Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Válságból válságba

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jósafát király

(2Krón 18:28 - 20:30.)

Isten prófétája figyelmeztette Akháb királyt, hogy meg fogják ölni, ha seregét Szíria ellen vezeti, de ő makacsul ragaszkodott tervéhez. Jósafát király és serege is velük volt.

A csata során Akháb király a sorkatonák szokásos fegyverzetét viselte. Ezzel akarta elkerülni, hogy felismerjék, ő a király. Jósafát azonban királyi köntöst viselt, ezért a szíriaiak azt hitték, hogy ő Izrael királya. Jósafát majdnem életét vesztette királyi öltözéke miatt. 2krón 18:29-32.

Mi történt, amikor egy szíriai katona vaktában kilőtt egy nyílvesszőt Akháb serege felé? 33-34. v.

Akhábnak élete során sok lehetőséget adott Isten, hogy a Krisztus és Sátán között dúló háború győztes oldalára álljon. Illéssel átélt tapasztalata megmutatta neki, hogy ki az igaz Isten. Melyik oldalt választotta végül mégis? Eszedbe jut néhány rossz döntése?

Isten megőrizte Jósafátot annak ellenére, hogy Akháb felkeresésével hibát követett el. Hazafelé találkozott egy másik igaz prófétával. Mit mondott a próféta és mivel mutatta ki Jósafát, hogy szíve különbözik Akhábétól? 1Krón 19:2-4.

Egy napon Jósafátot értesítették, hogy három ellenséges nép egyesített hadserege közeledik Júda ellen. Mit mondott nekik az Úr, amikor a király az egész néppel együtt imádkozott és könyörgött Isten segítségéért? 2Krón 20:17.

Másnap Jósafát nagyon fontos szavakat mondott a népnek, amikre nekünk is mindig emlékeznünk kell. Ki vezette ezek után a sereget a csatába? 20-21. v.

Elképesztő volt, ami aznap történt. Két ellenséges sereg elpusztította a harmadikat, majd az a kettő is egymást. 22-24. v.

Ne feledkezzünk el erről a fontos csatáról, mert hasonló csodálatos győzelmek történnek majd az idők végén, mielőtt Jézus visszajön. Az ellenség hatalmas erői azt tervezik, hogy elpusztítják Isten népét (Jel 16:13-14.), de Isten egymás ellen fordítja őket, úgy, mint Jósafát idejében (Zak 14:13; Ezék 38:21).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sátán kísértései elveszítik hatalmukat fölöttünk, ha Istenhez imádkozunk és énekkel dicsőítjük őt.

HÉTFÖ

Egy herceg megmenekül

(2Krón 21:1 - 23:10.)

Amikor a jó király, Jósafát meghalt, a fia Jórám lett Júda királya a következő nyolc esztendőben. Ő azonban a gonosz Akháb király és felesége Jézabel leányát, Atháliát vette feleségül. Apja istenfélő útjának követése helyett Jórám pogány feleségének és az ő szüleinek útjait utánozta. 2Krón 21:6.

Jórám legkisebb fia, Akházia, Júda hatodik királya alig több, mint egy évig uralkodott mielőtt megsebesült és meghalt. Akárcsak az apja, ő is rossz emberekre hallgatott. 2Krón 22:3-4.

Akházia halála után anyja, a gonosz Athália megölette gyermekeit (a saját unokáit!), és mindenki mást, aki igényt tarthatott volna a trónra. Majd Júda királynőjévé tette magát. Ő volt a hetedik (és az egyetlen női) uralkodó.

Athália nem tudta, hogy Akházia egyik fia, Joás megmenekült, mert a nagynénje, Jósabát biztonságba helyezte őt a jeruzsálemi templomban. Még csak egy esztendős volt. Nagynénje a templom hűséges főpapjának Jójadának a felesége volt. Tudták, hogy egyszer majd e gyermeknek kell átvennie Júda királyságát, és mindenre meg akarták tanítani, ami szükséges ahhoz, hogy jó király legyen. Tehát mialatt Athália egyre messzebbre vezette a népet a bálványimádásban, Joás Isten szeretetét és tiszteletét tanulta.

Hét esztendős volt Joás, amikor a nagybátyja, Jójada úgy döntött, hogy beszél róla Júda véneivel. Bemutatta nekik, és megkérte őket, hogy tegyék királlyá a gyermeket. A vének azonnal beleegyeztek.

