Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A mi csodálatos Istenünk

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Hallottál már a boldogság szabályairól? Nagyon-nagyon hálásak lehetünk érte, hogy vannak. Sem a játékok, sem az autók, sem a számítógép, de még a testünk sem tudna működni szabályok nélkül. Vegyünk csupán egy példát.

Van egy szabály, mely szerint meg kell állni, ha a közlekedési lámpa pirosat mutat. Mi történne, ha az emberek kedvük szerint felrúgnák ezt a szabályt? El tudod képzelni, mennyi-mennyi autó ütközne össze, és mennyi ember halna meg vagy szenvedne súlyos sérülést.

Bölcs emberek jó szabályokat alkottak, amelyek védenek minket és segítenek megőrizni bennünket épségben. Amikor az emberek engedelmeskednek ezeknek a szabályoknak, nem is igen tartják azt számon. Amikor betartjuk a közlekedési szabályokat és meglátunk egy rendőrautót, nincs mitől tartanunk. Ilyenkor csak örülünk annak, hogy a rendőr segít a biztonságos közlekedésben.

Az a sokmillió dolog, amit Isten alkotott, szabályok által működik. Ha nem így lenne, akkor Földünkön hatalmas káosz honolna.

 További tanulmányozásra:  A növények és az állatok automatikusan követik Isten szabályait. Vajon az almafa volt-e valaha engedetlen és epret termett alma helyett? Természetesen nem. Minden növény azt teszi, aminek Isten teremtette. A macska szokott kiskutyát fialni? Nem. Nekik csak kiscicájuk lehet. Minden növény és állat Isten szabályait követi, amelyeket Ő alkotott számukra. Milyen más jó szabályok jutnak eszedbe? Milyen szabályokat alkotott Isten a Napnak, a Holdnak és a csillagoknak? Mit gondolsz? Készített Isten az emberek számára is „boldogság-szabályokat”? Meg tudsz említeni néhányat?

HÉTFÖ

A növények, az állatok és az emberek hasonlítanak egymásra? Igen? Nem? Hogyan? A növényeknek, az állatoknak és az embereknek egyaránt szüksége van vízre? És táplálékra? Friss levegőre? Napfényre? Igen. De ugye a növények nagyon is különböznek az állatoktól? A növények nem képesek olyan dolgokra, mint az állatok.

Az állatok viszont nem tudnak beszélni és gondolkodni úgy, ahogy az ember képes. A hódok tudnak gátakat építeni, de képesek lennének bármikor is autót vezetni? A madarak tudnak repülni, de vajon tudnak repülőgépet építeni? Vagy űrhajót? A legtöbb dolog, amit az állatok tesznek, nagyrészt azért van, mert Isten úgy alkotta meg mindegyiküket, hogy automatikusan kövessék azokat a törvényeket, amiket Ő kizárólag számukra alkotott. Ezt ösztönnek nevezzük. Az állatok nem gondolkodnak, terveznek és hoznak döntéseket, ahogy mi.

A döntés képessége különleges ajándék, amit Isten adott az embernek. Az emberek tudnak beszélni és gondolkodni, tervezni és választani. Nem vagyunk olyanok, mint a növények, sem olyanok, mint az állatok. Isten azt akarja, hogy megismerjük a „boldogság-szabályokat” és hogy engedelmeskedjünk nekik. Azért adta őket, mert tudta, hogy ezekkel összhangban élve lehetünk boldogok. Szeret minket és soha, de soha nem kér olyat tőlünk, ami boldogtalanná tenne.

Mivel szeretjük Őt és bízunk Őbenne, engedelmeskedni akarunk Neki. Ő soha nem kényszerítené ki az engedelmességet Önmaga iránt. Ugye, hogy ettől csak félnénk Tőle?

Tudod, mit nevezünk Isten „boldogság-szabályainak”? A Tízparancsolatot. Ezek Mózes második könyve 20. fejezetében (3−17. vers) találhatók. Olvassuk el mindjárt ezt a szakaszt.

 További tanulmányozásra:  Miért örülhetünk annak, hogy Isten készített boldogság-szabályokat az emberek számára? Milyen volna világunk, ha nem lennének boldogság-szabályok? Szeretnél egy olyan világban élni, ahol mindenki, aki akar, ölhet, lophat, hazudhat, csalhat?

