Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Bátorság Istenért

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Éhinség

(1Kir 17:1-6.)

Isten megrázó üzenetet küldött Illés prófétával Izrael királyának Akhábnak. Majd elmondta Illésnek, hogy hová rejtőzzön el, mert Akháb és gonosz felesége, Jézabel meg akarják majd ölni. Az üzenet így szólt: „Nem lesz sem harmat, sem eső ezekben az években, csak az én szavamra.”

Illésnek zöld mezőkön és erdőkön keresztül vitt az útja, és folyamok mellett, melyek soha nem apadtak ki, miközben búvóhelyére, a patakhoz igyekezett. Lehetetlennek tűnt, hogy azok a folyók kiszáradnának, és hogy a fák és bokrok megbarnulnak és elpusztulnak.

Ám pontosan, ahogy Illés megmondta, nem esett egy cseppeső sem és harmat sem volt azóta, hogy Akháb királyt figyelmeztette. Még egy felhő sem volt az égbolton – csak a nap tűzött hervasztva a növényeket és fákat.

Jézabel és Baál papjai megegyeztek, hogy megnyugtatják a népet, hogy ne aggódjanak Illés Istene miatt. Azt mondták, Imádkozni fognak Baálhoz, és ő majd küld esőt. És a papok imádkoztak, –éjjel-nappal imádkoztak. Teltek-múltak a napok, a hetek, és a hónapok, de Baálhoz küldött éjjel-nappali imádságuk egy csepp esőt sem hozott.

Végül már egy esztendő is eltelt eső nélkül. Egyre szűkösebb lett a vízkészletük. Nem termett élelem, és egyre közelebb kerültek az éhínséghez. Akháb és Jézabel továbbra is Baálban bízott. Ahelyett, hogy megalázták volna gonosz, büszke szívüket, Illést hibáztatták a történtekért, és meg akarták őt ölni Isten többi prófétájával együtt.

Illés még mindig a Kerít- pataknál bujkált. Isten megígérte neki, hogy lesz ennivalója, és amíg a patak el nem apadt, volt ivóvize is. Honnan jött az ennivalója? 1Kir 17:4.6.

Illés hónapokig várt a pataknál, és imádkozott. Milyen szomorú, hogy az emberek nem értették meg, hogy Isten a harmat és az eső megszüntetésével azt próbálta megértetni velük, hogy minden élet és minden áldás Tőle származik, és nem pogány isteneiktől!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi volt rosszabb az eső hiányában kiszáradt, kemény talaj, vagy az Istentől való elfordulás miatt megkeményedett szívek?

HÉTFÖ

Isten gondoskodik

(1Kir 17:7-24.)

Akháb és Jézabel Illést okolták az éhínség miatt. Meg akarták ölni, de ő még mindig a Kerít- pataknál rejtőzködött és nem tudtak rátalálni. Ez annyira felbőszítette Jézabelt, hogy Isten összes prófétáját el akarta pusztítani, és akiket megtaláltak, meg is ölték.

Hová küldte Isten Illést, amikor a patak, amely mellett bujkált, végül elapadt? 1Kir 17:7-9.

Képzeljük csak el, egy olyan városba küldeni Illést, amely a Baál-hívők országában van! Ám ez az özvegyasszony ismerte az igaz Istent, és a legjobb tudása szerint szolgálta is Őt.

Sareptában is éhínség volt, és az özvegy éppen rőzsét gyűjtött, amikor Illés odaért.

 Mit mondott, amikor Illés innivalót és ennivalót kért tőle? 10-13. v.

Illés elmondta az özvegynek, hogy ha megosztja vele az ennivalóját, akkor Isten biztosítani fogja, hogy soha ne fogyjon el az élelme, végig, az éhínség alatt. Ezzel együtt nagyon nehéz lehetett megosztaniuk az utolsó falatjukat egy olyan emberrel, akit még soha nem láttak azelőtt. Az özvegy mégis azt választotta, hogy bízik Istenben és nem is csalódott. 16. v.

Illés ott tartózkodása alatt az özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy meghalt. Az asszony elsőre arra gyanakodott, hogy gyermeke halála büntetés az ő bűneiért. Ó, milyen szomorú volt!

