46.  Az Isten által készített ország

Jel. 22. fejezet

 I. A szent város belülről
 II. A szent próféták Istene
 III. A kijelentett üzenet hitelesítése
IV. A központi üzenet Tartalomjegyzék Főoldal

I. A Szent Város belülről

1. Miután János már megnézte a szent várost kívülről, most a város belső dolgaira irányítja figyelmét az angyal.

2. János apostol úgy látja, hogy az élet folyója egy csodálatos utca közepén folyik végig.

3. Az élet fájáról pedig egészen különös dolgokat mond el az apostol.

4. Ebben a városban semmi elátkozott nem lesz többé.

5. János apostol azt látja, hogy a megváltottak között lesznek olyanok, akiknek az a kiváltság jut, hogy Isten közvetlen közelébe lehetnek, mert ők lesznek Isten szolgái.

6. A bűntől való szabadulás csodálatos és talán a legnagyobb bizonyítéka az, hogy a megváltottak láthatják az Atya orcáját.

II. A szent próféták Istene

1. Ebben a fejezetben Jézus megint úgy mutatkozik be, hogy a Jelenések könyvében adott kinyilatkoztatások Tőle származnak.

2. Ugyanakkor itt a kinyilatkoztatás végén Jézus újra megerősíti azt, hogy “Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó.” 13. vers

3. A bemutatkozás harmadik változatában Dáviddal kapcsolja össze magát Jézus.

4. Végezetül pedig még azt mondja, hogy “én vagyok... ama fényes és hajnali csillag”. 16/b. vers.

III. A kijelentett üzenet hitelesítése

1. Először János apostol szeretné személyes befolyásával megerősíteni azt, hogy a leírott kinyilatkoztatás Istentől származó üzenet.

2. Azután Jézus hitelesíti az üzenetet azzal, hogy elmondja, hogy Ő küldte el az angyalát, hogy mindezeket megjelentse Jánosnak. 16/a. vers.

3. Ahogy a könyv elején, úgy itt a végén is hangsúlyt kap az, hogy a prófétaságnak ez a könyve nem lehet titok, ezt mindenkinek meg kell ismerni és érteni.

4. Ebben a részben újra elmondja Jézus, hogy a Jánoson keresztül adott üzenet a 7 gyülekezet részére szól.

5. A János apostol által írott prófétai könyv hitelesítése vonatkozásában négyféle ítéletet helyez kilátásba Isten azokkal szemben, akik bármilyen változtatást mernek tenni a Tőle származó üzenetben. 18-19. vers

5. Az Istentől jövő áldás feltételeként két igényt is támaszt Isten velünk szemben:

6. Szükségesnek tarom megjegyezni, hogy a legrégebbi kéziratokban kétféle változatban fordul elő ez a vers.

IV. A központi üzenet

1. A Jelenések könyve üzenetének központi gondolata az, hogy “ímé hamar eljövök”. 12. vers

2. Míg egyik oldalról Jézust sürgeti a hívás “Jövel!”, addig a másik oldalon pedig az ember felé hangzik Isten hívása.

3. Az idő közelsége azonban nemcsak Jézus visszajövetelére figyelmeztet.

4. A Jelenések könyve még egy nagyon fontos dolgot szeretne hangsúlyossá tenni: azt, hogy Isten mindent helyreállít az új Földön abból, amit Ádám és Éva elveszített. Jel. 21,5-6.