Jójada körültekintően és titokban intézkedett, és minden meg volt szervezve egy bizonyos napra a kis herceg megkoronázására. Amikor elérkezett az idő, a papok, a katonák és a nép vezetői mind készen álltak. Pontosan tudták, hogy mit kell tenniük.

Akkor megjelent a kicsi Joás, hogy Júda nyolcadik uralkodójává koronázzák. Fegyveres katonák álltak őrt körülötte. A közeli palotában tartózkodó Athália királynő azonban mit sem tudott a történtekről.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Bölcsen tette Jórám, hogy egy pogány asszonyt vett feleségül?

KEDD

Joás király

(2Krón 23:11 - 24:22.)

A jeruzsálemi templom udvarában arra készültek, hogy a kicsi Jóást Júda királyává koronázzák. Gonosz nagyanyja Athália uralkodott az országban, és bár a szomszédos palotában tartózkodott, semmit sem tudott arról, hogy mi történik.

Egyszer csak meghallotta az örömujjongást: „Sokáig éljen a király!” A hangok a templomból jöttek, ezért odasietett, hogy kiderítse, miért kiáltozik a nép. 2Krón 23:11-13.

Jójada, a főpap utasította a katonákat, hogy ne engedjék be a királynőt, akinek gonosz élete hamarosan véget ért. A nép megígérte, hogy megszabadulnak bálványaiktól, és az Urat szolgálják. Amit ezután tettek az bizonyította, hogy valóban így is gondolják. 16-17. v.

Ahogy Joás cseperedett, igyekezett kijavítani a templomban a dolgokat, amiket Athália a bálványimádásával tönkretett. Szorgalmas munkások dolgoztak ott folyamatosan. Még egy ládát is elhelyeztetett a templom kapuja előtt, ahová az emberek pénzt tehettek az Úr házának felújítására. Jojada természetesen segítette őt, ahogy csak tudta.

Jójada nagybácsi azonban végül 130 esztendős korában meghalt. Ezután Joás megváltozott. Mikor Júda egyes vezetőivel találkozott, könnyen észrevehette, hogy a szívükben nem fordultak őszintén vissza Isten tiszteletéhez. Joás mégis hallgatott rájuk, és meggyőzték, hogy hagyja el Isten templomát és ő is bálványokat imádjon. 2Krón 24:17-18.

Isten szomorú volt. Hogyan áldhatná meg ezentúl Joás királyt? Egymás után küldte hozzá a prófétákat, akik győzködték, és figyelmeztették.  Jójada fia, Zakariás volt az egyik próféta, aki figyelmeztette a királyt és a népet. Mit tett azonban Joás ahelyett, hogy hallgatott volna rá és bűnbánatot gyakorolt volna? 19-21. v.

Júda népe most nagyot csalódott Joásban, különösen amiatt, amit a nagybátyja fiával, Zakariással tett. Mivel Joás elhagyta Istent, Ő nem tudta megvédelmezni. Megengedte, hogy egy kicsi szíriai sereg legyőzze Júda hatalmas hadseregét. Joást végül a saját szolgái ölték meg.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ha elhagyjuk Jézust, akkor Sátán a bűnök feneketlen gödrébe akar taszítani bennünket. Ó, milyen szomorú Isten, amikor ez történik! Mennyire szeretne minket visszatartani ettől!

SZERDA

Uzziás és Akház

(2Krón 26-28.)

Jóás már halála előtt tönkretette jó hírnevét, és fia, Amásia is így tett, amikor Júda kilencedik uralkodójává vált. Jó irányba indult, de aztán rossz döntéseket hozott. Nem volt hűséges Istenhez.

Uzziás (Azariásnak is nevezték), Amásia fia csupán 16 éves volt, amikor Júda tizedik uralkodója lett. Bizonyára tanult apja hibáiból, mert ő bízott Istenben és prófétáiban, és Isten megáldotta őt. 2Krón 26:5.

Csodálatos lett volna, ha Uzziás hírneve jó lehetett volna végig az 52 esztendő alatt, amíg uralkodott. Pár évvel halála előtt azonban valami nagyon rosszat tett. Mi volt az, és mi indított őt, hogy azt tegye? 16. v.

