32.  Diadalmas sereg az üvegtengernél

Jel. 15,1-4.

 I. Az üzenet evangéliuma
 II. Az üvegtenger mellett
 III. Mózes és a Bárány éneke
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. Az üzenet evangéliuma

1. Korábbi látomásaiban János apostol láthatta az Egyház harcát a bűn világának erői ellen.

2. Amikor a Bibliában különösen pedig a Jelenések könyvében Isten ítéleteiről olvasunk, akkor felvetődik a kérdés:

3. Abban az időben, amikor Isten haragjának ítéletei vonulnak végig a földön, lesz egy csoport, akik a csapások között is biztonságban vannak.

4. Felvetődik azonban egy olyan kérdés is, hogy mit kell érteni az oltalmazó takaró alatt a gyakorlatban?

5. Az Isten által rendelt pecsét az örök erkölcsi törvény 4. parancsolata iránti engedelmesség által vehető fel.

6. A csapások idején tehát egyedül ez a jel - az Isten akaratának való feltétlen engedelmesség fog védelmet biztosítani.

7. Az Isten uralkodását meghatározó “igazságosság” tehát megköveteli, hogy a bűn elvegye méltó büntetését, miként az a mi helyettes Áldozatunk esetében is történt.

II. Az üvegtenger mellett

1. János apostol immár harmadszor pillanthatja meg látomás közben a 144.000 győztes seregét.

2. Ezzel a látomással kapcsolatban először is azt kellene tisztázni, hogy mit jelent ez a meghatározás, hogy “üvegtenger”, és hol van ez helyileg?

3. A látomás azt a kérdést is felveti elénk, hogy mi a feltétele annak, hogy odajuthasson valaki.

4. A későbbiekben János figyelme arra irányult, hogy a 144.000 Mózes és a Bárány énekét énekelte Isten trónja előtt.

III. Mózes és a Bárány éneke

1. A 144.000 énekével kapcsolatban szembeötlő az, hogy Mózest és a Bárányt együtt említi, egy dolog szemléltetésével kapcsolatban hívatkozik erre a két személyre egyszerre.

2. János bizonyságtételében azt olvassuk, hogy a 144.000 “Mózesnek, az Isten szolgájának énekét” énekli.

3. Mózes énekének sorait valahogy a következő gondolatokból állíthatnánk össze:

4. Mózesből az átélt szabadulás öröme váltotta ki az Istent dicsőítő éneket.

5. A szabadulás oldaláról nézve is méltán hasonlítható a 144.000 tapasztalata Mózes tapasztalatához.

6. János apostol korábban azt mondta erről az énekről, hogy ez egy új ének és senki más nem tudja megtanulni, csak a 144.000.