Illés felvitte a fiút az emeletre, a szobájába és lefektette az ágyára. Imádkozott, Istenhez kérve, hogy adja vissza a fiú életét. És Isten megtette.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten nem túl gyakran válaszol így az ilyen imákra, vagy nem gyógyítja meg a beteg embereket, akikért imádkozunk. Miért? Nem mindig Isten akarata egy beteg ember gyógyulása (1Ján 5:17). Egyeseket azért nem gyógyít meg, hogy megóvja őket (Zsolt 119:67). Néhány jó ember halálát pedig azért engedi meg Isten, hogy megkímélje őket a későbbi bajoktól (Ézsa 57:1)

KEDD

Illés meglátogatja Akhábot

(1Kir 18:1-19.)

Illés sokáig az özvegyasszony emeleti szobájában maradt Sareptában. Az emberek koplaltak az éhínség miatt, de az özvegy házában mindig volt ennivaló, éppen elegendő neki, a fiának és Illésnek.

Már több mint három esztendeje imádkoztak Baálhoz esőért a papok és a nép is, de egy csepp eső sem esett.

Aztán egy nap Isten szólt Illésnek, hogy menjen el Akhábhoz, és beszéljen vele. Elérkezett az idő Izrael számára, hogy válasszon Isten és Baál között.

Illés tudta, hogy Akháb és Jézabel meg akarják ölni, de engedelmeskedett Istennek és nekiindult a kb. 160 km-es gyaloglásnak Szamária felé Akháb plotájába. Útközben találkozott Óbadjáhúval, Akháb egyik szolgájával.

Óbadjáhú hűséges volt Istenhez. Még Isten száz prófétáját is bújtatta és ellátta őket vízzel és élelemmel Akháb tudta nélkül. Olvasás közben próbáld elképzelni, mi történt, amikor Óbadjáhú és Illés találkozott. 1Kir 18:7-15.

Akháb nagyon megijedt, amikor Óbadjáhú elmondta neki, hogy Illésnek üzenete van számára. Tudta, hogy miért nem esett eső már több mint három esztendeje, ennek ellenétre mit mondott? Mi volt Illés bátor válasza? 17-19.v.

Illlés azt mondta Akhábnak, hogy hívja össze egész Izraelt egy bizonyos napon a Karmel-hegyre. Baál 450, és Asera 400 prófétájának is meg kellett ott jelennie. Bizonyára mindenki tanakodott, hogy vajon mi készül, amint a követek királyságszerte siettek összehívni a népet a gyűlésre.

A nagy gyűlés napján már korán reggel mindenki megjelent. Figyelték amint Jélzabel 850 pogány prófétája elfoglalja a helyét, és amikor Akháb király megjelent, a nép kiáltozva üdvözölte.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Volt ott bárki is, aki hűséges volt Istenhez? Igen, de csak egy ember: Illés. Félt vajon?

SZERDA

A Kármel-hegyén

(1Kir 18:20-29.)

A szárazság előtt a Karmel-hegy gyönyörű volt. Mostanra a csapadékhiánytól kopár és barna lett. A hegy tetején egy oltár állt az igaz Istennek szóló áldozatok számára, amely most romokban állt. A fák, amelyek alatt a pogány bálványok álltak kopaszok voltak.

Izraeliták ezrei álltak ott csöndben Illést figyelve. Egy szál magában állt ott Akhábbal és pogány prófétáival szemben.

Illés először Isten ledöntött oltárára tekintett, majd a népre nézett. Választaniuk kell, hogy Istenhez lesznek hűségesek, vagy Baálhoz.

Amikor Illés végül megszólalt, hangja kürtszóként zengett. Azt mondta a népnek, hogy választaniuk kell, hogy ki az Isten. Ezt mondta: „Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál, kövessétek azt.”

Mindenki hallgatott. Senki sem szólt egy szót sem. Ám amikor Illés elmondta a próba szabályait, amely alapján dönthetnek, beleegyeztek, és pártatlanul viselkedtek. 1Kir 18:22-24.

