Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 4. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Gedeon elhívása

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az izraeliták ismét bajban voltak, nagy bajban. Segítségre volt szükségük, de azonnal!

A gonosz, kegyetlen mindiániták újra meg újra betörtek gyönyörű országukba és elrabolták, vagy elpusztították a termésüket. Még az állataikat is elvitték, vagy leöldösték. Akárhányszor csak az izraeliták megpróbáltak harcolni ellenük és elűzni őket, mindig az ellenség győzött, és sok izraelitát megöltek. Az izraelitáknak most menekülniük kellett otthonaikból és elbujdokolniuk.

Hová bújtak el? Miért voltak ilyen nagy bajban? Olvassuk el: Bír 6:1-2.

Szövegünk legelső szavai elmondják, hogy mi volt valójában a probléma, ugye? Pontosan, ahogy már sokszor figyelmeztette az izraelitákat, Isten nem tudta megáldani őket, és segíteni nekik, mert azt választották, hogy Sátánnak engedelmeskednek.

Olyasminek tűnik, amit csináltak, amiről már korábban is hallottuk már? Ó, igen!

Újra meg újra ugyanaz a dolog ismétlődött. Először nem engedelmeskedtek Istennek, ezért bajba kerültek. Azután megbánták, és Istenhez kiáltottak segítségért. Az emberek megígérték, hogy engedelmeskedni fognak a Tízparancsolatnak. Azután Isten megsajnálta őket és segített rajtuk, és békességben élhettek egy ideig. Ám hamarosan újrakezdték az engedetlenséget és az egész régi történet kezdődött előröl. Mit tett Isten ez alkalommal? 7-10. v.

Mindaz igaz volt, amit a próféta mondott. De magára fogja Isten hagyni őket a következményekkel ezúttal? Azt érdemelnék, de azt teszi-e vajon Isten? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Bosszúálló Isten? Ha megbántanak bennünket, mi gyakran szeretnénk visszavágni. Így cselekszik vajon Isten? Ezért nem áldotta meg Izrael gyermekeit?

HÉTFÖ

Gedeon erős, bátor izraelita fiatalember volt. Egy nap csöndben és titokban dolgozott, mert nem akarta, hogy a midiániták észrevegyék. Elrejtett némi búzát, és most azt csépelte egy olyan helyen, ahol biztos volt benne, hogy az ellenség nem keresné.

Gedeon azon tanakodott m agában, hogy miért éri olyan sok baj az izraelitákat. Miért nem tudják elűzni a midiánitákat? Minden fivérét megölték az ellenük vívott harcokban. Most ő volt apja családjában az egyetlen életben maradt fiú. Miért nem segíti Isten győzelemre az izraelitákat?

Gedeont úgy lefoglalták gondolatai, hogy észtre sem vette az Idegent, aki megjelent és leült egy közeli fa alá. Gedeon azonnal felpillantott, amikor az Idegen megszólalt. Mit mondott az Idegen? Mit válaszolt Gedeon? Olvassuk el: Bír 6:11-13.

Mit mondott azután az Idegen, egyenesen Gedeonra nézve?  14. v.

Gedeon igazán bátran harcolt a midiániták ellen, annyira, hogy már mindnyájan ismerték őt. Azt azonban nem is álmodta volna, hogy ő legyen az izraelita hadsereg parancsnoka. Mit válaszolt udvariasan az Idegennek, és mit mondott erre az Idegen? 15-16. v.

Ahogy figyelt, Gedeon tudta, hogy az Idegen valaki nagyon különleges, de ki lehet Ő? Valóban Isten üzenetét tolmácsolja neki? Angyal lehet az Idegen? Mit kérdezett ezután Gedeon, és mit válaszolt neki az Idegen? 17-18. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, hogyan érezte magát Gedeon, miközben hazafelé sietett, hogy az áldozatot elkészítse? Összezavarodott? Félt? Izgatott volt? Tanakodott, hogy ki lehet valójában az Idegen?

KEDD

Gedeon fejében valószínűleg sokféle gondolat cikázott, miközben hazafelé sietett, hogy elkészítse az áldozatot az Idegen számára. Bizonyára tovább tartott pár percnél, de végül elkészült.

Mikor Gedeon visszaért a fához, az Idegen még mindig ott várta, ahogyan megígérte. Bír 6:19-20.

Gedeon engedelmesen a kősziklára tette az ételt és ráöntötte a hús levét. Aztán figyelte, ahogy az Idegen kinyújtja a pálcáját és megérinti vele az ételt. Mi történt? 21. v.

Gedeon azonnal megértette, hogy magával az Úrral beszélt, az Egyetlennel, aki a felhőoszlopban vezette az izraelitákat, az Egyetlennel, aki oly sok nagy és hatalmas csodát tett népéért! Mit érzett Gedeon? 22-23. v.

Ha az Úr megmutatta volna magát teljes, félelmetes fényesességében, az megölte volna Gedeont. Ám Gedeonnak nem kellett félnie, nem kellett meghalnia. Az Úr őt fogja használni, hogy megszabadítsa az izraelitákat a gonosz, kegyetlen ellenségeiktől, ha azt választja, hogy bízik Őbenne. Hogyan fejezte ki Gedeon tiszteletét és háláját? 24. v.

