Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Jézus legnagyobb csoadatétele

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A hűtlen szolga

(Lk 16:1-13.)

Jézus folytatta példázatait valahol Péreában. A következő egy gazdag emberről szólt, akinek szolgája kezelte a vagyonát. A pénz jótékony célra volt elkülönítve, és amikor a főnök észrevette, hogy szolgája a saját céljaira használta, úgy döntött, hogy elbocsájtja.

Ez a szolga ne tudott kemény fizikai munkát végezni a megélhetésért, és túl büszke volt koldulni, ezért előre kellett gondolkodnia. Azt mondta az embereknek, akik urának tartoztak, hogy csökkenti az adósságukat, így azok hajlandók voltak segíteni neki becsapni az urát. Most, amikor szüksége volt rá, segíteniük kellett a szolgának, különben beárulja őket, hogy ők is becsapták.

Amikor gazdája rájött, hogy mit tett, el kellett ismernie, hogy nagyon okos volt. Így üzletelnek az önző, világi emberek, Isten azonban nem így intézi a dolgokat. Olvassuk el az egész példázatot! Lk 16:1-13.

Ez a szolga a saját hasznára és nem mások megsegítésére használta ura pénzét. Hasonlóképpen Isten Izraelre bízta szeretetteljes üzeneteit, hogy adják át a világnak (Róm 3:2). Ők azonban maguknak halmozták fel őket, azt gondolván, hogy Isten országa csak őket illeti. Isten még jobban meg akarta áldani őket, de ők nem segítettek azzal, hogy megosztották volna másokkal az Istentől kapott áldásokat.

Isten most népére bízta a világnak szóló utolsó üzenetét,----„akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14:12). Ezek az üzenetek mindenhová eljutnak és Istennek a te segítségedre is szüksége van a terjesztésükhöz, hogy megosszuk a példázatbeli „hamis mammon” segítségével, ami a földi pénz. Ő azt ígéri, ha hűségesen bánunk a kevéssel, amink most van, akkor Ő még több áldást bíz ránk, és nagyobb képességeket, hogy megosszuk Isten szeretetét másokkal is.

  Alkalmazd a gyakorlatban: Ha a befolyásodat és a pénzt, amit a missziómunkára adsz, arra használod, hogy embereket nyerj Jézusnak, ők lesznek a te mennyei kincsed. A hamis mammon ily módon való használatával, valamint Isten szeretetének és áldásainak megosztásával barátságba kerülsz Jézussal, az Ő Atyjával, és a szent angyalokkal. Így, amikor Jézus eljön, azok között lehetsz, akik „megkapják örök lakhelyüket”.

Többet kell gondolnunk a jövőre, mint ez a hűtlen, tisztességtelen szolga tette. Milyen csodálatos lesz olyan emberekkel találkozni, akiknek megmentésében segítettünk! Van-e bármi csodálatosabb a tudatnál, hogy segítettél valakit megmenteni Isten országa számára?

HÉTFÖ

A gazdag ember, és a koldus Lázár

(Lk 16:14-21.)

Jézus egy példázatot mondott el a gazdag ember szolgájáról, aki visszaélt gazdája pénzével. Példázata végén így szólt, „Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”  A Mammon a pénz és minden egyéb értékes földi holmi, ami az emberek, családok birtokában van.

Szokás szerint aznap is voltak ott farizeusok Jézus hallgatósága között, és gúnyolódtak Jézus szavain. Ők a pénz szerelmesei voltak, és igazolni próbálták magukat. „De az Isten ismeri a ti szíveteket” – mondta Jézus, és újabb példázatot mondott nekik egy gazdag emberről.  Lk 16:14-15, 19.

A példázatbeli gazdag ember nagy luxusban élt. Háza olyan volt, mint egy királyi palota, drága ruhákat viselt és nap, mint nap nagy lakomát tartott. Éppen palotája kapuja előtt ült egy Lázár nevű koldus.

Ez a szánalomra méltó ember nem tudott járni, úgy vitette magát minden nap a gazdag ember palotája elé. Ott akart lenni, mert reménykedett, hogy kap valamit a gazdag ember asztaláról származó ételmaradékokból. 20-21. v.

