Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Elizeus elhívása

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A gyengeség pillanata

(1Kir 19:1-8.)

Véget ért az a gyönyörű nap a Karmel-hegyen. Isten megmutatta hatalmát és az izraeliták azt választották, hogy Őt imádják. Világossá vált előttük, hogy Baál csupán egy haszontalan bálvány.

Hazatérve Akháb elmesélte Jézabelnek az aznap történteket. Elmondta, hogy Illés imádságára eredt el az eső, hogy Baál prófétái mind elpusztultak, és hogy a nép a menny Istenének tiszteletét választotta. Jézabel dühöngött! Milyen üzenetet küldött Illésnek? 1Kir 19:1-2.

Isten adott erőt Illésnek, hogy több mint 30 kilométert fusson a szakadó esőben. Majd mély álomba zuhant a városon kívül, és hirtelen Jézabel félelmetes üzenetével ébresztették.

Illés nagy hitről és bátorságról tett bizonyosságot. Félelem nélkül nézett szembe Akhábbal; bízott Istenben, hogy megőrzi őt a három és fél esztendeig tartó éhínség alatt; egyedül kiállt a Karmel-hegyre; és éppen most futott több mint 30 km-t a sűrű felhőszakadásban. Most azonban hirtelen megijedt, és Sátán csapdájába, elkeseredésbe esett.

Illést elhagyta a hite és a bátorsága. Még mindig vele volt Isten? Természetesen! Isten meg tudta védeni őt Jézabeltől. De Illés hagyta, hogy hite és bizalma elillanjon. Mit tett a sötétben, a szakadó esőben? 3. v.

Illés több mint 160 km-t menekült Jézabel elől, mire úgy gondolta, hogy már biztonságban van és leült egy fa alá pihenni. Mi járt a fejében? 4. v.

Amikor elaludt gyöngéd érintést érzett. Feltekintve egy angyal kedves arcát látta, aki élelmet hozott neki. Aludt még egy kicsit, majd az angyal ismét ételt hozott neki. 5-8. v.

Bár Illés elhagyta szolgálati helyét, Isten nem hagyta el őt. További több mint 300 km-t gyalogolt a Sínai-hegyig, ahol Isten a Tízparancsolatot adta a népnek. Isten ott fog szólni Illéshez is.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Cserben hagy minket Isten, amikor a kísértés legyőz bennünket? Mik 7:8-9.

HÉTFÖ

Isten szól

(1Kir 19:9-10.)

Illés Sátán egyik legveszélyesebb csapdájába esett: az elkeseredésbe. Sátánnak rengeteg más csapdája is van, és mi könnyen beleeshetünk valamelyikbe. Ám ugyanaz véletlenül a csapdájába esni, mint Isten ellen lázadni? Nem. Isten türelmes velünk, és meg akar nekünk bocsájtani, ha őszintén megbánjuk, és nem keresünk kifogásokat.

A Biblia történeteiben mindenütt újra meg újra azt látjuk, hogy mennyire türelmes és szerető az emberrel Isten. Jákob, Mózes, Dávid, Salamon, és sok más ember története is példa erre.

Isten Illéssel is türelmes volt. Nagyon szerette őt. Vannak azonban következményei, ha Sátán csapdájába estünk, mint Illés? Igen, mindig vannak következmények.

Isten azt akarta, hogy Illés segítsen a népnek hűnek maradni Őhozzá, ahogy a Karmel-hegyen megígérték. Isten támogatni akarta őt és megbüntetni Jézabelt, hogy a nemzet visszaforduljon Istenhez. Illés azonban azt hitte, hogy ez Jézabel miatt nem sikerülhet, és elfutott. Amíg távol volt, sok izraelita visszatért régi rossz szokásaihoz. Milyen szörnyű következmények! És milyen jó lecke nekünk!

Illés most egy barlangban volt a Sínai-hegynél, több száz kilométerre attól a helytől, ahol az izraelitákat tanítania kellett volna. Milyen kérdést tett fel neki Isten? 1Kir 19:9.

Olyan volt, mintha Isten ezt mondaná: „Illés, én küldtelek el, hogy figyelmeztesd Akhábot, én küldtelek a patakhoz, az özvegyasszonyhoz, és gondoskodtam ott rólad. Én küldtelek a Karmel-hegyre és én segítettem, hogy 30 km-t fussál a sötétben és esőben Akhábot hazavezetve. De itt mi dolgod, Illés? Ide nem én küldtelek!”

