Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 4. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hüséges Rúth

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Emlékszel, hol született Jézus? Betlehemben! Eheti történetünk egy családról szól ,akik hosszú-hosszú idővel Jézus születése előtt éltek Betlehemben. Hányan voltak a családban, és mi volt a nevük? Ruth 1:1.

Abban az időben nagy éhínség volt Izrael egy részében. Ez azt jelenti, hogy nem volt elegendő élelmiszerük. Miért? Mert nem volt eső, ami segítette volna a gabona növekedését. Miért nem volt elég eső? Mert Isten nem tudta annyira megáldani az izraelitákat, amennyire szerette volna. Miért nem tudta megáldani őket? Mert ők azt választották, hogy utánozni próbálták a gonosz kánaánitákat, ahelyett, hogy engedték volna Istennek, hogy segítsen rajtuk és engedelmeskedtek volna az Ő Boldogság-törvényének, a Tízparancsolatnak.

Elimélek és Naomi hallottak róla, hogy Moáb földjén, ami körülbelül 120 kilométerre volt tőlük, bőségesen van élelem. Emlékszel még, hogy a moábiták Lótnak, Ábrahám unokaöccsének családjából származtak? Bálványimádók voltak, de nem voltak mindig olyan ellenségesek, mint néhány másik nép. Mózes figyelmeztette az izraelitákat, hogy ne harcoljanak ellenük. Most a kis család elhatározta, hogy az éhínség idejére átköltöznek Moáb földjére.

Mi történt, miután Elimélek és családja átköltözött Moáb földjére? 3-4. v.

Később még több szomorú dolog történt. Ki maradt meg egyedül a családból? 5. v.

Naomi és két menye teljesen magára maradt. Mihez kezdjenek most?

 További elmélkedésre: Sokan azt hiszik, hogy Isten bünteti őket, amikor szeretteik közül meghal valaki. Naomit is megkísértette ez a gondolat. De igaz ez? Nem! Sátán akarja, hogy ezt gondoljuk!

HÉTFÖ

Tíz év telt el azóta, hogy Elimélek és családja Izraelből Moáb földjére költözött. Amikor megérkeztek négyen voltak a családban. Mostanra Naomi egyedül maradt.

Naomi kedves, szertő anyós volt, és hálás volt Ruthnak és Orpának, fiai feleségeinek, hogy vele maradtak. Mit tervezett azonban, amikor eszébe jutott betlehemi otthona és családjuk ottani földje? Ruth 1:6-7.

Naomi és menyei szerették egymást, és együtt akartak maradni. Naomi azonban úgy gondolta, hogy Ruthnak és Orpának vissza kellene térniük otthonukba. Talán még újra férjhez is mehetnének, és boldog otthonuk lehetne. Mit mondtak a lányok, amikor erről beszélt nekik? 8-9. v.

Naomi továbbra is próbálta elmagyarázni nekik, hogy miért lenne jobb, ha visszatérnének saját népükhöz. Ők azonban még mindig nem akarták elhagyni Naomit. Mi történt végül? 14-15. v.

Orpá végül úgy döntött, hogy visszamegy Moáb földjére és a kedves emberekkel lesz, akik között felnőtt. De Ruth megismerte az igaz Istent. Most azt választotta, hogy élete hátralévő részében hűséges lesz Hozzá és Naomihoz. A Biblia legszebb szavai közt szerepel az, amit Naominak mondott. 16-17. v.

Milyen hűséges, szerető leány volt Ruth!  Naomi nagyon hálás volt, és amikor látta, hogy Ruth nem gondolja meg magát, nem beszélt neki többet a dologról. 18. v.

 További elmélkedésre: Melyik lány választotta a jobbat? Azzal együtt, hogy Ruth szerette Naomit, vajon könnyű lesz-e neki egy idegen országban élni, ahol csak egyetlen embert ismer? Más lesz a helyzet attól, hogy szereti Istent? Ettől mindig más lesz a helyzet?

