36.  A nagy parázna bemutatása

Jel. 17,1-6.

 I. Bevezetés a látomáshoz
 II. A nagy parázna
 III. A paráznaságának bora
IV. A nagy parázna ismertető jelei

 V. A veres fenevad

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. Bevezetés a látomáshoz

1. A 17. fejezet két különálló részre bontható fel.

2. Az a tény, hogy János apostolt a hét csapást kitöltő angyalok egyike vezeti a látomásban, majd később a magyarázatot is ő adja, arra enged következtetni, hogy:

II. A nagy parázna

1. A Bibliában a Krisztus és az Egyház közötti viszony - annak szent és tartós jellege miatt - a házasság által van ábrázolva.

2. A “parázna” kifejezés jelenlegi használata arra a tiltott egyesülésre utal, amelyet a mai hitvalló keresztények tesznek különböző területen.

3. A paráznasághoz általában társra van szükség, akivel gyakorolja valaki ezt a bűnös életmódot.

III. Paráznaságnak bora

1. A föld királyaival való paráznaságnak egy bizonyos idő után beérett a gyümölcse.

2. A “bor” szó nagyon találó jelkép annak bemutatására, amit ez a Krisztushoz hűtlen egyház az embereknek kínál.

3. Az “asszony” tehát a Krisztus iránti hűtlenségét kínálja csábító borként az emberek felé olymódon, hogy az kívánatossá váljék számukra.

4. Az angyal tehát azt is mondja, hogy ettől a bortól megrészegedtek a föld lakosai

IV. A nagy parázna ismertető jelei

1. A nagy parázna egyház egyik ismertetőjele, amely alapján az azonosítást el lehet végezni, az öltözete. 4/a vers.

2. A paráznának minősített egyház azonosításának másik jele a homlokára írott név.

3. Az asszony homlokán azonban még egy nagyon fontos azonosító jel látható felírva.

4. A látomást vezető angyal még egy ismertetést ad erről a parázna egyházról, amelynek alapján az azonosítást elvégezhetjük.

V. A veres fenevad

1. Ez a bemutatás még említést tesz az asszonnyal kapcsolatban egy veres fenevadról is.

2. Az asszonnyal kapcsolatban kétszer hangzik el az a meghatározás, hogy “ül”.

3. Az itt bemutatásra kerülő fenevaddal már találkoztunk egyszer a Jelenések könyvének tanulmányozása közben. v.ö: Jel. 13,1 - 17,3/b.

4. A prófécia jelképe csodálatosan finom árnyalattal irányítja figyelmünket egy lényeges szempontra.

5. János apostol a meglepetés csodálkozásával nézi végig a látomását.