33.  Isten haragjának poharai

Jel. 15,5 - 16,11.

 I. A csapások előfeltételei
 II. A csapások célja
 III. Isten haragjának csapásai
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. A csapások előfeltételei

1. A szövegösszefüggések legelőször is arra mutatnak rá, hogy a csapások időben és eseményszerűen csak azután következnek, miután már felállították a fenevad képét.

2. A másik dolog, amit meg kell értenünk ebből a szakaszból az, hogy a csapások addig nem kezdődnek el, amíg a harmadik angyal el nem végezte munkáját.

3. Amikor viszont bekövetkezik az, hogy minden ember döntött Isten mellett vagy ellen, akkor egy harmadik dolognak is meg kell történnie, még mielőtt a csapások megkezdődnének.

4. A Szentírás evangéliumi üzenete azt hirdeti felénk, hogy Jézus, aki áthatolt az egeken, “a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült”, és ott, mint a mi szószólónk, képvisel bennünket. Zsid. 8,1 9,24.

5. Jézus, az egyik tanításában a Noé idejéhez hasonlította azt a történelmi kort, amikor majd dicsőséges visszajövetele beteljesedik.

II. A csapások célja

1. Bizonyos vonatkozásban a hét utolsó csapás hasonló ahhoz, amelyek Egyiptomot érték.

2. A hét csapásról szóló bemutatás több kérdést is felvet.

3. Az ótestamentumi időkben a különböző csapások legtöbb esetben arra voltak rendelve, hogy az embereket bűnbánatra és megtérésre serkentsék. Ésai. 9,13. 26,9.

4. Megfigyelhető, hogy az első öt csapás még csak figyelmeztető jellegű.

5. A csapások célja az, hogy éles választóvonalat húzzon az emberek között kialakult két tábor között. Mal. 3,17-18.

6. Amiként az a készség, hogy valaki kész meghalni a felebarátjáért, a legnagyobb szeretet jele, akként a mindenre elszánt gyűlölet jele az, ha valaki megfontolt szándékkal a másik életére tör. Ján. 15,13.

7. Amikor a hetedik csapás közben elhangzik Isten trónjáról az a szózat, hogy “Meglett!”, ez sok dolgot jelent.

III. Isten haragjának csapásai

1. Isten haragjának első megnyilvánulása azokat érinti, akik figyelmen kívül hagyták figyelmeztetéseit.

2. Az a tény, hogy az első csapásokat átélt emberek még az ötödik csapás ideje alatt is életben vannak, több dologra enged következtetni: (11. vers)

3. Az első csapás ártalmas fekélyeket támaszt azokon, akiket érint.

4. A második csapás a tengerek vizét változtatja olyanná, mint a halott vére.

5. A harmadik csapás ítélete már a mindennapi életünkhöz tartozó létfontosságú területet érint.

6. A negyedik csapás a napot éri és ezzel talán a legrettenetesebb következményei indulnak el az emberiség felé.

7. Az ötödik csapás a fenevad királyiszékére töltetik ki.