44.  A bűn végső sorsa

Jel. 20,4-15.

 I. Ítélet a Mennyben
 II. Sátán eloldatik a fogságából
 III. A történelem legnagyobb hadserege
IV. A bűn büntetése Tartalomjegyzék Főoldal

I. Ítélet a Mennyben

1. Az első és a második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a Mennyben.

2. A Szentírás egy különleges képpel szemléltei azt, hogy a szentek milyen minőségben vesznek részt ebben az ítéletben.

3. János apostol leírásában nem arról van szó, hogy a gonoszok személyesen lesznek idézve a vizsgálatra, hanem csak egy jelképes megszemélyesítésről van szó.

4. János apostol az ítélethozatal színhelyén egy nagy fehér királyiszéket lát.

5. Erre az ítéletre a megváltottak miatt is szükség van.

6. Isten Igéje azonban egy nagyon gyakorlati tanáccsal lát el bennünket.

II. Sátán eloldatik fogságából

1. Miután a Mennyben befejeződik az ítélet, egy különleges esemény fog történni.

2. A megváltottak visszatérésével egyidőben történik egy másik rendkívüli esemény is, az összes gonoszok feltámadása.

3. Ahogyan Sátán megkötöttsége abból eredt, hogy nem volt kit elhitessen, úgy most az ezer év végén az eloldozása az előzőek megfordított helyzetéből adódik.

4. Mindezen ismeretek hátterén azonban felvetődik egy jogosnak látszó kérdés.

III. A történelem legnagyobb hadserege

1. Amikor Sátán látja az összes gonosz feltámadását, akkor újra feltámad benne a remény, hogy még nincs elveszve ügye és ezért akcióba lép.

2. A szent város körül összegyülekező embereket Gógnak és Mágógnak nevezi János apostol.

3. Bizonyos segítséget jelent az, ha figyelembe vesszük, hogy itt egy folytatólagos eseménnyel állunk szemben.

4. Mivel a halottak ugyanúgy támadnak fel, ahogy meghaltak, ezért ugyanazt akarják folytatni is, mint amit abbahagytak.

IV. A bűn büntetése

1. A hitetlen, gonosz emberek nagyon drágán fizetik meg a Sátánnal kötött szövetségüket.

2. A Szentírásban közölt figyelmeztetések nagyon világosan szemléltetik a bűnhöz ragaszkodó emberek végső és teljes megsemmisítésének tényét.

3. A keresztény egyházak által Sátán kétféle módon is megpróbálja becsapni az embereket.

4. A Szentírásnak ilyen vonatkozású kijelentései azonban csak azt akarják velünk megértetni, hogy az Istenítélet tüzét emberi erő el nem olthatja.

5. Két ószövetségi példa által szeretném szemléltetni ezt az értelmezést.

6. A bűn büntetése semmivel sem lehet nagyobb annál, mint ahogy az Úr már a bűnbeesés előtt kijelentette.

7. “A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába.” 14/a. vers