Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 4. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Sámuel meghallja Isten hívását

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Milyen más lehetett minden a kis Sámuel számára attól a naptól kezdve, amikor anyukája és apukája hazamentek, és otthagyták őt Silóban! Most Élivel, a főpappal élt. Éli úgy szerette őt, mintha a saját kisfia lett volna. Sámuel mindig vidám és engedelmes volt.

Lehet vajon egy ilyen kicsi fiú valódi segítő? Természetesen! Minden kisgyermek tud segíteni, amikor már járni tud. Sámuel korán megtanulta, hogy sok mindent meg tud csinálni. Például Éli kérésére eltakarította a hamut az áldozati oltárról. Ez szennyes, piszkos munka lehetett, de Sámuel mindent örömmel végzett.

Talán az oltár és a mosdómedence tisztántartásában és fényesítésében is segített. Segített vizet hordani, felsöpörte a Szent sátor körüli udvart egy kis seprűvel. Talán megbízatásokat is teljesített. Sok mindent meg tudott csinálni, és ahogy cseperedett, egyre többet.

Éli fiai is papok voltak, és ők voltak apjuk legfőbb segítői. Milyen utat választottak azonban, miközben Sámuel felnövekedett? 1 Sám 2:12.

Romlottak és gonoszok voltak, ami azt jelenti, hogy szörnyű dolgokat műveletek. Mit gondolsz, megkísértette valaha Sámuelt, hogy utánozza őket? Nem. Annak ellenére, hogy ő még csak kisfiú volt, már tudta, hogy mi a helyes, és mi a rossz. Ő már eldöntötte, hogy amíg csak él, szeretni fogja Istent, Őbenne bízik és neki engedelmeskedik, függetlenül attól, hogy más mit tesz.

 További elmélkedésre: Te is azt választottad, amit Sámuel? Miben segítesz mostanában? Lehetnél még segítőkészebb? Hogyan?

HÉTFÖ

Isten azt mondta, hogy népe, az izraeliták számára a főpapnak olyannak kell lennie, mint egy uralkodó. Jó példát kell mutatnia Isten szeretetében, a neki való engedelmességben, és tanítania kell a népet, hogyan tegyék ugyanezt.  Ha így tesznek, Isten meg tudja áldani az izraelitákat és nagy nemzetté teszi őket.

Éli tudta mennyire fontos tisztelni Istent, és engedelmeskedni neki. A fiainak azonban nem tanította ezt meg. Ha a gyerekek engedetlenek a szüleikkel és nem tisztelik őket, azt tanulják meg, hogy Istennel szemben is tiszteletlenek és engedetlenek legyenek.

Éli fiainak Hofninak és Fineásnak nem tanították meg, hogy engedelmeskedniük kell. Éli megengedte, hogy „megússzák”, amikor engedetlenek voltak. Engedett nekik, bármit akartak, még akkor is, amikor tudta, hogy nem helyes azt tenni. S mivel azt aktra, hogy szeressék, nem büntette meg őket úgy, ahogyan kellett volna. Milyen szomorú és bolond dolog!

 Hofni és Fineás mostanra bűnös, romlott papok lettek és erről mindenki tudott. Mikor Éli megpróbálta megértetni velük, hogy helytelenül cselekszenek, ugyanazt tették, amit kiskorukban: egyszerűen figyelmen kívül hagyták.

Mit csinált eközben Sámuel? 1Sám 2:18.

 További elmélkedésre: Szeretnéd, hogy apukád és anyukád valaha is”megadja magát” amikor valamiért könyörögsz? Szeretnéd, hogy engedjék, hogy „megúszd”, amikor valami rosszat tettél? Túlságosan szeretnek téged ahhoz, hogy ezt tegyék. Nem örülsz mélyen a szívedben, hogy nem adják meg magukat és nem engedik, hogy megúszd?

KEDD

Az izraelitáknak mindig nehezükre esett a helyes cselekedetet választani. Ám amikor vezetőik nem követték Isten törvényét, könnyen utánozták őket és nem engedelmeskedtek Istennek. Egyre több embert tett boldogtalanná a sok gonoszság, amit Éli fiai műveltek.

Mind a nép, mind a papok ismerték a Szenthelyre áldozatul hozott állatokkal kapcsolatos törvényeket. Tudták, hogy legelőször az összes zsírt kell elégetni az oltáron. Majd a hús egy részét meg kellett főzni és a papoknak adni. A nagyobb részét azonban vissza kellett adni az embereknek az áldozat utáni különleges étkezéshez.

Hofni és Fineás nem tartották be ezeket az utasításokat. Miközben az emberek az áldozati állatok húsát főzték, a papok szolgái odamentek, beleszúrták nagy villájukat a fővő húsba és az egészet elvették, ami a villán volt. Időnként még a zsíros részek elégetése előtt kértek az állat nyers húsából, és főzés helyett megsütötték. A szolgáik akár erőszakkal is elvették a húst az emberektől, ha kellett. 1Sám 2:13-17.

Hofni és Fineás gonoszsága miatt sok izraelita már nem akart többé Silóba menni istentiszteletre, és áldozatot bemutatni.

