40.  Babilon megbüntetése

Jel. 18,5-24.

 I. Babilon azonosítása
 II. Megbüntetésének mértéke
 III. Babilon reakciója Isten üzenetére
IV. A Babilonra mért ítélet

 V. Babilon szövetséges társai

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. Babilon azonosítása

1. Ez a szakasz újra segítséget ad abban, hogy Babilon azonosítását elvégezhessük.

2. Ez a szakasz pedig újra segítséget ad abban, hogy Babilon azonosítását elvégezhessük.

4. De hogy senkiben se maradjon kétség Babilon kilétét illetően, ezért még egyszer megerősít bennünket az apostolon keresztül Isten. 16. vers.

II. Megbüntetésének mértéke

1. A Menny igazságos ítélete nem tart vissza semmit abból, ami Babilon méltó sorsa, amit mint ítéletet megérdemel.

2. Isten ugyanazt a poharat itatja Babilonnal, mint amelyből a népeket itatta.

3. Isten azonban nem egyszerűen csak a kapott mérték szerint adja a visszafizetés mértékét.

4. Ebben a prófétai szakaszban különleges hangsúlyt kap az a kijelentés, hogy Babilon ilyenképpen való megbüntetése a Babilon által megölt szentekért való igazságszolgáltatás.

III. Babilon reakciója Isten üzenetére

1. Isten utolsó intő üzenete Babilon elhagyására szólítja fel az embereket: “Fussatok ki belőle én népem”. 4. vers.

2. Babilonnak ez a kijelentése több dolgot is megvilágít előttünk.

IV. A Babilonra mért ítélet

1. Babilon bűnlistájának végeztével János apostol különös hangsúllyal mondja ki azt, hogy “ennekokáért... jönnek ő reá az ő csapásai”. 8/a. vers

2. Ezt az elgondolást erősíti meg a mennyei szózatnak egy későbbi kijelentése is. 21. vers.

3. Babilonra azonban nem mindjárt a tűz általi ítélet jön el.

V. Babilon szövetséges társai

1. Babilon szövetséges társai közül két réteget emel ki a Biblia, akik siratva és jajgatva szemlélik ítéletét és pusztulását.

2. Isten büntető ítéletei alatt azonban vége ennek a szövetségnek.