Érdekes, hogy Jézus nevén nevezte a koldust, hiszen egyetlen másik példázatában sem tett ilyent az Újszövetségben. A Lázár név azt jelenti, hogy „Isten megsegített”. Hogy miért ezt a nevet adta, megérthetjük, ha tovább tanulmányozzuk a példázatot.

A gazdag ember tudta, hogy Lázárnak az ételmaradékoknál többre van szüksége. Könnyen segíthetett volna a szegény, beteg emberen. Akkoriban nem voltak kórházak a betegek ápolására. Zsidóként ismerte a parancsolatot: „Szeressed felebarátodat, mint magadat!”(3Móz 19:18). Mégis megtartotta vagyonát magának és hagyta Lázárt nap, mint nap csendben szenvedni a kapujában.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A tisztességes úton szerzett vagyon birtoklása nem bűn. De bűn a vagyon önző felhasználása, a szenvedők semmibevételével, ahogy a példázatbeli gazdag ember tette. 5Móz 15:11.

KEDD

Csupán egyetlen próbaidő

(Lk 16:22-31.)

Egyesek azt hiszik, kapnak még második próbaidőt, hogy felkészülhessenek a Mennyre. A gazdag emberről és Lázárról szóló példázat azonban azt tanítja, hogy az emberek, akik ebben az életben nem készülnek fel, soha nem juthatnak be a Mennybe. Figyeljük meg, milyen világosan érthető ez a következő igeversekből! Lk 16:22-31.

Jézus azért ábrázolja úgy a férfiakat, mint akik öntudatuknál vannak a halálban, mert az Őt hallgató tömegben sokan így hitték, hiszen a babiloni fogságban, ahol pogányok között éltek és pogány hiedelmekkel voltak körülvéve, átvették ezt a hamis tanítást.

Ahelyett, hogy azonnal cáfolta volna hitüket, és elmondta volna, hogy rosszul tudják, inkább elmondta nekik a történetet, kiemelve néhány nagyon lényeges pontot. De ne feledjük, a halott emberek nem tudnak semmit! Préd 9:5.

Azt se feledjük, hogy ez egy példázat és a példázatban olyasmi is szerepelhet, ami a valóságban nem történhet meg, mint például a beszélő fák a Bírák 9:8-15-ben.

Jézus a nép tudomására akarta hozni, hogy a gazdagság nem biztosítja helyüket a mennyben. Mindenünket Istentől kaptuk kölcsön, és tulajdonunkat mások áldására kell használnunk.

Egyetlen életet kaptunk, hogy mások áldására és Isten tiszteletére éljünk. Ebben az életben kell Istennek engedelmeskednünk. A legszegényebb ember, aki hisz Jézusban, sokkal áldottabb lesz a Mennyben, mint a leggazdagabb önző ember a Földön.

A gazdag ember öt élő fivére már nem engedelmeskedett tovább az Írásoknak, amikor a gazdag ember meghalt. Ezért azt szerette volna, ha valaki figyelmeztetné őket. Azt mondta, hogy ha valaki feltámadna a halálból és figyelmeztetné őket, akkor megtérnének.

 Jézus később valóban feltámasztott egy Lázár nevű férfit a halálból. Azt a történetet a holnapi leckénkben kezdjük tanulmányozni. Ám az mégsem váltotta ki a vallási vezetők megtérését. Mit mondott erről Ábrahám a példázatban? Lk 16:31.

Nagy szakadék volt Ábrahám és a gazdag ember között, tehát nem tudtak átmenni át egymásoz. Ez azt jelenti, hogy halálod után, vagy Jézus eljövetelekor már nem változtathatsz jellemeden. Ha életed nem volt olyan, mint Jézusé, és nem érte éltél, akkor halálodban is messze leszel tőle. Jel 22:11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ebben az életben kell felkészülnöd a Mennyre. Hogyan használod fel minden egyes drága percét?

SZERDA

Lázár meghal

(Jn 11:1-5.)

Egy nap, amikor Jézus Péreában tanított, hírnök érkezett a júdeai Bethániából. Legalább 40 kilométert utazott, hogy Jézusra találjon, és üzenete egyszerűen így szólt: „Akit szeretsz, beteg…”

Az üzenetet Márta és Mária küldte, Lázár nővérei, akiknek otthonában Jézus oly szívesen időzött. Ott nyugodtan pihenhetett, kémek jelenléte nélkül, akik azt lesték volna, mivel vádolhatják meg. Különösen szerette azt a kis családot, és ők is szerették Jézust.