Illés válasza megmutatja, hogy még mindig milyen elkeseredett volt. Azt mondta, hogy az izraeliták már nem tisztelik Istent, és megölték a prófétáit. 10. v.

Nem említette sem a Karmel-hegyi nagy győzelmet, sem azt, hogy Óbadjáhú 100 próféta életét mentette meg azzal, hogy egy barlangban bújtatta őket. Csak a rosszat említette.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Könnyen elkeseredünk, ha csak a problémákra gondolunk, és elfeledkezünk a „jó hírű” dolgokról.

KEDD

Isten halk, szelíd hangja

(1Kir 19:11-18.)

A Karmel-hegyi csodálatos nap után Illés elfutott munkája elől, amit Isten prófétájaként kellett volna végeznie, mert életét Jézabel királyné fenyegette. Több, mint 400 km-t menekült, egészen a Sínai-hegyig, és nagyon el volt keseredve.

„Íme, az Úr fog itt elhaladni.” És hirtelen heves szél kerekedett. Olyan erős volt, hogy még kősziklákat is hasított le a hegyoldalból. Illés azonban nem hallotta az Urat az üvöltő szélben. Aztán szörnyű földrengés rázta meg a hegyet, de ő még mindig nem hallotta Isten hangját.

Ezután nagy, ijesztő lángnyelvek csaptak fel, de az Úr a tűzből sem szólt Illéshez. Mikor a lángnyelvek kialudtak, minden elcsendesedett. Ezután Illés egy halk, szelíd hangot hallott, és tudta, hogy most Isten szól hozzá. 1Kir 19:12-14.

Isten nem szidta meg Illést, de együttérzést sem mutatott vele. Egyszerűen megmondta neki, hogy hová kell most mennie, és hogy találjon meg bizonyos három embert, és kenje fel őket.

A háromból az egyik Elizeus volt, aki majd átveszi Illés helyét, mint következő próféta. A másik Hazáél volt, aki majd Szíria királya lesz, és a harmadik Jéhú volt, aki majd Izrael királya lesz.

Isten azzal, ahogyan „halk, szelíd” hangon szólt Illéshez, arra tanít bennünket, hogy nem mindig nagy csodák vagy erőteljes prédikációk vonzzák az embereket Őhozzá. Időnként a Szentlélek jobban tudja használni egy olyan fiatal halk, szelíd hangját, mint te vagy, hogy megnyerjen valakit Jézusnak. Az Ő Lelke bárkin keresztül, aki bízik benne  hatni tud.

Illés azt válaszolta Isten halk, szelíd hangjára, hogy „Egyedül maradtam.” De Isten elmondta neki, hogy rajta kívül még hétezren maradtak, akik nem hagyták el Őt Baál tiszteletéért.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ma is könnyen azt gondolhatnánk, hogy mindenki Sátán oldalán áll a Jézus ellen folytatott szörnyű harcában. De sok-sok ezren hűségesek Jézushoz. Még több ezren vannak azok, akik elfogadnák, ha valaki megismertetné Őt velük.

SZERDA

Elizeus elhívása

(1Kir 19:19-21;  2Kir 2:1-5.)

Illés nem érezte többé egyedül magát, miután Isten szólt hozzá a Sínai-hegyen. Jobban szerette Istent, és jobban bízott benne, mint valaha miközben búvóhelyét elhagyva Elizeushoz indult. Mit csinált éppen Elizeus, amikor Illés rátalált? Hogyan adta Illés Elizeus tudomására, hogy Isten őt akarja Izrael következő prófétájának? 1Kir 19:19.

Bár Elizeus családja gazdag volt, ez nem tartotta vissza őt attól, hogy szolgáival együtt szántson. Amikor Illés odament hozzá és a vállára terítette a köpenyét, azonnal tudta, hogy ez mit jelent. Isten elhívta őt, hogy hagyja el otthonát és menjen Illéssel.

Talán egy pillanatig Illésre meredt, aki már el is indult. Majd otthagyva ökreit utána futott.  „Hadd köszönjek még el a szüleimtől, azután veled megyek.” – mondta Elizeus.

