Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Mária szeretetböl fakadó ajándéka

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az út Bethániába

A vak Bartimeus szemének csodálatos meggyógyítása után Jézus és a vele tartó sokaság hamarosan elhagyta Jerikó környékét és nekivágtak a Jeruzsálembe vezető meredek útnak. A két város csupán kb. 25 kilométerre áll egymástól, de Jeruzsálem legalább 1000 méterrel magasabban fekszik Jerikónál.

A nagy szintkülönbség miatt olyan meredek az út, ezért tényleg felfelé mentek egész úton (Lk 19:28). Biztosan nem haladtak gyorsan és többször is megálltak útközben néhány percre pihenni. Jézus valószínűleg tovább oktatta őket a pihenőhelyeken is (Lk 19:11).

Ezen az úton először az Olajfák hegyének keleti lejtőjén fekvő kisvárosba, Bethániába érkeztek. Ott élt Lázár a nővéreivel, ezért Jézus szokása szerint megállt náluk, hogy kedves barátaival töltse a szombatot. Néhány héttel azelőtt támasztotta fel Lázárt a halálból, aki már négy napja a sírban feküdt (Jn 11.38-44).

A Jézust kísérő sokaságon kívül is tömegek tartottak a három kilométerre fekvő Jeruzsálembe. Sokan korábban oda akartak érni, és időben átesni a szükséges megtisztulási szertartáson, hogy ehessenek a húsvéti ünnepségen. Jn 11:55.

A városba érve elhíresztelték, hogy Jézus Bethániában tartózkodik és a szombatnap után folytatja útját Jeruzsálembe. A nép ettől lázba jött és sokan Bethániába siettek, hogy találkozzanak Vele. Egyesek Lázár beszámolóját szerették volna hallani a halában átélt csodálatos élményeiről. Ám ő semmi ilyesmit nem tudott elmondani nekik. Vajon miért? Préd 9:7-8.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jegyezzük meg ezeket az igeverseket, és a hasonlókat, mert egyesek azt tanítják, hogy a jó emberek a Mennybe mennek, amikor meghalnak. Lázár jó ember volt, mégsem került a Mennybe, amikor meghalt, ahogyan senki más sem.

HÉTFÖ

A Jézus és Lázár megölésére szőtt tervek

Lázár feltámasztása hatalmas csodatétel volt, aminek végleg meg kellett volna győznie a vallási vezetőket, hogy elfogadják Jézust Messiásuknak. Mégis, annak ellenére, hogy meggyőződtek róla, Ő Isten fia, kevély büszkeségük és makacsságuk visszatartotta őket Jézus elfogadásának még a gondolattól is. Ez az erőteljes bizonyíték csak fokozta gyűlöletüket.

A Jeruzsálemből Bethániába érkező kíváncsi látogatóknak Lázár semmit sem tudott mondani arról, ami a halálban történt vele. Azt viszont meggyőző bizonyossággal állította, hogy Jézus Isten Fia. A Jeruzsálembe visszatérő fellelkesült nép azon tanakodott, vajon most koronázzák-e királyukká Jézust.

A vallási vezetők azonban dühöngtek, amiért Jézus népszerűbb, mint ők és eltökélték, hogy megölik. Eddig még nem sikerült letartóztatniuk, és féltek, hogy valahogy most is kijátssza erőfeszítéseiket.

Azon tanakodtak egymás közt a templomudvarban, hogy vajon Jézus ismeri-e elfogására szőtt terveiket. Ha igen, akkor talán távol marad idén a húsvéti ünnepektől? „Mit gondoltok, hogy nem jön-é fel az ünnepre?” - kérdezgették egymástól. Jn 11:56.

Tanácsülést hívtak össze, ahol úgy döntöttek, hogy titokban tartóztatják le és ítélik el Jézust, hogy elkerüljék a felzúdulást a nép között. Mivel Lázár feltámadása a halálból tanúsította Jézus istenfiúi voltát, úgy döntöttek, őt is kivégeztetik. Jn 12:10-11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el újra a 11. verset és figyeljük meg, hogy Lázár miatt lett sok zsidó kereszténnyé. Sokan válnak kereszténnyé miattad is?

KEDD

Mária nagylelkű ajándéka

(Jn 12:1-8; Mk 14:3-9.)

