42.  A megnyílt ég fehér lovasa

Jel. 19,11-21.

 I. A megnyílt ég
 II. A fehér lovas bemutatása
 III. A mennyegzői sereg győztes vezére
IV. A Napban álló angyal üzenete

 V. A királyok Királyának ítélete

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. A megnyílt ég

1. Ez a látomás visszavezet bennünket ahhoz az eseményhez, amikor Isten szentjei látszólag kiszolgáltatottan állnak a gonoszok gyilkos szándékával szemben.

2. Amikor János ezt a látomást szemléli, úgy látja, mintha az ég megnyílt volna.

3. A mennyei sereg vezérét egy fehér lovon ülve látja János.

II. A fehér lovas bemutatása

1. Ezzel a látomással kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a keleti ember számára a név nemcsak egy adminisztrációs jel, hanem annak az embernek a tényleges jelzője.

2. Négy változatban szerepel Krisztus neve ebben a látomásban.

3. “Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga.” 12/b. vers

4. “A neve Isten Igéjének neveztetik.” 13/b. vers

5. “Ruháján oda van írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura.” 16. vers.

III. A mennyei sereg győztes vezére

1. “Igazságosan ítél és hadakozik.” 11/b. vers

2. “Szemei olyanok, mint a tűzláng.” 12/a. vers

3. “Az Ő fején sok korona”. 12. vers

4. “És vérrel hintett ruhába van öltöztetve”. 13/a. vers

5. “Az Ő szájából éles kard jön ki, hogy azzal verje a pogányokat”. 15/a. vers.

6. “ És Ő fogja azokat legeltetni Vasvesszővel”. 15.vers

IV. A napban álló angyal üzenete

1. “Láték egy angyalt állani a napban”. 17/a. vers

2. Az angyal üzenete vagy felhívása azonban nem az emberekhez szól, hanem a madarakhoz.

3. Már Jeremiás próféta is jövendöl erről a rettenetes isteni ítéletről. Jer. 25,30-33. 16,4.

V. A királyok Királyának ítélete

1. “Megfogaték a fenevad és ő vele együtt a hamis próféta”. 20/a. vers

2. “Ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének”. 20/b.

3. “A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely a szájából jön ki”. 21. vers.