És Sámuel szülei? Ők továbbra is eljöttek minden évben? 18-19. v.

Elkána és Anna a hűséget választották, akkor is, amikor sokan mások nem.

 További elmélkedésre: Többet is kellett volna tennie Élinek Hofni és Fineás gyermekkorában, mint egyszerűen beszélni velük? Többet kell tenniük a szülőknek néha az engedetlen gyermekekkel? Visszatarthat az bennünket az Istennek való engedelmességtől, ha még a vezetők is helytelenül cselekszenek?

SZERDA

Sámuel növekedett. Annának minden évben egy kicsivel nagyobb köntöst kellett varrnia neki. Milyen boldog lehetett annak tudatában, hogy a kisfiuk mindig helyesen döntött és nem utánozta Hofnit és Fineást.

Még valami más is örömet okozott Annának. Mit mondott Sámuel szüleinek Éli, amikor Silóba jöttek? 1Sám 2:20-21.

Biztosak lehetünk benne, hogy Sámuel minden évben izgatottan várta, hogy megismerje új fivéreit és nővéreit.

Éli őszintén szerette Sámuelt. Biztosan tanította őt a Mózes által írt könyvekből, a Teremtés könyvéből és Mózes ötödik könyvéből. És kétségtelenül Józsuéról és a bírákról is beszélt neki. Gondolod, hogy Gedeon története Sámuel egyik kedvence volt?

Isten Izraelnek adott törvényeivel együtt Sámuel azt is megtanulta, hogy mi történt, amikor Isten népe engedelmeskedett, és mi történt, amikor nem tették. Most Éli gonosz fiai miatt egyre több izraelita nem engedelmeskedett Istennek.

Voltak azért néhányan, akik továbbra is szerették Istent, és engedelmeskedtek neki, bár az országban minden egyre rosszabbra fordult.

Éli tudta, hogy mit művelnek a fiai és ismét beszélt velük róla. Figyelmeztette őket, hogy bűnt követnek el Isten ellen, és ha nem bánják meg és nem változtatnak, akkor Isten nem fog megbocsájtani nekik. Változtatott valamin ez a beszélgetés? 1Sám 2:23-25.

 További elmélkedésre: Szabad volt Élinek hagynia, hogy fiai továbbra is fontos papok maradjanak? Kinek akart a kedvébe járni, a fiainak, vagy Istennek? Mit kell választanunk, kinek akarjunk megfelelni?

CSÜTÖRTÖK

Egy nap Isten különleges követet küldött Élihez. A követ alázatosan tudatta Élivel, hogy mit érez Isten Éli fiainak tettei miatt. Olyan bűnös irányba befolyásolják Isten népét, hogy Ő többé már nem tudja megáldani őket. Mit mondott még a követ, mi történik majd Éli fiaival? 1Sám 2:34.

Éli maga sem mutatott jó példát a népnek. Nem követelte meg fiaitól az engedelmességet. Most már öreg volt, és majdnem teljesen vak. Biztos volt benne, hogy Isten különleges vezetővé képzi ki Sámuelt, de nem volt rá féltékeny. Még mindig úgy szerette Sámuelt, mintha a saját fia lenne. Az ő nevelése során nem követte el azokat a hibákat, amiket a már felnőtt fiaival.

De Éli még mindig nem állította meg a rossz dolgokat és az sem segített volna, ha újra beszél a fiaival. Ezért szerető türelmes Istenünk még egy figyelmeztetést fog küldeni neki Sámuel által, aki még mindig kisfiú volt.

Bár még nagyon kicsi volt, Sámuel azt választotta, hogy szereti Istent, bízik benne és engedelmeskedik neki. Isten eddig még nem szólt hozzá hangosan.

 További elmélkedésre: Tudtad, hogy Jézus szerint, ha segítünk másoknak, az olyan, mintha neki segítenénk? Mikor kezdhetünk el segíteni? Csak majd, ha felnőttünk, vagy már nagyon fiatal korunkban is?

PÉNTEK

Éjszaka volt. A Szent hajlék zárva volt. Éli és Sámuel már lefeküdtek aludni. 1Sám 3:2-3.

Sámuel hirtelen hallotta, hogy valaki a nevén szólítja. Gyorsan kiugrott az ágyból, Élinek biztosan szüksége van rá. „Itt vagyok!” – felelt vidáman, miközben Élihez szaladt. Mivel Éli majdnem teljesen vak volt, Sámuel megérintette őt. „Itt vagyok, hívtál.” - mondta Sámuel Élinek. Éli biztos volt benne, hogy Sámuel csak álmodott. Mit mondott neki most is, és másodszorra is, amikor Sámuel ismét odament hozzá? 5-6. v.

Amikor Sámuel harmadszor is hallotta a nevét, azon tanakodhatott, hogy mi baja lehet Élinek. Éli azonban mostanra már biztos volt abban, hogy Isten szólítja Sámuelt. 8-9. v.

Szerinted Sámuel visszafeküdt aludni? Tényleg a hatalmas, csodálatos Isten szólítja őt? Sámuel hangja bizonyára remegett, amikor a következő szólításra válaszolt. 10. v.

