Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Noé bárkát épít

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Noha Ádámnak és Évának nagyon-nagyon sok gyermeke volt, a Biblia csak három gyermek nevét árulja el nekünk: ők Káin, Ábel és Séth. Múlt heti tanulmányunkban arról tanultunk, hogy Káin, Ádám és Éva első gyermeke, egy nagyon szomorú döntéseket hozott. Mivel Káin és családja nem érezték azt, hogy szükségük lenne Jézusra, Sátán követése mellett döntöttek. 1Móz 4:16

Séth Ábel halála után született. Séth az összes többi gyermeknél jobban hasonlított Ádámra. Elképzelheted, mennyire örült Ádám és Éva annak, hogy Séth és gyermekei azt a döntést hozták, hogy szeretni fogják Istent és engedelmeskednek Neki. Abban reménykedtek, hogy talán Séth lesz az a különleges személy, aki megszabadítja a világunkat Sátántól. Mit mondott Éva vele kapcsolatban? 1Móz 4:25

Amikor Séth és gyermekei felnőttek, igyekeztek jó misszionáriusokká válni sok ember számára, akik azt az utat választották, hogy hisznek Sátán hazugságainak. De többnyire ügyet sem vetettek rájuk. Az emberek többsége egyre gonoszabbá vált.

Sok-sok év telt el azóta, hogy Isten megteremtette a világunkat. Hány éves volt Ádám, amikor Séth megszületett? 1Móz 5:3−5 Ismersz olyan embert, aki akár csak száz éves is lenne? Ádám pedig ugyebár több mint kilencszer száz esztendőt is megért!

Amikor Isten megalkotta Ádámot és Évát, testük annyira tökéletes és egészséges volt, hogy örökké éltek volna, ha nem követtek volna el bűnt. Gyermekeik és unokáik hosszú-hosszú időn keresztül sok száz évet is megértek.

 További elmélkedésre:  Ha Jézust szeretetét választjuk, illetve azt, hogy Benne bízunk és Neki engedelmeskedünk, úgy amikor hamarosan visszajön, örökké fogunk majd élni Vele. Soha ne feledd el, hogy minden napon döntéseket hozunk. Hasonlóak lehetünk Ábelhez és Séth-hez, illetve dönthetünk úgy, hogy a magunk útját választjuk, miként Káin. Te milyen döntéseket hozol nap mint nap?

HÉTFÖ

Séth egyik leszármazottjának, aki nagyon szerette Istent, Énokh volt a neve. Énokh naponta beszélgetett Istennel, és az Ő csodálatos szeretetéről gondolkodott. Mindent, amit csak tudott, megtanult az Ő boldogság-szabályaival kapcsolatban. Minden tőle telhetőt megtett annak érdekében is, hogy bemutassa más embereknek Isten szeretettörvényét is, amelyek a boldogságot szolgálják. De ezek között az emberek között nagyon kevesen voltak olyanok, akik azt a döntést hozták, hogy megváltoznak.

Egy napon, amikor Énokh már elmúlt 300 esztendős, Isten elvitte őt haza, a mennybe, hogy Vele legyen örökké. 1Móz 5:24 Milyen csodálatos! Isten tudta, hogy Énokh soha nem fordulna már vissza arról az útról, amelyen járt, és később sem döntene Sátán követése mellett.

És habár voltak többen is, akik szemtanúi voltak annak, amint Isten elragadja Énokhot a mennybe, a legtöbben azután is úgy döntöttek, hogy Sátán hazugságainak hisznek. Sokféle bálványistenséget imádtak, miközben öltek, loptak, háborúztak, hazudoztak, részegeskedtek, szerencsejátékokat űztek és sok más gonosz dolgot cselekedtek.

 További elmélkedésre:  Énokh sorsa azokhoz a jó emberekéhez hasonlít, akik akkor élnek, amikor Jézus visszajön. Mivelhogy Jézus szeretetét választják, illetve azt, hogy Benne bíznak és Neki engedelmeskednek, történjen bármi velük és körülöttük, a Mennybe vitetnek majd Vele együtt, amiként Énokh is a mennybe vitetett. Lehet, hogy sokan élünk még, amikor Jézus eljön. Hogyan állhatunk készen arra, hogy Vele mehessünk, ahogy Énokh? Ismersz olyan éneket, amely arra buzdít vagy valamiképpen arról szól, hogy legyünk készen?

KEDD

Isten nagyon szomorú volt, amikor látta, hogy az emberek egyre gonoszabbakká váltak. A dolgok végül annyira rossz irányba mentek, hogy Isten látta, hogy most már valami módon közbe kell avatkoznia.

