Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 4. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Sámson

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az izraeliták ismét ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek, amikről már többször is hallottunk. Ki okozta ezúttal a problémát? Bír 13:1.

Minden izraelita elfeledkezett Istenről? Nem. Mindig voltak néhányan, akik azt választották, hogy őszintén hűségesek maradnak hozzá. Közéjük tartozott egy Mánoah nevű ember és a felesége.

Egy nap Mánoah felesége sietve kereste fel férjét. Alig bírta kivárni, hogy elmondhassa a jó hírt! Mi volt az? 6-7. v.

Végre kisbabájuk lesz, egy saját, különleges kisfiuk. Ha felnő, ő fog segíteni az izraelitáknak a filiszteusoktól megszabadulni. Milyen csodálatos! El tudod képzelni, hogy mennyire repestek az örömtől?

A Férfi, aki Mánoah feleségéhez beszélt, pontosan elmondta mit kell tenniük, hogy gyermekük erős és egészséges legyen. Mánoah azonban teljesen biztos akart lenni benne, hogy mindent jól tesznek-e. Megválaszolta Isten az imáját? 8-13.v.

Ahogy Gedeon, Mánoah és felesége is tudták, hogy a Férfi, akivel beszélnek egy különleges követ, de azt nem tudták, hogy ő valójában Jézus, Isten fia. Olvassuk el a történetet a 15-23. versekben!

 További elmélkedésre: Jézus elmondta a kisbaba anyukájának, hogy pontosan mit kell a szülőknek tenniük, hogy gyermekük erős és egészséges legyen. Örülsz, hogy a szüleid segítenek neked megtanulni, hogyan legyél egészséges?

HÉTFÖ

Hogyan nevezte el Mánoah és felesége a kisfiút, amikor megszületett? Bír 13:24.

Isten megáldotta Mánoaht és feleségét, miközben minden tőlük telhetőt megtettek Sámson nevelésében. Tudták, ő lesz az bátor, erős ember, akire Istennek szüksége van, hogy az izraelitáknak segítsen.

Ám ahogy Sámson növekedett, rossz döntéseket kezdett hozni. Barátságba került néhány filiszteussal, Isten ellenségeivel. Még egy filiszteus nőbe is beleszeretett, aki Timna városában lakott, és Sámson feleségül akarta venni őt.

Mikor Sámson elmondta ezt szüleinek, ők megpróbálták meggyőzni, hogy ez rossz választás, de ő ezt mondta: „Őt tetszik nekem.” És azt választotta, hogy azt teszi, amit ő szeretett volna, és nem azt, ami Istennek tetszik.

Sámson erős v olt – nagyon erős! Olvassuk el, hogy mi történt a Timnába vezető úton!  Bír 14:5-9.

Sámson a filiszteus nővel kötött esküvőjén feltette az oroszlánról és a mézről szóló találós kérdést 30 filiszteus fiatalembernek. Megegyeztek, hogy ha az esküvői ünnepség hete alatt meg tudják válaszolni a kérdést, akkor Sámson mindegyiküknek öltözékeket fog adni, de ha nem tudják megválaszolni, akkor ők adnak neki ruhákat. Holnap megtudjuk, hogy mi történt.

 További elmélkedésre: Mivel mutatta ki Sámson az erejét? Mivel mutatta ki gyengeségé?

KEDD

A találós kérdés, amit Sámson feltett, a következő volt: „ A ragadozóból (az oroszlán) valami ehető lett. Az erősből édes lett.”

Amikor az esküvői szertartáson vendégeskedő 30 fiatalember nem tudta kitalálni a találós kérdés megfejtését, Sámson újdonsült feleségét kérték, hogy szerezze meg nekik a megfejtést. Mit mondtak neki, mit tesznek, ha nem segít nekik? Bír 14:15.

Sámson még a szüleinek sem mondta meg a megfejtést. A feleségének viszont végül elmondta, és ő természetesen elmondta a férfiaknak, akik megölésével fenyegették, ha nem teszi. Mikor elmondták Sámsonnak a választ, ő tudta, hogy hogyan jutottak a megfejtéshez. Mit tett ezek után?  19. v.

Sámson nemsokára visszament Timnába. Megérkezve megtudta, hogy feleségét másik férfihoz adták feleségül. Ez annyira felbőszítette, hogy felégette Timna gabonaföldjeit, szőlőskertjeit és olajfáit. Bír 15:4-5.

Most a filiszteusok is méregbe gurultak és tettükért Sámson sokat megölt közülük. Majd egy nagy sziklabarlangba ment. 6-10. v.

Végezetül Sámson házassága nagyon szomorú véget ért, ugye?

Ha az izraeliták akkor csatlakoztak volna Sámsonhoz, felszabadulhattak volna a gonosz filiszteusok elnyomása alól. De ők gyávák voltak. Tudták hol rejtőzik Sámson, és ahelyett, hogy segítettek volna neki, 3 ezren érte mentek, hogy elfogják.