A pogány papok szíve félelemtől reszketett, ők nem akarták ezt a próbát. Ha Baálhoz intézett szüntelen imájuk három esztendő elteltével sem nem hozott esőt, hogyan tudnának most tüzet hozni? Mégis büszkén és bátran készítették elő áldozatukat.

Amikor mindennel elkészültek, a papok imádkozni kezdtek: „Ó, Baál, hallgass meg minket!” – kiáltozták oltáruk körül ugrálva és táncolva.

Végül is Baált a vihar hatalmas istenének tartották. Bizonyára tud egy villámot küldeni, amellyel meggyújtja áldozatuk tüzét és igazolja hatalmát!

Délben Illés olyan tanácsokat adott a pogány papoknak, ami nevetésre késztethette a népet. A papok minden eddiginél nyugtalanabbak lettek. Egész délután próbálták istenüket válaszra bírni. A hajukat tépték és megvagdosták magukat, úgy könyörögtek istenükhöz, hogy segítsen nekik, de továbbra sem jött semmi válasz. 27-29. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sátán meg akarta gyújtani Baál papjainak tüzét, de Isten nem engedte meg neki. Örülsz, hogy Isten erősebb, mint Sátán

CSÜTÖRTÖK

A próba

(1Kir 18:29-40.)

Már délután volt. A nép már kora reggel óta a Karmel-hegyen állt és már rosszul voltak a sok vértől, ami a papok saját magukon vágott sebeiből ömlött. Belefáradtak vad kiáltozásaik hallgatásába, amint az oltár körül táncoltak. Sokan elkezdtek azon gondolkodni, hogy micsoda bolondság a bálványimádás. Látták, hogy Baál nem tud tüzet küldeni, ő nem Isten.

Illés felszólítására a nép most közelebb húzódott, és figyelték, amint újjáépíti Isten oltárát, odakészíti a tüzifát és elhelyezi rajta az áldozatát. Kíváncsiak lehettek, hogy miért ás árkot az oltár köré. Nemsokára megtudták. 1Kir 18:30-35.

A Karmel-hegy közel volt a Földközi-tengerhez, így volt elegendő vizük a hordók megtöltésére. Annyira nedves volt már minden, hogy senki sem állíthatta, hogy valami módon Illés gyújthatná meg a tüzet az oltáron.

Miután felszólította a népet, hogy Istent imádják Baál helyett, Illés alázatosan letérdelt az oltár előtt. Olvassuk el Imáját! 36-37. v.

Mindenki csöndben figyelt. Abban a pillanatban, amikor Illés befejezte rövid, határozott imáját, tűz szállt alá az égből, mint ragyogó villámlás! A tűz megemésztette az égőáldozatot, felitatta az árokból a vizet, és még az oltár köveit is porrá égette!

Az izraeliták arcra borulta a földön és így kiáltottak: „Az Úr az Isten, az Úr az Isten!”

A pogány papok nagyon féltek, de még mindig nem ismerték el, hogy Baál nem isten. A nép feldühödött a papokra, és amikor Illés azt mondta, hogy egyet se engedjenek Baál prófétái közül elmenekülni, mindnyájan készek voltak engedelmeskedni. Még a nap vége előtt az az összeg gonosz pap elpusztult. Nem kísérthették tovább a népet.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Illés idejében az égből alászálló tűz mutatta meg, hogy ki az igazi Isten. Más lesz azonban a helyzet, amikor ez újra előfordul. Olvassuk el isten figyelmeztetését erről! Jel 13:13-14. Akkor Sátán is tehet majd csodákat, és sokakat megtéveszt majd. Hogyan kerülhetjük el a félrevezetettséget? Ézsa 8:19.

PÉNTEK

Végre esik az eső

(1Kir  18:41 - 19:4.)

Az után a Karmel-hegyen töltött nap után a nép végre megbánta Baálhoz való bűnös ragaszkodását, és Isten imádását választotta. Isten most végre megáldhatja őket esővel és vége szakad az éhínségnek. Mit tett most Akháb, és mit tett Illés? 1Kir 18:41-42.