Immár több mint ezer esztendeje volt annak, hogy megalkotta ezt a csodálatos világot. A Szentlélek újra és újra szólt az emberek lelkéhez, kivétel nélkül mindenkihez, de csak nagyon kevesen hallgattak Rá. 1Móz 6:5 és 11−13. elmondja, milyenek lettek az emberek. Azt, hogy mit mondott végül erről Isten, megtudhatod, ha elolvasod 1Móz 6:3 első részét.

A 17. vers elmondja nekünk, mire határozta el magát Isten végül. Olvasd csak el. Úgy döntött, hogy annyi esőt küld a földre, ami olyan áradást fog okozni, ami az egész földet, de még a legmagasabb hegyeket is betakarja. Kit választott ki Isten arra a feladatra, hogy Neki segítsen? Noét.

Ki volt Noé és mit mond el a Biblia róla? 8−9. v. „Noé Istennel járt.” Ki jut eszedbe erről? Ugye Énokh?

Mit mondott Isten, mit kell csinálnia Noénak? 14. v. Isten azután azt is elmondta neki, hogyan készítse el azt. Össze kellett gyűjtenie az összes anyagot, amire szüksége lesz az építéshez, és fel kellett fogadnia férfiakat, akik segédkeznek neki.

Még 120 évvel azelőtt vagyunk, hogy a bárka elkészült volna. Mialatt a munkások a bárkát építették, az emberek tömegesen tódultak oda bámészkodni. És Noé szüntelenül, nap nap után, év az évre, prédikált és figyelmeztette az embereket arra az özönvízre, ami a világra fog következni. 22. v.

Mire a bárka elkészült, addigra már mindenki hallott a világban arról a hajóról, amit Noé sok éven át épített. És mindenki tudott a közelgő özönvízről szóló figyelmeztetéseiről. De szinte mindnyájan csak kinevették őt és gúnyt űztek belőle. Azt hitték, meghibbant.

 További elmélkedésre:  Mit jelenthet szerinted „Istennel járni”, amiről Énokhkal és Noéval kapcsolatban olvashatunk? Járhatnak ma is emberek Istennel? A gyermekek is? Hogyan?

SZERDA

120 év múlva a bárka elkészült. Ám az emberek még mindig úgy gondolták, hogy Noé megőrült. Még sohasem fordult elő eső. Azt sem tudta senki, mi az, hogy eső! A bölcs tanítók mindenkit nyugtatgattak. És ha be is következne az özönvíz, biztosak voltak benne, hogy a hajó, amit Noé épített, nem maradna fenn a víz színén.

Csakhogy, mint emlékezhetünk, Noé mindent pontosan a szerint tett, ahogy azt Isten mondta neki. Nem izgatta magát amiatt, hogy mit mondanak az emberek. Noénak volt hite. Ha nem is érthetett meg mindent, és ha úgy tűnt, hogy az egésznek semmi értelme. Noé és családja bízott Istenben, és engedelmeskedett annak, amit Ő mondott. Hány tagú volt a családja? 1Móz 7:13. Mindössze nyolc.

Sok hónapon át kellett a bárkán belül tartózkodniuk, így hát rengeteg élelemre volt szükségük. És Noé azzal is tisztában volt, hogy nem csak maguknak kell gondoskodni elegendő élelemről. Amikor begyűjtötte és elraktározta a bárkán azt a sok-sok tonna élelmet, az emberek immár biztosak voltak abban, hogy meghibbant. 1Móz 6:21.

Aztán egy napon valami egészen bámulatos dolog történt. Olyasmi, amit a legnagyobb tanítók sem tudtak megmagyarázni. Nagy szárnysuhogtatás közepette madarak repültük be a bárkába. Kivétel nélkül minden fajta madárból repültek fel a bárkára. Némely fajtából kettő-kettő, némelyből hét-hét. A bárkában aztán Noé és fiai finoman a már korábban számukra előkészített kalitkába helyezték őket.

Ekkor valaki felkiáltott: „Nézzétek!” Állatok sereglettek a bárkába. Minden egyes állatfaj ott képviseltette magát. Némely fajtából kettő-kettő, némelyből hét-hét. Csendben és tökéletes rendben kaptattak fel a bárka ajtajáig, mintha valaki épp vezette volna őket. Az ajtótól aztán Noé és fiai vezették azokat a számukra előkészített helyekre.

Az embereken a döbbenet lett úrrá! Mit jelentsen ez az egész? Nem tudták, hogy angyalok választották ki, majd vezették a madarakat és a többi állatot a bárkára, hogy az özönvíz utáni időkben is fennmaradjanak ezek a fajok.

 További elmélkedésre:  Mit gondolsz, te lettél volna olyan bátor, hogy higgy és bízz Istenben, he te is ott lettél volna, amikor Noé kérlelte az embereket, hogy menjenek be ők is a bárkára, mielőtt késő lenne? Hogyan tanulhatsz meg bátornak lenni Jézusért ma?

