38.  Az Isten dicsőségét közvetítő angyal

Jel. 18,1.

 I. Egy másik angyal
 II. Ha volt, akkor hová lett
 III. Az angyal első üzenete
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. Egy másik angyal

1. Erre a bejelentésre azért van szükség, mert azzal az üzenettel, amit ez az angyal hirdet, már találkoztunk a 14. fejezetben.

2. Erről az angyalról azt a kijelentést is kapjuk, hogy “nagy hatalma van”, amit viszont többféleképpen is értelmezhetünk.

3. A nagy hatalom azonban vonatkozhat arra a hatalomra is, amit azok kapnak, akik befogadják életükbe Jézus Krisztust. Ján. 1,12.

4. Ez a hatalom vonatkozhat azokra a jelekre és csodákra is, melyek ezt az angyalt kísérni fogják.

5. A Bibliában az a szó, hogy “angyal”, küldöttet vagy követet jelent.

6. Az Isten által adott kinyilatkoztatás nagyon határozottan körvonalazza azt, hogy kiket és milyen embereket jelképez ez a hatalmas angyal.

7. A fentiek alapján tehát ez az angyal nem egy egyházszervezetet jelképez, hanem Isten népe között azokat:

8. Eközben azonban felmerül az a kérdés is, hogy az angyal által jelképezett mozgalom vajon eljött már, elkezdte már munkáját és üzenetét végezni?

9. Elég sokan vannak olyan adventisták, akik erre a kinyilatkoztatásra hivatkozva beleesnek abba a hibába, hogy összekeverik, illetve figyelmen kívül hagyják az angyallal kapcsolatos események sorrendjét.

10. Isten első helyen azt említi, hogy a “föld fénylett annak dicsőségétől”.

11. Ez az isteni megállapítás két dolgot is jelent, mindenek előtt azt, hogy az angyal által csak olyan emberek vannak jelképezve, akiknek életében kialakult és láthatóvá vált a krisztusi jellemvonás. v.ö: Ésai. 60,1-2.

12. Mivel az angyal nem a saját dicsőségét, hanem az Isten dicsőségét tükrözi, ezért az Isten megállapítását még egy szempont alapján kell figyelembe venni.

II. Ha volt, akkor hová lett

1. Mindezek hátterén azonban még mindig felvetődik egy kérdés.

2. Az első csoportot azok jelképezték, akik nagy világosságot láttak benne, és örömmel fogadták.

3. A második csoport bizonytalan volt ezzel az “új tanítással” szemben.

4. A harmadik csoportba pedig azok tartoznak, akik határozott állást foglaltak el az új tartalmú üzenet hirdetésével szemben.

Az egyház vezetőinek ily módon való hozzáállása azt eredményezte, hogy az angyal nem tudott kibontakozni az egyházban.

III. Az angyal első üzenete

1. Már az eddigiekből is lehet következtetni arra, hogy az angyal üzenetének első része nem kifelé, hanem befelé, az egyháznak szól.

2. Mindezek után fel kell tegyük a kérdést - mi az az üzenet, amit ez az angyal Isten népéhez szeretne közvetíteni?

3. Mi az a hit általi megigazulás?

4. A Szentírás írói közül szinte mindegyik foglalkozott a hit általi megigazulás üzenetével. (lásd: Zsolt. 32. és 51. fej.  Róm. 7. fej.)