41.  A Bárány mennyegzőjének vacsorája

Jel. 19,1-10.

 I. Diadalének Babilon felett
 II. Eljött a Bárány mennyegzője
 III. A Bárány felesége
IV. A mennyegző vendégei

 V. Jézus bizonyságtétele

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. Diadalének Babilon felett

1. A Jelenések könyvének ez a szakasza egy jellegzetes példája annak a dicséretnek, amellyel a mennyei lények hódolnak Isten előtt.

2. Ennek a mennyei kórusnak a szólistája az Isten királyiszéke előtt áll és onnan mondja az ének vezérszólamát. 5/a. vers.

3. Micsoda ellentéte ez az ének annak a másiknak, amit a 18. fejezetből ismerhetünk!

4. Az Istent dicsőítő ének indokaként egy nagyon fontos dolgot említ az Isten trónja előtt álló lény.

5. Itt újra találkozunk azzal a körülménnyel, mintha Isten büntető ítélete az egész örökkévalóságra kiható, állandó gyötrelmet jelentene: “annak füstje felmegy örökkön örökké.” 3/b. vers.

II. Eljött a Bárány menyegzője

1. Az Isten dicsőségét magasztaló ének másik kiváltó oka az, hogy “eljött a Bárány menyegzője”. 7. vers.

2. A Bárány menyegzője, ahogyan az a Bibliában be van mutatva, több részletből áll.

3. Jézus példázataiban arról kapunk tájékoztatást, hogy a menyegző első eseményére mindenki bemehet. Máté 22,9-10.

4. Jézus nagyon erősen hangsúlyozza azt is a példázatban, hogy a Király megtekinti a vendégeket és akit nem talál méltónak, azt kiveti a többiek közül. Máté 22,11-13.

5. A Jelenések 19. fejezete viszont arról az eseményről akar tájékoztatni bennünket, amikor már a Bárány menyegzője vacsorájának az ideje érkezett el.

III. A Bárány felesége

1. A későbbi fejezetek bizonysága szerint János apostol abban a kiváltságban részesült, hogy megmutatták neki a Bárány feleségét. Jel. 21,9/b-10.

2. Már az is különös, hogy egy várost nevez meg a Bárány menyasszonyaként a Szentírás, ezzel azonban a meglepetések sora még nincs lezárva.

IV. A menyegző vendégei

1. A János apostolnak adott utasítás szerint csak a hivatalosak vehetnek részt a Bárány menyegzőjének a vacsoráján. 9. vers.

2. Amikor Jézus a menyegzőről szóló példázatát elmondja, akkor egy nagyon súlyos megállapítást rögzít le. Máté 22,14.

3. Mindezek hátterén felvetődik az a kérdés is, hogy mi a különbség a “hivatalosok” és a “választottak” között.

4. A vacsora vendégeiről még azt mondhatjuk el, hogy csak azok lesznek meghívva, akik a Bárány könyvének nyilvántartásában szerepelnek. Jel. 13,8.

V. Jézus bizonyságtétele

1. A 10. versben találunk utalást arra, hogy az Isten trónja előtt álló személy, aki a mennyei kórust vezette, nem más, mint egy angyal.

2. Az angyal erőteljesen hangsúlyozza azt, hogy azoknak az embereknek munkatársa, “akiknél a Jézus bizonyságtétele van”.

3. Ez a kijelentés azonban fordítható úgy is, hogy “akiknél ott van a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel”.