KEDD

Jó néhány napig tarthatott Naominak és Ruthnak míg Moáb földjéről Betlehembe gyalogoltak. Megérkezésük híre gyorsan elterjedt, amikor végre odaértek. Naomi régi barátai izgatottak voltak és nagyon örültek, hogy újra láthatják. Ruth 1:19.

Amikor Naomi bemutatta a menyét, és elmondta, hogy vele fog élni, az emberek azt gondolhatták, hogy Ruth egy nagyszerű ember. Mit mondott Naomi amikor észrevette, hogy mennyire megváltozott Betlehemben az élet a tíz évvel azelőttihez képest? 20-21. v.

A Naomi név azt jelenti, hogy „kellemes”, a Mára pedig azt, hogy „keserű”. Nehéz volt Naominak azt hinnie, hogy Isten bünteti őt?

Az éhínségnek már vége volt, és újra termett élelmiszer a földeken. Mit arattak az emberek éppen, amikor Naomi és Rut megérkezett Betlehembe? 22. v.

Ruth nem volt lusta! Mire kért engedélyt Naomitól? Ruth 2:2-3.

Isten egyik, sok évvel azelőtt adott törvénye szerint a gabona aratóinak meg kellett engedniük, hogy a szegények összegyűjtsék az elhullajtott kalászokat. Megtarthatták a magokat maguknak. Ezt nevezték böngészésnek.

Mikor Boáz kiment a földjére az aratóihoz, észrevette az ott böngésző Ruthot, és beszélt vele. 5-9. v.

Boáz már hallott Ruthról, és mivel Naomi a rokona volt, szeretett volna még többet is megtudni róla. Mit mondott ezután? 11-17. v.

Ruth egész nap keményen dolgozott és este több mint tíz kiló magot cipelve tért vissza Naomihoz! Alig várta, hogy elmondhassa neki, mi történt. Mire befejezte mondandóját, Naomi szemei bizonyára a boldogság könnyeiben úsztak. 20. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, kételkedett még Naomi abban, hogy Isten szereti őt? Soha ne kételkedj Isten szeretetében. Ő szeret – bármi is történik!

SZERDA

Ruth keményen végigdolgozta az aratás idejét. Most már nem kellett aggódniuk, hogy Naominak és neki nem lesz elég ennivalójuk. De Naomi az élelmen kívül másra is gondolt. Boázra gondolt, és arra, hogy milyen nagyszerű ember. Nagyon kedves volt Ruthoz, és rokona is volt Naomi néhai férjének.

Miközben Naomi azon gondolkodott, hogy mi lesz Ruth-tal, ha ő meghal, eszébe jutott Istennek egy másik törvénye, amely kimondta, hogy ha egy férfi fiúörökösök nélkül hal meg, akkor egy közeli rokona feleségül veheti az özvegyét.

Ily módon az elhalálozott ember földje továbbra is a család birtokában marad. Sőt a törzsük tulajdonában is maradt.

Naomi ezekről a dolgokról elmélkedett. Végül egy tervet készített, amibe Ruthot is beavatta. Mi volt a terv? Beleegyezett Ruth? Ruth 3:1-5.

Naomi terve furcsának tűnhet számunkra, de abban az időben teljesen elfogadott gyakorlat volt. Boáz meg fogja érteni, hogy Ruth egyszerűen azt mondja neki, hogy ha segíteni akar nekik a földet a család tulajdonában tartani, akkor Ruth szívesen hozzámegy feleségül. Különben a család neve kihal, mert Naominak nem voltak unokái, és a föld végül valaki más kezébe kerül.

 További elmélkedésre: Megváltásnak hívták azt, amikor valaki segített a másiknak megtartani, vagy visszaszerezni valamilyen tulajdonát, ami elveszett volna a segítsége nélkül. Megteszi ezt vajon Boáz Ruthért, és Naomiért? Meg fogjuk látni.