Mialatt a jeruzsálemi főtanács Jézus megölését tervezte, Ő tanítványaival együtt egy Simon nevű farizeusnál vendégeskedett Bethániában. Jézus kigyógyította őt a leprából, és bár Simon még nem hitte el, hogy Jézus a Messiás, ezzel az ünnepi lakomával mondott köszönetet Jézusnak.

Jézus Lázár és nővérei otthonában töltötte a szombatot, és valószínűleg naplemente után ment Simon házába, ami valójában már a vasárnap kezdete, hiszen minden nap naplementekor kezdődik.

Jézus volt a díszvendég az asztalnál, egyik oldalán Lázár, a másikon pedig Simon ült. Lázár nővére, Márta segített a vendégek kiszolgálásában, Másik nővére, Mária pedig figyelmesen hallgatta Jézus minden szavát.

Mivel Jézus elmondta, hogy hamarosan meg fog halni, Mária lemondott a szükséges dolgokról, hogy meg tudja venni a rendkívül drága parfümöt, amivel bekenheti Jézus testét a temetésére. Ám az emberek most azt beszélik, hogy uralkodóvá lesz, és ő lelkesen, mindenképpen ki akarta fejezni tiszteletét iránta. Jn 12:3.

Júdás megérezte Mária parfümjének illatát, és megrótta őt, hogy erre pazarolta a pénzt, amit a szegényeknek kellett volna adnia. Mária szégyenében csendben elbújni készült. Jézus szíve azonban örvendezett Mária szeretetből fakadó, odaadó tette miatt, és magával vitte et a szép emléket a keresztre. Mit mondott Máriáról? Mk 14:6-8.

Azt mondhatnánk, hogy minden idők legnagyobb hiábavalósága volt Jézus szenvedése olyan emberek bűneiért, akik nem fogadták el Őt. Miért is halt meg értük valójában? A válasz erre a szeretet! Jn 3:16.

Isten mindenkit meg akar menteni és ezt Jézus szenvedése és halála által tette lehetővé. Soha senki nem mondhatja, hogy többet kellett volna tennie, ennél többet Ő sem tehetett. Még Sátánnak, a „atyafiak vádolójának” és Isten vádolójának is be kell ismernie, hogy Isten igazságos. Mindenkinek odaadta szeretetét és mindenkiért adta életét, ahogyan ma is ezt teszi.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Feláldoztál már valaha is valamit Jézus iránti szereteted kimutatására?

SZERDA

Jézus megdorgálja Simont

(Lk 7:39-50.)

Jézus elmondhatta volna a vendégeknek Júdásról az igazat. Például azt, hogy pénzt lopott a tanítványok erszényéből. Azon a díszvacsorán Jézus mindenki előtt bebizonyíthatta volna, hogy Júdás egyedül magával törődött és nem a szegényekkel. Mégsem tette.

Jézus nem akarta, hogy Júdásnak mentsége legyen árulására. Mégis a Mk14:6-9. igeversekben mondott dicsérő szavai Máriáról éppen Júdás kritikájának ellenkezője volt. Júdás ezért megróva érezte magát, amitől mérges lett, és elhatározta, hogy bosszút áll érte.

Mivel tudta, hogy a vallási vezetők le akarják tartóztatni a Megváltót, Júdás még akkor éjjel Jeruzsálembe ment, hogy megbeszélje velük a dolgot. A főtanács még mindig ülésezett. A cselszövést tervezték, hogy titokban letartóztatják Jézust és halálra ítélik. Képzeljük csak el mennyire megörült gonosz szívük Júdás láttán. Milyen egyezséget kötött velük Júdás? Mt 24:14-16.

Eközben Berhániában Simon is azon tűnődött, amit Mária tett és a kedves szavakon, amiket Jézus szólt az asszonyról. Miért engedte meg Jézus, hogy Mária ilyen szabadon megérintse, sőt még a lábát is megcsókolja? Simon szerint, ha Jézus próféta lenne, tudná, hogy a nő bűnös. Lk 7:37-39.

Simon valószínűleg arra a prófétára gondolt, akiről Mózes mondta, hogy el fog jönni. (5Móz 18:15). Aki a Messiás! De ha Ő az lenne, akire gondol, nem így viselkedne. Simon ezzel valójában kétségbe vonta, hogy Jézus Isten fia lenne.  Megváltónk ismerte gondolatait, ezért egy példázatot mondott el neki. Olvassuk most el! Lk 7:40-43.

