróbálja meggyőzni az apját. 2-3. v.

Másnap Jonatán beszélt Saullal és emlékeztette őt, hogy milyen hűséges volt Dávid mindig is, és hogyan megáldotta őt az Úr. Lehet, hogy még arra is felhívta a figyelmét, hogy Dávid végül is a veje. Egyetértett Saul jonatánnal? 4-6. v.

 További elmélkedésre: Hűséges, igaz barát volt Jonatán? Dávid még mindig bízott Istenben?

KEDD

Az apjával folytatott beszélgetés után Jonatán meg volt győződve róla, hogy Dávidnak nem kell többé amiatt aggódnia, hogy Saul meg akarja ölni. Barátját is biztosította efelől, és Dávid visszament a palotába, hogy Saulnak segítsen, ahogy azelőtt. 1Sám 19:6-8.

Mélyen Saul lelkében azonban semmi sem változott. Még jobban tele volt gyűlölettel és féltékenységgel, mint valaha. Szolgái látták, hogy bajban van, ezért Dávidért küldettek, hogy hárfajátékával lecsillapítsa háborgó lelkét. Segített ez most? 9-10. v.

Saul lánya, Mikál, aki Dávid felesége volt, rájött, hogy mi folyik. Vajon Saulnak segített, vagy Dávidnak? 11-12. v.

Mikál figyelmeztette Dávidot Saul szándékára, így segítségével még éppen idejében el tudott menekülni. Ezután Mikál becsapta a katonákat, akiket Saul küldött Dávid elfogására, nem mondott nekik igazat. 13-14. v.

Saul most még mérgesebb lett. Amikor rájött, hogy becsapta őt, nagyon megszidta Mikált, amiért segített Dávidnak. Még jobban eltökélte, hogy megszabadul Dávidtól.

Saul megtudta, Dávid Sámuelhez menekült akkor éjjel, hogy nála lakjon, ezért azonnal  utánaküldte az embereit, hogy elfogják. Ám Isten megakadályozta, hogy bántsák Dávidot. Saul maga ment oda miután már háromszor is küldött követeket. Isten azonban megvédte Dávidot, és Saul nem tudta őt megölni.

 További elmélkedésre: Dávid most már tisztában volt vele, hogy Sault semmi sem tántorítja el attól, hogy az életére törjön. Továbbra is bízik Istenben? Te is bízol mindig abban, hogy Isten megvédelmez?

SZERDA

Dávid elment Sámueltől, hogy legjobb barátjával, Jonatánnal találkozzon. Tudni szerette volna, hogy miért olyan eltökélt Saul az ő meggyilkolásával kapcsolatban. 1Sám 20:1.

Dávid azt hitte, hogy mivel Saul tudja, hogy ők Jonatánnal milyen jó barátok, egyszerűen nem mondja meg az igazat Jonatánnak. Jonatán végül beleegyezett, hogy kideríti, melyiküknek van igaza. Mit tervelt ki? 3-7. v.

Azt is megbeszélték, miből fogja Dávid megtudni, hogy mi történt. Az újhold ünnepe után Jonatán kimegy majd szolgájával a mezőre és az íjászatot fogja gyakorolni. Dávid hallótávolságban rejtőzik majd. Abból, amit Jonatán a szolgájának mond, Dávid tudni fogja, hogy mi történt. Ezután ünnepélyesen megfogadták, hogy mindig igaz barátok maradnak, történjen bármi is.

Amikor az ünnepség első napján Dávid nem jelent meg, Saul az gondolta, biztosan jó oka van rá. Amikor azonban a második napon sem volt ott, Saul már tudni akarta az okát. Jonatán azt mondta apjának, hogy ő hazaengedte Dávidot. Saul mérges lett a saját fiára. 31-33. v.

Jonatán megdöbbent és szörnyen zaklatott lett. Tudta, hogy Dávidnak volt igaza. Rögtön otthagyta az asztalt. 34-35. v.

