39.  “Fussatok ki belőle én népem!”

Jel. 18,2-5.

 I. Leomlott Babilon
 II. Isten sürgető hívása
 III. Más szózat a Mennyből
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. Leomlott Babilon

1. Az első, amit megfigyelhetünk ebben az igeszakaszban az az, hogy ez az angyal már teljes erejéből, nagy szóval kiáltva mondja el Babilon bukását.

2. Az angyal üzenetének első mondanivalója az, hogy “Leomlott Babilon”.

3. A második angyali üzenettel kapcsolatban részletesen elemeztük az üzenet szimbólumát azért, hogy az azonosítást el tudjuk végezni, ezért most csak felelevenítjük a főbb szempontokat.

4. Babilon leomlásának több oka is van Isten megítélése szerint.

5. Babilon leomlásának vagyis bukásának másik oka az, hogy lett “minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé”. 18,2.

6. Babilon leomlásának következő tétele az, hogy az “ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép”. 18,3.

7. Babilon bűnlistájának következő pontja az, hogy a Föld királyaival paráználkodott.

8. A bűnlistán találjuk említeni azt is, hogy “a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak”. 18,3.

II. Isten sürgető hívása

1. Miként az Ószövetség idején, úgy Isten most is újra és újra hívja az övéit Babilonból, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe.

2. A kihívásnak és az egyesítésnek nagyon indokolt célja van.

3. Isten hívásának másik oka az, hogy “ne legyetek részesek az ő bűneiben”. 18,4.

4. Isten hívásának még egy harmadik oka is van: “ne kapjatok az ő csapásaiból”. 18,4.

III. Más szózat a Mennyből

1. Ezt az isteni hívást egy másik szózat mondja, nem az, amelyik Babilon bűneit hirdette.

2. Ez az isteni hívás más lesz azért is, mert erő és hatalom fogja kísérni.

3. Ekkor teljesedik be az, amiről Ésaiás próféta jövendölt a 60. fejezetben:

4. Ennek a csodálatos isteni ígéretnek a teljesedése tőlünk is függ.