KEDD

Mit gondolsz, Isten az angyalokat is úgy alkotta meg, hogy választhassanak? Természetesen, igen.

Emlékszel annak a gyönyörű angyalnak a nevére, akit Isten azért alkotott, hogy különleges segítője és nagyon közeli barátja legyen? Ő volt Lucifer. A neve azt jelenti, hogy „fényhordozó”. Lucifer volt a legfontosabb és a legszebb angyal a mennyben. És hogy tudott énekelni…!  Tulajdonképpen ő volt a mennyei kórus vezetője.

A többi angyal és mind a többi világ teremtett lényei, akiket Isten alkotott, tökéletesen boldog volt. Lucifer is nagyon boldog volt. Szeretett Isten különleges hírvivője lenni és szeretett Istenhez közel lenni.

De aztán valami nagyon szomorú dolog történt. Lucifer elkezdett azon gondolkodni, hogy ő milyen gyönyörű és különleges. Szép lassan büszkeség támadt benne, hogy ő mennyi mindenre képes, és hogy milyen gyönyörű és hatalmas ő. És minél többet gondolkozott saját magáról, annál kevesebbet gondolkozott arról, hogy milyen szerető és bölcs az Isten.

Lucifer nem engedelmeskedett az első „boldogság-szabálynak”. Nagyobb akart lenni annál az angyalnál, akinek Isten teremtette őt. Isten akart lenni!a

Amikor az Atya Isten és Jézus, a Fiú Isten elkezdték megtervezni világunkat és az embert, azt a különleges lényt, aki ott fog élni, Lucifer féltékenységet kezdett érezni Jézus iránt. Azt gondolta, hogy neki ott kellene lennie a tervezésnél. Ez elég buta gondolat volt, nem? Ő nem lehet Isten, ő angyalnak lett teremtve.

Lucifer nem tudott annál többet létrehozni, mint te vagy én. Nem alkothatott semmi élőt. Csak az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten képes erre. És Jézus volt az, aki mindig szólt és a teremtett dolgok előálltak. Ezért hívjuk Őt Teremtőnknek. Ő teremtette mind az angyalokat, Lucifert is beleértve.

 További tanulmányozásra:  Volt valami oka Lucifernek arra, hogy boldogtalannak érezze magát? Milyen gondolatok felett időzve kezdte boldogtalannak érezni magát? Ha a büszkeséget, az önzést vagy a féltékenységet választjuk, az boldoggá vagy boldogtalanná tesz bennünket? Amikor tudatosan ilyen gondolatokat dédelgetünk, az másokat örömmel ajándékoz meg vagy boldogtalanná tesz?

SZERDA

Amikor ezek az önző és irigy gondolatok kezdtek megtelepedni Luciferben, persze, hogy nem volt már olyan boldog, mint azelőtt. Elkezdett a többi angyalnak is olyan dolgokat mondani Istenről, amik nem voltak igazak. „Azon gondolkodom, hogy miért kellenek nekünk szabályok?” − mondta nekik egy nap.

Szabályok? Az angyalok soha még csak nem is gondoltak arra, hogy ők szabályoknak engedelmeskednek. Tökéletesen boldogok voltak és teljes szívből szerették Istent.

„Nekünk angyaloknak nincsen szükségünk szabályokra,” − mondta Lucifer egy másik alkalommal. „Tudom, hogy sokkal boldogabbak lennénk szabályok nélkül. Annál is inkább, mivel tökéletesek vagyunk.”

Először az angyalok nem tudták, mit is gondoljanak. Mindig nagyon szerették és csodálták Lucifert és bíztak benne. Mindaz, amit most mondott, ésszerűen hangzott, de az ötletei nem tűntek túl jónak. Lucifer azt állította, hogy most is ugyanúgy szereti Istent, de azt bizonygatta, hogy az ő tervei jobbak, mint Istenéi.

Azután úgy kezdett erről Istennek beszélni, mintha ő maga hűséges volna Hozzá, de az angyalok közül sokan nem lennének boldogok.

Vajon Isten pontosan tudta, hogy Lucifer mit forgatott a fejében és miben mesterkedett? Természetesen igen. És milyen szomorúságot érzett! Isten megpróbálta türelmesen és szeretettel rávenni Lucifert, hogy álljon meg azon a szörnyű úton, amit választott, ami a szavai és a tettei alapján nyilvánvaló volt.