Sámson nem harcolt saját népe ellen, ezért hagyta, hogy megkötözzék, és átadják az ellenségnek. A filiszteusok természetesen elégedettek voltak. Engedte azonban Isten az ellenségnek, hogy győzzenek? Mi történt? 14-16. v.

 További elmélkedésre: Eszébe jutott Sámsonnak, hogy Istentől kapta nagy erejét, amivel a filiszteusokat legyőzhette? Vagy azzal hencegett, hogy ő tette azt? Könnyen hencegővé válunk?

SZERDA

Amikor Sámson ezer filiszteust megölt, azt mondta, hogy ő egyedül tette. Valóban erős ember volt, de vajon képes lett volna-e erre, ha Isten nem küld neki különleges segítséget? Emlékszel, hogy szól a szöveg? A Szentlélek adta az erőt Sámsonnak, hogy meg tudja tenni. Bír 15:14.

A hosszú csata után, amiben azokat a filiszteusokat megölte, Sámson nagyon szomjas volt. Vízre volt szüksége, hogy újra erőre kapjon, de sehol a közelben nem volt víz. Sámson tudta, hogy Isten segítsége nélkül könnyen meghalhatna. És most arra is ráébredt, hogy ha Isten nem segített volna neki a filiszteusok elleni harcban, meg is ölhették volna. Mit tett? 18. v. Hogyan válaszolt Isten Sámson imájára? 19. v.

Megmutatta ismét Isten, hogy ha azt választjuk, hogy Őbenne bízunk, akkor számára semmiről sem lehetetlen gondoskodni? Milyen szomorú, hogy népe ezt folyton elfelejtette!

Nagyon türelmes volt Isten Sámsonnal? Igen! A győzelem után, melyet Isten adott neki, újabb gondjai támadtak a filiszteusokkal. Isten azonban szerette őt, és továbbra is türelmes volt vele. Velünk is türelmes Isten?

 További elmélkedésre: Természetes dolog magunkkal dicsekedni? Könnyű megfeledkezni Isten dicsőítéséről, amikor valami jót teszünk a Szentlélek ereje által?

CSÜTÖRTÖK

Sámson erős volt, de gyenge is, és Sátán tudta, hogy mivel kísértse meg gyöngeségében, ahogyan azt is tudja, hogy minket mivel lehet megkísérteni.

Egy nap Sátán azzal kísértette meg Sámsont, hogy látogasson meg egy filiszteus asszonyt Gázában. A filiszteusok örültek, hogy Gázába ment, mert biztosak voltak benne, hogy másnap reggel el tudják majd fogni. Sikerült nekik? Bír 16:3.

Másnap reggel Gáza lakói nagyon elámulhattak. Eltűnt a városkapujuk! A filiszteusok azonban nem adták fel. Nemsokára rátaláltak Sámsonra, amint egy másik filiszteus asszonynál volt. Delilának hívták a nőt, és a filiszteusok nagy jutalmat ajánlottak neki, ha segít Sámson elfogásában. 4-5. v.

Delila beleegyezett. Először is meg kellett tudnia, hogy mi a titka Sámson nagy erejének. Napról napra próbálta rávenni, hogy árulja el neki. A filiszteusok is ott rejtőztek minden nap, hogy elfoghassák.

Sámson először azt mondta Delilának, hogy kötözze meg őt hét erős, új nyers ínhúrral. Az asszony úgy is tett. De mi történt? 9. v.

Legközelebb Sámson azt mondta neki, hogy használjon erős, új köteleket. A történtek megismétlődtek.

Majd azt mondta Delilának, hogy szője össze hosszú haját, úgy mintha kelmét készítene. Az asszony Sámson haját álmában a szövőszékhez erősítette, majd így kiáltott: „Sámson, itt vannak érted a filiszteusok!” Ezúttal Sámson könnyen kiszabadította magát a szövőszék fogságából!

 További elmélkedésre: Hallottad már azt a kifejezést, hogy: „a tűzzel játszani”? Biztonságos dolog az? Sámson a kísértéssel játszott, ugye? Ez olyan, mint a tűzzel játszani és Sámson megsérülhet, ha nem hagyja abba.

PÉNTEK

Sámson már belefáradt, hogy Delila nap, mint nap a kérdéseivel gyötri. Végül feladta, és elmondta neki az igazat. Mit mondott neki? Bír 16:17.

Delila tudta, hogy Sámson végre az erejének igazi okát árulta el neki. Azonnal el is mondta Sámson ellenségeinek. 18. v.

Míg Sámson aludt, Delila levágta a haját. Aztán felébresztette és így szólt hozzá: „Sámson, itt vannak a filiszteusok érted!” Mi történt ezúttal? 20. v.

A haja nélkül Sámson nemcsak máshogyan nézett ki, hanem más is lett. Elhagyta őt Isten ereje.

Ami ezután történt, az szörnyű volt. A filiszteusok nem akarták megölni Sámsont. Helyette kiszúrták a szemeit és úgy dolgoztatták, mint egy állatot. Így az emberek láthatták őt és gúnyt űzhettek belőle és Istenéből. 21. v.

