34.  Armageddon

Jel. 16,12-16.

 I. Kétféle nézet
 II. Egy lelki küzdelem
 III. A nagy folyóvíz kiszáradása
IV. A hármas szövetség
 V.Armageddon

VI. A ruha, amire vigyázni kell

Tartalomjegyzék

Főoldal

I. Kétféle nézet

1. Az adventista próféciamagyarázók között általában kétféle nézet alakult ki már az adventmozgalom kezdetétől fogva.

2. Már korábban is említettem, hogy egy-egy csapás nem szűnik meg akkor, amikor a következő csatlakozik hozzá.

3. Ugyanakkor tíz pontba lehet összefoglalni azokat a szempontokat, ahol a kétféle nézet is megegyezik egymással.

II. Egy lelki küzdelem

1. Akik ezt a nézetet képviselik, úgy gondolják, hogy ez a csapás egy lelki küzdelem lesz, amit az itt említett hármas szövetség indít.

2. Amikor azonban a sorrendiség vonatkozásában foglalkozunk a hét csapással, akkor ezt a fajta értelmezést nem vehetjük figyelembe.

III. A nagy folyóvíz kiszáradása

1. Mindkét nézet képviselői megegyeznek abban, hogy János apostol itt nem a betűszerinti Eufrátes folyó kiszáradására utal.

2. Bár az “Eufrátes” meghatározás nem jelenti azt, hogy a betűszerinti folyót kell érteni alatta, mégis bizonyos értelemben földrajzi meghatározást ad.

3. Arra vonatkozóan is megoszlanak a vélemények, hogy mit kell érteni a folyó kiszáradása alatt.

IV. A hármas szövetség

1. Az itt bemutatásra kerülő hármas szövetséggel már találkoztunk a Jelenések könyvében, a 12. és 13. fejezetekben.

2. János apostol úgy látta, hogy tisztátalan lelkek a három szövetséges hatalomnak a szájából jöttek ki.

3. A következő versben a félreértés elkerülése miatt még azt olvashatjuk: “mert ördögi lelkek azok”.

4. A meggyőzés érdekében még jeleket is tesznek.

5. Ez a kinyilatkoztatás arról is beszél, hogy különösen a föld királyaival szemben gyakorolnak befolyást.

V. Armageddon

1. Ezt a nevet egyetlen földrajzi helységgel sem lehet azonosítani.

2. János apostol bemutatásából az tűnik ki, hogy az ördögi lelkek, vagyis maga Sátán gyűjti össze a föld királyait erre a helyre.

3. Amíg az első öt csapás még csak figyelmeztető jellegű, addig a hatodik csapás által Isten előkészíti az embereket is és a körülményeket is “az Ő haragjának ama nagy napjára”. Jel. 6,16-17.

VI. A ruha, amire vigyázni kell

1. Isten erre a kritikus időszakra is küld személyes üzenetet.

2. Jézus másik személyes üzenete egy áldás-ígéret.