CSÜTÖRTÖK

Ruth bízott Naomiban, és pontosan azt tette, amit anyósa mondott neki. Megfürdött, felvette a legjobb ruháját és Boáz szérűskertjébe ment, ahol ő éppen az árpát dobálta a levegőbe, hogy a szél kifújja belőle a pelyvát. Ezt hívták rostálásnak. Boáz megvacsorázott és ott tért nyugovóra az árpaföldjén.

Ruth észrevétlenül ért oda és megfigyelte, hogy hová feküdt le Boáz. Mit tett, amikor már biztos volt benne, hogy Boáz elaludt? Ruth 3:7.

Boáz bizonyára mélyen aludt az egész napi kemény munka után. Ám az éjszaka közepén hirtelen észrevette, hogy valaki fekszik a lábánál. 8-9. v.

Boáz azonnal tudta, hogy Ruth mire gondol, és biztos volt benne, hogy Naomi tanácsára cselekedett. Sokáig kellett gondolkodnia a válaszon? 10-11. v.

Lehet, hogy már Boáz fejében is megfordult a gondolat, hogy feleségül veszi Ruthot. Tudta azonban, hogy van egy nála is közelebbi rokon Naomi családjában. És először annak a rokonnak kellett megadni a lehetőséget, hogy Ruthot feleségül vegye. 12-13. v.

Boáz még napkelte előtt visszaküldte Ruthot Naomihoz és gabonát is küldött vele ajándékba.

Naomi persze égett a vágytól, hogy megtudja, mi történt. Mit mondott, miután Ruth mindent elmesélt neki? 18. v.

 További elmélkedésre: Naomi olyan volt Ruthnak, mintha az igazi édesanyja lett volna. Ruth bár felnőtt volt, örömmel bízott Naomiban és engedelmeskedett tanácsainak. A Tízparancsolat melyik boldogság-törvényének engedelmeskedett?

PÉNTEK

Igaza lett Naominak, abban, hogy mit fog Boáz aznap tenni? Ruth 4:1-2.

Amikor Boáz beszélt a másik vérrokonnak a megváltandó földről, ő azonnal rávágta, hogy megváltja. Nem tudta, hogy a megállapodáshoz hozzátartozik az is, hogy RÍuthot feleségül veszi és a földet majd az ő fiának adja. Hogyan reagált tehát, amikor Boáz mindezeket is elmondta neki? 6. v.

Ezután Boáz egy érdekes szertartást tartott. Olyan volt, mint a nagyon fontos iratok aláírása. Olvassunk róla a következő igeversekben!  7-9. v.

A vének és minden jelenlévő tanúsították, hogy a föld most már Boázé. Ismerték ígéretét is, hogy feleségül veszi Ruthot. 10-12. v.

Ruth első kisbabáját Óbédnak nevezték el. A betlehemi asszonyok együtt örvendeztek kedves barátnőjükkel, Naomival. Mit mondtak, mit kell Naominak tennie? 14-16. v.

Senki sem sejtette még akkor, hogy a kicsi Óbéd felnőve Dávid király nagyapja lesz. Továbbá őse lesz a bolygónkon valaha élt legfontosabb személynek. Az a Valaki Betlehemben fog megszületni, ahol Boáz megváltotta Naomi földjét. Ki lesz az? Igen, Jézus! Ő lesz a hatalmas Megváltó, aki megfizeti az árat értünk, hogy visszavásároljon minket a gonosz Sátántól. Végezetül újjá teszi világunkat és örökre visszaadja azt nekünk.

 További elmélkedésre: A szörnyű „örök” halállal Jézus már megfizette a gonosz Sátántól való megváltásunk árát. Hamarosan visszajön értünk, és hazavisz magához, hogy örökké Vele legyünk. Végül látni fogjuk, ahogyan újjá és gyönyörűvé teszi világunkat, és itt fog velünk lakni örökké! Örülsz. hogy azt választhatod, hogy Hozzá tartozol? Ne feledd, Ő megváltott téged Sátántól!