A példázatbeli adós, aki többel tartozott, Simont jelképezi. Ő taszította Máriát a bűnbe, mégis igazabbnak érezte magát nála. Mivel nem bánta meg, nem is nyert még bocsánatot. Mit mondott még Simonnak Jézus? 44-48. v.

Azzal, hogy nem bánt udvariasan Jézussal, Simon kimutatta az iránta való szeretet hiányát.  Mária könnyei és tettei azonban őszinte megbánását és Megváltója iránti mély szeretetét mutatták. Ahogy Jézus szembeállította az asszony tetteit Simonéval, a büszke farizeus meglátta, milyen is valójában. Alázatosan megbánta bűneit és hívő kereszténnyé vált.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mária és Simon is bocsánatot nyertek, és Jézus még azon a héten elszenvedi bűneik büntetését. A mi bűneink büntetését is elszenvedte, tehát bocsánatot nyerhetünk rájuk, ha őszintén megbánjuk, ahogy ők.

CSÜTÖRTÖK

Szamárháton lovagolva

(Mk 11:1-10.)

Jézus díszvendég volt egy ünnepi lakomán a farizeus Simon házában a szombat vége után, majd vasárnap délután tanítványaival együtt továbbindult Jeruzsálem felé. Rövidesen csatlakozott hozzájuk a sok ember, akik Jeruzsálemből jöttek Jézussal találkozni és azok is, akik a húsvéti ünnepségre tartottak Jeruzsálembe.

Gyönyörű tavaszi nap volt. A természet újjáéledt, friss hajtások pompáztak mindenfelé. A Jézussal tartó tömeg is újjáéledt a reménytől, hogy a húsvéti ünnep idején királyukká lesz Jézus. Vele akartak lenni és látni, mi történik, amikor Jeruzsálembe ér.

Amikor Bethániától nem messze egy szomszédos faluhoz értek, Jézus arra kérte tanítványait, hogy hozzanak el onnan neki egy szamarat. Azon fog belovagolni Jeruzsálembe. Tanakodtak, hogy vajon miért, hiszen Jézus mindig gyalog járt. Mégis engedelmeskedtek. Megtalálták a szamárcsikót, amiről Jézus beszélt, elhozták, és minden úgy történt, ahogyan Ő előre megmondta. Mk 11:1-6.

Zakariás próféta több mint 500 évvel azelőtt kijelentette, hogy Jeruzsálem királya szamárháton érkezik országába. Izrael királyai ezen az állaton lovagoltak és a tanítványok elgondolkodtak, vajon mit is jelenthet ez. Lelkesen beszéltek erről Jézus barátainak egész úton, míg végül mindenki fellelkesült. Jézus most készült valóra váltani a zakariási próféciát. Zak 9:9.

A tanítványok örömmel terítették köpenyüket a szamár hátára, és Jézus ráült. Egyesek az útra terítették elé a felső ruháikat, mások pedig a közeli fákról levágott leveles ágakkal tették ugyanezt. Lázár, akit Jézus a halálból támasztott fel, vezette a szamarat a Jézus iránti tisztelet és a győzelem jelképei között.  A nép biztos volt benne, hogy rövidesen királyukká koronázzák Jézust. Mit kiáltozott a körülötte ünneplő sokaság? Mk 11:9-10.

A nép emelkedett hangulatban volt. Biztosra vették, hogy Jézust királlyá koronázzák Jeruzsálemben, és ki fogja űzni a római megszállókat. Arról álmodoztak, hogy ismét erős, független és hatalmas nemzet lesznek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus azért engedett meg ekkora felvonulást, amit azelőtt sohasem, hogy az Isten Bárányaként elszenvedett halálára irányítsa mindenki figyelmét. Mindez már csupán öt nap múlva következik be. A megmenekülés egyetlen útja volt népe számára Jézus életének és halálának helyettesítő áldozatként való elfogadása. Ahogyan a mi megváltásunknak is ez az egyetlen módja.

PÉNTEK

A diadalmas bevonulás

(Lk 19:39-44.)

A Jeruzsálemben tartózkodó tömeg hamar hírét vette, mi történik és ők is sietve csatlakoztak a Jézust dicsőítő soksághoz.

