A végidő prófétikus eseményeinek sorrendje

 

Vázlatos Szöveges Összesítő lap Főoldal

 

A hivatkozási idézetek fölött a kurzor hatására egy help ablak jelenik meg,

amiben elolvasható a hivatkozás szövege.

A nagyobb összefüggés érdekében mindenki kikeresheti önmagának a hivatkozott szöveghelyet, és tanulmányozhatja tovább.

 

 

Összeállította: Háló Sándor

 

NyomtatÁSRA   

Sorszám

Események sorrendje

hivatkozási idézetek

1

Lisszaboni földrengés 1755

Máté 24,7. - Jel. 6,12. - NK 272,2.

2

A Nap és a Hold elsötétedése 1780 május 19-én

Jóel 2,30-32. - Jel. 6,12. - NK 276,1. - u.o: 274,2. - u.o: 275,3.

3

Az első angyali üzenet hirdetése

Jel. 14,7. - TL. 196,2. - NK 338,2.

 

Miller első prédikációja 1831 aug. 14.

NK 296,1. - u.o: 296,2. - u.o: 296,3.

 

Csillaghullás 1833 nov. 13-án, mint a nagy engesztelési nap, vagyis a vizsgálati ítélet előjele.

Jel. 6,12-13. - NK 298,f. - u.o: 299,1.

4

A második angyali üzenet hirdetése

Jel. 14,8. - NK 342,f. - u.o: 346-347. - u.o: 348,2.

 

1844 nyarán az éjféli kiáltás

Máté 25,1. 5-6. - NK 356,2. - TL 202,2. - NK 336,f. -

5

A 2300 éves prófécia vége 1844 okt. 22.

Dán. 8,14.  - Dán. 9,25/a.

6

A vizsgálati ítélet kezdete

I. Pét. 4,17. - II. Tim. 4,1/b.

7

A harmadik angyal üzenetének kezdete

Jel. 14,9-10.

8

Az elpecsételés idejének kezdete

Jel. 7,2-3.  - NK 402,3. - TL 104,3. - RH 1900. Jan. 30. - TL 31,2.

9

A laodiceai korszak kezdete

Jel. 14,14-15. - TL 94,2. - u.o: 95,1. - u.o: 38,2.

10

A prófétaság ajándéka az Egyházban

Ellen Harmon elhívása 1844 decemberében

11

Isten kezdeményezése műve befejezésére 1888-ban

TL 239,2. - u.o: 40,f. - RH. 1892. nov. 22.

 

A hit általi megigazulás üzenetének meghirdetése által kibontakozó ébredési mozgalom.

Kr. a mi ig. 127,3.  -  u.o: 128,f.

 

Jelenleg az alábbi történelmi zónában vagyunk

12

Az egyházak egyesülésének folyamata - Róma előtti hódolat jegyében. 

Jel. 13,8/a. - NK 396,1. 5Test 451.

13

A vasárnapi törvény kezdeményezése, és első szinten való elfogadása -- (Ez egy amerikából kiinduló folyamatként kezdődik el)

NK 514,2.  - NK 515,f.  -  6Test. 395. NK 539,1.

 

Hamis ébredési mozgalmak

NK 413,3. - u.o: 414,f. - u.o: 413,1. - u.o: 413,1.

 

A nagy városok elhagyásának kezdete

5Test 464,3. - u.o: 464-465.

14

A Jel 18. fejezet angyalának mozgalma

TL 239,2. - Kr. a mi ig. 51,2. - NK 538,f. - 1SM 412. - KP 315,2.

 

A hangos kiáltás kezdete. Ébredési mozgalom az Egyházban.

Ésa. 58,1. - Ésa. 60,1-2. - Jel. 18,1-2/a. - UNE 144,1.

 

Isten dicsősége, amiről Ésaiás prófétált, láthatóvá válik Isten népe életében

Ésa. 60,3. - Jel. 18,1/b. - NK 543,3. - KP 315,2. - 1SM 240.

15

A Szentlélek kiárasztása (késői eső - erőt és befolyást ad a hangos kiáltásnak)

Jóel 2,28-29. - NK 414,3. - RH 1890. febr. 25. - KSZ 262,1  - 1Szem. 188,2.

