Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Elizeus hüséges szolgálata

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Isten gondoskodik egy özvegy asszonyról

(2Kir 2:23. 24; 4:1-7.)

Isten Elizeus által friss, tiszta vízzel látta el Jerikó városát. Elizeus most Bételbe tartott, ahol szintén működött egy prófétaiskola. A város felé közeledve csavargó gyerekek csapatával találkozott. Tudtak róla, hogy Isten a mennybe vitte Illést, de ahelyett, hogy ezt nagyszerű dolognak tartották volna, inkább gúnyt űztek belőle. Mit kántáltak, amikor elhaladtak Elizeus mellett? 2Kir 2:23.

Elizeus szerette a fiatalokat, de tudta, hogy milyen veszélyes a tiszteletlenség és azt is tudta, hogy az ilyen viselkedést nem hagyhatja figyelmen kívül. Hátrafordult és szigorúan szólt hozzájuk. Mi történt? 24. v.

Bizonyára egész Izrael megtudta, hogy mi történ ott aznap, mert Elizeusnak soha többé nem akadt gondja durva, tiszteletlen gyermekekkel, vagy fiatalemberekkel. Ami ott azokkal a fiatalokkal történt, nekünk is elmond valami nagyon fontosat a tiszteletteljes viselkedésről.

A Biblia több mint egy tucat csodát örökített meg, amiket Isten Elizeus által vitt véghez. Ezek egyike volt, amit az özvegyasszonyért tett, akinek néhai férje egy prófétaiskola tanulója volt. Valamilyen okból az asszonynak adóssága volt. Talán még a férjének kellett pénzt kölcsönöznie a halála előtt, és a hitelező most rajta követelte azt vissza.

Mikor az özvegyasszony nem tudott fizetni, a hitelező megfenyegette, hogy elviszi és szolgájává teszi a két fiát. Semmi kétség, az asszony nagyon aggódott. Mit kérdezett tőle Elizeus, amikor elmondta neki a gondját? 2Kir 4:1-2.

Amikor azt felelte, hogy csak egy korsó olaja van, Elizeus azt mondta neki, hogy kérjen kölcsön annyi edényt, amennyit csak tud, és a fiaival töltsék meg mindet olajjal. Azután adják el és fizessék ki az adósságot. Még saját szükségleteikre is marad majd pénzük. 3-7. v.

Isten mindaddig nem hagyta kifogyni az olajat az asszony saját korsójából, amíg a kölcsönkért edények mind meg nem teltek. Milyen lenyűgöző csoda! És milyen megkönnyebbült és hálás lehetett az a család!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten ma is gondoskodik mindazok szükségleteiről, akik hűségesek hozzá. Fil 4:19.

HÉTFÖ

Viszonzott kedvesség

(2Kir 4:8-31.)

Elizeus helyről helyre bejárta Izraelt, és valószínűleg mindenki ismerte őt. Egy Súném nevű város egyik otthonában az emberek különösen kedvesen fogadták. Tudták, hogy ő „Isten szent embere”, és minden alkalommal győzködték, hogy térjen be hozzájuk és egyen velük, amikor arra járt.

Gazdag emberek voltak, és az asszony javasolta, hogy építsenek Elizeus és a szolgája számára egy emeleti szobát a házukban, amit használhatnak bármikor, ha arra járnak. Férje is jó ötletnek tartotta ezt, és megépítették a szobát. Így mindig ott várta Elizeust egy kényelmes szoba. 2Kir 4.8-10.

Elizeus nagyra értékelte ezt a gondoskodást, és mindig ott tartózkodott, amikor útja e nagylelkű emberek otthona közelében vezetett. Szerette volna kimutatni nekik megbecsülését.

Egy nap azt mondta Géházinak, a szolgájának, hogy kérdezze meg az asszonyt, tehet-e értük valamit. Az asszony megköszönte, de mindene megvolt, és nem jutott eszébe semmi különös, amit kérhetne. Elizeus ez után Géházit kérdezte meg, hogy neki van-e valami ötlete. Ő mit felelt? 14-16. v.

Az asszony nem akarta elhinni, hogy tényleg lehet egy fia. Mégis lett, és micsoda örömmel figyelték férjével együtt kisfiuk növekedését! Egy napon azonban, amikor a gyermek apjához ment a mezőre, nagyon megbetegedett. Mi történt azután? 18-21. v.