Ezután Isten elmondta Sámuelnek a szomorú dolgokat, amik Élivel és családjával történni fognak. Isten úgy szólt Sámuelhez, ahogyan a felnőtt prófétákhoz szokott. Gondolod, hogy Sámuel vissza tudott feküdni aludni, miután Isten szólt hozzá? 15. v.

Másnap reggel a házimunka végzése közben Sámuel abban reménykedhetett, hogy Éli nem fogja faggatni arról, hogy mit mondott neki Isten. Sámuel szerette Élit és nem akart bánatot okozni neki. Ám hamarosan hallotta, hogy a nevén szólítják. Ezúttal tényleg Éli szólította őt. Amikor Sámuel elmesélte neki, amit Isten mondott, Éli nem lett féltékeny Sámuelre, és Istenre sem haragudott. 16-18. v.

 További elmélkedésre: Éli nem mutatott jó példát az embereknek. Az egyik legnagyobb baj az volt vele, hogy nem ragaszkodott ahhoz, hogy fiai egészen kicsi koruktól fogva engedelmeskedjenek neki. Túl késő volt már, hogy eltávolítsa őket a Szenthelyen végzett szolgálatból? Nem. És megtette? Nem. Elég hatalmas volt Isten, hogy segítsen Élinek helyesen cselekedni? Természetesen! Van Jézusnak hatalma, hogy nekünk is segítsen, ha a jót választjuk? Örülsz, hogy Ő meg tudja adni neked ehhez az erőt? Kérjük Őt most rögtön, hogy mindig adja meg nekünk ezt az erőt!

 

 

 

Történet sarok

Kifutófiút felveszek - 1. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Péteri úr gazdag volt és különc. Legalábbis mindenki ezt mondta róla. Saját üzlete volt, aminek a kirakatában mintha állandóan ott lógott volna a tábla, hogy kifutófiút alkalmazna, aki megbízatásokat teljesít neki.

„Ez elég könnyű munka lehet.” – mondta Simon Jancsi a barátainak. „Megszerzem ezt az állást, és keresek egy kis pénzt.” És ha ezt mondta, hát így is tett. Másnap Jancsi Péteri úr megbízatásait teljesítette.

Kora délután Péteri úr megbízta Jancsit, hogy menjen fel a padlásra és válogassa szét a holmikat egy hosszú, mély ládában. „A láda éppen a szoba közepén van, – mondta Jancsinak – nem fogod eltéveszteni.”

A tetőtér sötét volt, hideg és elhanyagolt. Tele volt pókhálóval és az egereknek is jó rejtekhely lehetett. Jancsi megtalálta a ládát és belenézett. Szögekkel, anyacsavarokkal, csavarokkal, csapszegekkel és törött kulcsokkal volt tele. Jancsinak az egész hulladéknak tűnt. Valójában úgy döntött, hogy nem ezért vették fel, így visszament a földszintre. Félóra múlva Péteri úr odament hozzá. – „Rendbe raktad a ládát?” – kérdezte Jancsitól.

„Nem találtam semmit, amit rendbe tehettem volna,” – válaszolta Jancsi. – „Semmi más nem volt benne, csak rozsdás szögek és kacatok.”

„Úgy van,” – helyeselt Péteri úr – „pontosan a szögeket és a kacatokat szerettem volna rendbe rakatni veled. Megcsináltad?”

„Nem uram.” –ismerte be Jancsi. - „Sötét volt ott fönt és semmit sem láttam, amit érdemes lett volna szétválogatni. Azt hittem, hogy helyette inkább egy megbízatással elküldene valahova.”

„Ó,” – felelte Péteri úr – „azt hittem azért vettelek fel, hogy azt csináld, amire megkérlek.” Kedvesen mosolygott, majd elküldte Jancsit egy megbízással a belvárosba.

Hat órakor Péteri út hívta Jancsit és kifizette neki az aznapi bérét. Majd megköszönte munkáját és azt mondta neki, hogy többé nincs szüksége rá.

Jancsi meglepődött. Olyan biztos volt benne, hogy talált egy munkát. Kíváncsi volt, hogy mi történhetett.

Másnap megint kint volt a tábla a kirakatban a következő szöveggel: „Kifutófiút keresek”. Délre azonban eltűnt a tábla. Ezúttal Jánosi Karcsi kapta meg az állást. Szorgalmasan teljesítette a kiszállításokat. Záróra előtt egy órával Péteri úr felküldte őt a padlásra, és megkérte, hogy válogassa szét a holmikat a hosszú ládában.

Karcsi nem félt az egerektől és a sötétségtől sem, de semmit nem látott a ládában, amit érdemes lett volna elrendezni. Egy darabig csak össze-vissza rakosgatta a holmikat a ládában. Az egész hulladéknak tűnt neki. Végül kiválasztott néhány egyenes szöget és egy-két kulcsot, majd levitte őket Péteri úrnak a földszintre.

„Ez minden, amit érdemes megtartani abból, amit a ládában találtam.” – mondta neki – „a többi holmi mind vagy rozsdás, vagy elgörbült, nem érdemes foglalkozni velük.”

(Folytatása következik)