CSÜTÖRTÖK

Miközben az állatok bevonultak a bárkába, Noé valószínűleg még utoljára kérlelte az embereket, hogy menjenek be ők is. Valami ilyesmit mondhatott nekik: „Nézzétek! Még az állatok is tudják, hogy özönvíz következik a földre!” De senki nem döntött úgy, hogy bemegy a bárkába.

Ekkor Isten azt mondta Noénak és családjának, hogy menjenek be. 1Móz 7:1. A hatalmas ajtó túlontúl nehéz volt ahhoz, hogy maguk csukják be azt. Hirtelen egy nagy villanás támadt, amely a villámlásnál is fényesebb volt. Fénylő felhő jelent meg az ajtónál, majd az ajtó az emberek szeme láttára rácsukódott. A Biblia a 16. versben azt mondja, hogy az Úr zárta be az ajtót.

Az emberek egymásra néztek. Némelyekben félelem támadt. „Nem lehet, hogy mégis igaza volt Noénak?” − töprengtek. De azok a férfiak, akik nagy bölcsek hírében álltak, még mindig azt mondták, hogy semmi ok az aggodalomra.

Teltek-múltak a napok. Amikor már egy hét is eltelt, már senki nem aggodalmaskodott. Sőt, emberek sereglették körül a bárkát és nagy mulatságot rendeztek. Noé és családja a bárkában türelmesen várt. Nem volt könnyű. Hallották a kívül maradt emberek gúnyolódását, kurjongatását, meg azt, hogy viccet csinálnak belőlük. Ők azonban megmaradtak abban, hogy Istenben bíznak.

 További elmélkedésre:  Tehetett volna-e még valamit Isten azért, hogy az emberek a Benne való hitet válasszák? Nem. Amikor úgy döntünk, hogy szeretettel, bizalommal és engedelmességgel viszonyulunk Isten boldogság-szabályaihoz, Jézus ugyanúgy megoltalmazhat bennünket, ahogy Noét is megoltalmazta a bárkában. Válasszuk hát most, hogy mindig bízni fogunk Jézusban és mindig engedelmeskedni fogunk Neki, mert szeretjük Őt.

PÉNTEK

Noé és családja nagyjából egy hete tartózkodott már a bárkában, és a nyolcadik napon hatalmas fekete felhők kezdtek gyülekezni a teljes égbolton. Soha senki nem látott még ilyet. Majd villámok cikáztak, és hangos dörgések ütöttek át a sötét felhőkön. Aztán kövér esőcseppek kezdtek hullani az égből. Az eső egyre csak hullott, és egyre hevesebben zuhogott. A villámok belecsaptak az emberek házaiba és az általuk emelt épületekbe, olyan erővel, hogy porrá zúzta azokat. Bálványisteneik és oltáraik is ledőltek. A szél tornádószerűen fújt. A föld megremegett és megrázkódott.

Aztán hirtelen víz tört fel a föld mélyéből, mégpedig akkora erővel, hogy hatalmas kősziklát dobált fel az égbe. Ekkor már a vadállatok és a háziállatok is rettegtek a félelemtől. Az emberek futottak, ki merre látott. Voltak, akik imádkoztak. Mások az öklüket rázták az ég felé és átkozták Istent. Megint mások a bárka oldalán dörömböltek, miközben kiáltoztak: „Engedjetek be minket! Engedjetek be minket!” Isten azonban bezárta az ajtót, és senki ki nem nyithatta azt. Jól tudta, hogy senki ezek között az emberek között nem bánta meg igazán a korábbi viselkedését. A szívük korántsem nem változott meg.

A rettenetes vihar majdnem hat héten át tartott! Ahogy a víz szintje egyre magasabbra és magasabbra emelkedett, a bárka lassan felemelkedett a földről és lebegni kezdett a vízen. Voltak emberek, akik megpróbáltak belekapaszkodni. De beleütődtek a sziklákba és a hánykódó fákba, és a vízbe fulladtak. A hatalmas bárka remegett és rázkódott, jobbra-balra himbálózott, ahogy a szél és a hatalmas hullámok belekaptak. Az állatok odabent rettegtek a félelemtől. Noé és családja mindegyre csak imádkozott. A bárka pedig biztonságosan ringatózott, mert angyalok oltalmazták azt.

Noé és családján, illetve a bárkában levő állatokon kívül egyetlenegy dolog maradt épségben, mégpedig Isten csodálatos Édenkertje. Még mielőtt az özönvíz kezdetét vette volna, Isten elragadta a mennybe. Meg akarta őrizni Ádámnak és Évának, hogy velünk együtt élvezhessék annak örömét, amikor egy nap − és ez hamarosan el is jön − Jézus újra eljön!