Az édesanya tudta, hogy Elizeus aznap a 26 km-re fekvő Karmel-hegynél tartózkodik. Senkinek nem szólt, hogy hová siet, gyorsan felnyergelt egy szamarat és amilyen gyorsan csak bírt elindult a prófétát megkeresni.

Elizeus meglátta, hogy jön és elébe küldte Géházit. Az anya azonban kizárólag Elizeussal akart beszélni, és rövidesen kiöntötte neki szíve bánatát. Mit mondott Eluzeus Gáházinak, mit csináljon? 29. v.

Mikor az anya elutasította, hogy otthagyja Elizeust, ő vele ment. Útközben találkoztak Gáházival, aki rossz hírt közölt velük. 31. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kedves és vendégszerető vagy másokkal?

KEDD

Három bámulatos csoda

(2Kir 4:32-55.)

Elizeus és a súnémi asszony siettek vissza az asszony otthonába. Drága kicsi fia meghalt és Elizeus szobájában feküdt. Ami megérkezésük után történt az még nagyobb csoda volt, mint amit Elizeus a szörnyű izraeli éhínság idején az özvegyasszony házában tett.

Imádkozás közben Elizeus erősen hitte, hogy Isten vissza fogja adni a kisfiú életét. Egyszer csak a gyermek tüsszentett, és nem is csak egyet! A fiú, aki már órák óta halott volt, hétszer tüsszentett! Majd kinyitotta a szemét. Elmúlt a szörnyű fejfájása. Jól érezte magát!

Bizonyára Elizeusra nézett és nem értette, hogy miért van az ő szobájában és az édesanyját kereste. Géházi gyorsan elszaladt, hogy odahívja. Ó, milyen hálás volt, hogy Isten meghallgatta Elizeus imáját! 2KIr 4:36-37.

Szörnyű éhínség volt az országban, amikor Elizeus meglátogatta Gilgálban a prófétaiskolát, a tanítványok mind nagyon éhesek volta.  Mikor Elizeus azt mondta nekik, hogy főzzenek valamilyen főzeléket a nagy fazékban, az egyik tanítvány vadtököt szedett a mezőn, és azt aprította bele az edénybe. Senki nem tudta, hogy az mérgező. Olvassuk el, hogy mi történt! 40-41. v.

Még az éhínség idején, ugyanabban a prófétaiskolában tartózkodott Elizeus, és valaki hozott neki ajándékba 20 kicsi árpakenyeret és friss gabonát.

Elizeus azt mondta, hogy osszák szét a népnek, de szolgája megrázta a fejét: „Száz éhes ember van itt, - emlékeztette Elizeust, -„ez közel sem elég annyi embernek!” „Még marad is majd belőle!” – ígérte Elizeus. És úgy is lett! 44. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten ma is megsokasítja a dolgokat, ahogyan akkor, ott Gilgálban az éhes prófétatanítványoknak a kenyeret és a friss gabonát. Ha hűségesen befizetjük a tizedet, amivel tartozunk, és szeretet-felajánlásokat adunk a missziómunkára, Isten megsokasítja azt is, amit adtuk, és azt is, ami nálunk maradt. Malakiás 3:10.

SZERDA

Egy kicsi misszionárius

(2Kir 5:1-2.)

Egy másik csodához, amit Isten Elizeus által tett egy izraelita kislányt használt egy idegen országban. Olvassuk el a lenyűgöző történet elejét! 2Kir 5:1-2.

A kislány nevét nem tudjuk, de az biztos, hogy szülei hűségesen megtanították, hogy szeresse Istent, és bízzon benne, és hogy segítőkész legyen. Megkönnyebbülést hozhatott Naamán feleségének, mert a nagy hadvezér egy lepra nevű szörnyű betegségben szenvedett.

Senkiről sem tudtak, aki valaha is kigyógyult volna a leprából. A kislány azonban tudta, hogy Isten hatalma végtelen, és hogy milyen lenyűgöző csodákat tett Elizeus által. Mit mondott Naamán fővezér feleségének? 3. v.

