43.  Amikor a Föld megpihen

Jel. 20,1-3.

 I. A Sárkány megbüntetése
 II. Az első feltámadás
 III. Megkötözve a mélységben
IV. Sátán, mint Azázel bakja Tartalomjegyzék Főoldal

I. A Sárkány megbüntetése

1. Az itt következő eseménysorozat szerves része az első eseményeknek, tartalmát tekintve elválaszthatatlanok egymástól.

2. A 20. fejezetből azt is megérthetjük, hogy miért nem együtt bünteti Isten ezt a három szövetségest.

3. A sárkány megbüntetése két részletben történik.

II. Az első feltámadás

1. A három szövetséges hatalom megbüntetését azonban megelőzi egy rendkívüli eseménysorozat.

2. A Biblia azonban többféle feltámadásról is tudósít bennünket.

3. Jézus mindkét osztályt a cselekedetei alapján akarja megjutalmazni. Jel. 22,12.

4. Pál apostol bizonyságot tesz arról, hogy a feltámadt szentek milyen csodálatos átalakuláson mennek keresztül.

5. A feltámadottak átalakulásának másik csodája az, hogy “e halandó test halhatatlanságot ölt magára”. I.Kor. 15,53/b.

6. Az átváltozás csodájaként Isten még egy dologgal ajándékozza meg a feltámadottakat.

7. Az átváltozásnak ezt a csodáját nemcsak a feltámadott igazak élik át, hanem azok is, akik halált nem látva érik meg Jézus dicsőséges visszajövetelét.

III. Megkötözve a mélységben

1. A megjövendölt történés szerint a következő esemény a sárkány megkötözése.

2. Sátán megbüntetését, fogságbavételét egy angyalra bízza Isten.

3. A Sátánt megkötöző angyal a “mélység kulcsával” rendelkezik.

4. Sátán azonban nemcsak ide van zárva a Földre, hanem meg is van kötözve.

5. János apostol még azt is elmondja, hogy miután megkötözte és bezárta a mélységbe Sátánt az angyal, még be is pecsételte azt felette. 3. vers

IV. Sátán, mint “Azázel” bakja

1. Sátánnak a “kietlen és puszta” földre való bezárását egy szimbolikus cselekmény szemléltette az ószövetségi templomi szolgálat gyakorlatában.

2. Az engesztelés napjának egyik eseményeként két kecskebakot állítottak a gyülekezet sátora elé és sorsot vetettek közöttük. III.Móz. 16,7-10.

3. A sorsvetés Krisztus és Sátán közötti küzdelem helyzetét jelképezte.

4. Miután a főpap megtisztította a templomot az Úrért való bak vére által azoktól a bűnöktől, amelyek egész évben át lettek hárítva a templomra, akkor a főpap magára vette Izráel bűneit és kihozta azokat a templomból.

5. Amikor megértjük azt, hogy az “Azázel” név jelentése “örökre elválni” vagy “örökre elszakadni”, akkor ez a tény két dologra is kell hogy emlékeztessen bennünket.