37.  A mélységből jövő veres fenevad

Jel. 17,7-18.

 I. A Fenevad titka
 II. A Fenevad múltja és jelene
 III. A hét fej
IV. A tíz király Tartalomjegyzék Főoldal

I. A Fenevad titka

1. A fejezetnek ebben a részében az angyal bizonyos szinten magyarázatot ad Jánosnak az előbbi látomásával kapcsolatban.

2. A fenevad leleplezése érdekében több is dolgot elmond az angyal, amelynek ismeretében teljesen egyértelműen azonosíthatjuk ezt a fenevadat, a 13. fejezetben megismert fenevaddal.

3. A másik két azonosító jel már egymáshoz kapcsolódik az angyal bemutatásában.

4. A negyedik azonosító jel adja meg teljes bizonyossággal azt, hogy melyik politikai hatalmat kell érteni az itt bemutatott fenevad alatt.

II. A fenevad múltja és jelene

1. A fenevad létezésével kapcsolatban három állapotról beszél az angyal.

2. Ez az újrafeltámadás azonban már csak tiszavirág életű lesz.

3. A másik különös dolog, amit az angyal elmond erről a fenevadról az az, hogy “a mélységből jön fel”.

4. Az a kijelentés, hogy “a mélységből jön fel”, azt is jelenti, hogy állításai és tanításai nem felülről, “a világosság Atyjától” származnak, hanem a mélységből, a gonoszság erőitől.

5. Az előbbihez szorosan kapcsolódik még másik két állítás, amely idegen a Biblia tanításaitól.

6. Ide sorolhatjuk azt a hivalkodó jogigényt, hogy az egyháznak joga van megváltoztatni Isten örök erkölcsi törvényét is.

7. A prófécia tehát joggal alkalmazza azt a szimbólumot, hogy ez a fenevad, ez a valláspolitikai hatalom a mélységből jön fel, vagyis a démoni erők szülöttjének kell tekintenünk.

III. A hét fej

1. Az angyal szinte váltófogalomként használ a fenevaddal kapcsolatban három fogalmat: “fej” - “hegy” - “király”.

2. Magyarázata közben az angyal áthelyezi a hangsúlyt a váltófogalmak között a király szóra.

3. A hét uralkodási formát tehát közvetlenül a pápaság politikai hatalomhoz jutása előtti időben kell keresnünk.

4. A pogány Római Birodalomban valóban hét uralkodási formát jegyez fel a történelem.

5. Próbáljuk meg párhuzamba állítani az angyal magyarázatát a történelemmel.

IV. A tíz király

1. Mivel a tíz szarv is a fenevadhoz tartozik, ezért azokat a királyságokat, illetve országokat kell érteni alatta, amely a Római Birodalom utódállamaiban alakultak ki. (lásd: Dániel 8. témájának I. pontját)

2. Ez az egyesített szövetség a Bárány ellen és az ő népe ellen irányul.

3. A kinyilatkoztatás azonban arról is beszél, hogy egy bizonyos időben a tíz király szembefordul a parázna asszonnyal.

4. János apostolnak ezt a látomását a következőképpen összegezhetnénk.

5. Végezetül az angyal azokról is ad jellemzést, akik ebben a küzdelemben a “Bárány” oldalán állnak.