A főparancsnok beszélt a királlyal, aki szívesen megtett volna bármit, ami fővezérét meggyógyítja. Így Naamán hamarosan úton volt hintóján és szolgálói mellette lovagoltak. A levélen kívül, amit Szíria királya írt Izrael királyának, Naamán több kiló aranyat, ezüstöt is vitt magával, és tíz drága öltözet ruhát annak, aki meg tudja őt gyógyítani.

Naámán fővezér nem tudhatta, hogy hol találja Elizeust, de azt tudta, hogy hol van Izrael királya. Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, izgatott lett és aggodalmaskodni kezdett. Azonban Elizeus is hírét vette a dolognak és Naamán hintója hamarosan az ő ajtaja előtt állt. 6-9. v.

Naamán ahhoz volt, szokva, hogy tisztelettel bánnak vele, ezért nagyon sértve érezte magát, amikor egy szolgáló adta át neki az üzenetet, ahelyett, hogy a próféta maga fogadta volna őt. Mit mondott neki Elizeus szolgája? 10-11. v.

Naamán olyan mérges lett, hogy azonnal elindult vissza Szíriába. Miért ne fürödhetne meg a saját országa tiszta vizű szép folyóiban, ahová a nép a bálványokat tisztelni ment? Túl megalázó lenne a Jordán-folyó sáros vizébe merülnie! 12. v.

A katonák csalódottak voltak, de végül összeszedték a bátorságukat, Naamán hintója mellé lovagoltak és udvariasan beszéltek hozzá. Vajon hallgat rájuk a büszke fővezér? 13. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Előfordult már veled, hogy a büszkeség visszatartott attól, hogy valami jót cselekedjél?

CSÜTÖRTÖK

A szíriai fővezér hite

(2Kir 5:14-19.)

Naamán főparancsnok azért jött Elizeushoz, hogy a próféta kigyógyítsa őt a leprából. De büszkeségének megsértése miatt visszafelé tartott Szíriába. Még mindig leprás volt. Útközben szolgái győzködték, hogy tegye meg, amit Elizeus üzent neki. 2Kir 5:10-13.

Naamán végül megállította hintaját. Választania kellett.  Büszkesége visszavezeti őt leprásan Szíriába, vagy Izrael Istenébe vetett hite vezeti a Jordán-folyóba?

A hit győzött! Rövidesen a sáros Jordán-folyóban állt. Naamán és a katonák is számolták, hányadszor merült a víz alá. A hatodik alkalommal még mindig leprás volt. A hetediknél bizonyára mindenki lélegzetvisszafojtva figyelt. Majd az öröm kiáltásai hallatszottak, és Naamáné lehetett a leghangosabb! „Meggyógyultam! Elmúlt a lepra!” 14. v.

Visszasiettek Elizeus házához, és ezúttal a próféta személyesen üdvözölte őket. Nagyon örülhetett annak, amit Naamán Istenről mondott. 15. v.

Ezután előkerültek az ajándékok! Ám amikor Naamán főparancsnok hálásan nekiajándékozta volna azokat a drága holmikat, Elizeus visszautasította őket. Naamánnak és Szíria egész népének meg kellett tudnia, hogy Isten, és nem Elizeus gyógyította meg őt.

Naamán bizonyára meghökkent, hogy Elizeus minden dicsőséget Izrael Istenének ad az ő gyógyulásáért. Látván, hogy az Úr prófétája tényleg nem fogadja el a neki szánt ajándékokat, még jobban eltökélte, hogy attól kezdve csakis a menny Istenét fogja imádni.

Még Izrael földjéből is kért néhány zsákkal, hogy magával vigye Szíriába. Megszenteltnek tartotta azt. Talán különleges helyet akart kialakítani a kertjében, ahol izraeli földön imádkozhat majd Izrael csodálatos Istenéhez, aki meggyógyította őt.

Elizeus a „Menj el békességgel.” mondattal bocsájtotta útjára Naamánt. Elizeus szolgájának, Géházinak azonban egyáltalán nem volt békessége látván hogy gazdája visszautasította az ajándékokat.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz, mért nem fogadta el az ajándékokat Elizeus?

PÉNTEK

Géházi kapzsisága

(2Kir  5:20-27.)

