a végidő eseményei – 3.

A hangos kiáltás mozgalma  II. rész

I. Bevezetés

II. A szétszórtan élő nyáj egyesítése

III. Fussatok ki Babilonból én népem!

IV. A nagy aratás V. A Vőlegényre váró szüzek szerepe    

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

I. Bevezetés

1.     Az Egyház melyik előtörténetéhez hasonlítható az a körülmény, ami a hangos kiáltás első munkájának eredményeként valósul meg?

2.     Hogyan fog megismétlődni az, ami az apostoli korban történt a tanítványok felkészülésében, és az Isten művében végzett missziójukban?

II. A szétszórtan élő nyáj egyesítése

1.     Milyen módon jön segítségére Isten a hangos kiáltás mozgalmának, és hogyan veszi Isten a saját kezébe ezzel az evangélium hirdetésének ügyét?

2.     Mi az, amit Péter apostol pünkösdi prédikációjából ismerhetünk meg a végidő eseményeivel kapcsolatban, a „késői eső” kitöltetésével összefüggésben?

3.     Milyen vonatkozásban ismétlődik a jövőben az a történelmi esemény, aminek az Ószövetség idején, a Babilonban lévő Isten-népével kellett megtörténjen?

4.     Más példázatában mihez hasonlítja Jézus azt a jelenséget, amikor a „más akolban” lévőket hívja be azok közé, akik már korábban is ott voltak?

5.     Vannak, akik úgy gondolják, hogy Jézus a tizenegy órás munkásokat azért hívja meg, mert velük akarja befejezni az egész világot megszólító missziót. ‒ Valóban mellőzni fogja Isten azokat, akik már korábban is a „szőlőjében” dolgoztak?

6.     Mi az, ami kiváltja az emberekből azt, hogy elhagyják az eddigi közösségüket, és az adventvárókhoz csatlakozzanak?

III. Fussatok ki Babilonból én népem!

1.     Az Úr művében való együttmunkálkodáson kívül mi indokolja még, hogy Jézus bizonyos embereket ki akar hívni a Babilont képező egyházakból?

2.     Hogyan lehet meghatározni a Biblia szerinti Egyház lényegét, milyen emberek közössége tekinthető Jézus Krisztus Egyházának, illetve „nyáj”-ának”, és őket hová, milyen közegbe fogja összegyűjteni ebben az időben?

3.     Milyen információt ad Isten arra vonatkozóan, hogy a kereső emberek felismerhessék Jézusnak azt a nyáját, ahová menniük kell majd a kihívás idején, hiszen annyiféle egyház és vallási irányzat létezik, és mindegyik Isten népeként kínálja magát?

4.     Milyen oka van még annak, hogy Isten feltétlenül ki akarja hívni népét Babilonból ebben az időben, ami miatt ekkor már nem maradhatnak közöttük?

IV. A nagy aratás

1.    A Biblia többféle aratásról ad tájékoztatást, nekünk viszont meg kell tudnunk különböztetni őket egymástól, hogy mikor és milyen módon fognak beteljesedni.

2.     Miért ad Isten felvilágosítást arról, és mi a jelentősége annak, hogy az emberiség aratása különböző időben, módon és céllal fog bekövetkezni?

3.     Amikor végre bekövetkezik, hogy Isten összegyűjti az övéit egyetlen nyájban, akkor mit szeretne rájuk bízni, mi az, amit nekik együtt, még el kell végezniük?

4.     Hogyan mutatja be Ésaiás próféta a Szentlélek hatalmának befolyása alatt bekövetkező végső nagy egybegyűjtés eseményét?

5.     Szeretnél-e részese lenni annak a csodának, amikor az Isten népén feltámadó dicsőség, a Krisztus jellemének és szeretetének kisugárzása megragadja az emberek figyelmét, és Istenhez vezetni őket?

6.     Az aratás harmadik fázisában mi lesz a hangos kiáltás üzenete, mit kell hirdetniük azoknak, akik ebben az utolsó nagy munkában részt fognak venni?

7.     Ebben az utolsó munkában Isten a megszokott módtól eltérően fog munkálkodni, oly módon, amely minden emberi tervvel ellentétben lesz.

8.     Mit tudhatunk erről az időszakról, milyen körülmények között kell a hangos kiáltás utolsó üzenetének hangoznia az egész Földön?

V. A Vőlegényre váró szüzek szerepe

1.     Gondoltál már arra, hogy a tíz szűzről szóló példázat történései a végidő eseményei között valójában a hangos kiáltás üzenetének utolsó fázisával kapcsolatos prófécia?

2.     Az okos szüzek miért nem osztották meg a tartalék olajukat, nem minősíthető önzésnek a magatartásuk, hogy nem segítettek a balga szüzeken?

3.     Mi az oka annak, hogy a „Vőlegényre” váróknak csak az egyik része minősül okosnak, a másik része viszont balgának?

4.     Hogyan kel értelmezni a példázatnak azt a részét, amikor az edényben lévő olajról tesz említést, mit jelent ez a jelképes kifejezés a valóságban?