 További elmélkedésre:  Gyakran mondjuk azt, hogy „bocsánatot kérek”, amikor valami rosszat teszünk. Tudja-e Jézus ilyenkor, hogy valóban bánjuk-e azt, amiért bocsánatot kérünk? Kérjük Őt, hogy segítsen mindig igazán, szívből megbánni azt, ami rosszat tettünk. Jézus szeret bennünket annyira, hogy megbocsásson és segítségünkre legyen.

 

 

 

Történet sarok

A város, amely nemet mondott

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Vajon Isten szeret-e minden embert még akkor is, amikor azt mondják Neki: „Nem, mi nem akarunk neked engedelmeskedni”? Szereti-e vajon azokat a kegyetlen embereket is, akik megölték Őt? Igen, még őket is szereti!

Isten sok idővel ezelőtt kiválasztott egy gyönyörű várost egy gyönyörű templommal, amelyre annak az országnak a lakói nagyon büszkék voltak. Isten azt akarta, hogy annak a városnak a polgárai mondják el a világnak azt az ígéretet, miszerint Jézus el fog jönni e világba, hogy megmentsen bennünket. Jézus segítségével megtanulhatunk engedelmeskedni az Ő csodálatos boldogság-szabályainak. És Jézus meghalt helyettünk, hogy örökké együtt élhessünk Vele.

Jézus megtartotta az ígéretét. De amikor eljött, az emberek közül sokan nem szerették Őt. Ők egy királyt akartak maguknak, aki kiűzi ellenségeiket és minden beteget meggyógyít közöttük. Egy királyt, aki mindnyájukat gazdagsággal ajándékozza meg.

Ennek a különleges városnak a neve Jeruzsálem. És amikor eljött Jézus, az emberek közül sokan nemet mondtak Neki.

Jézus megpróbálta megváltoztatni a helytelen gondolkodásukat. És sírt, mert sokan nemet mondtak. Tudta, hogy azok az emberek, akik nem akarják Őt, nem lesznek biztonságban ellenségeiktől, akik nemsokára rájuk törnek. Ellenségeik fel fogják perzselni Jeruzsálemet és a gyönyörű templomot. Mindent le fognak rombolni. Milyen szomorú!

De ha az emberek többsége nemet is mondott Jézusnak, tudta, hogy lesznek valamennyien, akik azt a döntést hozzák, hogy igent mondanak. Jézus ezért elmondta a tanítványainak, mit kell tenniük majd azoknak az embereknek, amikor az ellenség eljön. A tanítványok pedig biztosak voltak abban, hogy mindazok, akik hisznek Jézusban, tudni fogják, miről beszélt Jézus és mit kell majd akkor cselekedniük.

Ezt a beszédet 40 évvel azelőtt mondta el, hogy az ellenség a városra jött. De még ezt megelőzően is Jeruzsálem számos komoly intést kapott. Egy különös férfiú például hét esztendőn keresztül járta körül és körül a várost, miközben gyászosan ezt kiáltozta: „Jaj Jeruzsálem lakosainak, jaj, jaj!” Elmondta nekik, hogy hamarosan rettenetes dolgok következnek rájuk.

Naplementekor úgy látszott a távolban, mintha szekerek és katonák vonulnának a felhők tetején, harcra készen. Aztán az éjszaka közepén az egyik hatalmas, nehéz kapu, amely Jeruzsálem határán volt, kinyílt, mégpedig úgy, hogy emberi kéz nem is érintette! Különös fény ragyogott fel a templom és az oltár felett. A föld rázkódott. Az emberek jajveszékelni kezdtek: „Menjünk innen!” A papok a templomban féltek és rettegtek.

Végül megjelentek az ellenséges katonák. Körbevették a várost. Ekkor azonban csoda történt. Épp amikor rohamra készültek, hogy bevegyék a várost, hirtelen hátraarcot vezényeltek és elviharzottak. Ekkor a várost védő katonák űzőbe vették őket. Ez esélyt adott a keresztényeknek arra, hogy gyorsan elhagyják a várost, Jézus figyelmeztetésének (Mt 24:16−18, 20) engedelmeskedve.

Amikor az ellenség visszatért, egyetlen keresztény sem tartózkodott már a városban. Mindnyájan biztonságos helyre menekültek.

Az ellenséges katonák behatoltak a városba és ezrével öldösték az embereket. Azután a várost és a templomot felperzselték, amint azt Jézus jó előre megjövendölte.

Szerinted ezek a keresztények hálásak voltak Jézusnak, hogy elmondta nekik, mit kell tenniük? Örültek vajon, hogy ők igent mondtak Neki?

Szeretnél te is itt és most igent mondani Neki? Köszönjük meg Neki, hogy elmondta nekünk, hogyan menekülhetünk ki ellenségünk, a Sátán karmaiból.