Naamán hazafelé indult, Elizeus pedig visszament a házába. Géházi azonban a távozó Naamánt figyelve a sok értékes ajándékra gondolt, amit magával visz. Hirtelen elhatározta magát. Mivel Elizeus nem figyelte őt, mit tett Géházi? 2Kir 5:20.

Futás közben Géházi gyorsan kitalált egy történetet, amit majd Naamánnak mondani fog. A főparancsnok azonnal megállítatta a hintót amint meglátta, hogy utánuk fut. Azt hihette, hogy valami baj történt. Géházi levegőért kapkodva mondhatta el a kieszelt történetet. 21-22. v.

Naamán természetesen örömmel segített a Géházi történetében szereplő tanítványokon és kétszer annyit adott neki, mint amennyit kért. A két tálentum ezüst több mint 90 kg volt, túl nehéz, hogy Géházi egyedül cipelje, ezért Naamán még két szolgát is küldött vele, hogy segítsenek.

Géházi nem akarta, hogy Elizeus megtudja, hogy mit tett. Ezért egy bizonyos távolság megtétele után visszaküldte a szolgákat Naamánhoz és egy házban elrejtette az ezüstöt és a ruhaneműket, majd hazament. Mit válaszolt, amikor Elizeus megkérdezte, hogy hol járt? 25. v.

Géházi hazudott Naamánnak és most hazudott Elizeusnak is. A hazugságai azonban nem tudták elrejteni tettét, sőt még gondolatait sem Isten előtt, aki mindent megmutatott Elizeusnak. Péld 19:5; Zsid 4:13.

Mi volt Géházi büntetése? 26-27. v.

Naamán megtapasztalta Isten hatalmát, ahogy kigyógyította őt a leprából, és elhatározta, hogy csak Őt fogja imádni. Elizeus is Isten nevére esküdött, hogy nem fogadja el az ajándékokat, mert Isten, és nem ő gyógyította meg Naamánt. Szóval, szerinted mit gondolhatott Naamán, amikor Géházi azzal ment oda hozzá, hogy Elizeus küldte az ajándékokért?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ó, milyen szörnyű következményei vannak a mohóságnak és a hazugságnak!

 

 

Feladatok:

1./ Szókereső

próféta                  hazugságok                   pörkölt               kenyér                lepra

korsók                  éhínség                           hit                       csodák               olaj

szoba                    medvék                          tisztelet              adósság             özvegy        

tök                         következmények           feltámaszt

 

H I T A Á B M K F L E R K O  R S Ó K Y T Z M H  G A D Ó S S Á G K

D A R T N I Z X Z I E F Z A T H P F R B D I   T  E R B Q C B F S I D  E

C I  Z E  B V I Z Z I P R Ó F É T A E V I  R  Z Ö Z V E G Y E I R T  U N 

E R I U T I B A T  R A  V I  H Í B A M F  S T I R I F D I P R T A F U  Y

D A N  G L F T I   A B T F   Í  M E S I  A E B I IK R T C T M D I S I   É   

A I T I C S O D Á K T L A   N F Í T B  M E D V É K Z U U I F T S D  R      

S T B G I  Á T  I A F T  R I  S E I I   Á J  S C F F G G K T E R Q A Y B I     

J O A I B R  G  E T R B S I  É  N I  T  K Ö V E T K E Z MÉ N Y E K T I  A V I  T

 H O Z O B A F  G  G I I L E  T I S Z T E L E T A R S F K I L T I       

L E B R K O T Ö K I N O D H  E P Ö R K Ö L T É J O P A R T M N A I

O R T H M I E L D S I T S I F C A L O I M G K S J K R T F D S A Í L D

 

2./ Ki mondta, kinek?

 „Menj föl kopasz, menj föl kopasz!” 2Kir 2:23

_______________________mondták__________________________

„Mondd meg nekem, mi van a házadban!” 2Kir 4:2

_______________________mondta___________________________

„Kérlek, csináljunk egy kicsiny felső szobát.” 2Kir 4:10

_______________________mondta____________________________

„Halál van a fazékban, Isten embere!” 2Kir 4:40

_______________________mondták___________________________

„Bárcsak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához!” 2Kir 5:3

_______________________mondta____________________________

 „Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban!” 2Kir 5:10

________________________mondta______________________________