35.  Isten haragjának utolsó pohara

Jel. 16,17-21.

 I. A mennyei templomból jövő szózat
 II. Egy nagy küzdelem
 III. Isten népe megszabadul
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. A mennyei templomból jövő szózat

1. Amikor a hetedik angyal is kitölti Isten haragjának poharát, akkor a mennyei templomból egy szózat hangzik, amely azt mondja, hogy “Meglett!”.

2. Ez a szózat valamilyen döntő esemény beteljesedését hivatott bejelenteni.

3. Ez a szózat sok dolog beteljesedését hivatott jelezni.

4. Ez az isteni szózat egy nagyon fontos fordulópontot jelent az emberiség és a bűn történetében.

5. Az Isten trónjától jövő szózat a megsemmisítő csapások sorozatát indítja el a földön.

II. Egy nagy küzdelem

1. Miként már korábban említettem, a hatodik csapás ideje alatt összegyűjtetnek a népek és királyaik, a küzdelem azonban a hetedik csapás ideje alatt lesz.

2. Ezt az eseményt mutatja be János apostol korábban úgy, mint egy aratást, amikor a föld szőlőinek fürtjeit az Isten haragjának borsajtójába gyűjtik össze. Jel. 14,18-20.

3. A hatodik csapás azonban egy másik fajta küzdelemre is felsorakoztatja az embereket.

4. A lelki küzdelemnek ezt a részét Jákób küzdelmének éjszakájához hasonlítja a Biblia. Jer. 30,6-7.

5. Mivel ilyen módon nem tud győzni Sátán a szentek ellen, ezért dönt úgy, hogy akkor elpusztítja őket.

III. Isten népe megszabadul

1. Istennek ez a váratlan közbelépése először is elszabadítja a föld elemi erőit.

2. Istennek erről a váratlan közbelépéséről már Dániel próféta is megemlékezik.

3. Az a meghatározás, hogy Mihály “felkél”, arra akarja irányítani figyelmünket, hogy Jézus Krisztus szolgálatában egy döntő változás történik.

4. Isten népe különböző helyekről és helyzetekből szabadul meg.

5. Isten gyermekeinek a halálból való megszabadulása két részletben történik.

6. Jézus csak azok számára hoz szabadulást, akiknek a neve az élet könyvében az ítélet után is benn maradt.