Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten boldogság-szabályai

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Vannak játékaid, amikkel nagyon szeretsz játszani? Szerinted azok, akik ezeket a játékokat készítik, mindegyiket gondosan megtervezik? Nagyon is! Amikor szükséges, leírják azt is, hogyan működik. Ha van egy felhúzható játékod, működni fog úgy is, ha nem húzod fel? Nem. Az elemes játék tud elem nélkül működni? Nem. De a jó játékok prímán működnek, ha vigyázunk rájuk és betartjuk a használati utasításokat. Nemde így van?

Tudtad, hogy a mi szerető Istenünk gondosan megtervezte mindazokat a csodálatos és tökéletes dolgokat, amiket alkotott? Néha a játékok nem tökéletesek és nem úgy működnek, ahogy kellene. De mindaz, amit Isten alkot, az tökéletes. És mivel Isten annyira szeret minket, pontosan olyan dolgokat alkotott, amikről tudta, hogy boldoggá tesznek minket.

A nap, a hold, a csillagok mind azt teszik, amit tenniük kell, mert önként követik Isten törvényét. Amikor Isten megalkotta az első növényeket és állatokat, azok is önként engedelmeskedtek Isten törvényeinek. És a növények és állatok még mindig engedelmeskednek a törvényeknek, habár Sátán sok mindent tönkretett abból, amit Isten alkotott.

Szüksége van az embereknek szabályokra? Hát persze! Vannak közlekedési szabályok? Mit jelent a piros közlekedési lámpa? És a többi szín? Azért vannak a közlekedési szabályok, mert a rendőrség próbál gonoszkodni velünk? Hát persze, hogy nem. Mi is lenne, ha nem lennének nekünk ezek a szabályok? Gyakran halnak meg vagy szenvednek sérülést emberek amiatt, hogy nem tartják be a közlekedési szabályokat? Milyen jó, hogy országainkban a vezetők terveket és törvényeket készítenek a biztonságunk érdekében?

Istennek van tíz „boldogság-szabálya” az angyalok és emberek számára, akiket alkotott. A Biblia úgy nevezi ezeket összefoglaló néven, hogy Tízparancsolat. És mielőtt Lucifer engedetlenné vált e törvényekkel szemben, minden angyal önként engedelmeskedett nekik. Így mindnyájan biztonságban és boldogságban éltek. Még csak nem is gondoltak a törvényre. Az angyalok milliói, akiket Isten teremtett, azért engedelmeskedtek, mert ebben lelték örömüket. Szerették Istent és bíztak Benne.

De az emberek a mi világunkban most is mindig engedelmeskednek Isten törvényeinek? Bizony, hogy nem. Isten soha senkit nem kényszerít, hogy engedelmeskedjen a törvényeknek. Isten azt szeretné, ha mi is ugyanazon okból engedelmeskednénk, mint a boldog angyalok, mielőtt Lucifer engedetlenné vált volna. Isten azt szeretné, ha mi is ugyanúgy az engedelmességet választanánk, mint a boldog angyalok a mennyben (Mát 6:10).

A sokmilliónyi tökéletes és boldog angyal közül, akiket Isten teremtett, Lucifer volt a legelső, aki nem engedelmeskedett Isten boldogság-szabályainak. Hogyan történt? Először is Lucifer kezdte jobban szeretni magát, mint Istent. Lucifer kezdett úgy gondolkodni, hogy ő is van olyan fontos, mint Isten. Büszkeséggel töltötte el, hogy ő milyen szép és bölcs.

Mindig Jézus, a Fiú Isten, teremtette meg azokat a csodálatos dolgokat, amiket Ő és az Atya Isten megterveztek. Lucifer azonban féltékennyé vált Jézusra. Ő akart teremteni dolgokat, ahogyan Jézus tudott. De ez lehetetlen volt. Lucifer maga is teremtmény volt. Ő bizonnyal nem tudott volna teremteni. Nem tudott volna teremteni a semmiből. De Lucifer mégis át akarta venni Jézus helyét. Lucifer nem engedelmeskedett a legelső boldogság-szabálynak. Isten akart lenni. (Olvassuk el és magyarázzuk meg 2Móz 20:3-at!)

KEDD - SZERDA

Lucifer sokáig senkinek nem beszélt arról, mi foglalkoztatja. De vajon Isten tudta-e, hogy min gondolkodik? Hát persze! Isten mindent tud. És milyen szomorú volt emiatt! Lucifer, Isten különleges, fényes angyala, a legfontosabb segítője, immár nem volt boldog. Azt választotta, hogy rosszat gondol, és ez tette őt boldogtalanná. Isten nagy szeretettel beszélt Luciferrel. De Lucifer úgy is, hogy tisztában volt azzal, hogy tévedett, meggondolta magát? Nem.