Illés válasza így szólhatott: „Ha az otthonod fontosabb neked, mint Isten prófétájának lenni, akkor nem muszáj velem jönnöd.”

Semmi sem volt azonban fontosabb Elizeusnak, mint Istenért dolgozni, és Illéssel ment.

Ez a két ember sok éven át együtt volt és Elizeus megtanulta Illéstől, hogyan kell Isten munkáját végezni. A Sámuel által alapított prófétaiskolák már nem működtek, de Illés újraindította őket. A diákokat „a próféták fiai”- nak hívták. Arra tanították őket, hogyan kell az emberek szívét visszafordítani Istenhez.

Egyszer Illés és Elizeus a prófétaiskolákat látogatták Gilgálban, Bételben és Jerikóban, és Illés mindegyik helyen azt mondta Elizeusnak, hogy maradjon ott a tanulókkal. Azt mondta, őt továbbküldi Isten. Elizeus azonban mindahányszor visszautasította, hogy elváljon tőle. 2Kir 2:1-5.

Isten elmondta Illésnek, hogy azon a napon a mennybe vitetik, de ő nem tudta, hogy Isten Elizeusnak, és a tanítványoknak is elmondta. Semmi kétség, Elizeus az utolsó pillanatig vele akart maradni!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Fontos dolog tudni, hogyan kell dolgozni. Elizeus munkája közben megtanult együttműködni a szüleivel, és engedelmeskedni nekik. Isten munkáját végezve azt is megtanulta, hogyan működjön együtt Istennel és hogyan engedelmeskedjen Neki.

CSÜTÖRTÖK

Illés a mennybe megy

(2Kir 2:5-12.)

Amikor a tanítványok megkérdezték Elizeustól, hogy tudja-e, hogy Illés el fogja hagyni őt, ilyesmi volt a válasza: „Igen, tudom, de ne beszéljünk róla!” Nem is akart arra gondolni, hogy Illés nélkül legyen, és minden alkalommal, amikor Illés azt javasolta, hogy maradjon el tőle, Elizeus válasza „Nem!” volt.

Tizenöt tanítvány követte őket egy bizonyos távolságból amint a Jordán-folyó felé haladtak. A folyónál Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és megütötte vele a vizet. Mi történt? 2Kir 2:8.

Miközben átkeltek, Illés megkérdezte Elizeustól, hogy mit kér tőle, mielőtt elválnának. Elizeus tudta, hogy a Szentlélek ajándéka az, amire leginkább szüksége van. Valóban, mikor Elizeus megismerte, hogyan használta fel Illést a hatalmas Isten és megtudta, hogy neki kell átvennie a helyét, úgy érezte, hogy neki az Illésben lakó lélek kétszeresére van szüksége, hogy Isten munkáját ugyanúgy végezhesse.

Ekkor hirtelen egy lenyűgöző tüzes szekér ragadta el Illést az égbe, és többé nem volt látható! Elizeus csodálatos barátja és tanítómestere eltűnt! Hogyan mutatta ki bánatát? 11-12. v.

Illés alázatosan kiállt az igazságért, amikor az izraeliták többsége úgy élt, mint az őket körülvevő pogányok. Szüksége van ma egyházunknak olyan bátor prédikátorokra, mint Illés volt? Olvassuk el, mit mondott Isten arról, hogy mi történik Jézus visszajövetele előtt! Mal 4:5.

Azt jelenti ez a szöveg, hogy Illés visszatér a földre és ismét prédikálni fog? Nem. Segít ezt megértenünk, amit az angyal Keresztelő János szüleinek mondott. Olvassuk el: Luk 1:17.

Jézus első eljövetele előtt Keresztelő János prédikált Illés lelkével és erejével. A Mal 4:5-6. versek azt jelentik, hogy ilyesmi fog történni Jézus második eljövetele előtt is, amikor az emberek többsége nem engedelmeskedik a Tízparancsolatnak. (Zsolt 119:126)

 Alkalmazd a gyakorlatban: Tény, hogy napjainkban pontosan ez történik. Isten egyházában világszerte bátor emberek hirdetik, tanítják és prédikálják az igazságot Illés lelkével és erejével. Te is lehetsz Isten bátor munkása.

