A végidö eseményei

Bibliaköri segédanyag

 Sorozat

Összesítőlap Főoldal

 

„Sokak számára közhellyé vált, elveszítette jelentőségét az a figyelmeztetés, hogy az ember Fia hamarosan eljön az ég felhőiben. Nem várakoznak, nem virrasztanak, s önző, világias lelkületük elárulja szívük gondolatát: ’Az Úr halogatja eljövetelét.’ (Lk. 12:45) Némelyeket olyan sűrű sötétség vesz körül, hogy nyíltan hangoztatják kételyeiket, pedig az Üdvözítő világosan kijelen­tette, hogy akik így gondolkodnak, azok gonosz szolgák, s az álszentek és hitetlenek sorsára jutnak.

…Figyelnünk kell az idők jeleire: Dániel próféta és János apostol látomásai erkölcsi sötét­ség és tisztátalanság korszakát jövendölik, s a vég idején, – amelyben most élünk – szólni kell a látomásról, nem hallgathatjuk el. A megjövendölt jelek beteljesedése felszólítja a várakozókat, virrasztókat, hogy tekintsenek föl, emeljék fel fejüket, mert elérkezett megváltásuk ideje.

Hála Istennek, nem mindenki alszik, a vélt biztonság bölcsőjében ringatózva. Lesznek hűségesek, akik felismerik az idők jeleit. Bár a jelenvaló igazság sok hitvallója, a tetteivel tagadja hitét, néhányan mégis mind végig ki­tartanak majd.

Napjainkban az önzés és a világ szokásaihoz való alkalmazkodás ugyanolyan lelkülete él, mint Noé idejében. Sokan, akik Isten gyermekeinek vall­ják magukat, világi célokat hajszolnak, s ezzel meghazudtolják hitvallásukat. Csak ültetni és építeni fognak, venni és eladni, enni-inni és házasodni, kegyelem idejük utolsó percéig. Sokan élnek így közülünk, a gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet.” (EGW: 5Test. 13-14. old.)

 

01- A második advent előjelei

02- A hangos kiáltás mozgalma I. rész

03- A hangos kiáltás mozgalma II. rész

04- A késői eső, és kiáradásának körülményei 05- A késői esőre való felkészülés lépései 06- A végidő nagy hitpróbája
07- A végső nagy rostálás 08- A féken tartott szelek és az elpecsételés

09- Az aratás,

és a kegyelem ajtajának bezárása

10- A nagy nyomorúság, és Jákób éjszakája 11- A szentek szabadulása 12- A megváltás végső beteljesedése
13- Az ezer év után következő események 14- Az eljövendő Isten-országa