Lázár váratlanul nagyon megbetegedett, és míg a követ úton volt Jézushoz, a nővérek segíteni próbáltak fivérükön. Biztosak voltak benne, Jézus elindul hozzájuk, amint üzenetüket megkapta. A követ azonban Jézus nélkül tért vissza. Milyen üzenetet hozott tőle? Jn 11:3-5.

A nővétek nagyon csalódottak voltak, hogy Jézus maga nem jött el. Tudták, Ő meggyógyíthatná fivérüket. Jézus üzenetéből mégis bátorítást nyertek: „ez a betegség nem halálos.” Reményeik azonban szertefoszlottak, amikor Lázár rövidesen meghalt, és nem értették a dolgot.

Jézus tanítványai sem értették. Ők még nem tudták, hogy Lázár meghalt, de összezavarodtak, amikor Jézus az üzenet vétele után tovább tanított, ahogy szokott. Mi volt késlekedésének oka? 4. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten néha megengedi a szenvedést, sőt még a halált is, mint Lázár esetében. Ez egyik módja, hogy a szenvedőt, vagy szeretteit közelebb vonja magához. Ha valaha ez történik veled, ne gondold, hogy valami furcsaság történik! Örvendezz inkább! 1Pét 4:12-13.

CSÜTÖRTÖK

Jézus késlekedik

(Jn 11:6-16.)

Jézus 12 tanítványa nagyon meglepődött, hogy mesterük látszólag nem aggódott jó barátja, Lázár betegségének híre miatt. Tudták, hogy szereti és meg is tudná gyógyítani. Ezért kíváncsiak voltak, miért nem ment el hozzá a hírhozóval együtt.

Súlyos kérdések tolultak a tanítványok lelkébe miközben Jézus folytatta a tanítást. Vajon Péreában marad, és hagyja Lázárt meghalni? Eszükbe jutott, hogy Keresztelő János életét sem mentette meg. Ha súlyos bajba kerülnek, az ő életüket sem fogja megmenteni? Mit mondott nekik Jézus két nappal később? Jn 11:6-8.

Jézus még akkor sem említette Lázárt. A tanítványok sem, mert Júdeába való visszatérésének terve Jézus biztonságát veszélyeztette. Emlékeztek, hogy a zsidók meg akarták kövezni, amikor legutóbb, a Templomszentelési ünnepen Jeruzsálemben járt. (Jn 10:22, 31).

Válaszában Jézus a földön végzett munkáját egy 12 órás gyalogláshoz hasonlította, amiből már csak percei voltak hátra. Kereszthalálának ideje még nem érkezett el, és ahogy eddig is, Isten akaratának cselekvését folytatta, nem félt a megkövezéstől. Jn 11:9.

Jézus ezután azt mondta tanítványainak, hogy Lázár alszik, és odamegy felébreszteni. Mivel nem értették, nyíltan megmondta nekik, hogy Lázár meghalt. Útközben azonban meg-megállt az embereken segíteni. Hány napja volt már Lázár a sírban, mire végül Bethániába értek? 17. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Amikor Jézus azt mondta, hogy Lázár alszik, a keresztények halálát az alváshoz hasonlította. Jairus leányáról is ugyanezt mondta (Lk 8:52). Pál is így írt: „”Akik elaludtak Jézus által ővele együtt.” (1Thessz 4:14). Milyen nagyszerű módja várni rá, hogy eljöjjön és felébresszen!

PÉNTEK

Lázár feltámasztása

(Jn 11:17-44.)

Amikor Jézus tanítványaival Bethániába ért, megállt Lázár házától nem messze és onnan küldött üzenetet a nővéreinek. Nem a hangos siratóktól zajos házban akart velük beszélni. Ezenkívül a család néhány rokona fontos vezető volt, akik Jézus ellenségei voltak, tehát nem velük akart először találkozni.