Másnap reggel Jonatán egy kisfiúval kiment a mezőre. Dávid a közelben rejtőzött. Elszorult a szíve, amikor meghallotta, amit Jonatán a fiúnak mondott. Tudta, hogy mi történt az ünnepségen. 39-42. v.

A két barát nem tudta, hogy látják-e még egymást valaha. Jonatán hazatért. A magányos Dávid pedig tudta, hogy továbbra is bujkálnia kell Saul elől.

 További elmélkedésre: Bízik vajon Dávid továbbra is Istenben?

CSÜTÖRTÖK

Az egyik legcsodálatosabb dolog a Biblia történeteiben, hogy mind igaz. Nem kitalált történetek. Jó választásokról és rossz döntésekről szólnak. Még a jó emberek rossz döntéseiről is.

Mit gondolsz, megtett Sátán mindent, hogy elbátortalanítsa Dávidot, hogy ne bízzon annyira Istenben, mint addig? Igen. Annak ellenére, hogy oly nagyon szerette Istent, Dávid időnként elfelejtett bízni Őbenne.

Miután elvált Jonatántól, Dávid Nóbba ment, ahová a Szenthelyet Silóból áthelyezték. Az ott szolgáló papok azt hitték, hogy Dávid még mindig Saul segítője. Amikor Dávid odaért, ahelyett, hogy elmondta volna nekik, hogy Saul elől menekül, azt mondta, az ő titkos megbízatásában jár.

A papok ételt adtak neki. Dávid észrevette, hogy Doég, Saul egyik szolgája is ott van. Később Doég elmondta Saulnak, hogy hol látta Dávidot. Mivel Saul úgy gondolta, hogy a pap Dávid oldalán áll, utasította Doéget, hogy ölje meg a papot és az egész családját. Mindnyájan életüket vesztették, egyik fia kivételével, aki el tudott menekülni. Dávid szörnyen érezte magát, amikor ezt megtudta. Bárcsak bízott volna Istenben és az igazat mondta volna!

Hová ment ezután Dávid, és ki volt ott vele? 1Sám 22:1-2.

Dávid természetesen aggódott a családjáért. Nem akarta, hogy Saul bántsa őket. Hogyan döntött, hová kell menniük és egy ideig ott élniük? 3-4. v.

Moáb volt az a föld, ahonnan Dávid dédnagymamája, Ruth származott. Dávid és emberei is ott időztek egy darabig. Amikor Isten prófétát küldött hozzá az üzenettel, hogy térjen vissza Júdába, Dávid engedelmeskedett. 5. v.

 További elmélkedésre: Könnyű megérteni, miért kezdett Dávid aggódni, hogy Saul üldözése véget ér-e valaha? Elfeledkezett vajon Isten Dávidnak Izrael következő királyává való felkenéséről?

PÉNTEK

Hiába próbálta meg Saul elhitetni az izraelitákkal, hogy Dávid ellenség, ők tudták, hogy ez nem igaz. Mégis, mindig volt valaki, aki szívesen kémkedett Dávid után és jelentette Saulnak, hogy embereivel együtt éppen hol bujkál. Milyen boldog volt Dávid, amikor Jonatán megtalálta őt és embereit az erdei búvóhelyükön! Ismét volt lehetőségük beszélgetni, és Jonatán buzdította Dávidot, hogy továbbra is bízzon Istenben. Jonatán ezután hazament, de Dávid továbbra is bujkált Saul elől. 1Sám 23:16-18.

Egyszer, amikor Saul Dávidot kereste, egy hegyre felfelé menet meglátott egy barlangot az út mellett. Katonáit hátrahagyva, teljesen egyedül ment be a barlangba. Nem tudta, hogy Dávid a barlang mélyén rejtőzik emberivel együtt!

Dávid katonái izgatottak lettek, amikor meglátták Sault! Itt volt a lehetőség Dávid számára, hogy megölje Sault. De vajon ez történt? 1Sám 24:4-7.

Mit tett Dávid, amikor Saul elhagyta a barlangot és már elég mesze volt? 8-9; 16-18. v.

Mennyire szeretett volna Dávid Saul ígéretének hinni! De tudta, hogy Saul milyen gyorsan meg szokta gondolni magát. Tehát embereivel továbbra is rejtőzködniük kellett.

