7. A harmadik angyal hangos kiáltása

Jel. 18,1-4.

I. Az Istentől jövő segítség

II. A nagy hatalommal megjelenő angyal

III. Az angyal által szemléltetett mozgalom

I. Az Istentől jövő segítség

1.  Be tudja fejezni feladatát a harmadik angyal egyedül is, vagy segítségre van szüksége ehhez?

2.  Ezt az angyalt egy mennyből küldött isteni követnek kell tekintenünk vagy pedig jelképes angyalnak, miként a 14. fejezet három angyala esetében?

3.  Hoz-e új üzenetet a negyedik angyal, vagy csak segítségére jön az előtte lévő angyaloknak?

4.  Miért kell a negyedik angyalnak megismételni a második angyal üzenetét?

5.  Miért nevezünk hangos kiáltásnak a Jelenések 18. fejezetében megjelenő angyal üzenetét és munkáját?

6.  Hogyan kell azt érteni, hogy teljes erejéből, hangosan fog kiáltani; - hogyan lehet teljes erőből, hangosan kiáltani egy Istentől származó üzenetet?

II. A nagy hatalommal megjelenő angyal

1.  Erről az angyalról azt a kijelentést kapjuk, hogy “nagy hatalma van”, de mire vonatkozik ez a hatalma, miben nyilvánul meg?

2.  Eközben azonban felmerül az a kérdés is, hogy az angyal által jelképezett mozgalom vajon eljött már, elkezdte már munkáját és üzenetét hirdetni?

3.  Azonos eseménynek kell-e tekintenünk a hangos kiáltást és a késői eső kiárasztását?

III. Az angyal által szemléltetett mozgalom

1.  Az Isten által adott kinyilatkoztatás alapján mit mondhatunk, egyes embereket jelképez ez az angyal vagy Isten népének egészét, az egyházszervezetet?

2.  Kik tartozhatnak és kik nem ahhoz a mozgalomhoz, amit a negyedik angyal szimbolizál?

3.  Isten első helyen azt említi, hogy a “föld fénylett annak dicsőségétől”; vajon mit akar Isten ezzel a kijelentésével hangsúlyozni?

4.  Hol és hogyan kezdi meg munkáját a negyedik angyal mozgalma?

5.  Mindezek után felvetődik az a kérdés – mi az az üzenet, amit ez az angyal Isten népéhez szeretne közvetíteni?

6.  Mi az a hit általi megigazulás?