A volt vak ember vezette a menetet, akit Jézus meggyógyított, a gyógyult néma, fennhangon dicsőítette az Urat. A többi meggyógyított ember is királyként üdvözölte Jézust. Rövidesen ezrek tolongtak Jézus körül énekkel dicsőítve Istent.

A papok azonban gyűlölettel és irigységgel teltek el. Megpróbálták megállítani a népet, s végül Jézust kérték, hogy hallgattassa el őket. De Ő azt mondta, hogy ha ezek az emberek elhallgatnak, akkor a kövek fogják őt fennhangon dicsérni. Semmi sem akadályozhatta meg a prófécia beteljesülését.

A hegytetőre érve Jézus végignézett a Kidron völgyén túl elterülő városon. A tömeg is megállt és gyönyörködtek a templom hófehér márványból készült, a lenyugvó nap sugaraiban ragyogó falainak szépségében.

Jézus szeme azonban könnybe lábadt. Megtörten zokogva írta le Jeruzsálem eljövendő pusztulását. Ó, mennyire szerette népét, akiknek megmentésére jött! Hogyan is hagyhatná el őket? Lk 19:41-44.

A papok még mindig haragosan próbálták a népet elhallgattatni, s mivel nem jártak sikerrel, a tömeggel tarató római katonáktól kértek segítséget. Jézus nyugodtan, de határozottan elmondta, nem azért jött, hogy földi király legyen és rövidesen az Atyához megy. Nem látják őt többé, mígnem dicsőségében ismét eljön.

A katonatisztek látták Jézus szeretetét és jóságát. Tetszett nekik, és ők is dicsőíteni akarták Őt. A vallási vezetők ellen fordultak és őket vádolták a felfordulásért.

Jézus eközben nyugodtan otthagyta a tömeget és bement a templomba.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A pogány római tisztekre nagy hatással voltak Jézus szavai, hiszen „Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!” (Jn 7:46). Hatalommal bíró szavával világokat teremtett (Zsid 11:3), testeket és lelkeket gyógyított. Igéje ma is ugyanilyen hatalommal bír. Elég erős, a te újjáteremtésedre is! Nem szeretnéd, hogy megtegye ezt érted? Ne engedd, hogy miattad is sírnia kelljen!  Kérd inkább, hogy változtasson meg! Igéjében ígéretet tesz erre, és az Ő szava hatalommal bír! 2Kor 5:17; Ezék 36:26-27.

 

 

Feladatok:

Mi a közös bennük?

Mária        Simon          Jerikó        Bethánia

Júdás        Márta          Lázár         Bartimeus

1.Jézus mindkét városba ellátogatott Jeruzsálem felé menet.

       _______________________ és _____________________

2. Mindketten Jézus mellett ültek Simon díszvacsoráján.

      _______________________ és ______________________

3. Mindkettejüket Jézus gyógyította meg.

      ______________________ és _______________________

4. Lázár leánytestvérei voltak.

      ______________________ és _______________________

5. Mindketten bűnösök voltak, akiknek Jézus megbocsátott.

      ______________________ és _______________________

6. Mindketten megrótták Máriát a drága ajándék miatt, amit Jézusnak adott.

      ______________________ és _______________________

 

Melyik szó, vagy kifejezés illik a mondatba? Karikázd be a helyes megoldást!

7.      Jeruzsálem közelében állt (az Olajfák hegye, a Tábor-hegy, a Hermon- hegy)

8.      Jézus (csütörtökön, pénteken, szombaton) érkezett Bethániába.

9.      A (vallási vezetők, a rómaiak, a vámszedők) elhatározták, hogy megölik Jézust.

10.    (Jairus kislányának, az özvegyasszony fiának, Lázárnak) feltámasztása volt a legmeggyőzőbb bizonyítéka, hogy Jézus Isten Fia.

11.     Mária azért kente meg Jézust a drága illóolajjal, mert (feltűnést akart kelteni, ki akarta mutatni Jézus iránti szeretetét).

12.    Jézus egy példázatot mondott a két (fiúról, adósról, dicsőítőről).

13.    Jézus egy (lovon, szamáron, tevén) lovagolt be Jeruzsálembe.

14.    Jézus (boldog, szomorú) volt, amikor a hegytetőről végignézett Jeruzsálem városán.

15.    A (római katonatisztek, tanítványok, vallási vezetők) megpróbálták visszatartani a tömeget Jézus dicsőítésétől.