Lucifer igazából tudta, hogy ő választotta a rossz gondolatokat. Tudta, hogy ő mondott hazugságokat Istenről. Tudta, hogy már nem boldog. Tulajdonképpen Lucifer majdnem meggondolta magát és majdnem bocsánatot kért. Majdnem! De aztán arra gondolt, hogy milyen kínos lenne bevallani mind az angyaloknak, hogy hazudott. Túl büszke volt ahhoz, hogy megtegye. Milyen szomorú!

 További tanulmányozásra:  Voltál már úgy, hogy valami olyat tettél, amiről tudtad, hogy rossz, de túl makacs voltál ahhoz, hogy bocsánatot kérj? Mit kell gyorsan tennünk, amikor engedetlenek vagyunk vagy megbántunk valakit?

CSÜTÖRTÖK

A sok millió angyal végül egyenként eldöntötte, hogy Istenhez maradnak hűséges vagy Luciferhez. Mindig tartsd szem előtt, hogy Isten soha nem kényszerít senkit arra, hogy Őt szeresse és neki engedelmeskedjen. Többségük az Istenhez való hűséget választotta, de sokan Lucifer mellett döntöttek.

A Biblia azt mondja, hogy háború volt a mennyben Isten angyalai és Lucifer angyalai között. Képzeld csak el! Mennyire, de mennyire szomorúság töltötte el a Mennyet!

Végül Isten azt mondta, hogy azoknak az angyaloknak, akik Lucifert követték, el kell hagyniuk a mennyet. És Lucifer nevét Sátánra változtatta.

Lucifer úgy gondolta, hogy neki kellene irányítani a mennyet. De most el kellett hagynia a mennyet. Tudta, hogy a döntése miatt nem lehet többé boldog. Az angyalok ezrei, akik azt választották, hogy hisznek a hazugságainak, sem voltak már boldogok.

El tudod képzelni, hogy azok az angyalok, akik úgy döntöttek, hogy hisznek Lucifer hazugságinak, milyen dühösek és szomorúak voltak, amikor el kellett hagyniuk a mennyet? Nem lehettek többé a mennyben, ahol mindig olyan boldogok voltak.

Semmi nem úgy alakult, ahogy Lucifer ígérte. Most már tudták, hogy hazudott nekik. Mindannyian azt kívánták, bárcsak visszamehetnének a mennybe. Sátán is így volt ezzel. Még könyörgött is Istennek, hogy engedje őket visszamenni. Még azt is elismerte, hogy hazudott. Megígérte továbbá, hogy úgy is boldog lesz, ha nem lehet többé főangyal.

Vajon Isten tudta, hogy Sátán és angyalai igazán megbánták-e, amit tettek? Természetesen, tudta. Tudta, hogy Sátán szíve valójában nem változott meg.

Amikor Sátán és angyalai tudták, hogy nincs számukra visszaút, azonnal elhatározták, hogy mindent megtesznek, amit lehet, hogy fájdalmat okozzanak Istennek, és különösen Jézusnak, a Fiú Istennek.

 További tanulmányozásra:  Ha Sátán azt mondta, hogy ő és az angyalai megbánták, amit tettek, honnan tudhatod mégis, hogy valójában nem bánták meg? Van olyan, hogy a gyerekek csak azért mondják, hogy megbántak valamit, mert nem akarják, hogy megbüntessék őket? Mit gondolsz, Isten miből tudja, hogy igazán megbántuk-e? És a szüleink mi alapján tudják?

PÉNTEK

Sátán irigy volt Jézusra, mert Ő teremtette az új világot és az azt benépesítő különleges embereket. Sátán arra jutott, hogy a leginkább azzal okozhatna fájdalmat Jézusnak, ha ugyanúgy tönkretesz mindent a mi világunkban is, ahogy a mennyben. Azután, gondolta, az övé lenne a Föld. Angyalaival együtt ő irányítaná. Tudta, hogy ezzel fájdalmat okozna Istennek és nagyon szomorúvá tenné Őt.

Amikor szólt a tervéről az angyalainak, megígérték, hogy ők, amiben csak tudnak, segítenek neki.

Milyen gonosz, kegyetlen lénnyé vált Lucifer!

Mennyi bánatot okozott már eddig is!