Dávid nagyon szomorú volt, amikor Sámuel halálhírét megtudta. Szerette Sámuelt, aki úgy bánt vele, mintha az apja lett volna. A temetésére azonban nem  mert elmenni. A tudattól, hogy Sámuel már nem él többé, Dávid még magányosabb lett, mint valaha.

 További elmélkedésre: Dávid több alkalommal is könnyen megölhette volna Sault. Örülsz, hogy nem ezt választotta? Bár Saul beismerte, hogy nem volt igaza, mit gondolsz, őszinte volt bűnbánata?

 

 

 

Történet sarok

A léggömb

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Tóni szeretett anyukájával vásárolni. Szerette a sorok között tologatni a bevásárlókocsit, míg Anya beszerezte az ennivalókat.

Egy napon meglátott valami különlegeset, ami nem ennivaló volt. Egy nagy láda tele volt állatfejek mintájára festett lufikkal. Tóni nevetve mutatott rájuk.

„Anya, kérlek, kaphatnék egyet?” – könyörgött, bár tudta, hogy anyukájának nincsen pénze léggömbre.

Anya gondolkodott egy pillanatig, majd ezt kérdezte: „Melyiket szeretnéd?” Tóni izgatottan és jó alaposan megnézegette a különböző léggömböket. Végül egy aranyos nyuszifejet ábrázolót választott. Édesanyja segített Tóninak kiszedni a lufit a többi közül, majd a bevásárlókocsi fogantyújára kötötte. „Tudod, amíg nem fizettük ki, még nem a miénk.” – emlékeztette kisfiát.

A pénztáros hölgy megkérdezte: „Szeretnéd már most vinni, kisfiú?” Tóni udvariasan megköszönte és mohón kapott a lufi után.

„Tartsd erősen!” – figyelmeztette az anyukája – „Nagyon szeles az idő odakint.”

Tóni nagyon óvatosan tartotta a léggömböt, de a szél valahogy mégis kikapta a kezéből, amikor a kocsiba beszálltak. A lufi egyenesen az úttest irányába kezdett lebegni. Tóni futásnak eredt utána, de anyukája elkapta és visszatartotta. Tudta, hogy könnyen elüthetné egy autó.

Tóninak sírhatnékja támadt, miközben a lufit figyelték, ahogy az autók fölött bukdácsol a szélben, és végül az úttest túloldalán köt ki.

„Anya, kérlek, most meg tudnám fogni!” – könyörgött Tóni. Így Anya arra kanyarodott az autóval és látták, ahogy a léggömb a töltőállomások között táncol egy benzinkútnál. Ám mire begördültek a benzinkúthoz, a lufi ismét felemelkedett. Keresztülszállt egy másik utcán és végig egy fasoron.

Anya behajtott a fasorba ahol Tóni kiugrott az autóból és futott a lufija után. Aztán pont, amikor Tóni már majdnem elkapta átrepült egy kerítésen valakinek az udvarába. Tóni a kapuhoz szaladt, majd be az udvarba, amikor egy kisfiú éppen elkapta a léggömböt. Széles mosoly ragyogott fel a kisfiú arcán. „Nézd, mi pottyant ide, egyenesen az égből!” – mondta Tóninak óvatosan magához szorítva a lufit.

Tóni majdnem azt mondta: „Ez az én lufim!” , de valami elnémította.

„Még soha életemben nem volt lufim, és ez egyenesen a Mennyből jött!” – lelkendezett a kisfiú Tóninak. –„Megyek, megmutatom a Mamámnak.” – majd csillogó szemmel így szólt: „Ugye, milyen szép?”

Tóninak furcsa érzése támadt. „Igen, nagyon szép.” – mondta. Mély levegőt vett, és hozzátette: „Remélem, jót fogsz játszani vele!” Az autó felé menet még hátrafordult és mosolyogva integetett a kisfiúnak.  Édesanyja boldog volt, amikor elmesélte, hogy mit tett. Ki volt még boldog, szerinted?