 

Hangos kiáltás a Láthatatlan Egyház tagjai felé.

Jel. 18,4. - UNE 141,3. - 6Test. 19,1. - 6Test. 20-21. - 6Test. 24,1. 6Test. 19,1 - NK 544,4.

16

A nagy aratás, vagy nagy begyüjtés - az utolsó óra munkája

Jel. 18,4. - UNE 146,5. - NK 545,f.

17

A fenevad képének felállítása

Jel. 13,14-15.  - NK 397,1. - u.o: 400,2.

18

A vasárnapi törvény szigorúbb változata, mint próba Isten népe számára

NK 527,1.  -  NK 540-541.  -  NK 541,1.  -  NK 451,2.

 

Rostálás Isten népe között - Ebben való megmaradás képezi a feltételt az elpecsételéshez. 

RH 1895. 03. 19. - TL 233,2. - 4Test 211,2. - u.o: 89,2. - 5Test 707,3. - 2SM 380. - NK 541,2. - SDA BC 7 967. - 5Test 80,1. - u.o: 80,1.

19

Az elpecsételés munkája befejeződik

Ezék. 9,11. - Jel. 7,4. - TL 242,2. - SDA BC 7 968. - TM 445.

20

A vizsgálati ítélet befejeződik

NK 436,2. - u.o: 437,2. - u.o: 437,1.

21

A kegyelem idő véglegesen lezárul

Jel. 22,11. NK 437,3. - u.o: 437,1. - u.o: 547,f.

22

Isten haragjának poharait kitöltik a Földre

Jel. 16,1. - NK 557,4. - u.o: 558,f.

 

Elkezdődnek a csapások

NK 559,1. -

 

Megkezdődik a nagy nyomorúság ideje

Dán. 12,1. - NK 559,3. - u.o: 559,3. - Jel. 3,18. - NK 552,3. - u.o: 552,3.

23

Láthatatlanul mennyei angyalok oltalma veszi körül Isten gyermekeit

Zsolt. 34,8. - NK 560,3. - u.o: 561,1.

24

Megkezdődik Jákob éjszakájának lelki küzdelme

Jer. 30,6-7. - NK 553,f. - u.o: 546,3. - u.o: 550,3. - u.o: 551,f. - u.o: 551,1. - u.o: 551,1. - u.o: 560,2. - TL 246,1.

25

Sátán megpróbálja utánozni Jézus dicsőséges visszajövetelét

Mt. 24,23-24. - Jel. 13,13-14. - NK 555,2. - u.o: 555,2. - u.o: 556,1. - u.o: 556,2. - u.o: 556,2.

26

A szentek kiirtására meghatározott idő

Jel. 13,15. - NK 556,3. - u.o: 557,3. - u.o: 565,1. - u.o: 565,2. - TL 245,1. - u.o: 247,f.

 

Isten rendkivüli közbeavatkozása

Dán. 12,1. - NK 563,3. - u.o: 565,2. - u.o: 565,3.

27

„Jákob éjszakája küzdelmében feltűnő reménysugár

NK 565,4. - u.o: 566,f. - Ján. 17,24.

28

A részleges feltámadás eseménye

Dán. 12,2. - NK 566,2. - u.o: 567,1. - TL 248,f. - NK 567,1.

29

Az élő szentek üdvbizonyosságra jutása

NK 566,f. - u.o: 568,1. - u.o: 568,1.

30

Isten kinyilatkoztatja az örökkévaló törvényét, a Tízparancsolatot

NK 568,2. - u.o: 568,2-3. - u.o: 569,f.

31

Isten kijelenti Jézus dicsőséges visszajövetelének idejét

NK 569,2. - TL 248,1. - u.o: 11,f.

32

Isten szövetségkötése a 144.000-rel

TL 248,f. - u.o: 248,1. - NK 569,2. - TL 23,1. -

33

A „Jákób éjszakájá”-nak küzdelme véget ér

TL 23,2. - NK 570,1. -

34

A szentek elleni újabb támadások

TL 11,1.

35

Az ezer éves időszak kezdete - Sátán megkötözésének kezdete

TL 24,1. - u.o: 248,2. Jel. 20,1-2. - TL 11,1.