 További elmélkedésre: Gedeon Jehova-Salómnak nevezte el az oltárt, amit épített, ami azt jelenti, hogy „az Úr a békesség”. Nincsen túl sok békesség a világunkban, ugye? De félnünk kell-e valaha is, ha azt választottuk, hogy bízunk Jézusban és engedjük, hogy segítsen nekünk megtartani a Tízparancsolatot?

SZERDA

Isten már elmondta Gedeonnak, hogy segíteni fog neki megszabadítani az izraelitákat kegyetlen ellenségeiktől, a midiánitáktól. De akkor éjjel ismét szólt hozzá. Mit mondott Gedeonnak, mi a következő tennivalója? Bír 6:25-26.

Ijesztő volt, amit Isten Gedeonnak mondott. Városukban a nép minden reggel Baál oltárához járult, amit Gedeon apja épített. Tudta, hogy amint észreveszik mi történt, és rájönnek, hogy ki tette, annyira mérgesek lesznek, hogy megölik őt.

Ám az első, amit az izraelitáknak új vezetőjükről meg kellett tudniuk, az volt, hogy nem imád semmilyen pogány istenséget és nem is függ tőlük. Egyedül az igaz Istennek engedelmeskedik.

Azon az éjszakán Gedeon felébresztette tíz szolgálóját és elmondta nekik, hogy mire készül. Mit gondolsz, miért nem várt reggelig? 27. v.

Másnap reggel, amikor az emberek szokás szerint Baál oltárához járultak, nem hittek a szemüknek. Drága bálványuk eltűnt! Az oltár is eltűnt!  Egy másik oltár állt ott, amelynek tüzén az ő fa bálványszobruk égett! Mit mondtak, mit kell Gedeon apjának tennie? 28-30. v.

Gedeonnak igaza volt az emberek reakcióját illetően. Mégis azt választotta, hogy bízik Istenben és engedelmeskedik Neki. Most bizonyára azon tanakodott, hogyan fog Isten segíteni a népnek a gondolkodásmódját megváltoztatni.

 További elmélkedésre: Szeretnél olyan bátor lenni, mint Gedeon? Tudod, hogyan tanulják meg a gyermekek a bátorságot? Úgy tanulják meg, ha az engedelmességet választják, még ha más gyerekek rosszat tesznek is. Eszedbe jutnak olyan helyzetek, amikor nehéz ezt tenni?

CSÜTÖRTÖK

Ofra lakói dühösek voltak és készek megölni Gedeont, mert ledöntötte pogány bálványukat.”Add ki őt!” – mondták apjának, Jóásnak. –„Ezért a tettéért meg kell halnia!” Bír 6:30. Ám Jóás elgondolkodott. Majd a szemükbe nézve egy kérdést tett föl nekik. Ők pedig nem tudták, mit válaszoljanak. 31. v.

Az emberek egymásra néztek. Igaz volt, amit Jóás mondott. Baált hatalmasnak tartották, de nem volt képes visszatartani egy maroknyi embert, hogy az oltárát ledöntsék, és bálványszobrát tűzrakáshoz használják. Milyen zavarba ejtő! Gyorsan meggondolták magukat Gedeon megölésével kapcsolatban.

Hazafelé tartva azon gondolkodhattak az emberek, hogy milyen bolond dolog volt Baált tisztelni. Ha saját magát nem tudta megvédeni, hogyan védhetné meg őket? És pont most különösen szükségük volt a védelemre. Mit tettek ellenségeik? 33. v.

Ez nem volt jó hír! Mindenki tudta, hogy milyen gonosz, kegyetlen és erős ellenség a midiániták népe.

Isten eddig türelmes volt a midiánitákkal és az amálekitákkal. Hosszú éveken át újra meg újra lehetőségeket adott nekik, hogy változtassanak szörnyű szokásaikon. Ám ők visszautasították. Kigúnyolták Istent és tréfát űztek Belőle. Minden alkalmat megragadtak, hogy bántsák az izraelitákat, és most el akarták pusztítani őket. Gondolod, hogy Isten megengedi ezt nekik? Nem!

 További elmélkedésre: Gedeon tudta, hogy milyen hatalmas az ellenség. Mit gondolsz, mit érzett, amikor arra gondolt, amit Isten mondott neki, hogy tennie kell? Tudta, hogyan kell őszintén bízni?

PÉNTEK

Az ellenség katonák ezreivel vonult fel. Gedeon tudta, hogy elérkezett az idő Izrael számára a harchoz. Mit tett? Bír 6:34-35. Abiezer házának népe a saját nagycsaládjának tagja volt, és ők csatlakoztak elsőként Gedeon seregéhez.

Izraelita katonák ezrei jöttek el. Ha ott lettünk volna, azt gondoltuk volna, hogy Gedeonnak nagyon nagy hadserege van. De ha láthattuk volna az ellenség seregét is, rájöttünk volna, hogy Gedeon serege az ellenségéhez képest kicsi sereg. A midiánitáknak sok ezerrel több katonájuk volt, mint Gedeonnak.