Ott, a börtönben Sámsonnak elég ideje volt elgondolkodni azon, hogy milyen bolond volt. Szomorú volt, amiért csalódást okozott Istennek és őszintén megbánta. Mi történt időközben? 22. v.

Egy nap a filiszteusok nagy ünnepséget rendeztek templomukban, legalább háromezer ember jött el. Mi volt az ünnepség célja, és kinek ajánlották fel áldozataikat? 23-24. v.

Kihozták Sámsont börtönéből a nagy templomba, hogy az egész nép láthassa őt. Mit mondott Sámson rövid idő múlva a fiúnak, aki kísérte őt? 26. v.

Ezután Sámson egy furcsa imát mondott. Arra kérte Istent, hogy adjon neki erőt, hogy valami különlegeset tehessen érte, még ha az az életébe kerül is.

Mindig megbocsájt nekünk Isten, ha őszintén bűnbánóak vagyunk? Igen. És szegény, vak Sámsonnak is megbocsátott. Hogyan válaszolt Isten Sámson imájára? 29-30. v.

 További elmélkedésre: Végezetül Sámson rájött, hogy a saját kedvének keresése, valójában Sátán örömére szolgált! Emlékeznünk kell erre, amikor a saját utunkat akarjuk járni?

 

 

 

Történet sarok

Hogyan fütyörészett folyton Dani? - 2. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Dani nem tudta, hogy egy kedves ember, akinek a közelben volt a virágüzlete, végighallgatta az egész beszélgetést, amit a hölggyel folytattak. Az ember tudta, hogy Dani rosszul érzi magát. „Ha teljesítesz néhány házhozszállítást,” – mondta a fiúnak – „adok neked egy szép fehér liliomot.”

Dani szerette a virágokat, és miután teljesített néhány kifutófiúi feladatot, mosolytól ragyogó arccal vitte a szép cserepes növényt Tóni bácsi elhanyagolt műhelyébe.

A következő Szombatiskolában Dani tanítónője arról beszélt, hogy szeretnünk kell az ellenségeinket és jót tenni azokkal, akik gyűlölnek bennünket. „Azt szeretném,” – szólt a gyerekekhez – „ha a következő héten mindnyájan tennétek valami jót a leggonoszabb emberrel, akit ismertek. Ezt tenné Jézus is, és Ő örülni fog neki, akkor is, ha nincsen pénzetek, amit odaadhatnátok a 13. szombati felajánlásra.”

Hazafelé Dani azon töprengett, hogy vajon lenne-e elég bátorsága, hogy valami kedveset tegyen Dárdai nénivel. Ő volt a leggorombább ember, aki eszébe juthatott.

„Valószínűleg nem lesz elég pénzem a 13. szombati felajánlásra,” – mondta magában – „de a tanítónő azt mondta, hogy Jézus örülni fog, ha jót teszek. Dárdai néninek adom a liliomot. Így megtudhatja, hogy nem vagyok koldus, és Jézus is örülni fog.”

Még aznap délután ott állt egy szeplős arcú, viseltes ruhába öltözött kisfiú egy cserép papírba csomagolt liliommal a kezében a vöröstéglás ház tornácán. Hilda, a szolgáló megkérdezte Danitól, hogy mit szeretne.

„Dárdai néninek szeretném adni ezt a liliomot.” – mondta neki Dani.

A szolgáló nagyon meglepődött.  „Egy liliom, Dárdai asszonynak? Ki küldte?” – kérdezte.

„Senki, én magam hoztam neki.” – felelte Dani. – „Odaadhatnám neki, kérem?”

„Virágot hoztál neki, pedig ő gyűlöli a kisfiúkat?” – csodálkozott Hilda. „Beteg volt, és bizonyára nem akar beengedni, de majd elmondom neki, hogy egy fiatal úriember virágot hozott neki és be szeretne jönni, meglátogatni őt.”

Néhány perc múlva Hilda visszatért és bevezette Danit egy óriási ablakos, szép nagy hálószobába. Dani az ágyhoz lépett és így szólt: „Elhoztam önnek a liliomomat, Dárdai néni. Remélem tetszeni fog.” Ezzel Dani kicsomagolta a virágot és odatartotta a hölgy arcához, hogy szagolja meg.

„Nem te vagy az a kisfiú, aki a minap pénzt kért tőlem?” – kérdezte a hölgy Danira pillantva.

Dani arcát elöntötte a pír. „Nem Dárdai néni, én az a fiú vagyok, aki munkát kért öntől, hogy némi pénzt kereshessen.” – emlékeztette őt udvariasan.

„Úgy van.” – válaszolta Dárdai asszony. –„Most foglalj helyet, és meséld el nekem, hogy miért voltál olyan kedves, hogy elhoztad nekem ezt a szép liliomot. Egyáltalán, hogyan jutottál hozzá, amikor olyan szegénynek látszol?”

(Folytatása következik)