A zaj miatt Mária nem hallotta meg Jézus üzenetét, de Márta azonnal hozzásietett. „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” - mondta neki. Olvassuk végig párbeszédüket! Jn 11:22-27.

Mikor később Mária is találkozott Jézussal, a lába elé térdelt és első szavai ugyanazok voltak, mint Mártának.  A házból követték őt az emberek és mindnyájan együtt mentek Jézussal Lázár sírjához.

Voltak őszinte siratók a tömegben, de olyanok is, akik csak tetették a gyászt. Mindenki sírt, még Jézus is könnyezett. Szomorú volt megtört szívük láttán, és azért is, mert tudta, hogy a jelenlévők közül sokan az Ő halálát tervezik, és hamarosan bezárják a Menny kapuit maguk előtt. 35-37. v.

Tiltakoztak, amikor Jézus arra kérte őket, nyissák ki a sírt, hiszen a halott teste már oszlásnak indult ott a meleg éghajlaton és kellemetlen szagot is árasztott, de azért engedelmeskedtek neki. Jézus ezután imádkozott és így hívta ki a halottat: „Lázár, jöjj ki! ” Micsoda látvány! Mindenki elnémult a meglepetéstől. A nővérek azután hálatelten örvendeztek. Micsoda boldog találkozás! 39-45. v.

Panaszkodott vajon Lázár a sírból kilépve, hogy Jézus visszahívta őt a mennyből? Nem, mert nem járt ott. Semmiről sem tudott a négy nap alatt, amíg halott volt (Préd 9:5).

Jézus ezt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Ő adhat életet a holtaknak, mert Ő az élet egyetlen forrása. „Mert őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg.”  Kol 2:9.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez az élet a tiéd is, ha Jézus él benned (1Ján 5:12), ami az Ő isteni természetének részesévé tesz téged. (2Pét 1:14), így „beteljesedhetsz az Istennek egész teljességéig” (Ef 3:19). Akkor, és ezt se hagyjuk ki, „ti Őbenne vagytok beteljesedve…” (Kol 2:10). Milyen csodálatos! Nem akarod átadni a szívedet és minden vágyadat az Ő irányításának?

 

 

Feladatok:

Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!

 

1./ Mit szerettek a farizeusok? (Lk 16:14)

a.) Istent

b.) a pénzt

c.) Jézust

d.) a felebarátaikat

 

2./ Mit tanított Jézus a gazdag ember és Lázár példázatával?

a.) Minden egyes ember ebben az életben dönt örök sorsáról.

b.) Az önzés sérti Istent.

c.) A halottak öntudatos lelkek.

d.) Senki sem a vagyona után ítéltetik meg.

 

3./ Milyen üzenetet küldött Márta és Mária Jézusnak?

a.) Meghalt, akit szeretsz.

b.) Akit szeretsz, beteg.

c.) Kélek, jöjj el Lázárhoz!

d.) Lázár elaludt.

 

4./ Mit mondott Jézus a halott Lázárnak?

a.) „Lázár, gyere le a Mennyből!”

b.) „Lázár, jöjj ki!”

 

Ki mondta, és kinek?

5. „Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.” (Lk 16:1, 13)

     ____________________ mondta ________________________-nak.

6. „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére való.” (Jn 11:3-4)

     ____________________ mondta ___________________________ -nak.

7. „Lázár meghalt.” (Jn 11:14).

     ____________________ mondta ___________________________-nak.

8. „Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” (Jn 11:21, 32)

     ____________________ mondta ___________________________-nak.

9. „Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn 11:25).

     ____________________ mondta ___________________________-nak.

10. „ Lázár, jöjj ki!” (Jn 11:43).

      ____________________mondta __________________________-nak.

 

A gazdag emberre, vagy Lázárra jellemző a meghatározás? Írjál G, vagy L betűt a vonalra!

11. ______ Nem hagyatkozott Istenre.

12. ______ Istenre hagyatkozott, Őbenne bízott.

13. ______ Arra hivatkozott, hogy ő Ábrahám fia.

14. ______ Nem törődött a szegényekkel és a szenvedőkkel.

15. ______ Önző módon saját javára használta Isten áldásait.

16. ______ Kitartott a hitpróbában.

17. ______ A Jézusban hívő, szenvedő, szegényeket jelképezte.