Előfordult már veled, hogy valami rosszat tettél, és amikor anyukád vagy apukád beszélt veled róla, megmakacsoltad magad és nem akartál bocsánatot kérni? Hogy érezted magad utána? Boldog voltál, vagy mit éreztél? Valószínű, hogy nem. A szüleid boldogok voltak? Nem. És Lucifer sem volt többé boldog.

Lucifer majdnem meggondolta magát. Majdnem bocsánatot kért. De a végén túl büszke és makacs volt. Ezért úgy döntött, hogy további boldogság-szabályokat is áthág. Ravasz hazugságokat kezdett megfogalmazni Istennel kapcsolatban. Megtett minden elgondolhatót, hogy sajnálatot ébresszen a többi angyalban maga iránt. El akarta ültetni náluk azt a gondolatot, hogy a mi szerető Istenünk nem igazságos.

Végül az angyalok elkezdtek állást foglalni. Az angyalok egyenként választottak, volt, aki úgy, hogy hisz Lucifer hazugságainak és hűséges lesz hozzá, vagy úgy, hogy bízik és hisz a mi szerető Istenünkben és hozzá lesz hűséges. Az angyalok többsége Isten mellett döntött, hogy hűséges marad Hozzá. De sokan választották Lucifert, hogy neki hisznek és hozzá lesznek hűségesek.

Lucifer még mindig biztos volt abban, hogy járhatja a maga útját. A Biblia azt mondja, hogy háború volt a mennyben, Isten hűséges angyalai és Sátán angyalai között. Természetesen Isten hűséges angyalai győztek. És Isten azt mondta, hogy Lucifernek és az angyaloknak, akik az ő követését választották, el kell hagyniuk a mennyet. Ők már nem voltak ott boldogok (Jel 12:7−9).

Lucifer azt jelenti: fényhordozó. De ugye Lucifer már nem volt fényhordozó? Lucifer neve így Sátánra változott, ami „ellenség”-et jelent. A Biblia más néven is nevezi: pl. ördög, sárkány, kígyó. Az angyalokat, akik Lucifer mellé álltak, szintén ördögöknek nevezi.

Milyen kimondhatatlan szomorúságot kellett érezniük a hűséges angyaloknak Lucifer és angyalainak döntése miatt! Tönkretették azt a boldogságot, amit az egész mennyei család annyira élvezett. Lucifernek és angyalainak most el kellett hagynia ezt a boldog családot.

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Amikor Lucifernek és az angyaloknak, akik hittek a hazugságaiban, el kellett hagyniuk a mennyet, el tudod képzelni, mennyire dühösek és szomorúak voltak? Nem lehettek többé a mennyben, ahol mindig olyan boldogok voltak. De boldogtalanná váltak, amikor elkezdtek hinni Lucifernek, ahelyett, hogy hűségesek maradtak volna az ő szerető Istenükhöz. Most már mindnyájan azt kívánták, hogy bárcsak visszamehetnének a mennybe. Lucifer is így gondolta. Még könyörgött is Istennek, hogy engedje őket vissza. Még azt is elismerte, hogy hazudott. Megígérte, hogy engedelmeskedni fog és boldog lesz akkor is, ha nem lehet többé főangyal.

Tudta vajon Isten, hogy Lucifer és angyalainak megbánása igazán őszinte volt vagy sem? Természetesen. Isten tudta, hogy a szívük valójában nem változott meg. Isten nem merte őket visszaengedni a mennybe. Tudta, hogy folytatnák a hazudozást. Tudta, hogy többé nem lennének boldogok a mennyben.

Lucifer és az angyalai nem bánták meg igazán azt, amit tettek. Továbbra is ellenségek voltak. Lucifer, a Fényhordozó igazán Sátán lett: ellenség.

Amikor Sátán és angyalai tudták, hogy soha nem juthatnak vissza a mennybe, elhatározták, hogy megtesznek mindent, hogy zavart okozzanak. Sátán irigy volt Jézusra, a Fiú Istenre, e világ teremtőjére. Sátán ezért azt gondolta ki, hogy azzal tud Jézusnak a legnagyobb fájdalmat okozni, ha tönkretesz mindent világunkban, ami új volt, gyönyörű és tökéletes. Boldogtalanságot fog hozni világunkba, úgy, ahogy a mennyben is tette. Biztos volt benne, hogy azután e világ az övé lesz, és ő fogja átvenni ott az irányítást az angyalaival együtt. Tudta, hogy ez minden másnál nagyobb fájdalmat okozna Istennek. Amikor Sátán szólt az angyalainak a tervéről, azok megígérték, hogy segítenek neki mindenben, amiben csak tudnak.