 

 

 

Történet sarok

Hogyan fütyörészett folyton Dani? - 3. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Dárdai asszony várta, hogy Dani elmondja neki, honnan van a liliom, és miért adta neki.

„Egy virágüzlet-tulajdonostól kaptam, akinek kifutófiúként dolgoztam.” – mondta neki Dani.

„Nos, ez szép, de miért hoztad el nekem?” – kérdezte Dárdai asszony.

Dani elpirult.

„Na, gyerünk, mondd el nekem az igazat!” – erősködött a hölgy.

Dani meg volt ijedve, de az igazat mondta: „Jézusért tettem.”- szólalt meg – a szombatiskolai tanítónőnk azt mondta, hogy tegyünk valami kedveset a leggorombább emberrel, akit ismerünk. De valahogy majd megszeretem önt!” – tette hozzá.

Dárdai asszony egy pillanatig csak nézte Danit, majd olyan hangos nevetésben tört ki, hogy Hilda is meghallotta és csodálkozva kérdezte magától: „Mi történhetett? Még soha nem hallottam Dárdai asszonyt nevetni.”

A hölgy, amikor abbahagyta a nevetést, szólt Daninak, hogy húzza közelebb a székét és mindent meséljen el magáról. Gyengéd volt a hangja, Daninak nem esett nehezére szót fogadni. Amikor Dani elmagyarázta neki, hogy mi az a 13. szombati felajánlás, a hölgy megértette, hogy miért nem magának kért pénzt új ruhára.

„Nos, Dani,” – szólalt meg Dárdai néni – „te nekem adtad a liliomodat, én pedig adok neked öt dollárt, hogy legyen mit beadnod szombaton a felajánlásba.

Dani megköszönte. „De ez nem az enyém, nem olyasmi, amit én kerestem meg.” – magyarázta.

A hölgy csengetett, és Hilda azonnal megjelent. „Tudna ez a fiú valamiben segíteni neked, Hilda? Pénzt akar keresni tanítás után.” – mondta a házvezetőnőnek.

Hilda nagyon örült, hogy lesz némi segítsége. Így kapott munkát Dani, hogy pénzt kereshessen a felajánlásra. Senki sem akarta elhinni, hogy Dárdai asszonynál dolgozik. És senki sem tudta elhinni, hogy a hölgy tényleg fölfogadott egy fiút!

Amikor Tóni bácsi megbetegedett és Daninak hiányoznia kellett a munkából néhány napot, hogy a nagybácsit ápolja, Dárdai néninek nagyon hiányzott. Hiányolta mosolygós arcocskáját és boldog fütyörészését.

Amikor Dani újra tudott menni, hogy Hildának segítsen, Dárdai néni behívta őt a szobájába. Átölelte és gyöngéden így szólt: „Tudod Dani, szerintem te nagyon jó fiú vagy.” Dani most először, mióta édesanyja meghalt, sírva fakadt.

Dárdai néni szorosan tartotta. Majd a fizetését átnyújtva így szólt: „Van egy kis meglepetésem. Én is akarok adni valamit a 13. szombati felajánláshoz. Mindenképpen a te osztályodnak szánom. Tehát tedd ezt be a felajánlásba helyettem.” – mondta Daninak és egy borítékot nyújtott át neki. A borítékban száz dollár volt, és egy üzenet a Szombatiskola vezetőjének, hogy olvassa fel mindenkinek.  „Ó, Dárdai néni, szerintem, maga egy angyal!”- mondta neki Dani.

Ez igaz volt. Az emberek hamarosan elmondhatták, hogy Dárdai asszony teljesen megváltozott, Jézus egy bátor kisfiút használt, aki azt választotta, hogy kedves lesz vele és szeretni fogja, annak ellenére, hogy a hölgy ki nem állhatta őt. És mivel ezt tette, Dárdai néni is megtanulta úgy szeretni Jézust, mint Dani.

(Vége)