31.  A nagy aratás

Jel. 14,14-20.

 I. Az embernek Fia
 II. A kettős aratás
 III. A megszáradt gabona aratása
IV. Isten haragjának borsajtója Tartalomjegyzék Főoldal

I. Az embernek Fia

1. A három angyal üzenete után mindjárt Jézus visszajövetele kerül bemutatásra, ahogy a fehér felhőn megjelenik.

2. János apostol ember Fiaként látja az aratás Urát megjelenni.

3. Jézus Krisztus második dicsőséges megjelenése éles ellentétben áll az első advent körülményeivel.

II. A kettős aratás

1. Ebben a látomásban kétféle aratásról is kapunk bemutatást.

2. A két részletben történő aratás az ősi palesztinai mezőgazdaság jellegzetessége.

3. A kettős aratásról való kinyilatkoztatásnak az a rendeltetése, hogy még időben döntésre késztessen minden embert.

III. A megszáradt gabona aratása

1. Földönjártakor egy példázatot mondott el Jézus az aratásról. Máté 13,38-39.

2. Az érett gabona learatása az igazak összegyűjtésére utaló jelkép, amelyet az angyalok fognak elvégezni. Máté 24,31.

3. A jelképes gabonát, vagyis az igazakat, egy különleges esemény által készíti fel Isten az aratásra. Jóel. 2,23-24. v.ö: 2,28-29.

4. Az igazak aratásának több fázisával ismerkedhetünk meg a Bibliában.

5. Az aratás második fázisa pedig a kegyelemidő lezárása előtti időben fog történni.

6. Az igazak aratásának harmadik fázisa pedig Jézus visszajövetelekor fog megtörténni.

7. A 15. versben egy újabb angyallal ismerkedhetünk meg, akivel kapcsolatban több kérdés is felmerül.

8. Az a tény, hogy a 17. versben külön hangsúlyt kap az a meghatározás, miszerint a következő angyal a “mennyben való templomból” jön ki, azt akarja jelezni, hogy a 15. vers temploma nem a mennyben lévő templom.

9. Ez a próféciai szakasz egy nagyon fontos kijelentést tesz arra vonatkozóan, hogy mitől függ Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetele.

IV. Isten haragjának borsajtója

1. A második aratás nem kiegészítése vagy folytatása az előzőnek, hiszen az egy teljesen befejezett munkát hagyott maga után. 16. vers

2. Ez az esemény akkor fog megtörténni, amikor az igazak az ezer év eltelte után visszajönnek a Földre.

3. Istennek ez az ítélete a gonoszok teljes és végső megsemmisítését fogja eredményezni.