A  VÉGIDŐ ESEMÉNYEINEK SORRENDJE

Részletes Szöveges Összesítő lap Főoldal

 

Összeállította: Háló Sándor

NyomtatÁSRA

1.     Lisszaboni földrengés 1755

22.  Isten haragjának poharait kitöltik a Földre

2.     A Nap és a Hold elsötétedése 1780 május 19-én

-     Elkezdődnek a csapások

3.     Az első angyali üzenet hirdetése

-     A nagy nyomorúság idejének a kezdete

-   Miller első prédikációja 1831 aug. 14.

23.  Láthatatlan angyalok oltalma a megváltottak körül

-  Csillaghullás 1833 nov. 13-án, mint a nagy engesztelési nap, vagyis a vizsgálati ítélet előjele.

24.  Jákob éjszakájának kezdete

4.     A második angyali üzenet hirdetése

25.  Sátán utánozza Jézus dicsőséges visszajövetelét

-    1844 nyarán az éjféli kiáltás

26.  A szentek kiirtására meghatározott idő

27.  Isten rendkívüli közbeavatkozása

5.     A 2300 éves prófécia vége 1844 okt. 22.

28.  Jákob éjszakája küzdelmében feltűnő remény sugár

6.     A vizsgálati ítélet kezdete

29.  A részleges feltámadás eseménye

7.     A harmadik angyal üzenetének kezdete

30.  Az élő szentek üdvbizonyosságra jutása

8.     Az elpecsételés idejének kezdete

31.  Isten szövetségkötése a 144.000-rel

9.     A laodiceai korszak kezdete

32.  Jézus visszajövete idejének kijelentése

10.  A prófétaság lelki ajándéka az Egyházban

33.  A Jákób éjszakájának küzdelme véget ér

34.  Az ezer éves időszak kezdete

11.  Isten kezdeményezése műve befejezésére 1888-ban

-    Sátán megkötözésének kezdete

-   A hit általi megigazulás üzenetének meghirdetése által kibontakozó ébredési mozgalom

35.  A szentek ellen újabb támadások indulnak

Jelenleg a következő történelmi zónában vagyunk

36.  Jézus dicsőséges visszajövetele

12.  Az egyházak egyesülésének folyamata

37.  Az igazak általános feltámadása és átváltozása

13.  A vasárnapi törvény kidolgozása és első szinten való  elfogadása (Amerikából kiinduló folyamat)

38.  A megváltottak elragadtatása és mennybe menetele

-     Hamis ébredési mozgalmak

-     A nagy városok elhagyásának kezdete

39.  A gonoszok általános halála a hetedik csapásban

14.  A Jel 18. fejezet angyalának mozgalma

-     Sátán végleges megkötözése

-     A hangos kiáltás kezdete (először az Egyházban, Isten népe között  Ésa. 58,1-2.)

40.  A gonoszok feletti ítélet a Mennyben

-     Ébredési mozgalom az Egyházban, Isten dicsősége látható lesz (Jel. 18,1/b.)

41.  Az ezer éves időszak vége

15.  Szentlélek kiárasztása (késői eső - hangos kiáltás)

42.  Az új Jeruzsálem a megváltottakkal együtt leszáll a Mennyből a Földre

-     Hangos kiáltás először a „Láthatatlan Egyház” tagjai felé Babilonban (Jel. 18,1-4.)

16.  A nagy aratás - az utolsó óra munkája

43.  A gonoszok általános feltámadása

-         Hangos kiáltás harmadik fázisa a világ felé

-     Sátán eloldoztatása

17.  A feneved képének felállítása

44.  A feltámadt gonoszok Sátán késztetésére Jeruzsálem ellen vonulnak

18.  A vasárnapi törvényszigorúbb változata, mint próba Isten népe számára.

45.  Jézus megkoronázásának eseménye

-     Rostálás Isten népe között

46.  A gonoszok Sátánnal és angyalaival együtt elismerik Isten ítéletének igazságosságát, és leborulva imádják

19.  Az elpecsételés munkája befejeződik

47.  Jézus kihirdeti a gonoszok fölött hozott ítéletet

20.  A vizsgálati ítélet befejeződik

-    Az ítélet végrehajtása a tűznek tavában  (a második halál)

21.  A kegyelem idő végleges lezárása

48.  A Föld megtisztítása tűz által

49.  A Föld újjáteremtése

 

AZ  ÖRÖKKÉVALÓSÁG KEZDETE