További tanulmányozásra: A bűn az, ha úgy döntünk, hogy nem engedelmeskedünk Isten boldogság-szabályainak. A bűn ugyebár a mennyben, Lucifer döntésével vette kezdetét? Mely törvények iránt volt Lucifer engedetlen? Mi a helyzet az első szabállyal? Megpróbálta magát Istennel egyenlővé tenni? A saját útját akarta járni Isten útja helyett? Hazudott? Megpróbálta ellopni az angyalok szeretetét Istentől? Ha biztonságban és boldogságban akarunk élni, akkor mindig kérjük Jézust, segítsen nekünk az Ő boldogság-szabályai iránti engedelmességet választani.

 

 

 

Történet sarok

Egy csodálatos meglepetés

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

 

(Eddig történt: Az anya és az apa izgatottan várták a kisbabájuk születését, de Laura nem érkezett meg azon a napon, amikorra az orvos jelezte. És az azutáni napon sem. Sőt az azutánin sem!)

Nehéz volt türelmesnek lenni, amikor Laura nem érkezett meg időben. De végül, tizenkét hosszú nappal az után, amikorra az anya és az apa várta őt, Laura végre megszületett. Apa ott volt anya mellett, hogy köszöntse az ő drága kisbabájukat. Ugyanígy nagymama és Janka néni.

Sok barát is várta már a híreket. Mindnyájan tudni akarták, mi van a kisbabával. Sokan eljöttek, hogy lássák Laurát, vagy telefonáltak vagy üdvözlő lapot és levelet küldtek. Ilyeneket kérdeztek: Mekkora súllyal született? Mi a neve? Hogy néz ki? Van haja? Milyen színű?

Otthon minden megváltozott ahhoz képest, ahogy Laura születése előtt volt. Először is, a babák nem sok mindent tudnak csinálni azon kívül, hogy alszanak, esznek és sírnak meg gügyögő hangokat adnak ki. Nem tudnak beszélni, járni vagy egyedül enni. Sőt még nem is látnak túl jól. Természetesen anya és apa nagyon odafigyeltek rá, hogy Laura biztosan megkapja a megfelelő gondoskodást. Szerették őt és mindent megtettek érte.

Apa gyakran tartotta Laurát lágyan, erős karjaiban. És miközben a szemébe nézett, néha énekelt neki.

Amikor az anya drága kisbabáját a karjában tartotta, a

szíve telve volt boldogsággal. Még mindig nehéz volt elhinni, hogy ez a kislány igazán az övék. Megígérték Jézusnak, hogy meg fogják tanítani a kicsinyüket, hogy mindig szeresse Őt, bízzon Benne és engedelmeskedjen az Ő csodálatos boldogság-szabályainak.

A kisbabák nem maradnak sokáig kisbabák. És mint minden kisbaba, Laura gyorsan felnőtt, ahogy ti is gyorsan felnőttetek. Most már nagylány és iskolába jár.

De Laura nem egyedül nő fel. Egymás után még három édes kis baba érkezett. A második Vilmos, aztán Márta, végül a kis Johanna jött.  Mindegyiküket ugyanúgy szerették, mint Laurát.

Vilmosnak és Johannának vörös haja van és mindketten szeplősek. Laurának és Mártának sötét haja van.  Mindegyikük nagyon sok dologban különbözik a többiektől, és ettől olyan különösen édesek. Mind nagyon szeretik egymást. Nőnek, játszanak és mindenféle csodálatos dolgot tanulnak, ahogyan te is. Milyen boldog családot alkotnak!

Mindenki, egészen Ádámig és Éváig visszamenőleg, kisbabaként kezdte? Igen, mindenki, Ádámot és Évát kivéve, babaként kezdte. Te is. A szüleid és a nagyszüleid is.

És nincs két teljesen egyforma kisbaba a világon. Még az ikrek sem egyformák. Tehát minden újszülött gyermek nagyon különleges. Te is különleges vagy!

Ugye örülsz, hogy Isten mindnyájunkat szeret? Nem számít, kik vagyunk, hol születtünk, hol élünk, milyen gazdagok vagy szegények vagyunk. Isten minden egyes embert ugyanúgy szeret és mindenki nagyon különleges számára. Én is különleges vagyok. Te is az vagy. Mindnyájan nagyon különlegesek vagyunk!