PÉNTEK

Az új próféta

(2Kir  2:13-22.)

Tudjuk a Bibliából, hogy Illés nem halt meg, és hogy Isten a mennybe vitte őt. Mózes is a Mennyben van. Halála után Jézus feltámasztotta és magához vette. (Júdás 9) Elizeus és Mózes visszajöttek a földre Jézust bátorítani az értünk elszenvedett szörnyű halála előtt. Mt 17:1-3.

Akkor éjjel a Jézussal való találkozásuk során Mózes képviselte mindazokat az embereket, akik meghalnak, mielőtt Jézus visszajönne. Arra a sokmillió emberre emlékezette Jézust, akiknek visszatértekor új életet ad majd. Illés pedig arra a sok hűséges emberre emlékeztette Jézust, akik élve várják az Ő visszajövetelét.

Elizeus figyelte, ahogy Isten tüzes szekéren elragadja Illést és meglátott valamit lefelé vitorlázni a szekérről. Illés palástja volt az!

A drága köpenyt magához véve Elizeus elindul a Jordán-folyó felé. Most ő foglalta el Illés helyét, aki Mózes óta Isten legnagyobb prófétája volt. A jerikói próféták fiai figyelték őt a folyó túlsó partjáról.

Mikor Elizeus összetekerte Illés palástját és megütötte vele a vizet, az középen egy száraz ösvényt hagyva kettévált, hogy átkelhessen. Elizeus pontosan azt is tette. Ezt látván a tanítványok tudták, hogy Isten ugyanúgy Elizeussal van, ahogyan Illéssel is volt. 2Kir 2:14-15.

A tanítványok úgy gondolták, hogy Isten Illést egy másik helyre vitte, ragaszkodtak hozzá, hogy embereket küldjenek a keresésére. Elizeus azonban tudta, hogy ezzel feleslegesen vesztegetik az idejüket, és amikor három nap múltán visszatértek, beismerték, hogy igaza volt. 16-18.v.

Elizeust a csodák prófétájának hívják, mert Isten olyan sok csodát tett általa. Az egyik elsők egyike éppen ott, Jerikóban történt. 19-22. v.

Ma is ott folyik az Elizeus forrásának nevezett vízlelőhely. Fiatalasszonyok járnak oda csapatostul, hogy annak a forrásnak a tiszta vizével töltsék meg tartályaikat, amelyet évszázadokkal ezelőtt Elizeus „gyógyított meg”.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A szívünk természettől fogva olyan, mint a keserű forrás. Nincsenek tiszta gondolataink, vagy indítékaink. Jézus azonban az „élő víz” tiszta forrásává tudja tenni szívünket. (Ján 4:13-14)

 

 

Feladatok:

Írd a vonalra a megfejtést!

 1. Aki soha nem halt meg____________________________________________________

 2. Mi vitte Elizeust a Mennybe?________________________________________________

 3. Izrael gonosz királynéja____________________________________________________

 4. A bálvány, akinek 450 prófétáját megölték______________________________________

 5. Az ember, aki 100 prófétát bújtatott egy barlangban________________________________

 6. Illés újra megnyitotta a már bezárt_____________________________________________

 7. Ebben a városban volt az egyik prófétaiskola_____________________________________

 8. Ebből a városból menekült Illés a Sínai-hegyhez___________________________________

 9. Ebben a városban működött egy másik prófétaiskola_______________________________

 10. Őt kente fel Illés Szíria következő királyának______________________________________

 11. Ezt használta Elizeus a rossz forrás meggyógyítására______________________________

 12. 1A város, ahol a keserű forrás volt_____________________________________________

 13. A következő próféta Illés után_________________________________________________

 14. A diákokat ________________________fiainak hívták

 15. Ahol a nép Istent választotta___________________________________________________

 16. Izrael gonosz királya_________________________________________________________

 17. A folyó, amely kettévált_______________________________________________________

 18. Amit Elizeus Illéstől kért______________________________________________________

 19. Ahol Isten Illéssel találkozott___________________________________________________

 20. Izrael királya Akháb után______________________________________________________

 21. Illés utolsó ajándéka Elizeusnak_________________________________________________

 22. Mit csinált éppen Elizeus, amikor először találkozott Illéssel?___________________________