A papok megdöbbentek Uzziás cselekedetén. Mikor ragaszkodtak hozzá, hogy elhagyja a templomot, nagyon dühös lett. A papok nagyon megijedtek Uzziás arcának látványától, és amikor Uzziás a homlokához ért, ő is megijedt. Miért? 17-21. v.

Uzziás halála után a fia, Jótám (Júda 11. uralkodója) úgy döntött, hogy apját csak a jóban fogja utánozni. Mivel azonban a bálványimádás helyei még mindig álltak, Júda királysága továbbra is egyre távolabb sodródott Istentől. 2Kir 15:34-35.

Jótám fia, Akház (a 12. uralkodó) Júda egyik legrosszabb királya volt. Hátat fordított Istennek és mindig a rosszat választotta. Bálványokat imádott és utánozta a gonosz pogány szokásokat.

Isten bátor prófétákat küldött a figyelmeztetésére, de ő nem akart változatni. Mikor ellenség tört Júdára, a király fizetett egy pogány népnek, hogy segítsenek, de ők nem tették. 2Krón 28:21-25.

Volt bármi remény Akház után a változásra? Igen!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Uzziás idejében a lepra olyan volt, mint a bűn, csak csoda által volt gyógyítható. Kizárólag Isten dicsőségének csodája tudta meggyógyítani. Mt 19:26.

CSÜTÖRTÖK

Reformáció

(2Krón 29-31.)

Ezékiás, a gonosz Akház fia nem is különbözhetett volna jobban az apjától. Júda 13. uralkodójaként eltökélte, hogy jóváteszi, amit apja elrontott. Mit tett legelőször? 2Krón 29:3.

Ezékiás beszélt a papokkal és a lévitákkal a Júdában uralkodó szomorú állapotokról. Ezek a vezetők égtek a vágytól, hogy segítsenek neki visszafordítani a népet a bálványimádástól az igaz Istenhez. Nem akarták, hogy Júda is úgy szétessen, mint az északi királyság, aminek népe és királyai folyamatosan engedetlenek voltak Istennel szemben, a pogány istentiszteleti formákat utánozták, és hamarosan fogságba kerülnek majd.

Ezékiás első tevékenysége a templom megtisztítása és kijavítása volt. Mindenki keményen dolgozott és mindössze 16 nap múlva a templomot újra megnyitották, és a szentélyszolgálatot is ismét gyakorolták.  Ezékiás és Júda vezetői a templomba mentek bűnért való áldozatot bemutatni és Isten megbocsátását keresni.

A Húsvét megünneplését tervezve Ezékiás egész Izraelt meghívta. Mindenhová követeket küldött, hogy ösztönözzék a népet a részvételre. Az északi királyságban a legtöbb embert nem érdekelte, de azért néhányan eljöttek. Júda népe azonban buzgón várta az eseményt.

A húsvéti ünnepségsorozat hetében a papok Istenről tanították a népet. Az emberek olyan sok mindent megismertek, hogy nem is akartak hazamenni, így további hét napig ottmaradtak. A megújulás még ekkor sem ért véget. Mivel mutatták ki az emberek eltökéltségüket, hogy hűségesek lesznek Istenhez? 2Krón 31:1.

Ezékiás Júdabeli uralkodásának hatodik esztendejében az asszírok végül meghódították az egész északi királyságot, beleértve a fővárost, Szamáriát is. És ahogy a próféták előre figyelmeztettek, az egész népet fogságba hurcolták.

Mintegy nyolc év múlva az asszírok ismét megtámadták Júdát. Ezékiás azonban aranyat, ezüstöt és más értékes dolgokat adott az asszír királynak, ezért az ellenség támadás nélkül távozott. Ezután Ezékiás mindent megtett, hogy Jeruzsálemet megerősítse és biztonságossá tegye egy esetleges újabb asszír támadás ellen.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Biblia azt mondja, hogy a Szentlélek templomai vagyunk. Van valami világi szemét az életedben, amitől meg kell szabadulnod?

PÉNTEK

Egy lehetőség a tanúságtételre

(2Kir  18:13 - 20:21.)