Azzal együtt, hogy Gedeon bátor, erős katona volt, tudta, hogy katonáinak semmi esélye az ellenség legyőzésére, hacsak Isten csodát nem tesz, hogy segítsen nekik. Tudta, hogy Isten megígérte, hogy vele lesz; de most úgy érezte, hogy teljesen biztosnak kell lennie abban, hogy Isten terve számára az izraelita hadsereg vezetése. Ezért arra kérte Istent, hogy adjon jelet neki. Mi volt az? 36-37. v.

Gedeon bizonyára nem aludt sokat azon az éjszakán és már korán reggel felkelt. Mit gondolsz, mi volt az első dolga? Megkapta a választ a kérdésére? 38. v.

Isten pontosan azt tette, amire Gedeon kérte Őt. Ám ezután újabb gondolat ötlött Gedeon eszébe. Valóban Isten tette a gyapjút nedvessé? Vagy csak azért lett nedves, mert, amint mindenki tudja, a gyapjú könnyen beszívja a vizet? Lehet, hogy természettől fogva lett nedves. Azt kellett volna kérnie, hogy száraz maradjon a gyapjú. Az tényleg csoda lenne! Azon tűnődött, hogy Isten vajon ad-e neki még egy jelt. Bár kínosnak érezte kérni, mégis biztosan kellett tudnia. 39. v.

 További elmélkedésre: Mit tett már eddig is Isten, hogy segítsen Gedeonnak bízni? Mindig ad Isten jelt nekünk, ha erre kérjük?

 

 

 

Történet sarok

Jessica néni választása - 2. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Betty visszasietett a pici idős hölgyhöz. –„Elnézést,” – mondta udvariasan – „segíthetek Önnek valamiben?”

-„Ó, köszönöm! Köszönöm!” – kiáltotta a finom, kicsi idős hölgy. – „Olyan hálás vagyok! Fél órája eltörött a szemüvegem, és nélküle teljesen elveszett vagyok. Szinte semmit nem látok és csak holnapra készül el a javítása.”

-„Boldogan segítek Önnek, amiben csak tudok.” – mondta neki Betty. – „Csak támaszkodjon a karomra és mondja hová szeretne menni.” Körbepillantott a válla fölött, de az unokatestvéreit már sehol sem látta.

„Először is csak szeretnék nyugodtan leülni egy kicsit és valami forró italt inni, ami segít megnyugodni.” – szólt a kicsi idős hölgy. - „Azután a postára szeretnék menni bélyeget venni és feladni jó néhány levelet. Majd taxit szeretnék fogni, hogy elvigyen oda, ahová tartok. De kedvesem, biztos, hogy ráérsz erre?” – kérdezte.

„Természetesen!” - mondta neki Betty, miközben egy kis üzlethez vezette a nénit, ahol leülhetett és rendelhetett egy forró csokoládét.

Miután a kicsi idős hölgy kipihente magát, elmentek a postahivatalba a bélyegekért, és föladták a leveleket. Aztán taxit fogtak és a hölgy már biztonságban úton volt oda, ahová igyekezett. Megnyugodva hátradőlt a kényelmes ülésben. Aztán hirtelen felegyenesedett. Eszébe jutott, hogy meg sem kérdezte az aranyos lány nevét, aki olyan kedvesen segített neki. Szomorú lett, amikor rájött, hogy már túl késő.

Summerfieldék otthonában hat unokanővér kémlelt kifelé a nappali ablakából. Buzgón várták Jessica nénit és remélték, hogy Bess is még idejében odaér.

„Itt egy taxi!” – kiáltottak fel egyszerre, amint meglátták a behajtó járművet. A sofőr segített egy pici idős hölgynek kiszállni. Szürke ruhát viselt és kék tollal díszített kalapot. A lányok levegőért kapkodtak.”Ő az a pici idős hölgy, akinek Bess megállt segíteni! És ő, Jessica nagy-nagynéni!”

Abban a pillanatban, amikor a taxi elhajtott és Jessica néni a ház felé indult, Hardy-ék autója kanyarodott be Bessel és édesapjával. „Olyan boldog vagyok, Apa, hogy pont arra jártál!” – mondta Bess, miközben kiszállt az autóból.

Az idős hölgy megállt, és hátrafordult. „Drágám!”- kiáltotta. Bess is meglepett és elragadtatott kiáltást hallatott, hogy újra látja őt.”Bárhol felismerem ezt a kedves hangot! Én vagyok Jessica nagy-nagynéni!” Majd ismét belekarolt Bettybe és együtt mentek tovább a ház felé.

„Ugye nagy élmény lesz együtt megnézni Kalifornia nevezetességeit?” – kérdezte boldogan. – „De tartsuk ezt titokban a vacsora végéig!”

Vacsora után, és miután elmesélte a délután történteket, Jessica néni bejelentette, hogy Bettyt választotta, hogy vele menjen Kaliforniába a nyáron. Mindenki elégedett volt. Betty hat unokanővére különösen boldog volt. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy Betty megérdemelte Jessica néni választását, mert önzetlenül segített egy idegennek.

(Vége)