Az égbolt ugyanúgy nézett ki, mint egész nap. Egy felhő sem látszott és szélzúgást sem hallatszott, de Illés hitte, hogy Isten meg fogja tartani az ígéretét. A Karmel-hegyen leborult a földre, és fejét két térde közé hajtva imádkozott esőért.

Hatszor küldte fel szolgáját megnézni, hogy látszik-e már felhő a tenger felett, és ő hatszor tért vissza nemleges válasszal. Illés azonban nem lankadt, tovább imádkozott, és a hetedik alkalommal szolgája azzal a hírrel tért vissza, hogy egy kicsi felhőt látott felemelkedni a tenger fölött.

Illés azonnal Akhábhoz küldte szolgálóját azzal az üzenettel, hogy a király térjen haza. Ám a sűrű, fekete felhők olyan gyorsan elborították az eget, hogy éjszakai sötétség borult rájuk. Az eső is elkezdett szakadni, úgyhogy a király nem látta az utat. Ezért Isten adott erőt Illésnek, hogy a király hintaja előtt futva mutassa neki az utat végig a több mint 30 kilométerre fekvő Jezréelig.

Milyen csodálatos nap volt ez! A nép végre belátta, hogy milyen bolondság volt a pogány bálványok imádása, és azt választották, hogy az egyetlen igaz Istenüket fogják tisztelni. Ezután Isten esőt küldött, ahogyan előre megígérte.

Illés bizonyára nagyon fáradt volt. Még eshetett az eső, amikor köpönyegébe burkolózva a földre kuporodott és elaludt. Fogalma sem lehetet, hogy mennyi az idő, amikor arra ébredt, hogy valaki felrázza, és a nevén szólítja.

Illés kinyitotta a szemét. Hol van? Mi történt? Néhány pillanatig olyan zavarodott és fáradt volt, hogy gondolkodni sem tudott.

Jövő héten megtudjuk hogy mi történt ezután.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kinek az imádsága hatásos? Jak 5:16-18.

 

 

Feladatok:

Alkoss az összekevert betűkből értelmes szavakat, és írd a vonalakra, majd helyettesítsd be a megfelelőt az alábbi történetbe!

ÁLAB___________________________________________________

ÍZV_____________________________________________________

ÉJAZEBLE_______________________________________________

ÍTKER___________________________________________________

TORÁL__________________________________________________

JÉRZELE________________________________________________

JUHÁDABÓ______________________________________________

KAHBÁ__________________________________________________

RÓPFÁTÉÁJ______________________________________________

APERSTA________________________________________________

MEKRAL_________________________________________________

LÉLIS____________________________________________________

KOPKAP_________________________________________________

 

 

Illés idejében a gonosz királyt_____________-nak hívták. Egy gonosz asszony, ______________volt a felesége, aki gyűlölte Isten minden prófétáját. Bálványimádásba taszították a népet és __________tiszteletére tanították őket. Miután Illés elmondta a királynak, hogy három esztendeig nem lesz eső, a próféta Isten utasítására a______________ pataknál rejtőzködött. Amikor elapadt az ivóvíz, Isten azt mondta Illésnek, hogy menjen_____________ -ba, ahol egy özvegyasszony fog gondoskodni róla. Ez idő alatt___________Isten száz __________-t bújtatta egy barlangban, élelemmel és ivóvízzel látta el őket, így óvva meg őket a gonosz királynétól. A csapadék nélküli évek után Illés találkozott a királlyal és felszólította, hogy hívja össze a népet a ______-hegyre. A gyűlésen ________ volt az egyetlen ember, aki bátran kiállt Isten mellett. Miután a pogány _______ nem tudták rávenni istenüket, hogy tüzet bocsásson alá az égből, Illés újjáépítette Isten_________-át és ráhelyezte az áldozatot, a fát és rengeteg _______-et öntött rá. Illés imája után Isten tüzet küldött az égből és a nép úgy döntött, hogy az igaz Istent fogja imádni. Aznap este a feltámadt vihar közben Illés Akháb hintója előtt futva vezette őt a Karmel-hegytől hazáig ________-be.