Ezékiás uralkodásának vége felé az asszír király ismét megtámadta Júdát és seregeket küldött Jeruzsálem ellen. Az egyik szíriai hadvezér leigázással fenyegette a várost miközben hangosan előző győzelmeivel büszkélkedett. Később maga az asszír király is küldött egy levelet, amelyben Istent gúnyolta. Ezékiás kihirdette ezt a templomban és imádkozott.

Isten Ézsaiás prófétával küldött üzenetet Ezékiásnak, miszerint az asszírok nem fogják leigázni Jeruzsálemet, és királyuk vissza fog térni Asszíriába. Hogyan történt ez meg? 2Kir 19:32-36.

Az asszírok Júda elleni első hadjárata idején Ezékiás súlyosan megbetegedett. Valószínűleg egy fájdalmas kelése elfertőződött és szétterjedt az egész testére. Ézsaiás prófétával azt üzente neki Isten, hogy bele fog halni. 2Kir 20:1.

Ezékiás teljesen összetört. Ám még mielőtt Ézsaiás távozott volna, Isten újabb üzenetet küldött. Mi volt az? 5-7. v.

Amikor Ezékiás jelet kért, hogy biztos lehessen a gyógyulásában, Isten visszatérítette az árnyékot a napórán. Ezt természetesen sokan észrevették a saját napórájukon is. Még a távoli Babilon királya is elküldte embereit, hogy információkat szerezzenek a dologról és az Istenről, aki ezt tette.

Micsoda lehetőség! Ezékiás megismertethette volna a Menny Istenét azzal a babiloni királlyal több, mint 100 évvel korábban, mint azt Dániel tette egy későbbi babiloni királlyal. Micsoda különbség lett volna!

Ezékiás azonban ehelyett büszkén mutogatta gazdagságát és kincseit a látogatóknak, hogy azt gondolják róla, ő hatalmas, nagy király.

Milyen üzenetet adott át Ézsaiás próféta a királynak, miután az válaszolt a kérdésére: „Mit láttak a házadban?”? 15-18. v.

Ezékiás alázatosan fogadta Isten szavait. Ezért Isten azt mondta neki, hogy halála előtt mindez nem történik meg.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te mit válaszolnál Ézsaiás kérdésére: „Mit láttak a házadban?”, miután a vendégeid elmentek? Láthattak valami rosszat a TV-ben, vagy a számítógépeden? És a könyvespolcodon? Vagy olyasmit láttak és hallottak, ami segít nekik, hogy még jobban meg akarják ismerni és szeretni Jézust, a te példád miatt?

 

 

Feladatok:

Válaszd ki az alábbi nevek közül a megfelelőt, és írd a meghatározás előtti vonalra!

 

Papok          Jézabel              Babilon             Athália              Jórám               Jójada

Joás             Zakariás            Szíria                 Asszíria            Akházia            Akháb

Jósafát         Uzziás                Ézsaiás            Ezékiás            Akház               Jósabát

 

_________ Hét esztendős korában lett királlyá.

_________ Unokabátyja, a király ölte meg.

_________ Önfejűen Szíria ellen vezette seregét, és megölték, ahogyan a próféta megjövendölte.

_________ Próféta volt Ezékiás idejében.

_________ Főpap volt és 130 évig élt.

_________ Akháb veje volt.

_________ Júda királya, aki kórust küldött katonái előtt, amikor a csatába meneteltek.

_________ Király, akit Isten leprával sújtott a bűne miatt.

_________ Gonosz királynő volt, aki megölte gyermekeit és unokáit.

_________ Júda gonosz királya volt, aki mintegy két esztendeig uralkodott.

_________ Júda egyetlen női uralkodójának, Atháliának anyja volt.

_________ A főpap felesége és egy gyermek-király nagynénje volt.

_________ A király, aki megkérte Istent, hogy állítsa vissza a napórát.

_________ Júda gonosz uralkodója, aki egy pogány népnek fizetett a segítségért, ahelyett, hogy Isten prófétáira hallgatott volna.

_________ Nép, akik Ezékiás király ellen harcoltak.

_________ Nemzet, akik követeket küldtek Ezékiáshoz, hogy a napóra visszaállításáról tudakozódjanak.

_________ Nép, akik Akháb király és Jósafát király ellen harcoltak.

_________ Az emberek, akik megpróbálták visszatartani Uzziás királyt a füstölőáldozat bemutatásától a templomban.