36

Jézus dicsőséges visszajövetele

TL 24,1. - u.o: 248-249. - u.o: 249,1. - NK 569,3. - u.o: 570,2. - Zsolt. 50,3-4. - Jel. 6,15-17.

37

Az igazak általános feltámadása és az élők átváltozása

I. Kor. 15,51-54. - I. Thess. 4,16. - Jel. 20,5-6. - TL 249,2. - NK 572,4. - u.o: 573,f. - u.o: 573,2. - u.o: 573,1. - Jel. 22,2. - NK 573,1.

38

A megváltottak elragadtatása és mennybe menetele

I. Thess. 4,16-17. - NK 573-574. - TL 250,1.

39

A gonoszok általános halála a hetedik csapásban

Ésa. 24,1-6. - NK 581,1. u.o: 583,3. - u.o: 584,1. - u.o: 584,2.

 

Sátán végleges megkötözése

TL 252,2. - u.o: 252,2. - NK 584,4. - NK 585,1. - u.o: 585,4.

40

A gonoszok feletti ítélet a Mennyben

NK 586,2. - u.o:586,2. - u.o: 586,2. - u.o: 586,3.

41

Az ezer éves időszak vége

Jel. 20,7-9. - NK 586,2. - TL 253,1.

42

Az új Jeruzsálem a megváltottakkal együtt leszáll a Mennyből a Földre

Jel. 21,2. - Zak. 14,3-4. - NK 588,3. - TL 253,1. - NK 588,1.

43

A gonoszok általános feltámadása

Jel. 20,5. - NK 586-587. - u.o: 588,1. - TL 253,2.

 

Sátán eloldoztatása

Jel. 20,7.

44

A feltámadt gonoszok Sátán késztetésére Jeruzsálem ellen vonulnak

Jel. 20,8-9.  - TL 40,2. - NK 589,1. - u.o: 589,1.

45

Jézus megkoronázásának eseménye

NK 590,2. - u.o: 594,1. - u.o: 594,2.

46

A gonoszok Sátánnal és angyalaival együtt elismerik Isten ítéletének igazságosságát, és leborulva imádják Őt

Jel. 15,4. - NK 595,2. - u.o: 595,3. - u.o: 596,f.

47

Jézus kihirdeti a gonoszok fölött hozott ítéletet, amely Sátánt ismét lázadásra indítja

NK 593,2-3. - u.o: 591,3. - u.o: 596,2. - u.o: 591,4. - u.o: 592,2.

 

Az ítélet végrehajtása a tűznek tavában, ami a második halál

Jel. 20,14-15.  - TL 41,2. - NK 597,1. - u.o: 597,2. - u.o: 597,2.

48

A Föld megtisztítása tűz által

TL 41,2. - u.o: 256,3. - NK 598,2.

49

A Föld újjáteremtése

II. Pét. 3,13. - Jel. 21,1.

50

A bűn világára nem emlékezünk többé, egyedül csak Jézus áldozatára

Jel. 21,4.  - Ésa. 65,17.  -  NK 598,3.

51

Az örökkévaló élet Isten országában

I. Kor. 2,9. - Ésa. 32,17-18. - u.o: 60,18-19. - u.o: 65,21-22. - Jel. 21,3. - u.o: 22,3-4.

 

AZ  ÖRÖKKÉVALÓSÁG

 

 

A hivatkozásokhoz használt könyvek

Rövidítés

A könyv címe

NK

A nagy küzdelem

UNE

Az utolsó napok eseményei

Test

Testimonies for the church 1-9. - Bizonyságtétel a gyülekezet részére

KSZ

Keresztény szolgálat

TL

Tapasztalatok és látomások

Kr.a mi ig.

Krisztus a mi igazságunk  (Dániels)

RH

Review and Herald - folyóirat

Szem

Szemelvények Ellen G. White írásaiból  1-3.

SM

Selected Messeges - Válogatott üzenetek

KP

Krisztus példázatai

SDA BC

SDA Bible Commentary 1-7. - Adventista bibliai kommentár

TM

Testimonies to Ministers and Gospel Workers  - Bizonyságtétel a lelkészeknek és az evangélium munkásainak