Milyen gonosz és kegyetlen lett Lucifer! Mennyi boldogtalanságot okozott már eddig is! Ő indította el azt a szörnyű dolgot, amit bűnnek hívunk. A bűn Isten tíz boldogság-szabálya − amelyek egyébként boldogságot hoznak számunkra − iránti engedetlenség. A boldogság-szabály iránti engedetlenség mindig boldogtalanságot hoz.

Lucifer olyan fontos akart lenni, mint Jézus, a Fiú Isten, aki teremtette őt. Hazugságokat szólt Istenről. Megpróbálta ellopni az angyalok szeretetét Istentől. Féltékeny és rosszindulatú lett. A szíve tele lett gyűlölettel. És most már nem volt többé Lucifer. Sátán lett, Isten rettenetes ellensége. És a miénk is.

Örülsz, hogy választhatod azt, hogy Isten mellé állsz? Nem kell Sátánnak engedelmeskednünk! Ha azt választjuk, hogy hűségesek maradunk Jézushoz, Ő biztonságban meg tud minket őrizni a gonosz Sátántól és gonosz angyalaitól.

 

 

 

Történet sarok

Egy csodálatos meglepetés

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

 

(Eddig történt: Az anya és az apa izgatottan várták a kisbabájuk születését, de Laura nem érkezett meg azon a napon, amikorra az orvos jelezte. És az azutáni napon sem. Sőt az azutánin sem!)

Nehéz volt türelmesnek lenni, amikor Laura nem érkezett meg időben. De végül, tizenkét hosszú nappal az után, amikorra az anya és az apa várta őt, Laura végre megszületett. Apa ott volt anya mellett, hogy köszöntse az ő drága kisbabájukat. Ugyanígy nagymama és Janka néni.

Sok barát is várta már a híreket. Mindnyájan tudni akarták, mi van a kisbabával. Sokan eljöttek, hogy lássák Laurát, vagy telefonáltak vagy üdvözlő lapot és levelet küldtek. Ilyeneket kérdeztek: Mekkora súllyal született? Mi a neve? Hogy néz ki? Van haja? Milyen színű?

Otthon minden megváltozott ahhoz képest, ahogy Laura születése előtt volt. Először is, a babák nem sok mindent tudnak csinálni azon kívül, hogy alszanak, esznek és sírnak meg gügyögő hangokat adnak ki. Nem tudnak beszélni, járni vagy egyedül enni. Sőt még nem is látnak túl jól. Természetesen anya és apa nagyon odafigyeltek rá, hogy Laura biztosan megkapja a megfelelő gondoskodást. Szerették őt és mindent megtettek érte.

Apa gyakran tartotta Laurát lágyan, erős karjaiban. És miközben a szemébe nézett, néha énekelt neki.

Amikor az anya drága kisbabáját a karjában tartotta, a szíve telve volt boldogsággal. Még mindig nehéz volt elhinni, hogy ez a kislány igazán az övék.

 Megígérték Jézusnak, hogy meg fogják tanítani a kicsinyüket, hogy mindig szeresse Őt, bízzon Benne és engedelmeskedjen az Ő csodálatos boldogság-szabályainak.

A kisbabák nem maradnak sokáig kisbabák. És mint minden kisbaba, Laura gyorsan felnőtt, ahogy ti is gyorsan felnőttetek. Most már nagylány és iskolába jár.

De Laura nem egyedül nő fel. Egymás után még három édes kis baba érkezett. A második Vilmos, aztán Márta, végül a kis Johanna jött.  Mindegyiküket ugyanúgy szerették, mint Laurát.

Vilmosnak és Johannának vörös haja van és mindketten szeplősek. Laurának és Mártának sötét haja

 van.  Mindegyikük nagyon sok dologban különbözik a többiektől, és ettől olyan különösen édesek. Mind nagyon szeretik egymást. Nőnek, játszanak és mindenféle csodálatos dolgot tanulnak, ahogyan te is. Milyen boldog családot alkotnak!

Mindenki, egészen Ádámig és Éváig visszamenőleg, kisbabaként kezdte? Igen, mindenki, Ádámot és Évát kivéve, babaként kezdte. Te is. A szüleid és a nagyszüleid is.

És nincs két teljesen egyforma kisbaba a világon. Még az ikrek sem egyformák. Tehát minden újszülött gyermek nagyon különleges. Te is különleges vagy!

Ugye örülsz, hogy Isten mindnyájunkat szeret? Nem számít, kik vagyunk, hol születtünk, hol élünk, milyen gazdagok vagy szegények vagyunk. Isten minden egyes embert ugyanúgy szeret és mindenki nagyon különleges számára. Én is különleges vagyok. Te is az vagy. Mindnyájan nagyon különlegesek vagyunk!